On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 173 174 175 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 22.06.2021 Available Analiza wybranych metod obniżenia asymetrii prądowej wprowadzanej do systemu elektroenergetycznego przez system 2 x 25 kV.
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Współczynnik asymetrii napięciowej, moc zwarciowa, podstacja trakcyjna.
2. 22.06.2021 Available Analiza ukladu zabezpieczeń sieci trakcyjnej w systemie zasilania 2 x 25 kV
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Prąd zwarciowy, impedancja zwarciowa, zabezpieczenie odległościowe
3. 22.06.2021 Available Analiza zwarciowa w ukladzie zasilania 2 x 25 kV
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:Impedancja zwarcia, prąd zwarciowy, temperatura sieci trakcyjnej
4. 22.06.2021 Available Analiza kompatybilności w punkcie stykowym systemów 3 kV DC i 2 x 25 kV AC
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Obszar stykowy, prądy powrotne, kompatybilność
5. 22.06.2021 Available Projekt urządzenia SVC (Static Var Compensator) dla podstacji trakcyjnej prądu przemiennego.
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Wspołczynnik asymetrii napięciowej, układ tyrystorowy, analiza harmoncznych prądu
6. 22.06.2021 Available Analiza zwarciowa w systemie zasilania 3 kV DC w ujęciu termincznym.
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Sieć trakcyjna, model cieplny, wyłącznik szybki.
7. 22.06.2021 Available Model impedancyjny sieci trakcyjny systemu 2 x 25 kV
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:Impedancja sieci trakcyjnej, model układu szyna ziemia
8. 22.06.2021 Available Zrównoważona iluminacja zrekonstruowanego Pałacu Saskiego
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
9. 22.06.2021 Available Model cielny baterii elektrochemicznej przytorowgo zasobnika energii
dr inż. Włodzimierz Jefimowski - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Model cieplny, układ chłodzenia, medium chłodzące
10. 22.06.2021 Available Opracowanie oprawy oświetleniowej LED z elementami "smart"
dr inż. Sebastian Słomiński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:technika świetlna, sterowanie oświetleniem, oprawy oświetleniowe, mikrokontroler
11. 22.06.2021 Available Badanie metod iluminacji pod względem zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
12. 22.06.2021 Available Multimedialna opowieść o tematyce związanej z Zakładem Techniki Świetlnej oraz WE PW
dr inż. Sebastian Słomiński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:technika multimedialna, film, animacja, reklama
13. 22.06.2021 Available Dynamiczny wyświetlacz obrazów 3D oparty na linii wirujących LED
dr inż. Sebastian Słomiński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:wyświetlacz LED, mikrokontroler, przetwarzanie obrazu
14. 21.06.2021 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wykorzystania technologii wodorowych w mikroinstalacjach prosumenckich
mgr inż. Magdalena Bartecka - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:mikroinstalacje prosumenckie, wodór, analiza techniczna, analiza ekonomiczna
15. 18.06.2021 Available Badanie wpływu współczynnika odbicia powierzchni oświetlanej na zanieczyszczenie światłem
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, fotometria, kolorymetria, technika oświetlania, zanieczyszczenia światłem
16. 15.06.2021 Available Badanie możliwości aproksymacji bryły fotometrycznej światłości dla zadanej odległości fotometrowania
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, fotometria, bryła fotometryczna światłości, graniczna odległość fotometrowania, wizualizacja oświetlenia
17. 9.06.2021 Available Analiza metod rozpoznawania zachowania człowieka z biblioteki MMAction2
dr inż. Witold Czajewski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1-5
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Keywords:głębokie sieci neuronowe, przetwarzanie obrazów, analiza zachowania człowieka
18. 9.06.2021 Available Analiza metod detekcji sylwetki człowieka z biblioteki MMPose
dr inż. Witold Czajewski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1-5
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Keywords:python, estymacja pozy,
19. 8.06.2021 Occupied Model symulacyjny elektrowni wiatrowej
mgr inż. Magdalena Bartecka - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:RŹE, elektrownia wiatrowa, modelowanie, OpenDSS
20. 2.06.2021 Occupied Aplikacja mobilna do klasyfikacji ryb
dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny
Keywords:klasyfikacja, obrazy, android
<< first < previous 1 2 3 4 ... 173 174 175 next >