Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 156 157 158 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 18.04.2019 Zajęty Budowa modułu zasilania autonomicznego zabezpieczenia SN e2Tango 200
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Automatyka elektroenergetyczna, zabezpieczenia autonomiczne, testowanie ukąłdów zabezpieczeń
2. 16.04.2019 Zajęty The conceptual design of a solar power plant
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:photovolatic, solar power plant, renewable energy
3. 16.04.2019 Zajęty Methods of designing and selecting equipment for photovoltaic power plants
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:solar power plant, renovable energy sources
4. 16.04.2019 Zajęty Układy mikrokogeneracyjne opalane biogazem
mgr inż. Magdalena Błędzińska - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:kogeneracja, mikroinstalacje,
5. 10.04.2019 Wolny Opracowanie i budowa interfejsu do symulatora czasu rzeczywistego HIL402
dr inż. Adam Milczarek - ISEP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Elektronika, projektowanie PCB, procesor sygnałowy
6. 9.04.2019 Wolny System kontroli dostępności pracowników laboratorium.
mgr inż. Monika Jakubowska - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Automatyka, kontrola dostępu
7. 8.04.2019 Wolny Wpływu rozbieżności wiązki świetlnej na wyniki pomiarów strumienia świetlnego
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, fotometria, lumenomierz, strumień świetlny
8. 8.04.2019 Wolny Symulacyjne modelowanie pomiarów strumienia świetlnego
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, fotometria, lumenomierz, strumień świetlny, symulacja
9. 8.04.2019 Zajęty Modelowanie projektora samochodowego oraz optymalizacja parametrów wiązki świetlnej
dr inż. Marcin Chrzanowicz - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:samochodowa technika świetlna, modelowanie oświetlenia, projektowanie opraw oświetleniowych
10. 7.04.2019 Zajęty Dobór elementów i parametrów instalacji niskonapięciowych w systemach przeciwpożarowych budynków mieszkalnych
dr inż. Łukasz Oskwarek - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:automatyka budynkowa, systemy bezpieczeństwa, systemy przeciwpożarowe
11. 5.04.2019 Wolny Sterowanie przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem odkształconym
mgr inż. Andrzej Gałecki - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:przekształtnik AC/DC, wyższe harmoniczne, jakość energii
12. 5.04.2019 Wolny Sterowanie przekształtnikiem AC/DC przy zasilaniu napięciem asymetrycznym
mgr inż. Andrzej Gałecki - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:przekształnik AC/DC
13. 4.04.2019 Wolny Urządzenia do pomiaru współczynnika odbicia i przepuszczania wykonane w technologii druku 3d
mgr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:technika świetlna, fotometria, reflektometr, współczynnik odbicia
14. 3.04.2019 Zajęty Badanie charakterystyk rozkładu przestrzennego podstawowych parametrów powietrza w komorze klimatycznej z użyciem sieci czujnikowej
dr inż. Łukasz Makowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:wsn sieć pomiary
15. 29.03.2019 Zajęty Analiza ogniw elektrochemicznych w aspekcie eksploatacji pojazdu elektrycznego
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:ogniwo, pojazd elektryczny, cykl jazdy, Li-ion, SOC
16. 29.03.2019 Wolny Podnoszenie jakości kodu z wykorzystaniem analizy statycznej oraz dobrych praktyk programistycznych na przykładzie języka C++
dr inż. Tomasz Grzywacz - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Jakość kodu, matryki jakści, analiza statyczna , język C++
17. 26.03.2019 Wolny Stanowisko laboratoryjne do badania modulacji amplitudy
dr inż. Łukasz Makowski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektronika modulacja
18. 26.03.2019 Zajęty Budowa stanowiska do kontroli okresowej przenośnych uziemiaczy
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:prace pod napięciem, próby wysokonapięciowe, technika probiercza
19. 26.03.2019 Zajęty Badanie wpływu kształtu iskiernika w generatorze udarowym na czas narastania impulsu
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:generator Marksa, generator impulsowy,
20. 25.03.2019 Wolny Uniwersalny układ napędowy do badań alternatorów samochodowych
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1 lub 2
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, motoryzacja, akumulator, alternator, prądnica
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 156 157 158 następna >