Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 340 341 342 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Application of Elmer software for electromagnetic field simulations
(Wykorzystanie programu Elmer do symulacji pola elektromagnetycznego)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 10.07.2020
Reviewer: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
2.
Subject: IT network modeling using OPNET
(Modelowanie sieci komputerowej w aplikacji OPNET)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 10.07.2020
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
3.
Subject: Układ detekcji położenia i sterowania ruchem piłek
(Position detection system and ball movement control)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Remigiusz Olesiński
Exam date: 10.07.2020
Reviewer: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 3,5
Given the degree of: inżyniera
4.
Subject: IT network modeling using OPNET
(Modelowanie sieci komputerowej w aplikacji OPNET)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 10.07.2020
Reviewer: mgr inż. Marek Wdowiak
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REF615 za pomocą testera CMC
(Testing selected functions of the REF615 protection relay using a CMC tester)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 10.07.2020
Reviewer: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
6.
Subject: Aplikacja internetowa do zawierania smart kontraktów Etherum pomiędzy użytkownikami
(A web application for concluding Etherum smart contracts between users)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Radosław Roszczyk
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: dr inż. Zuzanna Krawczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
7.
Subject: Analiza wybranych narzędzi mapowania obiektowo-relacyjnego ORM na platformie .NET
(Analysis of selected ORM object-relational mapping tools on the .NET platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Leś
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
8.
Subject: Porównanie popularnych narzędzi do wyszukiwania pełnotekstowego w różnych modelach baz danych
(Comparison of popular full-text search tools in different database models)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Leś
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Implementacja architektury SaaS na przykładzie własnego serwisu internetowego
(Implementation of the SaaS architecture based on the example of a webservice)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Leś
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: mgr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
10.
Subject: Porównanie wybranych wzorców projektowych na przykładzie aplikacji w języku JAVA
(Comparative analysis of selected design patterns on the example of JAVA application)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Leś
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
11.
Subject: Wavelet transformation in image processing
(Transformacja falkowa w zastosowaniu do przetwarzania obrazów)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski
Exam date: 9.07.2020
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
12.
Subject: Opracowanie mechanizmów autoryzacji dostępu dla zdalnego systemu monitorowania elektrowni fotowoltaicznej
(Development of authorization mechanisms for a solar power plant remote monitoring system)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 8.07.2020
Reviewer: dr inż. Maciej Dzieniakowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Modelowanie i analiza pracy przekształtników AC/DC i DC/DC w mikrosieci prądu stałego
(Modeling and analysis of AC/DC and DC/DC converters in direct current microgrid)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Grzejszczak
Exam date: 8.07.2020
Reviewer: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Zrobotyzowane stanowisko z robotem Epson SCARA
(Robotic station with the Epson SCARA robot)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Fabijański
Exam date: 8.07.2020
Reviewer: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego prezentującego system automatyki budynkowej 4Automation
(The project and construction of a laboratory stand presenting the 4Automation home automation system.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Monika Jakubowska
Exam date: 8.07.2020
Reviewer: dr inż. Remigiusz Olesiński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
16.
Subject: Rozproszona aplikacja zapewniająca wiarygodne losowanie
(Decentralized application ensuring reliable draw)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 7.07.2020
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Zastosowanie głębokich i klasycznych sieci neuronowych do predykcji poziomu pyłu zawieszonego w powietrzu
(Deep and classical neural networks for particulate matter levels forecasting)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 7.07.2020
Reviewer: mgr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka w biznesie)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
18.
Subject: Zastosowanie technik Reinforcement Learning w sterowaniu pojazdem autonomicznym
(The Use of Reinforcement Learning Techniques in Controlling an Autonomous Vehicle)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Exam date: 7.07.2020
Reviewer: dr inż. Tomasz Leś
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Steganografia w protokole HTTP/2
(Steganographic system using PING frames in HTTP/2 protocol)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Exam date: 7.07.2020
Reviewer:
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Final grade: 5,0
Given the degree of: inżyniera
20.
Subject: IoT device for time tracking on Arduino platform
(Urządzenie IoT do monitorowania czasu wykorzystujące platformę Arduino)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Robert Szmurło
Exam date: 7.07.2020
Reviewer: dr inż. Bartosz Chaber
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 340 341 342 next >