On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 180 181 182 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 8.08.2022 Available Układ wyzwalania do szybkiej kamery
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:kamera, wyzwalanie, synchronizacja
2. 8.08.2022 Occupied Opracowanie systemu do pomiaru parametrów przetworników temperatury
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sensory temperatury
3. 8.08.2022 Occupied Posturograf
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:posturograf
4. 29.07.2022 Available Projekt inteligentnej rozdzielnicy niskiego napięcia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:rozdzielnica nn, automatyka, PLC, sterowanie
5. 29.07.2022 Available Wykonanie sterowania regulatora napięcia z użyciem budżetowego mikrokontrolera
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Arduino, Raspberry pi, sterowanie procesem, automatyzacja
6. 29.07.2022 Occupied Pomiar impulsowego pola elektromagnetycznego
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:pole elektromagnetyczne, pole impulsowe, pomiary
7. 12.07.2022 Available Laboratoryjne stanowisko dydaktyczne do badań regulatorów napięcia alternatorów samochodowych
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:alternator, elektrotechnika, elektronika samochodowa, maszyny elektryczne, regulator, stanowisko laboratoryjne, laboratorium
8. 1.07.2022 Available Analiza rozwoju systemów energetycznych wybranych państw spoza OECD
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:planowanie rozwoju, system energetyczny
9. 1.07.2022 Occupied Projekt koncepcyjny elektrowni jądrowej
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrownia jądrowa, projekt koncepcyjny
10. 1.07.2022 Occupied Efektywność energetyczna w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:efektywność energetyczna, polityka energetyczna
11. 1.07.2022 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna stosowania szynoprzewodów w nowoczesnym obiekcie biurowym
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:szynoprzewody, nowoczesne układy zasilania
12. 1.07.2022 Occupied Analiza możliwości wzajemnej współpracy mikrosieci oraz systemu elektroenergetycznego
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:mikrosieć, system elektroenergetyczny
13. 1.07.2022 Occupied Zmienność parametrów jakościowych światła w układach RGBW
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:barwa światła, wskaźnik oddawania barw, LED
14. 1.07.2022 Occupied Wskaźnik oddawania barw światła emitowanego przez źródło o zmiennej temperaturze barwowej
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:strumień świetlny, barwa światła, wskaźnik oddawania barw
15. 1.07.2022 Occupied Analiza rozwiązań konstrukcyjnych miejskich stacji transformatorowych SN/nn
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:miejskie stacje transfomatorowe SN/nn, rozwiązania konstrukcyjne stacji SN/nn
16. 30.06.2022 Available Ocena możliwości realizacji oświetlenia ogólnego wnętrz z wykorzystaniem opraw asymetrycznych
dr hab. inż. Piotr Pracki - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:technika świetlna, oświetlenie wnętrz, oprawy asymetryczne, symulacje komputerowe
17. 30.06.2022 Available Ocena możliwości realizacji oświetlenia wnętrz z wykorzystaniem opraw miejscowych
dr hab. inż. Piotr Pracki - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:technika świetlna, oświetlenie wnętrz, oprawy miejscowe, symulacje komputerowe
18. 28.06.2022 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna prosumenckiej instalacji z wykorzystaniem elektrowni wiatrowej
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:energetyka prosumencka, energetyka wiatrowa, elektrownie wiatrowe
19. 28.06.2022 Occupied Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej dla gospodarstwa domowego
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:efektywność energetyczna, zużycie energii w gospodarstwach domowych, gospodarstwa domowe
20. 24.06.2022 Occupied Ocena roli energetyki jądrowej w rozwoju podsystemu wytwórczego w Polsce
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:energetyka jądrowa, podsystem wytwórczy, planowanie rozwoju KSE
<< first < previous 1 2 3 4 ... 180 181 182 next >