Aktualności i ogłoszenia

Wizyty u Dziekana

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Dziekanat Wydziału

Adres korespondencyjny
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
  • Pl. Politechniki 1,
  • 00-661 Warszawa
Kontakt do Sekretariatu Dziekana Głównego:
Telefony dla studentów
  • – studia stacjonarne I stopnia:  +48 22 234 7228, +48 22 234 1532
  • – studia stacjonarne II stopnia: +48 22 234 7208,
  • – studia niestacjonarne I i II stopnia: +48 22 234 7318
  • – studia anglojęzyczne: +48 22 234 5980
  • – studia doktoranckie (III stopnia): +48 22 234 1532
  • – sprawy socjalne: +48 22 234 7883
Godziny przyjęć studentów
Informacja o godzinach przyjęć znajduje się na stronie wydziałowej.