Mój plan myplan

Zapytanie zwraca w formacie JSON kolekcję z planem zajęć wskazanej osoby.

URL

/isod-portal/wapi?q=myplan&username=?&apikey=?semester=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=myplan&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=myplan - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe myplan,

username=[napis] - nazwa użytkownika ISOD (login),

apikey=[napis] - klucz identyfikacyjny API, który można wygenerować na stronie z danymi osobowymi w ISOD.

Opcjonalne:

semester=[napis] - akronim semestru akademickiego, dla którego wyciagany jest plan, w przypadku braku podania wartosci brany jest plan dla bieżącego semestru akademickiego.

Odpowiedź pozytywna

{
  "username":"szmurlor",
  "semester":"2012Z",
  "firstname":"Robert",
  "lastname":"Szmurło",
  "title":"dr inż.",
  "planItems":[
   {
     "id":10270,
     "courseName":"Algorytmy i struktury danych",
     "courseNumber":"DI1302",
     "courseVersion":"A",
     "teachers":[
      "dr inż. Robert Szmurło"
     ],
     "startTime":"04:15:00 PM",
     "endTime":"06:00:00 PM",
     "dayOfWeek":"4",
     "cycle":"co tydzień",
     "groups":[
      "Grupa 3"
     ],
     "building":"Gmach Elektrotechniki",
     "room":"510",
     "typeOfClasses":"L",
     "courseNameShort":"ASTRUK",
     "buildingShort":"GE",
     "cycleShort":"SEM"
   }
  ]
}

Komunikat błędu

{"message":"Brak wymaganego argumentu dotyczącego semestru akademickiego. Oczekiwałem na przykład: ?sem=2010Z"}

Przykładowe zapytanie

 https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=myplan&username=student_testowy&semester=2017L&apikey=CHANGE_ME" 

Uwagi

Brak.