Moje przedmioty mycourses

Zapytanie zwraca w formacie JSON kolekcję z listą przedmiotów na które dana osoba jest w wybranym semestrze jest zapisana.

URL

/isod-portal/wapi?q=mycourses&username=?&apikey=?semester=?

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=mycourses&...

Metody

GET

URL Params

Wymagane:

q=mycourses - rodzaj zapytania kierowanego do WAPI - musi być równe mycourses,

username=[napis] - nazwa użytkownika ISOD (login),

apikey=[napis] - klucz identyfikacyjny API, który można wygenerować na stronie z danymi osobowymi w ISOD.

semester=[napis] - akronim semestru akademickiego, dla którego wyciagany jest plan, w przypadku braku podania wartosci brany jest plan dla bieżącego semestru akademickiego (np. 2017Z, 2017L, itd.).

Odpowiedź pozytywna

{ 
  "items":[ 
   { 
     "courseNumber":"1DR1104",
     "courseName":"Algebra liniowa z geometrią",
     "courseVersion":"A",
     "passType":"Egzamin",
     "courseManager":"dr Pioxx Godlxxxx",
     "subjectManager":"dr Pioxx Godlxxxx",
     "hours":"W:30, C:30",
     "ECTS":5,
     "finalGradeNumeric": 4.5,
     "finalGradeComment": "Bardzo ładnie napisany egzamin :-)", 
     "id":"gMOApi4em4xuxxxxxxxx",
     "classes":[ 
      { 
        "courseNumber":"1DR1104",
        "courseName":"Algebra liniowa z geometrią",
        "type":"W",
        "hours":30,
        "day":"Śr.",
        "timeFrom":"12:15:00 PM",
        "timeTo":"02:00:00 PM",
        "cycle":"co tydzień",
        "groups":"GR2, GR1, GR3",
        "place":"GG 226",
        "academicSemester":"2014Z",
        "teachers":"P. Godlxxx",
        "id":"scxpJJhZrFxxxxxxxxxx",
        "enrollmentStatus":"zapisany"
      },
      { 
        "courseNumber":"1DR1104",
        "courseName":"Algebra liniowa z geometrią",
        "type":"C",
        "hours":30,
        "day":"Czw.",
        "timeFrom":"04:15:00 PM",
        "timeTo":"06:00:00 PM",
        "cycle":"co tydzień",
        "groups":"GR1",
        "place":"GG 422",
        "academicSemester":"2014Z",
        "teachers":"P. Godlxxxx",
        "id":"RjREJHxxxxxxxxxxxxxx",
        "enrollmentStatus":"zgłaszający się"
      }
     ]
   }
  ],
  "reserveListItems":[ 

  ],
  "username":"bakxxxxx",
  "semester":"2014Z",
  "firstname":"Kaxxx",
  "lastname":"Bakxxxx",
  "studentNo":"xxxxxx"
}

Komunikat błędu

{"message":"Brak wymaganego argumentu dotyczącego semestru akademickiego. Oczekiwałem na przykład: ?sem=2010Z"}

Przykładowe zapytanie

https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/wapi?q=mycourses&username=student_testowy&semester=2017L&apikey=CHANGE_ME

Uwagi

Brak.