On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 182 183 184 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 3.02.2023 Occupied Projekt modernizacji instalacji elektroenergetycznej ograniczający zapotrzebowanie na energię elektryczną w obiekcie handlowym
dr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:poprawa efektywności energetycznej, modernizacja układu zasilania, zasilanie obiektów handlowych
2. 2.02.2023 Available Eksperymentalne badania trwałości lamp LED
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, fotometria, kolorymetria, źródła światła
3. 2.02.2023 Available Analiza krytyczna rozwiązań przejść między sekcjami górnej sieci trakcyjnej
dr hab. inż. Tadeusz Maciołek, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci trakcyjne, sekcja naprężenia, przęsło naprężenia
4. 1.02.2023 Available Analiza stosowalności niskobudżetowych naświetlaczy LED w oświetleniu zewnętrznym
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, fotometria, symulacja oświetlenia
5. 31.01.2023 Occupied Budowa, kalibracja i przetestowanie układu do pomiaru drgań i temperatury maszyn elektrycznych w oparciu o platformę programistyczną dla systemów wbudowanych
dr inż. Tadeusz Daszczyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:układ pomiarowy, hydrozespół, diagnostyka, drgania
6. 31.01.2023 Available Krytyczne aspekty związane z bezpieczeństwem cyklu paliwowego energetyki jądrowej, składowania oraz zarządzania odpadami radioaktywnymi
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:energetyka jądrowa, uran, cykl paliwowy
7. 31.01.2023 Available Światowy rynek energetyki jądrowej, plany i kierunki jego rozwoju
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:energetyka jądrowa, reaktor, polityka klimatyczna
8. 31.01.2023 Available Technologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki jądrowej
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:energetyka jądrowa, reaktor, dostawca technologii
9. 31.01.2023 Occupied Lokalny klaster energetyczny jako producent i dystrybutor energii - analiza ekonomiczno-biznesowa zagadnienia
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:klaster energii, OZE, biznesplan
10. 29.01.2023 Available Symulator HIL dla sterownika przemysłowego
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:DSP, PLC, HIL
11. 28.01.2023 Available Projekt i budowa modelu demonstrującego zjawisko napięć indukowanych w pętlach instalacyjnych
dr inż. Konrad Sobolewski - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:napięcia indukowane, udar prądowy, udar napięciowy, przepięcia, ochrona odgromowa, modelowanie, symulacje
12. 28.01.2023 Available Budowa modelu demonstrującego napięcia indukowane w pętlach instalacyjnych
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:udar prądowy, udar napięciowy,, przępięcia, ograniczniki przepięć
13. 27.01.2023 Occupied Rola klastrów energetycznych w procesie wzmacniania bezpieczeństwa elektroenergetycznego
dr inż. Piotr Kapler - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:klaster energetyczny, bezpieczeństwo elektroenergetyczne
14. 23.01.2023 Occupied Projekt koncepcyjny systemu zasilania lekkiego pojazdu kolejowego zasobnikowo-sieciowego
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:trakcja elektryczna, układy zasilania, zasobniki
15. 23.01.2023 Available Aplikacja do wykrywania płynu w płucach za pomocą nagrań głosowych
prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:analiza głosu, analiza widmowa
16. 23.01.2023 Available Wykorzystanie MQTT do komunikacji ze sterownikami PLC
dr inż. Monika Jakubowska - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:PLC, MQTT
17. 23.01.2023 Available Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego prezentującego sterowniki Easy I/O firmy Johnson Controls
dr inż. Monika Jakubowska - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 2
Type:inżynierski
Keywords:PLC, Automatyka budynku
18. 23.01.2023 Available Wykorzystanie urządzenia Google Assistant do sterowania systemem automatyki budynku
dr inż. Monika Jakubowska - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Google Assistant, Automatyka budynku
19. 23.01.2023 Available Auto-strojenie regulatorów typu PID
dr inż. Monika Jakubowska - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:PID, auto-tuning, PRAC+
20. 23.01.2023 Available System rejestracji i analizy sygnałów EEG
prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:EEG, LabVIEW
<< first < previous 1 2 3 4 ... 182 183 184 next >