On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 180 181 182 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 16.08.2022 Available Zastosowanie roju cząstek do redukcji tętnień momentu maszyny reluktancyjnej przełączalnej
dr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Maszyna reluktancyjna; Optymalizacja rojem cząstek; Napęd Elektryczny; Redukcja tętnień momentu;
2. 16.08.2022 Available Sterowanie przekształtnika sieciowego o mieszanej częstotliwości próbkowania
dr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Przekształtnik sieciowy; Sterowanie; Energoelektronika
3. 16.08.2022 Available Układ regulacji prądu przekształtnika sieciowego przy dużej częstotliwości łączeń
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:układ regulacji prądu przekształtnika DC/AC
4. 16.08.2022 Available Modelowanie ogniwa paliwowego na podstawie badań laboratoryjnych
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:ogniwo paliwowe, model ogniwa rzeczywistego
5. 16.08.2022 Occupied Sterowanie pracą sprzegniętych mechanicznie silników w taśmociągu
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:PLC, napęd elektryczny, taśmociąg
6. 16.08.2022 Occupied System automatyki budynkowej wykorzystujący sterownik firmy Sauter
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:automatyka budynkowa, sterownik Sauter
7. 16.08.2022 Occupied Sterowanie napędem elektrycznym z zastosowaniem sterownika PLC
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, przemiennik częstotliwości
8. 16.08.2022 Occupied Sterowanie i zdalny monitoring centrali wentylacyjnej budynku biurowego
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, centrala wentylacyjna, zdalny monitoring
9. 16.08.2022 Occupied Sterowanie wektorowe maszyną indukcyjną klatkową z minimalizacją prądu stojana
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:sterowanie wektorowe maszyny indukcyjnej, minimalizacja prądu stojana
10. 16.08.2022 Occupied Monitoring napędu elektrycznego za pośrednictwem technologii IoT
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:IoT, zdalny monitoring
11. 16.08.2022 Occupied Sterowanie i monitoring pionowego parkingu obrotowego z wykorzystaniem sterownika PLC
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 2
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, wizualizacja i nadzór procesu, pionowy parking obrotowy
12. 16.08.2022 Occupied System identyfikacji produktu w procesie przemysłowym
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, identyfikacja produktu
13. 8.08.2022 Available Układ wyzwalania do szybkiej kamery
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:kamera, wyzwalanie, synchronizacja
14. 8.08.2022 Occupied Opracowanie systemu do pomiaru parametrów przetworników temperatury
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sensory temperatury
15. 8.08.2022 Occupied Posturograf
dr inż. Bogdan Dziadak - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:posturograf
16. 29.07.2022 Available Projekt inteligentnej rozdzielnicy niskiego napięcia
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:rozdzielnica nn, automatyka, PLC, sterowanie
17. 29.07.2022 Available Wykonanie sterowania regulatora napięcia z użyciem budżetowego mikrokontrolera
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Arduino, Raspberry pi, sterowanie procesem, automatyzacja
18. 29.07.2022 Occupied Pomiar impulsowego pola elektromagnetycznego
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:pole elektromagnetyczne, pole impulsowe, pomiary
19. 12.07.2022 Available Laboratoryjne stanowisko dydaktyczne do badań regulatorów napięcia alternatorów samochodowych
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:alternator, elektrotechnika, elektronika samochodowa, maszyny elektryczne, regulator, stanowisko laboratoryjne, laboratorium
20. 1.07.2022 Available Analiza rozwoju systemów energetycznych wybranych państw spoza OECD
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:planowanie rozwoju, system energetyczny
<< first < previous 1 2 3 4 ... 180 181 182 next >