Na stronie tej znajdują się propozycje tematów prac inżynierskich, magisterskich, projektów indywidualnych, zespołowych oraz przejściowych.

  • Temat:
  • Słowa kluczowe:
  • Wolny/Zajęty:
  • Liczba wykonawców:
  • Typ:
  • Jednostka organizacyjna:
  • Podjednostka funkcjonalna:
  • Kierunek:
  • Osoba zgłaszająca:
  • (Zresetuj filtry) Szukaj
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 145 146 147 następna >
Lp. Data modyfikacji Wolny / Zajęty Temat pracy dyplomowej lub projektu Szczegóły
1. 20.10.2018 Zajęty Charakterystyka kogeneracyjnego zespołu parowego opalanego biomasą
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:odnawialne źródła energii, kogeneracja, wytwarzanie skojarzone
2. 20.10.2018 Wolny Power system protection devices cooperation with the use of IEC61850
dr inż. Ryszard Kowalik - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Power system protection devices , IEC61850
3. 20.10.2018 Wolny Automatic testing of power system protection devices
dr inż. Ryszard Kowalik - IE
Kierunek:Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:Automatic testing, power system protection devices
4. 19.10.2018 Zajęty Integracja różnych systemów komunikacji w instalacjach inteligentnych
dr inż. Tadeusz Daszczyński - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:inteligentne instlacja, komunikacja, sterowanie
5. 19.10.2018 Zajęty Zjawisko ferrorezonansu w warunkach odbudowy systemu elektroenergetycznego
prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:ferrorezonans, odbudowa systemu elektroenergetycznego
6. 18.10.2018 Wolny Zasilacz prądu stałego z regulatorem prądu i napięcia wyjściowego
dr inż. Piotr Grzejszczak - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:zasilacz prądu stałego, regulowane napięcie i prąd, scalone sterowniki CC/CV
7. 18.10.2018 Zajęty Rozwój konstrukcji rozruszników samochodowych
dr inż. Jarosław Paszkowski - IETiSIP
Kierunek:Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:rozruszniki
8. 18.10.2018 Zajęty Przetwornik energii cieplnej na elektryczną do zasilania potrzeb własnych
mgr inż. Maciej Wieczorek - IE
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:ciepło, energia elektryczna
9. 18.10.2018 Zajęty Budowa robota do pomiaru natężenia oświetlenia
dr inż. Sebastian Słomiński - IE
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, magisterski
Słowa kluczowe:Technika świetlna, natężenie oświetlenia, pomiary oświetlenia, automatyzacja procesów
10. 17.10.2018 Wolny Stymulator nerwu błędnego z wykorzystaniem mikro-prądów
dr inż. Marcin Kołodziej - IETiSIP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny
Słowa kluczowe:epilepsja, eeg, elektronika,
11. 17.10.2018 Wolny Narzędzie wspomagające etykietowanie obiektów na obrazach
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1-2
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:labeling, detekcja obiektów, segmentacja
12. 17.10.2018 Zajęty Projektowanie mikrosieci napięcia stałego małej mocy
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering Liczba wykonawców: 1 lub 2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Słowa kluczowe:Bateryjne magazyny energii, źródła ftowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, układy z generatorem o magnesach trwałych
13. 17.10.2018 Zajęty Wytwarzanie energii elektrycznej w układach o regulowanej prędkości generatora i z falownikiem wielopoziomowym.
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:układy wytwarzania energii elektrycznej z maszynami o niekonwencjonalnej prędkości, oszczędność energii pierwotnej, jakość produkowanej energii elektrycznej
14. 17.10.2018 Zajęty Badania prorównawcze układu zasilania fotowoltaicznego współpracującego z generatorem synchronicznym o stałej prędkości oraz nowoczesnym układem wytwarzania energii o regulowaniej prędkości generatora
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara - ISEP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1 lub 2
Typ:inżynierski, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:ogniwa fotowoltaiczne, układy nowoczesnych generatorów o regulowanej prędkości, sprawność elektroenergetyczna profil obciążenia
15. 17.10.2018 Zajęty Solar powered special drone drive
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara - ISEP
Kierunek:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1 or 2
Typ:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy
Słowa kluczowe:drones, solar cells, topolgy, light motors
16. 16.10.2018 Zajęty Projekt koncepcyjny nowoczesnej instalacji elektrycznej EIB w domu jednorodzinnym zasilanym z paneli fotowoltaicznych współpracujących z zasobnikiem energii
mgr inż. Łukasz Michalski - IE
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 2
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:źródła odnawialne, gospodarowanie energią elektryczną, nowoczesne instalacje elektryczne, itp.
17. 16.10.2018 Wolny Detekcja struktur anatomicznych krtani, z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego
mgr inż. Zuzanna Krawczyk - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski, projekt indywidualny, projekt przejściowy
Słowa kluczowe:deep learning, yolo, detekcja obiektów
18. 16.10.2018 Zajęty Projekt koncepcyjny układu rozdziału energii dla przykładowego gospodarstwa domowego, integrującego zasilanie konwencjonalne z wykorzystaniem OZE
mgr inż. Łukasz Michalski - IE
Kierunek:Electrical Engineering, Elektrotechnika Liczba wykonawców: 1
Typ:inżynierski
Słowa kluczowe:Energetyka odnawialna, zoptymalizowane gospodarowanie energią, itp.
19. 16.10.2018 Zajęty Implementacja wybranej gry komputerowej sterowanej przy pomocy sztucznej inteligencji.
mgr inż. Marek Wdowiak - IETiSIP
Kierunek:Informatyka Liczba wykonawców: 1
Typ:
Słowa kluczowe:sztuczna iteligencja; gra;
20. 15.10.2018 Wolny Mikroprocesorowy tester alternatora z interfejsem LIN
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Kierunek: Liczba wykonawców: 1
Typ:magisterski
Słowa kluczowe:LIN, elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, motoryzacja, samochodowa, samochodowych, akumulator, ładowanie, alternator, prądnica
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 ... 145 146 147 następna >