On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 181 182 183 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 8.12.2022 Occupied Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do predykcji cen produktów godzinowych w notowaniach w systemie kursu jednolitego na rynku dnia następnego energii elektrycznej
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:algorytmy sztucznej inteligencji, rynek energii elektrycznej, SPOT, prognozowanie
2. 8.12.2022 Occupied Zastosowanie systemów czasu rzeczywistego (RTOS) w elektroenergetyce
dr inż. Piotr Marchel - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Systemy czasu rzeczywistego, RTOS, elektroenergetyka
3. 5.12.2022 Available Projekt koncepcyjny stacji ładowania samochodów elektrycznych
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:zasobniki energii, ładowarka, samochód elektryczny, elektromobilność, trakcja
4. 5.12.2022 Available Badanie zasobnika energii dla pojazdu elektrycznego
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:zasobnik, superkondensator, akumulator, Li-ion, LFP, NCA, NMC, LTO
5. 5.12.2022 Available Conceptual design of the power supply system for a railway/tram line on a selected section
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:electromobility, traction, tram, railway line, tram line, traction substation, power supply system, rectifier, transformer, catenary
6. 5.12.2022 Available Projekt koncepcyjny układu zasilania linii kolejowej/tramwajowej na wybranym odcinku
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:elektromobilność, trakcja, tramwaj, linia kolejowa, linia tramwajowa, podstacja trakcyjna, układ zasilania, prostownik, transformator, sieć trakcyjna
7. 4.12.2022 Available Analysis of the possibilities of floodlighting for architectural complexes
dr hab. inż. Rafał Krupiński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Floodlighting, computer graphics
8. 4.12.2022 Available A multimedia presentation of the FloodLum software functions
dr hab. inż. Rafał Krupiński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:Floodlighting, computer graphics, multimedia
9. 1.12.2022 Available The laboratory study of low-cost LED floodlights quality
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, photometry, colorimetry, LED luminaires
10. 30.11.2022 Available Projekt oświetlenia architektonicznego wybranego obiektu
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
11. 30.11.2022 Available Zrównoważony projekt oświetlenia zewnętrznego wybranego obiektu
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, oświetlenie zewnętrzne, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
12. 30.11.2022 Occupied Oprogramowanie rozproszonego systemu monitorowania poziomu cieczy infuzyjnej/procesu infuzji
dr inż. Adam Jóśko - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Infuzja dożylna, pomiar masy, system mikrokontrolerowy, programowanie, aplikacja SCADA
13. 29.11.2022 Available Measurements of Correlated Color Temperature of a light source using a smartphone
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, colorimetry, light source, smartphone
14. 28.11.2022 Available Designing of floodlighting selected object based on the daytime photography of the building
dr hab. inż. Rafał Krupiński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:Floodlighting, computer graphics
15. 28.11.2022 Available Floodlighting of the selected object
dr hab. inż. Rafał Krupiński - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:floodlighting, illumination, computer graphics
16. 23.11.2022 Available Tworzenie oprogramowania (stanowiska) do modelowania przejazdu teoretycznego samochodu elektrycznego (pociągu)
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:symulator przejazdu, elektromobilność, trakcja elektryczna, samochód elektryczny, tramwaj, metro, pociąg
17. 23.11.2022 Available Tworzenie oprogramowania (stanowiska) do modelowania przejazdu teoretycznego samochodu elektrycznego (pociągu)
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Informatyka Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:symulator przejazdu, elektromobilność, trakcja elektryczna, samochód elektryczny, tramwaj, metro, pociąg
18. 23.11.2022 Available Dobór pokładowego zasobnika energii dla pojazdu elektrycznego
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:zasobnik, napęd elektryczny, samochód, lokomotywa, zespół trakcyjny, tramwaj, metro
19. 23.11.2022 Available Symulacja przejazdu teoretycznego pojazdu elektrycznego
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Elektromobilność Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:zużycie energii, opory ruchu, napęd elektryczny, samochód, lokomotywa, zespół trakcyjny, tramwaj, metro
20. 23.11.2022 Available Testing the energy storage for an electric vehicle
mgr inż. Anatolii Nikitenko - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:storage, supercapacitor, battery, Li-ion, LFP, NCA, NMC, LTO, electric vehicle, electric traction, electromobility
<< first < previous 1 2 3 4 ... 181 182 183 next >