Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 324 325 326 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Automatyzacja procesu biznesowego na przykładzie systemu obsługi awarii na terenie Politechniki Warszawskiej
(Internet application for fault handling at the Warsaw University of Technology)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr inż. Kamil Rybiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
2.
Temat: Monitor do nadzorowania ciągłości działania Internetowych serwisów sieciowych
(Monitor for the continuity supervision of Internet Web Services.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Radosław Roszczyk
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr inż. Kamil Rybiński
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: inżyniera
3.
Temat: System do wizualizacji i analizy danych osiągnięć sportowych
(System for visualization and analysis of sports achievements data)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Leś
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: System zgłoszeń i obsługi awarii na kampusie PW
(Ticketing system for WUT campus)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr inż. Tomasz Leś
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
5.
Temat: System migracji MySQL InnodDB Cluster w środowisku dockerowym
(MySQL InnodB Cluster migration system in docker environment)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Leś
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr inż. Bartosz Chaber
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
6.
Temat: Opracowanie prototypu automatycznego odkurzacza domowego
(Prototype of automatic household vacuum cleaner)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Leś
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: dr inż. Maciej Stodolski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: System zarządzający obliczeniami wysokoskalowymi
(Large-scale computation managing system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Kamil Rybiński
Data obrony: 29.01.2020
Recenzent: mgr inż. Radosław Roszczyk
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka Stosowana (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: inżyniera
8.
Temat: Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC do ładowania superkondensatorów
(High frequency DC/DC converter for supercapacitors' charging)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Biczel
Data obrony: 24.01.2020
Recenzent: dr inż. Marcin Chrzanowicz
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Wykorzystanie technik jądrowych do celów medycznych na przykładzie reaktora Maria
(The nuclear techniques use for medical purposes on the example of the Maria reactor)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Paweł Terlikowski
Data obrony: 24.01.2020
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
10.
Temat: Sterowanie rozmyte serwonapędu sterów aerodynamicznych pocisku rakietowego
(Fuzzy logic control of servo drive for missile canards)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Marek Michalczuk
Data obrony: 23.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
11.
Temat: Wpływ układu pomiarowego na wyniki pomiarów dzielnikami wysokich napięć
(The influence of the measuring system on the results of measurements with high voltage dividers)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 22.01.2020
Recenzent: dr inż. Michał Wojciechowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
12.
Temat: Analiza wytrzymałości kulkowego układu wieloelektrodowego
(Strength analysis of a multi-electrode ball system)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Michał Borecki
Data obrony: 22.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Modyfikacja parametrów pracy elektronicznego układu sterującego pracą silnika Audi A3
(Modification of the work parameters of the electronic control system in Audi A3 engine)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Jarosław Paszkowski
Data obrony: 22.01.2020
Recenzent: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Lightning protection of small medical object
(Ochrona odgromowa małego obiektu medycznego)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Michał Wojciechowski
Data obrony: 22.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: Budowa stanowiska do kontroli okresowej wskaźników napięcia typu pojemnościowego
(Construction of the laboratory stand for periodic control of capacitive type voltage detectors)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Andrzej Łasica
Data obrony: 22.01.2020
Recenzent: dr inż. Michał Wojciechowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
16.
Temat: System ochrony sprzętowej dla systemów bankowych
(Hardware protection system for banking systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Data obrony: 20.01.2020
Recenzent: dr inż. Bogdan Dziadak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Automatyka i Inżynieria Komputerowa)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
17.
Temat: Designing modeling and analysis, of various pressure sensors, under different parameters conditions.
(Prpjektowanie modelowanie i analiza sensorów ciśnienia w różnych warunkach pracy)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Bogdan Dziadak
Data obrony: 20.01.2020
Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
18.
Temat: Rozpoznawanie mówcy na podstawie analizy zarejestrowanego sygnału głosowego
(Speaker recognition based on analysis of recorded voice signal)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Winek
Data obrony: 20.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektromechatronika Pojazdów i Maszyny Elektryczne)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
19.
Temat: Creative sharpening of images
(Twórcze wyostrzanie obrazów)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Sawicki
Data obrony: 20.01.2020
Recenzent: dr hab. inż. Andrzej Majkowski
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
20.
Temat: Badanie możliwości wykorzystania diod organicznych do oświetlenia wnętrz
(Study of opportunities of organic diodes use for interior lighting)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Piotr Pracki
Data obrony: 17.01.2020
Recenzent: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 324 325 326 następna >