Pracownicy jednostki list_teachers

Zapytanie zwraca w formatach HTML lub JSON kolekcję z podstawowymi informacjami o pracownikach i doktorantach jednostki. Informacja zawiera URL do zdjęcia serwowanego przez system ISOD oraz krótkie notki biograficzne pracowników.

URL

/isod-portal/wapi?q=list_teachers&orgunit=?&sem=?&format=?&lang=?&idp=?&urlinfo=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=list_teachers&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=list_teachers - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe list_teachers

sem=[napis] - akronim semestru akademickiego, dla którego wyciagana jest informacja (stanowisko pracownika może być różne w różnych semestrach)

urlinfo=[napis] - bezwględny, pełen URL kierujący do strony z informacjami o pracowniku. Zakłada się, że WAPI doklei na końcu tego napisu identyfikator pracownika. Np. dla urlinfo=https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/teacher?id= WAPI zwróci w swojej treści (w linku HTML) link https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/teacher?id=53, jeżeli dany pracownik ma id równe 53.

Opcjonalne:

orgunit=[napis] - akronim jednostki, której pracownicy zostaną przefiltrowani. Domyślnie system zwraca wszystkich pracowników, nauczycieli i doktorantów wydziału (posiadających w systemie znacznik 'czy_zewnętrzny' == 'false').

lang=[pl|en] - język w którym mają być zwracanae wartości. W przypadku HTML tłumaczone są przez WAPI pełne napisy np. 'Pokój' -> 'Room'. W przypadku JSON tłumaczone jest tylko stanowisko, np.: 'adiunkt' -> 'assisant professor'. Domyślnie system zwraca wynik w języku polskim (pl).

format=[html|json] - format w jakim powinien zostać zwrócony wynik HTML, lub JSON. HTML posiada specjalną strukturę, oraz zestaw klas CSS, dostosowaną do strony wydziałowej Wydziału Elektrycznego PW

idp=[liczba całkowita] - identyfikator pracownika zwócony przez WAPI. Pozwala filtrować pojedyncze osoby.

name=[imię lub nazwisko] - napis pasujący do imienia lub nazwiska nauczyciela (np.: Rob)

Odpowiedź pozytywna

{
   "teachers": [
    {
      "id": 53,
      "firstname": "Robert",
      "lastname": "Szmurło",
      "email": "robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl",
      "title": "dr inż.",
      "room": "GE 223",
      "www": "http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor",
      "phone": "22 234 53 87",
      "position": "assistant professor",
      "bio_pl": "Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z bioelektromagnetyzmem i metodami symulacji inżynierskich. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz metody programowania (języki C++, Python, Java, JavaScript). Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). W swoich badaniach zajmuję się modelowaniem samoczynnej oraz stymulowanej elektrycznie aktywności mózgu w realistycznych modelach głowy uzyskanych z obrazów MRI (rezonans magnetyczny). Modelowaniem depozycji dawek podczas radioterapii komórek nowotworowych.\n\nDydaktycznie, prowadzę przedmioty związane z metodami numerycznymi, metodyka programowania oraz projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika.",
      "bio_en": "",
      "photourl": "https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/photo/key/VgIattYhZer5ZjUahbWEdw.dat"
    }
   ]
}

Komunikat błędu

{"message":"Brak wymaganego argumentu dotyczącego semestru akademickiego. Oczekiwałem na przykład: ?sem=2010Z"}

Przykładowe zapytanie

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=list_teachers&orsgunit=IETiSIP&sem=2017L&urlinfo=http://akuku.pl&format=json&lang=en

Uwagi

Brak.