News

 • 25.09.2020 (polish only) IEEE Day - prezentacja laureatów konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 (show details)  
 • 23.09.2020 (polish only) Konkurs MON na najlepszą pracę - inżynieria kosmiczna oraz systemy autonomiczne (show details)  
 • 22.09.2020 (polish only) Zaproszenie na Inaugurację wydziałową roku akadememickiego 2020/2021 (show details)  
 • 22.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] zapisy na zajęcia semestr 20Z (show details)  
 • 21.09.2020 (polish only) Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM - mpiBIM edycja IV (show details)  
 • 18.09.2020 (polish only) Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Lenarczyka 28 września 2020 roku o godzinie 09 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams (show details)  
 • 14.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Obrony na studiach I stopnia (show details)  
 • 10.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] NOWY Projekt dla studentów Informatyki Stosowanej - informacje (show details)  
 • 9.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Deklaracja sem dyplomowego (show details)  
 • 8.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych (Elektrotechnika) w roku akademickim 2020/2021 (show details)  
 • 8.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Deklaracje na semestr zimowy 2020 (20Z) (show details)  
 • 2.09.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Zasady prowadzenia zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 (show details)  
 • 21.08.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 (show details)  
 • 12.08.2020 (polish only) XXX konkurs prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego (show details)  
 • 3.08.2020 (polish only) Université de Lorraine - New undergraduate computing course in English (show details)  
 • 29.06.2020 (polish only) Rozliczanie obiegówki po obronie (show details)  
 • 9.06.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Koniec zajęć sem letniego 2019/20 (show details)  
 • 9.06.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Terminy egzaminów dyplomowych (show details)  
 • 8.06.2020 (polish only) Informacja Prorektora Janusza Walo Dot przestrzegania wytycznych sanitarnych (show details)  
 • 5.06.2020 (polish only) Subskrypcja PULS BIZNESU (show details)  
 • 27.05.2020 (polish only) Zajęcia do 30 września 2020 r. (show details)  
 • 19.05.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego (show details)  
 • 19.05.2020 (polish only) Komunikat CKdsSiT w sprawie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2 tzw tarczy antykryzysowej (show details)  
 • 19.05.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Plan sesji letniej i jesiennej 2019/2020 (show details)  
 • 7.05.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Konsultacje z pracownikami Dziekanatu ds Studiów (show details)  
 • 2.05.2020 (polish only) Zasady i wskazówki weryfikacji efektów uczenia się w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni (show details)  
 • 29.04.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Egzamin dyplomowy (show details)  
 • 21.04.2020 (polish only) [DZIEKANAT] Zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim 2020L (show details)  
 • 15.04.2020 (polish only) Zarzadzenie nr 7 z dn. 15.04.2020 Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (show details)  
 • 7.04.2020 (polish only) Informacja w sprawie składania wniosków stypendialnych drogą elektroniczną. (show details)  
 • 30.03.2020 (polish only) Apel Samorządu Studentów PW do pracowników i studentów (show details)  
 • 27.03.2020 (polish only) Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia na odległość (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Uczenia zamknięta! Gdzie jest mój wykład??? (show details)  
 • 13.03.2020 (polish only) Poradnik Microsoft na temat wykorzysatnia Microsoft Teams dla studentów (show details)  
 • 24.10.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Szablon prezentacji na obronę - przykład (show details)  
 • 7.10.2019 (polish only) [SJO] English-medium Studies: General Information (show details)  
 • 19.07.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Harmonogram roku akademickiego 2019/2020 (show details)  
 • 8.07.2019 (polish only) Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych (Elektrotechnika) w roku akademickim 2019/2020 (show details)  
 • 28.06.2019 (polish only) [DZIEKANAT] Opłaty studia NIESTACJONARNE 2019/2020 (show details)  
 • 18.04.2019 (polish only) Polub Wydział Elektryczny na Facebooku! (show details)  
 • 18.09.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Kiedy należy przyjść na dyżur (show details)  
 • 7.06.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Poczta studencka (show details)  
 • 7.06.2018 (polish only) Konta studenckie w laboratoriach komputerowych ISEP (show details)  
 • 15.05.2018 (polish only) [DZIEKANAT] stosowanie kont z domeny pw.edu.pl w korespondencji z Uczelnią (show details)  
 • 4.04.2018 (polish only) Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW - dostępny na stronie Biura Karier (show details)  
 • 23.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Wnioski o indywidualny projekt badawczy (show details)  
 • 20.02.2018 (polish only) Dofinansowanie konferencji ze środków Wydziałowej Rady Doktorantów (show details)  
 • 15.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Jak deklarować i zapisywać się na języki (show details)  
 • 6.02.2018 (polish only) [DZIEKANAT] Uznawanie zaliczeń cząstkowych przy powtarzaniu przedmiotu (show details)  
 • 22.11.2017 (polish only) Wydziałowa Rada Doktorantów - kadencja 2018 (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [ISOD] Nowa funkcja - możliwość sprawdzenia liczby deklarujących i zapisanych podczas deklaracji (show details)  
 • 22.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Poradnik dziekanatu (show details)  
 • 9.09.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Rejestracje warunkowe (show details)  
 • 9.03.2017 (polish only) [DZIEKANAT] Przypomienie - regulaminy Zajęć, konsultacje, zaliczenia (show details)  
 • 9.01.2017 (polish only) Oprawa prac dyplomowych (show details)  
 • 23.10.2016 (polish only) Profil dla klienta VPN (show details)  
 • 20.09.2014 (polish only) Wyjaśnienie skrótów na planie zajęć dla studentów I roku (show details)  
 • 17.05.2012 (polish only) Studia stacjonarne i niestacjonarne. Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym (show details)  

Dean's Office Hours

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Faculty Dean's Office

Contact mail:
 • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • Pl. Politechniki 1,
 • 00-661 Warszawa
 • Poland
Office of the Main Deans:
Phones for students:
 • – fullt-time:+48 22 234-72-08, +48 22 234-72-28
 • – part-time:+48 22 234-73-18
 • – Phd studies+48 22 234-56-15
 • – social affairs+48 22 234-78-83
Office hours for students
Informacja about Dean's Office Hours is located on the faculty web page.