Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 292 293 294 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Web application for two-port network s-parameters simulation
(Aplikacja internetowa do obliczeń parametrów rozproszeniowych w czwórnikach)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bartosz Chaber
Data obrony: 16.01.2019
Recenzent: dr inż. Tomasz Grzywacz
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
2.
Temat: Analiza porównawcza wydajnych baz nierelacyjnych w systemie do prowadzenia projektów
(Comparative performance analysis of non-relational databases in a project management system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bartosz Chaber
Data obrony: 16.01.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka. (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Analiza porównawcza zużycia energii elektrycznej w budynku z instalacją tradycyjną i inteligentną
(Comparative analysis of electricity consumption in a building with traditional and intelligent installations)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Monika Jakubowska
Data obrony: 14.01.2019
Recenzent: dr inż. Remigiusz Olesiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
4.
Temat: Trójfazowy przekształtnik sieciowy PWM do zastosowań w mikrosieci prądu stałego
(Three-phase PWM rectifier for DC microgrids applications)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 14.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Wykorzystanie sterowników PLC i panelu HMI w wybranych aplikacjach SCADA.
(HMI Panels and PLC controllers in dedicated SCADA applications)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Jóśko
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Elektroniczne systemy sterowania samochodowych instalacji LPG - stanowisko laboratoryjne
(Automotive LPG alternative fuel systems - laboratory unit)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bernard Fryśkowski
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
7.
Temat: Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych
(Semiconducting laser driver equipped with light sensing system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Wesołowski
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Badanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych LED dla dróg o jednej jezdni
(Investigating LED luminaires layout for one carriageway roads)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: dr inż. Dariusz Czyżewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Floodlighting of the Church of our Lady of Sorrows in Mierzyn
(Iluminacja kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
10.
Temat: Niskokosztowy system elektrycznej tomografii pojemnościowej - prototyp, aplikacja, uruchomienie, badania i testy.
(Low cost capacitance tomography system.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Jóśko
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: Systemy monitoringu zagrożeń w strefach o zwiększonym ryzyku wybuchu
(Hazard monitoring systems in areas with increased risk of explosion)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: doc. dr inż. Tomasz Winek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
12.
Temat: Iluminacja elewacji południowej budynku Prosta Tower w Warszawie
(Ilumination of the south elevation of Prosta Tower building in Warsaw)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: dr inż. Rafał Krupiński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: System prognozowania pogody w oparciu o uczenie maszynowe
(Machine learning based weather forecast system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Jóśko
Data obrony: 11.01.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka. (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Badania urządzeń elektroenergetycznych
(Examinations of electrical power equipment)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Waldemar Chmielak
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Analiza regulacji mocy i częstotliwości w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mechanizmów DSR (Demand Side Response)
(The analysis of power and frequency control in power system using DSR (Demand Side Response) mechanisms)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
16.
Temat: Analiza planowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w warunkach niewystarczalności generacji
(The analysis of the power system development planning in circumstances of insufficient generation)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
17.
Temat: Analiza możliwości wykorzystania danych bieżących o produkcji w procesie prognozowania ultrakrótkoterminowego produkcji energii z turbin wiatrowych
(The analysis of possibilities of using current data about production in the process of ultra-short-term energy production forecasting from wind turbines)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: dr inż. Piotr Kapler
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zasilającej małe osiedle mieszkaniowe wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS
(The design of power distribution network supplying small housing estate with its basing mapping in GIS system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Kapler
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: dr inż. Konrad Gryszpanowicz
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
19.
Temat: Distance protection - working principle and features
(Zabezpieczenie odległościowe - zasada działania i właściwości)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Ryszard Kowalik
Data obrony: 10.01.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Simulation of direct lightning to transmission and distribution overhead lines
(Symulacje wyładowań atmosferycznych w linie transmisyjne i dystrybucyjne systemów elektroenergetycznych)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Kisielewicz
Data obrony: 9.01.2019
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 292 293 294 następna >