Oferty prac dyplomowych i projektów dissertations_offers

Zapytanie zwraca w formatach HTML lub JSON kolekcję z ofertami prac dyplomowych i projektów indywidualnych i zespołowych. Usługa umożliwia pobranie listy ofert dla wybranej jednostki (instytut lub zakład), pojedynczego pracownika. Możliwe jest filtrowanie po statusie dostępności (zaętości) oferty, dacie dodanie typie oferty.

Usługa umożliwia również stronicowanie wyników zapytania za pomocą argumentów maxrows oraz fromrow. Domyślnie jeżeli nie poda sie tych argumentów wyświetlane jest pierwsze 50 ofert. Oferty są sortowane wg daty modyfikacji.

URL

/isod-portal/wapi?q=dissertations_offers&orgunit=?&format=?&lang=?&idp=?&active=?&datefrom=?&fromrow=?&maxrows=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=dissertations_offers&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=dissertations_offers - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe dissertations_offers

Opcjonalne:

orgunit=[napis] - akronim jednostki, której pracowników oerty zostaną przefiltrowane. Domyślnie system zwraca wszystkich pracowników, nauczycieli i doktorantów wydziału Elektrycznego (EE).

lang=[pl|en] - język w którym mają być zwracanae wartości. Tłumaczone są przez WAPI niektóre napisy np. 'inżynierski' -> 'bachelor'.

format=[html|json] - format w jakim powinien zostać zwrócony wynik HTML, lub JSON. HTML posiada specjalną strukturę, oraz zestaw klas CSS, dostosowaną do strony wydziałowej Wydziału Elektrycznego PW

idp=[liczba całkowita] - identyfikator pracownika zwócony przez WAPI. Pozwala filtrować oferty pojedynczej osoby.

active=[true|false] - znacznik czy zwracać oferty 'niezajęte': true, 'zajęte': false. Pusta wartość zwróci wszystkei oferty zajęte i wolne.

datefrom=[d.MM.YYYY] - zwróci oferty, które zostały zgłoszone po wskazanej dacie. Wyamgany format daty: d.MM.YYYY

fromrow=[liczba] - pozwala stronicować wyniki, zwraca oferty począwszy od podanej w argumencie

maxrows=[liczba] - pozwala stronicować wyniki, zwraca co najwyżej podaną liczbę ofert.

Odpowiedź pozytywna

{
  "list": [
   {
     "id": 1056,
     "idx": 0,
     "title": "Ocena porównawcza iluminacji obiektu z wizualizacją komputerową",
     "supervisor_id": 2614,
     "supervisor_firstname": "Rafał",
     "supervisor_lastname": "Krupiński",
     "supervisor_title": "dr inż.",
     "supervisor_email": "rafal.krupinski (znaczek) ien.pw.edu.pl",
     "status": "wolny",
     "keywords": "iluminacja obiektów, technika świetlna",
     "description": "Zakres pracy:\n1. Wybór obiektów do oceny zgodności, prezentacja fotograficzno – opisowa iluminacji\n2. Pomiar rozkładów luminancji\n3. Prezentacja wizualizacji komputerowych iluminacji\n4. Analiza komputerowych rozkładów luminancji pod względem zgodności z realizacją",
     "notes": "praca oparta na zrealizowaniej wcześniej w Zakładzie Techniki Świetlnej wizualizacji komputerowej iluminacji wybranego obiektu",
     "mainOrgUnit": "IE",
     "subOrgUnit": "ZTS",
     "dateSubmited": "Nov 25, 2010 8:44:15 PM",
     "dateModified": "Oct 15, 2015 10:48:24 PM",
     "types": [
      "bachelor",
      "individual supervision"
     ],
     "specializations": [
      "Elektrotechnika"
     ]
   }
  ]
}

Komunikaty błędu

Przykładowe zapytanie

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=dissertations_offers&orgunit=ISEP&fromrow=10&maxrows=4&active=true&format=json&lang=en&datefrom=23.02.2010

Uwagi

Brak.