On this page you can find propositions of dissertation subjects, individual and group subjects.

  • Subject:
  • Keywords:
  • Available/Occupied:
  • Number of students:
  • Type:
  • Organisational unit:
  • Functional subunit:
  • Degree course:
  • Responsible person:
  • (Reset filters) Search
<< first < previous 1 2 3 4 ... 177 178 179 next >
No. Modification date Available / Occupied Thesis or Project subject Specific information
1. 17.01.2022 Occupied System identyfikacji produktu w procesie przemysłowym
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sterownik PLC, identyfikacja produktu
2. 17.01.2022 Occupied Budowa stanowiska laboratoryjnego ze sterownikiem przemysłowym do rozpoznawania kształtu profili
dr inż. Dominik Górski - ISEP
Degree course:Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:projekt indywidualny, projekt zespołowy, projekt przejściowy, projekt zespołowy - IK
Keywords:sterownik przemysłowy, rozpoznawanie kształtu
3. 17.01.2022 Occupied Analiza możliwych trendów rozwojowych wiejskich sieci średniego i niskiego napięcia
dr inż. Piotr Kapler - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieć SN, sieć nN, tereny wiejskie, rozwój
4. 16.01.2022 Occupied Metody poprawy efektywności energetycznej w gminnej jednostce samorządu terytorialnego
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:efektywność energetyczna, jednostka samorządu terytorialnego, zarządzanie energią, ograniczanie kosztów, system zarządzania
5. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci terenowych SN i nn
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci terenowe nn, sieci terenowe SN, analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji sieci
6. 15.01.2022 Occupied Modernizacja miejskich sieci elektroenergetycznych nn i SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:sieci miejskie nn, sieci miejskie SN, modernizacja
7. 15.01.2022 Occupied Modernizacja rozdzielnic 110 kV miejskich stacji 110 kV/SN
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:miejskie stacje 110 kV/SN, rozdzielnice 110 kV, modernizacja
8. 15.01.2022 Occupied Analiza techniczna sieci terenowej średniego napięcia
dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. uczelni - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:sieci terenowe SN, analiza techniczna
9. 13.01.2022 Available Analiza zanieczyszczenia światłem na terenie Warszawy w latach 2012-2021
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, zanieczyszczenie światłem
10. 13.01.2022 Available MATLAB/Simulink models of automotive electrical systems
dr inż. Bernard Fryśkowski - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering, Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:automotive electrical systems, mechatronics, electronics, simulation, Multisim, modeling, circuits
11. 13.01.2022 Occupied Techno-economic analysis for the microgrid optimal configuration on the example of the Princess Haya Military Hospital in Jordan
dr inż. Paweł Terlikowski - IE
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:magisterski
Keywords:microgrid, techno-economic analysis, RES
12. 13.01.2022 Available Pomiary jasności nocnego nieboskłonu na terenie wybranej dzielnicy Warszawy
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, zanieczyszczenie światłem, sky quality meter (SQM)
13. 12.01.2022 Available Ocena zanieczyszczenia światłem generowanego przez wybrane centrum handlowe
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, oświetlenie zewnętrzne, zanieczyszczenie światłem
14. 6.01.2022 Available Projekt oświetlenia wybranej ulicy miejskiej generujący minimalne zanieczyszczenie światłem
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, oświetlenie drogowe, efektywność energetyczna, zanieczyszczenie światłem
15. 5.01.2022 Available Analiza zanieczyszczenia światłem w projekcie oświetlenia zewnętrznego wybranej zajezdni autobusowej
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, oświetlenie zewnętrzne, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
16. 5.01.2022 Available Projekt oświetlenia architektonicznego pałacyku Ksawerego Konopackiego w Warszawie
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, technika oświetlania, iluminacja obiektów, zanieczyszczenie światłem, efektywność energetyczna
17. 5.01.2022 Available Projekt oświetlenia awaryjnego wybranej hali przemysłowej
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, oświetlenie awaryjne, symulacja oświetlenia
18. 5.01.2022 Available Analiza klasycznych parametrów efektywności energetycznej w wybranych projektach iluminacji obiektów zlokalizowanych w Warszawie
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:elektrotechnika, technika świetlna, iluminacja obiektów, efektywność energetyczna, zanieczyszczenie światłem
19. 5.01.2022 Available Measurements of selected colorimetric parameters of light sources conducted by using different devices
dr inż. Krzysztof Skarżyński - IE
Degree course:Elektrotechnika Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:electrical engineering, lighting technology, light sources, colorimetry
20. 4.01.2022 Occupied Model of the system for monitoring and controlling the speed in vehicles
dr inż. Adam Jóśko - IETiSIP
Degree course:Electrical Engineering Number of students: 1
Type:inżynierski
Keywords:autonomous vehicles, speed control sensors, V2X, RFID, road sign
<< first < previous 1 2 3 4 ... 177 178 179 next >