Here you can find a list of defended dissertations sorted by date of exam.

  • Subject:
  • Degree course:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Student:
  • Teacher:
  • Defense semester:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 372 373 374 next >
No. Dissertation
1.
Subject: Generowanie awatarów na podstawie zdjęć
(The generation of avatars based on photos)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 24.07.2021
Reviewer: dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana
Final grade: -
Given the degree of:
2.
Subject: Badanie zanieczyszczenia światłem na poziomie projektowym w oświetleniu wielkopowierzchniowych parkingów zewnętrznych
(The study of light pollution at the design stage in illumination of large-area outdoor parking lots)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Exam date: 1.07.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
3.
Subject: Projket oraz wykonanie wiązki elektrycznej do bolidu WUT-2 Formuły Student koła naukowego WUT Racing
(Design and implementation of a wiring harness for the WUT-2 Formula Student car of scientific circle WUT Racing)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Marcin Chrzanowicz
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
4.
Subject: Projekt i wykonanie układu do pomiaru ilości przetransportowanej mieszaniny sypkiej
(Design and implementation of a system for measuring the amount of transported loose mixture)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: mgr inż. Maciej Ciuba
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
5.
Subject: Analiza ochrony odgromowej farmy fotowoltaicznej
(Analysis lightning protection of photovoltaic farm)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Konrad Sobolewski
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
6.
Subject: Ocena niezawodności sieci elektroenergetycznych SN
(Reliability assessment of MV power grids)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Michał Borecki
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
7.
Subject: Modernizacja modelu do badania kompensacji prądów ziemnozwarciowych
(Modernization of the model for testing the neutralization of earth fault currents)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Łasica
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Wiesław Wilczyński
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
8.
Subject: Analiza numeryczna podstawowych parametrów oświetlenia w symulacjach komputerowych
(Numerical analysis of basic lighting parameters in computer simulations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Rafał Krupiński
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
9.
Subject: Illumination of the “The Last Judgment” triptych by Hans Memling in a historical context
(Iluminacja tryptyku “Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga w kontekście historycznym)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Rafał Krupiński
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
10.
Subject: Analiza możliwości zastosowania promienników UV-C do dezynfekcji pomieszczeń
(Analysis the possibility of use UV-C lamps for rooms disinfection)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Andrzej Wiśniewski
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: dr inż. Krzysztof Skarżyński
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Świetlna i Multimedialna)
Final grade: -
Given the degree of:
11.
Subject: Biblioteka głębokich sieci neuronowych
(Deep neural network library)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj
Exam date: 30.06.2021
Reviewer: mgr inż. Radosław Roszczyk
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
12.
Subject: Aspekty techniczno-ekonomiczne wykorzystania magazynów energii elektrycznej
(Technical and economic aspects of electricity storage systems utilization)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
13.
Subject: Feasibility study of a hydrogen generator together with a fuel cell for operation as an energy storage in a microgrid
(Analiza możliwości współpracy generatora wodoru wraz z ogniwem paliwowym do pracy w charakterze zasobnika energii w mikrosieci)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: mgr inż. Piotr Marchel
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: dr inż. Mariusz Kłos
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
14.
Subject: Green building technologies and its power-saving solutions for a sustainable future
(Technologie zielonych budynków i ich rozwiązania oszczędności energii dla zrównoważonej przyszłości)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Karol Pawlak
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Electrical Engineering
Final grade: -
Given the degree of:
15.
Subject: Studium wykonalności inteligentnego transportu na przykładzie zakładu produkcyjnego
(Feasibility study of intelligent transport on the example of a production plant)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: dr inż. Tomasz Winek
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Final grade: -
Given the degree of:
16.
Subject: Zakłócenia na magistrali MilCAN a stabilność działania TMS570
(Faults on the MilCAN Bus and the Stability of TMS570)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Makowski
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: prof. dr hab. inż. Andrzej Michalski
Study stage: magisterskie II-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
17.
Subject: Układ zasilania bazujący na termogeneratorze
(Power supply system based on a thermogenerator)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Bogdan Dziadak
Exam date: 29.06.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Makowski
Study stage: inżynierskie I-go stopnia, niestacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Automatyka Przemysłowa)
Final grade: -
Given the degree of:
18.
Subject: Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do opracowania strategii gry w Othello
(Evolutionary algorithm application in development of a game strategy for Othello)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Dariusz Baczyński
Exam date: 28.06.2021
Reviewer: dr inż. Piotr Helt
Study stage: magisterskie II-stopnia, niestacjonarne na odległość
Degree course (specialisation): Informatyka stosowana (Inżynieria oprogramowania)
Final grade: -
Given the degree of:
19.
Subject: Analiza techniczno – ekonomiczna budowy mikroinstalacji prosumenckich z wykorzystaniem wiatrowych źródeł energii elektrycznej
(Technical and economic analysis of the construction of prosumer micro-installations with the use of wind energy sources)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr inż. Łukasz Rokicki
Exam date: 28.06.2021
Reviewer: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
20.
Subject: Planowanie rozwoju miejskich stacji 110kV/SN
(Planning of the development of 110 kV / MV municipal stations)
Student: (Request to hide public information)
Teacher: dr hab. inż. Jerzy Marzecki
Exam date: 28.06.2021
Reviewer: dr inż. Łukasz Rokicki
Study stage: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Degree course (specialisation): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Final grade: -
Given the degree of:
<< first < previous 1 2 3 4 ... 372 373 374 next >