On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 178 179 180 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 25.01.2022 Available Predykcja kursów spółek giełdowych przy wykorzystaniu sieci neuronowych
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:prognozowanie, spółki giełdowe, sztuczne sieci neuronowe
2. 23.01.2022 Occupied Rola elektrowni wirtualnych w rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego
dr inż. Piotr Kapler - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:elektrownie wirtualne, system elektroenergetyczny
3. 21.01.2022 Occupied Modelowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego w aspekcie ochrony środowiska
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:modelowanie rozwoju, system elektroenergetyczny, ochrona środowiska, EnergyPLAN
4. 20.01.2022 Occupied Metody poprawy efektywności energetycznej w gminnej jednostce samorządu terytorialnego
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:efektywność energetyczna, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie energią, ograniczanie kosztów, system zarządzania
5. 19.01.2022 Available The laboratory study on usefulness of selected low-cost LED lighting equipment dedicated to the amateur plant cultivation
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, colorimetry, light sources, plant cultivation
6. 18.01.2022 Available The vericifation of the lighting condition of traffic zones in the Electrical Engineering building
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, illuminance, illuminance meter
7. 18.01.2022 Available Przyszłościowe kierunki rozwoju instalacji elektrycznych
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:rozwój, instalacja elektryczna
8. 18.01.2022 Available Wpływ prądów błądzących na układ sieci i instalacje elektryczne niezwiązane z trakcją elektryczną
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:prądy błądzące, instalacje elektryczne, sieci elektryczne, trakcja
9. 18.01.2022 Occupied Projekt zasilania elektroenergetycznego osiedla domów jednorodzinnych wraz z wyceną jego kosztów wykonania
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:projekt, instalacje elektryczne, osiedle, dom jednorodzinny
10. 18.01.2022 Available Budowa narzędzia komputerowego wspomagającego projektowanie instalacji elektrycznych dotyczącego wyznaczania stopnia ochrony odgromowej obiektu budowlanego w oparciu o obliczenia ryzyka związanego z prądami udarowymi
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:projektowanie, instalacje elektryczne, ochrona odgromowa
11. 18.01.2022 Available Analiza układów zabezpieczeń nadprądowych stosowanych w układzie średniego i niskiego napięcia w ramach projektowanych instalacji elektrycznych
dr inż. Tomasz Koźbiał - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:średnie napięcie, niskie napięcie, analiza, zabezpieczenia
12. 17.01.2022 Available The study on S/P ratio of selected light sources
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, light sources, S/P ratio
13. 17.01.2022 Occupied System identyfikacji produktu w procesie przemysłowym
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, identyfikacja produktu
14. 17.01.2022 Occupied Budowa stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem przemysłowym do rozpoznawania kształtu profili
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Keywords:sterownik przemysłowy, rozpoznawanie kształtu
15. 17.01.2022 Occupied Analiza możliwych trendów rozwojowych wiejskich sieci średniego i niskiego napięcia
dr inż. Piotr Kapler - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieć SN, sieć nN, tereny wiejskie, rozwój
16. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci terenowe nn, sieci terenowe SN, analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci
17. 15.01.2022 Occupied Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci miejskie nn, sieci miejskie SN, modernizacja
18. 15.01.2022 Occupied Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:miejskie stacje 110 kV/SN, rozdzielnice 110 kV, modernizacja
19. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sieci terenowe SN, analiza techniczna
20. 13.01.2022 Available Analiza zanieczyszczenia światłem na terenie Warszawy w latach 2012-2021
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, zanieczyszczenie światłem
<< first < previous 1 2 3 4 ... 178 179 180 next >