On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 178 179 180 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 18.01.2022 Available The vericifation of the lighting condition of traffic zones in the Electrical Engineering building
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, illuminance, illuminance meter
2. 18.01.2022 Available Przyszłościowe kierunki rozwoju instalacji elektrycznych
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:rozwój, instalacja elektryczna
3. 18.01.2022 Available Wpływ prądów błądzących na układ sieci i instalacje elektryczne niezwiązane z trakcją elektryczną
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:prądy błądzące, instalacje elektryczne, sieci elektryczne, trakcja
4. 18.01.2022 Available Projekt zasilania elektroenergetycznego osiedla domów jednorodzinnych wraz z wyceną jego kosztów wykonania
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:projekt, instalacje elektryczne, osiedle, dom jednorodzinny
5. 18.01.2022 Available Budowa narzędzia komputerowego wspomagającego projektowanie instalacji elektrycznych dotyczącego wyznaczania stopnia ochrony odgromowej obiektu budowlanego w oparciu o obliczenia ryzyka związanego z prądami udarowymi
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:projektowanie, instalacje elektryczne, ochrona odgromowa
6. 18.01.2022 Available Analiza układów zabezpieczeń nadprądowych stosowanych w układzie średniego i niskiego napięcia w ramach projektowanych instalacji elektrycznych
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:średnie napięcie, niskie napięcie, analiza, zabezpieczenia
7. 17.01.2022 Available The study on S/P ratio of selected light sources
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, light sources, S/P ratio
8. 17.01.2022 Occupied System identyfikacji produktu w procesie przemysłowym
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, identyfikacja produktu
9. 17.01.2022 Occupied Budowa stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem przemysłowym do rozpoznawania kształtu profili
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Keywords:sterownik przemysłowy, rozpoznawanie kształtu
10. 17.01.2022 Occupied Analiza możliwych trendów rozwojowych wiejskich sieci średniego i niskiego napięcia
dr inż. Piotr Kapler - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieć SN, sieć nN, tereny wiejskie, rozwój
11. 16.01.2022 Occupied Metody poprawy efektywności energetycznej w gminnej jednostce samorządu terytorialnego
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:efektywność energetyczna, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie energią, ograniczanie kosztów, system zarządzania
12. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci terenowe nn, sieci terenowe SN, analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci
13. 15.01.2022 Occupied Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci miejskie nn, sieci miejskie SN, modernizacja
14. 15.01.2022 Occupied Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:miejskie stacje 110 kV/SN, rozdzielnice 110 kV, modernizacja
15. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sieci terenowe SN, analiza techniczna
16. 13.01.2022 Available Analiza zanieczyszczenia światłem na terenie Warszawy w latach 2012-2021
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, zanieczyszczenie światłem
17. 13.01.2022 Available MATLAB/Simulink models of automotive electrical systems
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:automotive electrical systems, mechatronics, electronics, simulation, Multisim, modeling, circuits
18. 13.01.2022 Occupied Techno-economic analysis for the microgrid optimal configuration on the example of the Princess Haya Military Hospital in Jordan
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:microgrid, techno-economic analysis, RES
19. 13.01.2022 Available Pomiary jasności nocnego nieboskłonu na terenie wybranej dzielnicy Warszawy
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, sky quality meter (SQM)
20. 12.01.2022 Available Ocena zanieczyszczenia światłem generowanego przez wybrane centrum handlowe
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, oświetlenie zewnętrzne, zanieczyszczenie światłem
<< first < previous 1 2 3 4 ... 178 179 180 next >