Obronione prace dyplomowe dissertations_graduated

Zapytanie zwraca w formatach HTML lub JSON kolekcję z listą obronionych prac dyplomowych inzynierskich i magisterskich. Usługa umożliwia pobranie listy prac dyplomowych dla wybranej jednostki (instytut lub zakład), pojedynczego pracownika. Możliwe jest filtrowanie po dacie obrony, trybie studiowania oraz poziomie studiów.

Usługa umożliwia również stronicowanie wyników zapytania za pomocą argumentów maxrows oraz fromrow. Domyślnie jeżeli nie poda sie tych argumentów wyświetlane jest pierwsze 50 ofert. Dyplomy są sortowane wg daty obrony.

URL

/isod-portal/wapi?q=dissertations_graduated&orgunit=?&format=?&lang=?&idp=?&active=?&datefrom=?&dateto=?&level=?&studytype=$&fromrow=?&maxrows=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=dissertations_graduated&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=dissertations_graduated - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe dissertations_graduated

Opcjonalne:

orgunit=[napis] - akronim jednostki, której pracowników dyplomy zostaną przefiltrowane. Domyślnie system zwraca wszystkich pracowników, nauczycieli i doktorantów wydziału Elektrycznego (EE).

lang=[pl|en] - język w którym mają być zwracane wartości. Tłumaczone są przez WAPI niektóre napisy np. 'inżynierski' -> 'bachelor'.

format=[html|json] - format w jakim powinien zostać zwrócony wynik HTML, lub JSON. HTML posiada specjalną strukturę, oraz zestaw klas CSS, dostosowaną do strony wydziałowej Wydziału Elektrycznego PW

idp=[liczba całkowita] - identyfikator pracownika zwócony wcześniej przez WAPI. Pozwala filtrować obronione prace dyplomowe pod opieką pojedynczej osoby.

datefrom=[d.MM.YYYY] - zwróci dyplomy, które zostały obronione po wskazanej dacie. Wymagany format daty: d.MM.YYYY

dateto=[d.MM.YYYY] - zwróci dyplomy, które zostały obronione przed wskazaną datą. Wymagany format daty: d.MM.YYYY

level=[I|M|D] - zwróci dyplomy obronione na studiach inżynierskich I, magisterskich M i doktoranckich D

studytype=[D|Z] - zwróci dyplomy obronione na studiach stacjonarnych D, niestacjonarnych Z

fromrow=[liczba] - pozwala stronicować wyniki, zwraca oferty począwszy od podanej w argumencie

maxrows=[liczba] - pozwala stronicować wyniki, zwraca co najwyżej podaną liczbę ofert.

Odpowiedź pozytywna

{
  "list": [
   {
     "id": 10873,
     "idx": 0,
     "title": "Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD",
     "supervisor_id": 53,
     "supervisor_firstname": "Robert",
     "supervisor_lastname": "Szmurło",
     "supervisor_title": "dr inż.",
     "supervisor_email": "robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl",
     "dateGraduated": "16.06.2015",
     "reviewer_firstname": "Krzysztof",
     "reviewer_lastname": "Siwek",
     "reviewer_title": "prof. nzw. dr hab. inż.",
     "reviewer_email": "Krzysztof.Siwek@ee.pw.edu.pl",
     "student_firstname": "Marcin",
     "student_lastname": "Michta",
     "student_studentno": "230228",
     "student_email": "marcin.michta@gmail.com",
     "study_level": "magisterskie II-go stopnia",
     "study_type": "stacjonarne",
     "specialization": "Elektrotechnika",
     "subspecialization": "Automatyka i Inżynieria Komputerowa",
     "final_grade_text": "bardzo dobry",
     "final_grade_numeric": "5.0",
     "graduation_title": "magistra inżyniera",
     "orgUnit": "ZETiIS",
     "orgUnitFull": "Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej"
   }
  ]
}

Komunikaty błędu

Przykładowe zapytanie

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=dissertations_graduated&orgunit=IETiSIP&lang=en&level=M&idp=53&studytype=D&fromrow=2&maxrows=1&datefrom=23.02.2010

Uwagi

Brak.