On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 174 175 176 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 17.09.2021 Occupied Analiza średniego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych typach elektrowni
mgr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:wytwarzanie energii elektrycznej, LCOE, modelowanie
2. 16.09.2021 Occupied Przegląd aparatury podstacji trakcyjnych Tramwajów Warszawskich
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:trakcja elektryczna, układy zasilania, podstacja trakcyjna
3. 16.09.2021 Available Sterowanie przekształtnikiem sieciowym w warunkach odkształconego napięcia sieci
mgr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:Przekształtnik sieciowy, sterowanie, energoelektronika, sterowanie powtarzalne
4. 13.09.2021 Available Sterowanie przekształtnikiem Modular Multilevel Converter
mgr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:Modular Multilevel Converter, sterowanie, przekształtnik, energoelektronika
5. 12.09.2021 Available Pomiar impulsowego pola elektromagnetycznego
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:pole elektromagnetyczne, pole impulsowe, pomiary
6. 10.09.2021 Occupied Projekt zautomatyzowanego stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyk błędów pomiarów wielkości elektrycznych
dr inż. Eugeniusz Misiuk - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:metrologia elektryczna, pomiary, błędy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, wzorce jednostek miar, laboratorium pomiarowe, metody pomiaru, wzorcowanie, multimetr cyfrowy, kalibrator, automatyzacja pomiarów
7. 10.09.2021 Occupied The design of a single-family building with a photovoltaic and lightning protection system
mgr inż. Michał Piekarz - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical installations, photovoltaic systems, lighting protection
8. 8.09.2021 Occupied Badania modelowe oświetlenia szczelinowego
prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1 (2)
Type:magisterski
Keywords:Technika świetlna, oświetlenie wnetrz, oświetlenie szczelinowe
9. 6.09.2021 Occupied Wpływ farm wiatrowych na działanie zabezpieczeń w sieciach WN
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieć WN, PSCAD/EMTDC, farmy wiatrowe, zabezpieczenia farm wiatrowych, symulacje, generator asynchroniczny, zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenie zerow
10. 31.08.2021 Available Wpływ jakości wykonania oprawy oświetleniowej na jej parametry fotometryczne
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 3
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny
Keywords:Technika Świetlna, AutoCAD, Modelowanie 3D, LED
11. 31.08.2021 Available Analiza możliwości implementacji energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem drogowym w obszarze metropolitalnym na przykładzie m. st. Warszawy
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:energooszczędność, oświetlenie uliczne, sterowanie oświetleniem
12. 31.08.2021 Occupied Analiza wpływu różnic klimatycznych na terytorium Polski na opłacalność elektrowni wiatrowych
mgr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrownie wiatrowe, oze, odnawialne źródła energii, opłacalność oze
13. 29.08.2021 Available Badanie zasobnika energii dla pojazdu elektrycznego
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:zasobnik, superkondensator, akumulator, Li-ion, LFP, NCA, NMC, LTO
14. 26.08.2021 Occupied Analiza działania zabezpieczenia różnicowego stosowanego do ochrony transformatorów elektroenergetycznych
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:symulacje komputerowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych, EAZ
15. 26.08.2021 Occupied Analiza działania układów automatyki stosowanych do ochrony sieci WN z wykorzystaniem aplikacji symulacyjnych
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:symulacje komputerowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych, EAZ
16. 26.08.2021 Occupied Analiza działania układów automatyki stosowanych do ochrony sieci SN z wykorzystaniem aplikacji symulacyjnych
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:symulacje komputerowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych, EAZ
17. 26.08.2021 Occupied Zabezpieczenia silników asynchronicznych
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:symulacje komputerowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych, EAZ
18. 26.08.2021 Occupied Wykorzystanie przekaźników odległościowych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:symulacje komputerowe, zabezpieczenia elektroenergetyczne, testowanie przekaźników zabezpieczeniowych, EAZ
19. 24.08.2021 Available Modelowanie oporów ruchu lekkiego samolotu
dr hab. inż. Grzegorz Iwański - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:opory ruchu, modelowanie, napęd elektryczny
20. 24.08.2021 Available Projekt i budowa układu jednofazowego prostownika aktywnego z korekcją współczynnika mocy
dr hab. inż. Grzegorz Iwański - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:power factor correction
<< first < previous 1 2 3 4 ... 174 175 176 next >