Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 303 304 305 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Analiza wpływu przyłączenia źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną na stabilność przejściową systemu elektroenergetycznego
(The analysis of the impact of connecting electricity sources using solar energy on transient stability of the power system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Data obrony: 14.03.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: Zrobotyzowane stanowisko do precyzyjnej obróbki materiałów oraz narzędzie do symulacji robotów firmy ABB.
(Robotic station for precision machining of materials and simulation tool for ABB robots.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Fabijański
Data obrony: 11.03.2019
Recenzent: dr hab. inż. Marek Jasiński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics
(Uproszczone obliczenia konstrukcji pieców indukcyjnych tyglowych i charakterystyki eksploatacyjne)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Wesołowski
Data obrony: 8.03.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Weryfikacja stanu oświetlenia wybranych ulic mieszkaniowych w Ciechanowie
(Verification of the lighting condition of selected residental streets in Ciechanów)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Dariusz Czyżewski
Data obrony: 8.03.2019
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
5.
Temat: Generowanie liczb losowych w oparciu o rozpad radioaktywny z użyciem technik analizy obrazu
(Generating random numbers based on radioactive decay using image analysis techniques)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 4.03.2019
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
6.
Temat: Opracowanie algorytmu sterowania w przepompowni wody oraz zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości do nadzorowania procesów przemysłowych
(The development of the water pumping control algorithm and the use of augmented reality to supervise industrial processes)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Monika Jakubowska
Data obrony: 4.03.2019
Recenzent: dr inż. Marek Michalczuk
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Oddziaływanie elektromagnetyczne wnętrzowych stacji transformatorowych – podstawowe zagadnienia
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Data obrony: 21.02.2019
Recenzent: dr inż. Waldemar Chmielak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
8.
Temat: Modernizacja sieci średniego napięcia
(Modernization of medium voltage grid)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Waldemar Chmielak
Data obrony: 21.02.2019
Recenzent:
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Wykorzystanie systemów zarządzania budynkiem do ograniczania zużycia energii elektrycznej
(The use of building management systems to reduce electricity consumption)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tadeusz Daszczyński
Data obrony: 21.02.2019
Recenzent: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Sterowanie dwukołowym robotem balansującym
(Control of two-wheels balancing robot)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Data obrony: 14.02.2019
Recenzent: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: Wykorzystanie systemu BACnet w realizacji wybranych funkcji inteligentnego budynku szpitala.
(Using BACnet protocol for realization chosen functions of an intelligent hospital)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk
Data obrony: 14.02.2019
Recenzent: mgr inż. Monika Jakubowska
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: Opracowanie, budowa i uruchomienie falownika napięcia opartego o zintegrowany moduł mocy do badania maszyn indukcyjnych
(Design, contruction and start-up of voltage source inverter using integrated power module for induction machines testing)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Data obrony: 14.02.2019
Recenzent: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Projekt i budowa modelu robota jeżdżącego po linii sterowanego mikroprocesorowo.
(Project and construction of the line tracking robot controlled using the microprocessor.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Sławiński
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Witold Czajewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
14.
Temat: Projekt i implementacja systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem mikrokomputera Raspberry Pi
(Automatic license plate recognition system design and implementation using a Raspberry Pi microcomputer)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Witold Czajewski
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Konrad Markowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
15.
Temat: Metody filtracji medianowej obrazów barwnych
(Methods of median filtering of color images)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: Opracowanie platformy do prezentacji treści multimedialnych
(Development of a platform for the multimedia content presentation)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Sebastian Słomiński
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Aqualeader - urządzenie wspomagające trening pływacki
(Aqualeader - a swimming training supporting device)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Witold Czajewski
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Konrad Markowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
18.
Temat: Projekt i budowa urządzenia mikroprocesorowego rysującego pisakiem po kartce.
(Project and construction of the microprocessor device that is writing on the paper by a pen.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Sławiński
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Witold Czajewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
19.
Temat: Rozwiązywanie Sudoku przez uczenie ze wzmocnieniem
(Solving Sudoku with reinforcement learning)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: inżyniera
20.
Temat: Opracowanie koncepcji modernizacji stacji SN w Hali Wysokich Napieć
(Development of a concept for the modernization of the MV substation in the High Voltage Laboratory)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Biczel
Data obrony: 11.02.2019
Recenzent: dr inż. Andrzej Łasica
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 303 304 305 następna >