Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 318 319 320 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Próby typu kompozytowych izolatorów WN według normy PN-EN 61109
(Type tests of HV composite insulators according to PN-EN 61109)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 22.10.2019
Recenzent: dr inż. Konrad Sobolewski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
2.
Temat: Ant Colony Optimization for Designing of PID controllers
(Zastosowanie algorytmów mrówkowych do projektowania regulatorów PID)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
Data obrony: 21.10.2019
Recenzent: dr inż. Rafał Łopatka
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
3.
Temat: Analiza procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej na zasadzie TPA przez odbiorcę przyłączonego do sieci niskiego napięcia
(Analysis of the process of change electricity supplier on a TPA basis by a customer connected to the low voltage network)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Mariusz Kłos
Data obrony: 17.10.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Photovoltaic power system design
(Projektowanie systemów fotowoltaicznych)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Piotr Marchel
Data obrony: 17.10.2019
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
5.
Temat: Analiza multioperacyjności nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych
(Analysis of multioperation of modern digital power protection)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr inż. Marcin Januszewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
6.
Temat: Układy i urządzenia cyfrowego pola stacji elektroenergetycznej
(Digital power substation feeder devices and systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Ryszard Kowalik
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
7.
Temat: Zastosowanie rozwiązań technologicznych IEC 61850 w systemach sterowania stacji elektroenergetycznych
(Application of IEC 61850 technology in power substations control systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Ryszard Kowalik
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Metody zapewnienia interoperacyjności urządzeń zabezpieczeniowych wymieniających cyfrowe komunikaty GOOSE
(Methods for ensuring the interoperability of protection devices exchanging digital GOOSE messages)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Januszewski
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Metody zapewnienia interoperacyjności urządzeń zabezpieczeniowych wymieniających cyfrowe komunikaty GOOSE
(Methods for ensuring the interoperability of protection devices exchanging digital GOOSE messages)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marcin Januszewski
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Przetwarzanie sygnałów w Elektroenergetycznej Automatyce Zabezpieczeniowej
(Signal processing for the Power Protection)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Łukasz Nogal
Data obrony: 14.10.2019
Recenzent: dr inż. Marcin Januszewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: Sterowanie manipulatorem o pięciu stopnach swobody z wykorzystaniem kinematyki odwrotnej
(Control of the five-axis manipulator with the usage of inverse kinemacs)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Krzysztof Jackiewicz
Data obrony: 11.10.2019
Recenzent: dr inż. Dominik Górski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: Sterowanie torem ruchu pojazdu pływającego
(Control trajectory of the floating vehicle)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Remigiusz Olesiński
Data obrony: 10.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Sterowanie torem ruchu pojazdu pływającego
(Control trajectory of the floating vehicle)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Remigiusz Olesiński
Data obrony: 10.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: -
Nadany stopień:
14.
Temat: Zintegrowany moduł mocy w napędzie bezszczotkowym prądu stałego
(Integrated Power Module in Brushless DC Drive)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Remigiusz Olesiński
Data obrony: 10.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Iwański
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka.)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Zastosowanie cyfrowego przetwarzania obrazów w rozpoznawaniu tablic rejestracyjnych.
(Usage of digital image processing in license plate recognition)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 9.10.2019
Recenzent: mgr inż. Paweł Tarnowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: Zastosowanie architektury opartej na mikrousługach do stworzenia internetowej aplikacji wspierającej organizowanie wydarzeń
(Design and implementation of microservice-based event management software)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 9.10.2019
Recenzent: dr inż. Marcin Kołodziej
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne na odległość
Kierunek (specjalność): Informatyka stosowana (Informatyka stosowana)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Zautomatyzowany system obsługi magazynu - model funkcjonalny, analiza rozwiązań w aspekcie wymagań SCADA
(Automated warehouse service system - a functional model, analysis of solutions in the aspect of SCADA requirements)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Adam Jóśko
Data obrony: 9.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i Robotyka Stosowana (Automatyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: System detekcji i rozpoznawania znaków drogowych
(Traffic signs detection and recognition system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Data obrony: 4.10.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: Dobór parametrów systemów automatyki w budynkach wielkogabarytowych w kontekście ich energooszczędności
(Selection of parameters of automation systems in large-size buildings in the context of their energy efficiency)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Łukasz Oskwarek
Data obrony: 4.10.2019
Recenzent: prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
20.
Temat: Obliczenia zwarciowe w sieciach i instalacjach elektrycznych w oparciu o metody uproszczone i dokładne
(Calculation of short-circuit currents in the power networks and electrical installations carried out by simplified and detailed methods.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Koźbiał
Data obrony: 4.10.2019
Recenzent: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 318 319 320 następna >