• Numer katalogowy:
  • Nazwa przedmiotu:
  • Osoba odpowiedzialna:
  • Przedmioty dla katalogu:
  • Przedmioty dla planu wzorcowego:
  • Tylko aktywne przedmioty: (Odznacz tą opcję aby wyświetlić historyczne, nieaktywne już przedmioty.)
  • (Wyczyść filtr)
Lp. Numer katalogowy Nazwa przedmiotu Nazwa skrócona Kierownik przedmiotu
1. 1DA1615 3D Computer Modeling MOD3D dr inż. Rafał Krupiński
2. 1DA2310 Additional Practical Training PTA dr hab. inż. Paweł Piotrowski
3. 1ZE1706 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi AZAK mgr inż. Andrzej Toboła
4. 1DI1712 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami komputerowymi AZAK dr inż. Jacek Korytkowski
5. 1DE2025 Administracja i zarządzanie sieciowymi systemami operacyjnymi DEZASO dr inż. Jacek Korytkowski
6. PI-MiNIO-101 Administracja i zarządzanie systemami komputerowymi AZSK prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
7. 1DI1532 Administrowanie bazami danych ABAD dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
8. 1DD3-IL05 Advanced image processing and pattern recognition AIPPR prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
9. 1DA1611 Advanced internet programming AIPR prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
10. 1DM1505 Aerodynamika w elektromobilności AEEL dr inż. Krzysztof Rogowski
11. 2DE2237 Aktywne metody poprawy jakości energii elektrycznej AMPJEE prof. dr hab. inż. Roman Barlik
12. 1DI1103 Algebra liniowa ALIN prof. dr hab. Wiesław Sasin
13. 1DR1104 Algebra liniowa z geometrią ALGGEOM dr Piotr Godlewski
14. 1DI1703 Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów ACYP dr inż. Zbigniew Staroszczyk
15. 1DI1713 Algorytmy ewolucyjne ALE dr inż. Jarosław Szostakowski
16. 1DE2026 Algorytmy ewolucyjne ALE dr inż. Jarosław Szostakowski
17. 1DR2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
18. 2DE2211 Algorytmy ewolucyjne w sterowaniu i przetwarzaniu sygnałów AEWSIPS dr inż. Jarosław Szostakowski
19. 1DE2027 Algorytmy genetyczne w układach sterowania DEGENU dr inż. Ryszard Łagoda
20. 1DI1302 Algorytmy i struktury danych ASTRUK prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński