Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 288 289 290 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Analiza techniczno - ekonomiczna technologii wykonania stacji elektroenergetycznych WN
(Technical and economic analysis of HV substations technology)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Waldemar Chmielak
Data obrony: 9.11.2018
Recenzent: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: Badania trwałości łączeniowej wyłącznika SN
(Testing of switching durability of MV circuit breaker)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Waldemar Chmielak
Data obrony: 9.11.2018
Recenzent: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Analiza możliwości zwiększenia obciążalności prądowej odłącznika nożowego SN
(Analysis of the possibility of increasing the current carrying capacity of the MV disconector)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Waldemar Chmielak
Data obrony: 9.11.2018
Recenzent: dr hab. inż. Marcin Szewczyk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Układ komunikacji czasu rzeczywistego do sterowania modułowym przekształtnikiem Transformatora Energoelektronicznego
(A real-time communication system for controlling modular converter of the Solid State Transformer)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Sebastian Styński
Data obrony: 5.11.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Opracowanie systemu informatycznego do akwizycji i prezentacji parametrów instalacji fotowoltaicznej
(Development of an IT monitoring system for the photovoltaic power plant)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 5.11.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Malinowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Zastosowanie narzędzia analizy danych i informacji użytkownika do optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiekcie biurowym
(The use of data analysis and information tool to optimize the consumption of electricity in office building)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 30.10.2018
Recenzent: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
7.
Temat: Advertisement of the lighting product
(Reklama produktu oświetlniowego)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 30.10.2018
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 3,0
Nadany stopień: inżyniera
8.
Temat: System komunikacji z komputerem z wykorzystaniem alfabetu Braille'a
(Human-Computer Interaction with braille application)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Data obrony: 30.10.2018
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
9.
Temat: Badanie stanu oświetlenia we wnętrzach oświetlonych światłem dziennym
(Investigating daylighting conditions in interiors)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 30.10.2018
Recenzent: dr inż. Rafał Krupiński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Floodlighting of the Old Post Office building at Wilanow in Warsaw
(Iluminacja budynku Starej Poczty w warszawskim Wilanowie)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Rafał Krupiński
Data obrony: 30.10.2018
Recenzent: dr hab. inż. Piotr Pracki
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
11.
Temat: Serwer Bluethooth lokalnej chmury internetu rzeczy
(Internet of Things.Lockal Bluethooth getway server)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bogdan Dziadak
Data obrony: 25.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
12.
Temat: Serwer WiFi lokalnej chmury internetu rzeczy
(Local Wi-Fi cloud of Internet of Things)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bogdan Dziadak
Data obrony: 25.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Opracowanie koncepcji i projektu instalacji multimedialnej dla sal SK 201 i 204.
(Concept and project of multimedia installation in laboratories SK 201 and 204.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Data obrony: 22.10.2018
Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
14.
Temat: Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych
(Comparison between Spring and Flask framework in the context of building modern web applications)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
Data obrony: 22.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka. (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Metody anti-windup w układach automatycznej regulacji
(Anti-windup methods in automatic control systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Wiktor Malesza
Data obrony: 22.10.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
16.
Temat: Wykrywanie symboli na mapach archiwalnych z wykorzystanem metod morfologicznych
(Detection of symbols on archive maps using morphological methods)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Iwanowski
Data obrony: 22.10.2018
Recenzent: dr inż. Sławomir Skoneczny
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
17.
Temat: Modelowanie wielomodułowego przekształtnika DC/DC o szeregowo połączonych zaciskach wejściowych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Analiza pracy trójmodułowego przekształtnika DC-DC w stanach awaryjnych
(Analysis of bidirectional modular DC/DC converter in failure modes)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Grzejszczak
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: System wymiany narzędzi dla robotów przemysłowych KUKA.
(Quick tool change designed for industrial robots KUKA)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Piotr Fabijański
Data obrony: 19.10.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Roman Barlik
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Mikroinstalacja prosumencka z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego
(Prosumer micro-instalation based on solar radiation energy)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Magdalena Błędzińska
Data obrony: 18.10.2018
Recenzent: dr inż. Mariusz Kłos
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 288 289 290 następna >