Moje płatności mypayments

Zapytanie zwraca w formacie JSON informację o numerze konta bankowego do roliczeń z uczelnią, jego bilans, oraz listę płatności z podziałem na raty w systemie ISOD.

URL

/isod-portal/wapi?q=mypayments&username=?&apikey=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=mypayments&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=mypayments - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe mypayments,

username=[napis] - nazwa użytkownika ISOD (login),

apikey=[napis] - klucz identyfikacyjny API, który można wygenerować na stronie z danymi osobowymi w ISOD.

Odpowiedź pozytywna

{
  "payments":[
   {
     "semester":"2012L",
     "amount":1.0,
     "dateCalculated":"27.09.2012 00:00",
     "totalAmountRates":1.0,
     "totalAmountSingle":1.0,
     "title":"Powtarzane przedmioty",
     "installments":[
      {
        "dueTo":"4.06.2012 00:00",
        "amount":1.0,
        "dateConfirmed":"30.11.2011 00:00"
      }
     ],
     "currency":"PLN"
   }
  ],
  "paymentsDiagnosticMessage":"Unable to get SAP account balance: Podczas pobierania identyfikatora osoby z USOS wystąpił błąd: USOS PWAPI nie odnalazło ani jednej osoby pasującej do zapytania: PESEL: BLABLA",
  "accountNo":"09090909009",
  "bankAccountNo":"441240609090909090909",
  "balance":0.0,
  "currency":"PLN",
  "username":"stut",
  "semester":"2018Z",
  "firstname":"Student",
  "lastname":"Testowy",
  "studentNo":"111112"
}

Komunikat błędu

{"message":"Brak wymaganego argumentu dotyczącego semestru akademickiego. Oczekiwałem na przykład: ?sem=2010Z"}

Przykładowe zapytanie

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=mypayments&username=student_testowy&apikey=CHANGE_ME

Uwagi

Brak.