Na stronie tej znajduje się lista obronionych prac dyplomowych uporządkowana po dacie obrony - na początku najnowsze.

  • Temat:
  • Kierunek:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Student:
  • Opiekun:
  • Semestr obrony:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 283 284 285 następna >
Lp. Praca dyplomowa
1.
Temat: Projektowanie, budowa i weryfikacja tarczy wyładowczej do kalibracji generatorów ESD
(Design, building and verification of the target for calibration of the ESD generators)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan Sroka
Data obrony: 20.09.2018
Recenzent: dr inż. Bartosz Chaber
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
2.
Temat: Badanie technologii WebAssembly i Asm.js w zastosowaniach kryptograficznych
(Application of WebAssembly and Asm.js technologies in cryptography)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 19.09.2018
Recenzent: dr inż. Bartosz Chaber
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
3.
Temat: Charakterystyczne stany pracy systemu elektroenergetycznego i ich wpływ na ceny węzłowe (LMP) energii elektrycznej związane z mocami czynnymi oraz mocami biernymi
(Characteristic states of Power System and the influence on nodal pricing (LMP) relevant to active powers)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Data obrony: 19.09.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
4.
Temat: Ultrakrótkoterminowe prognozy 15 minutowych wartości zapotrzebowania na moc w KSE z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych typu RBF oraz metod statystycznych
(The ultra-short-term forecasts of 15-minute values of the power demand from Poland's power system with the use of RBF type artificial neural networks and statistical methods)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Paweł Piotrowski
Data obrony: 19.09.2018
Recenzent: dr inż. Piotr Helt
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
5.
Temat: Aplikacja oparta o Spring MVC Framework i Hibernate do tworzenia amatorskich drużyn piłkarskich i organizacji meczów.
(An application based on the Spring MVC Framework and Hibernate to create amateur football teams and match organization)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Stodolski
Data obrony: 19.09.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
6.
Temat: Investigation of parameters of energy storage types for stationary applications
(Badanie parametrów magazynów energii dla zastosowań w zasobnikach stacjonarnych)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Włodzimierz Jefimowski
Data obrony: 18.09.2018
Recenzent: dr inż. Zbigniew Drążek
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Electrical Engineering
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: inżyniera
7.
Temat: Analiza wpływu systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych (SSiN) na zarządzanie ruchem i eksploatacją stacji i układów elektroenergetycznych
(Analysis of the impact of control and monitoring systems for power substations on maintenance and operation of power substations and systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
8.
Temat: Przegląd systemów komputerowych do wspomagania projektowania przemysłowych układów elektroenergetycznych
(Review of computer systems to support the design of industrial power systems)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Zygmunt Pawełkowicz
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
9.
Temat: Analiza techniczna i ekonomiczna poprawy efektywności energetycznej budynków
(Technical and economic analysis of improving the energy efficiency of buildings)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
10.
Temat: Instalacja elektryczna w nowym budynku jednorodzinnym obniżająca ilość zużywanej energii oraz poprawiająca komfort i bezpieczeństwo
(Wiring in the new single-family building lowering the amount of the consumed energy and improving comfort and the safety)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: mgr inż. Łukasz Michalski
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,0
Nadany stopień: inżyniera
11.
Temat: Elektrownie i elektrociepłownie z turbinami gazowymi
(Power plants and combined heat and power plants with gas turbines)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
12.
Temat: Wykorzystanie rozproszonych zasobów energetycznych - układy hybrydowe, mikrosieci, klastry energii itp.
(The use of dispersed energy resources - hybrid power systems, microgrids, energy clusters, etc.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: prof. dr hab. inż. Józef Paska
Data obrony: 17.09.2018
Recenzent: dr inż. Karol Pawlak
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektroenergetyka)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
13.
Temat: Optymalizacyjne metody poprawy stabilności napięciowej w zadaniu dyspozycji mocy
(Optimization methods for voltage stability enhancement in electric power dispatch problem)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Maciej Twardy
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Dominik Sierociuk
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Automatyka i robotyka (Automatyka)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
14.
Temat: Kontrola spójności interfejsów aplikacji internetowych
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: dr inż. Robert Szmurło
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 6,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
15.
Temat: System rozszerzeń przy pomocy dynamicznych bibliotek w języku D
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Michał Śmiałek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
16.
Temat: Opracowanie systemu do integracji urządzeń Fibaro z komputerem Raspberry
(Development of a system for integrating Fibaro devices with Raspberry computer)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Tomasz Leś
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Elektronika Przemysłowa)
Ocena końcowa: 5,0
Nadany stopień: magistra inżyniera
17.
Temat: Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium
(Automatic testing of Internet applications using Selenium)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Robert Szmurło
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: dr inż. Bartosz Chaber
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Elektrotechnika (Systemy Informacyjne i Pomiarowe)
Ocena końcowa: 3,5
Nadany stopień: inżyniera
18.
Temat: Kompilator Python do WebAssembly
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: dr inż. Bartosz Chaber
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
19.
Temat: Wykorzystanie silnika grafowego do rekomendacji filmów.
(Exploitation of graph engine for movie recommendations.)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Grzegorz Sarwas
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: dr inż. Krzysztof Hryniów
Poziom studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: inżyniera
20.
Temat: Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika
(Internet application to present key user interface elements on a specially crafted wrong design)
Student: (Wniosek o utajnienie informacji)
Opiekun: dr inż. Robert Szmurło
Data obrony: 14.09.2018
Recenzent: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Siwek
Poziom studiów: magisterskie II-go stopnia, stacjonarne
Kierunek (specjalność): Informatyka (Inżynieria Oprogramowania)
Ocena końcowa: 4,5
Nadany stopień: magistra inżyniera
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 283 284 285 następna >