Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 335 336 337 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Porównanie i ocena zmiennoprądowych i stałoprądowych metod wyznaczania rozpływów mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych
(Comparison and Evaluation of an AC and DC methods of determining the power flow in electrical transmission networks)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Piotr Kapler
Exam date: 11.03.2020
Reviewer: mgr inż. Michał Połecki
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
2.
Subject: Koncepcja zabezpieczeń bloku generator-transformator o mocy 50 MW z wykorzystaniem cyfrowych przekaźników elektroenergetycznych firmy ABB
(The concept of 50 MW generator-transformer unit protection with the use of ABB’s digital protection relays)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Adam Smolarczyk
Exam date: 6.03.2020
Reviewer: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
3.
Subject: Cyfrowe rozwiązania stacji elektroenergetycznych
(Digital power system protection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Marcin Januszewski
Exam date: 6.03.2020
Reviewer: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
4.
Subject: Analysis of the economics of energy storage in photovoltaic systems
(Analiza ekonomiczna magazynowania energii w systemach PV)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 5.03.2020
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
5.
Subject: Modernizacja instalacji elektroenergetycznej zakładu przemysłowego ograniczająca zapotrzebowanie na energię elektryczną
(Modernization of the industrial power system reducing a demand for electricity.)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Mariusz Kłos
Exam date: 5.03.2020
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
6.
Subject: Opłacalność instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW przy uwzględnieniu różnych systemów wsparcia
(The profitability of 1 MW PV installation having regard to different support systems)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Paweł Terlikowski
Exam date: 5.03.2020
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
7.
Subject: Opracowanie układu do monitorowania stężenia gazów w wielostanowiskowych garażach podziemnych
(Development of a system for monitoring gas concentration in multi-station underground garages)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Exam date: 2.03.2020
Reviewer: dr inż. Bogdan Dziadak
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
8.
Subject: Analiza możliwości języka programowania Kotlin
(Analysis of Kotlin programming language)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Kołodziej
Exam date: 2.03.2020
Reviewer: dr inż. Łukasz Oskwarek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 3,5
Given the degree of: magistra inżyniera
9.
Subject: Transmisja danych pomiarowych z węzła sieci czujnikowej do serwera metodą REST z użyciem JSON
(Transmission of Measurement Data from Sensor Network Node to Server by REST Method and Using JSON)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 2.03.2020
Reviewer: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
10.
Subject: Zabezpieczenie odgromowe centralnych instalacji klimatyzacyjnych
(Lightning protection for central air-conditioning installations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Wojciechowski
Exam date: 27.02.2020
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektrotechnika Stosowana)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
11.
Subject: Diagnostyka uszkodzeń silnika indukcyjnego zasilanego z układu falownikowego
(Faults Diagnostics of the Induction Motor feed from Frequency Converter)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Adam Biernat
Exam date: 26.02.2020
Reviewer: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
12.
Subject: Aplikacja internetowa do analizy wydatków osobistych
(Web application for analyzing personal expenses)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 25.02.2020
Reviewer: dr inż. Jarosław Szostakowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
13.
Subject: Zarządzanie ryzykiem w metodykach zwinnych (agile) zarządzania projektami
(Risk management in agile methodologies of project management)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Exam date: 25.02.2020
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 4,5
Given the degree of: magistra inżyniera
14.
Subject: Filtry obrazowe zachowujące kontrast krawędzi obiektów w obrazie
(Image filters preserving objects' contrast)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Exam date: 25.02.2020
Reviewer: dr inż. Sławomir Skoneczny
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
15.
Subject: System automatycznej generacji kodu platformy BalticLSC
(Automatic code generation system for the BalticLSC platform)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Michał Śmiałek
Exam date: 21.02.2020
Reviewer: dr inż. Kamil Rybiński
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
16.
Subject: Modelling of standard grounding system configurations under surge conditions
(Modelowanie standardowych konfiguracji systemu uziemień w odpowiedzi udarowej)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Tomasz Kisielewicz
Exam date: 21.02.2020
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 6,0
Given the degree of: magistra inżyniera
17.
Subject: Set up for measurement of Radio Frequency conducted emission according to CISPR 11
(Stanowisko do pomiaru przewodzonej emisji radioelektrycznej zgodnie z dokumentem CISPR 11)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Exam date: 19.02.2020
Reviewer: dr inż. Konrad Sobolewski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: 4,5
Given the degree of: inżyniera
18.
Subject: Wpływ uwarunkowań środowiskowych na możliwości wykorzystania i efektywność robotów mobilnych w zastosowaniach przemysłowych
(Impact of environmental conditions on the possibilities of use and effectiveness of mobile robots in industrial applications)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Witold Czajewski
Exam date: 11.02.2020
Reviewer: dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Final grade: 4,0
Given the degree of: magistra inżyniera
19.
Subject: Bezpieczeństwo danych użytkowników w sieci Internet
(Data security when browsing the Internet)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Hryniów
Exam date: 11.02.2020
Reviewer: dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: 5,0
Given the degree of: magistra inżyniera
20.
Subject: Strowanie trófazowym falownikiem napięcia z filtrem LC
(Control system of three-phase inverter with LC filter)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Gałecki
Exam date: 7.02.2020
Reviewer: mgr inż. Andrzej Straś
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Final grade: 4,0
Given the degree of: inżyniera
<< first < previous 1 2 3 4 ... 335 336 337 next >