On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 174 175 176 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 21.09.2021 Available Genrowanie zdjęć twarzy przy pomocy opisu tekstowego.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski, projekt przejściowy
Keywords:GAN, analiza tekstu, generowanie twarzy, deepfake
2. 21.09.2021 Available Metody OCR dla niestandardowych czcionek i napisów
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Informatyka Number of students: 1-2
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:OCR, DNN, detekcja tekstu na scenie wizyjnej
3. 21.09.2021 Available Modelowanie tekstur przy pomocy sieci typu NeRF.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Informatyka Number of students: 1-2
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:sieci neuronowe, NeRF, modelowanie tekstur
4. 21.09.2021 Available Budowanie modeli 3D obiektów przy pomocy sieci typu NeRF.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Informatyka Number of students: 1-2
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:sieci neuronowe, NeRF, modelowanie obiektów 3D
5. 21.09.2021 Available Generowanie modeli BRDF tekstur.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Informatyka Number of students: 1-2
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:CNN, BRDF, modelowanie tekstur
6. 21.09.2021 Available Estymacja sylwetki piłkarzy dla obrazów w niskiej rozdzielczości.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Informatyka Number of students: 1-2
Type:magisterski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Keywords:estymacja pozy, Kinect, kalibracja kamer
7. 21.09.2021 Occupied Metody oszukiwania sieci neuronowej
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course:Informatyka Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:głębokie sieci neuronowe, hakowanie sieci
8. 21.09.2021 Available Badania algorytmów do wyszukiwania najbliższego sąsiedztwa.
dr inż. Grzegorz Sarwas - ISEP
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny
Keywords:k-NN, Drzewa-KD, Drzewa-M, LSH, grafy
9. 21.09.2021 Available Miernik zużycia energii elektrycznej oparty o ESP32 lub Raspberry Pi
dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. uczelni - IETiSIP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Informatyka, Elektromobilność Number of students: 1-3
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK, projekt zespołowy - IO
Keywords:esp32, raspberry
10. 17.09.2021 Occupied Analiza średniego kosztu wytwarzania energii elektrycznej w wybranych typach elektrowni
mgr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:wytwarzanie energii elektrycznej, LCOE, modelowanie
11. 16.09.2021 Occupied Przegląd aparatury podstacji trakcyjnych Tramwajów Warszawskich
dr inż. Zbigniew Drążek - IE
Degree course: Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:trakcja elektryczna, układy zasilania, podstacja trakcyjna
12. 16.09.2021 Available Sterowanie przekształtnikiem sieciowym w warunkach odkształconego napięcia sieci
mgr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:Przekształtnik sieciowy, sterowanie, energoelektronika, sterowanie powtarzalne
13. 13.09.2021 Available Sterowanie przekształtnikiem Modular Multilevel Converter
mgr inż. Andrzej Straś - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy
Keywords:Modular Multilevel Converter, sterowanie, przekształtnik, energoelektronika
14. 12.09.2021 Available Pomiar impulsowego pola elektromagnetycznego
dr inż. Andrzej Łasica - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski, magisterski
Keywords:pole elektromagnetyczne, pole impulsowe, pomiary
15. 10.09.2021 Occupied Projekt zautomatyzowanego stanowiska badawczego do wyznaczania charakterystyk błędów pomiarów wielkości elektrycznych
dr inż. Eugeniusz Misiuk - IETiSIP
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:metrologia elektryczna, pomiary, błędy pomiarowe, przyrządy pomiarowe, wzorce jednostek miar, laboratorium pomiarowe, metody pomiaru, wzorcowanie, multimetr cyfrowy, kalibrator, automatyzacja pomiarów
16. 10.09.2021 Occupied The design of a single-family building with a photovoltaic and lightning protection system
mgr inż. Michał Piekarz - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical installations, photovoltaic systems, lighting protection
17. 8.09.2021 Occupied Badania modelowe oświetlenia szczelinowego
prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1 (2)
Type:magisterski
Keywords:Technika świetlna, oświetlenie wnetrz, oświetlenie szczelinowe
18. 6.09.2021 Occupied Wpływ farm wiatrowych na działanie zabezpieczeń w sieciach WN
dr inż. Marcin Januszewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieć WN, PSCAD/EMTDC, farmy wiatrowe, zabezpieczenia farm wiatrowych, symulacje, generator asynchroniczny, zabezpieczenie odległościowe, zabezpieczenie zerow
19. 31.08.2021 Available Wpływ jakości wykonania oprawy oświetleniowej na jej parametry fotometryczne
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 3
Type:inżynierski, magisterski, projekt indywidualny
Keywords:Technika Świetlna, AutoCAD, Modelowanie 3D, LED
20. 31.08.2021 Available Analiza możliwości implementacji energooszczędnych systemów sterowania oświetleniem drogowym w obszarze metropolitalnym na przykładzie m. st. Warszawy
dr hab. inż. Sławomir Zalewski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:energooszczędność, oświetlenie uliczne, sterowanie oświetleniem
<< first < previous 1 2 3 4 ... 174 175 176 next >