Informacje o pracowniku:

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:w.dabrowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7075 
 • Pokój GE 330, kl. B 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Włodzimierz Dąbrowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 29.04.2019 - 12.06.2019 6/5 konsultacje nie odbędą się, na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 12, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 16:00 - 17:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 26.04.2019 - 12.06.2019 , na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 4 zgłoszenia z dostępnych 99, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 29.04.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) 6/5 konsultacje nie odbędą się, w sali GG 130
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1207:A - Podstawy inżynierii oprogramowania GR1, GR2, GR3, GG 226
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, Cykl inny, GG 443
Proj. 1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, Cykl inny, GG 443
Sem. 1DW2301:K - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, zaj. nieparz., GG 443
Sem. 1DW2301:K - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, zaj. nieparz., GG 443
1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, I połowa sem., GG 226
1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., GG 226
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, Cykl inny, GG 443
1DI2122:A - Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania GR1, GR2, GR3, I połowa sem., wykłady rozpoczną się od drugiego tyg. semestru. ( 21.2.2019), GG 306
Konsultacje 16:00-17:00 w okresie 26.04.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
17:15-18:00
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, zaj. parz., GG 443
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, zaj. nieparz., GG 443
18:15-19:00
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, Cykl inny, GG 443

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
Konsultacje 16:00-17:00 w okresie 26.04.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BDA-112:A - Seminarium dyplomowe GR1, Cykl inny, SK 204
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Systemy LMS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
2. Systemy CMS inżynierski projekt indywidualny
3. Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy projekt zespołowy
4. Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania magisterski projekt przejściowy
5. Nierelacyjne bazy danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
6. Problemy BI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
7. Automatyzacja procesów inżynierski magisterski projekt indywidualny
8. Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT inżynierski magisterski projekt indywidualny
9. Badanie poprawności kodu metodami formalnymi magisterski projekt przejściowy
10. Wytwarzanie aplikacji dla systemów operacyjnych iOS (iOS Developer University Program) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Zastosowania języka R inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Wspieranie produktywności z wykorzystaniem systemów mobilnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
13. Algorytmy i narzędzia synchronizacji danych magisterski projekt przejściowy
14. Narzędzia do analizy procesów biznesowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Eksploracja procesów - Process Mining inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Moodle w edukacji inżynierski projekt indywidualny
17. Aplikacja w systemie Windows 10 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
18. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych magisterski projekt przejściowy
19. Zastosowanie metod analizy topologicznej do projektowania systemów informatycznych magisterski projekt przejściowy
20. Budowa aplikacji wieloplatformowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Budowa e-ksiażki dla urządzenia iPAD inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
22. Aplikacja w systemie iOS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza możliwości systemów klasy Business Intelligence na przykładzie środowisk Tableau Desktop i Qlikview praca inżynierska
2. Uniwersalność sekwencyjnych procesów komunikacyjnych - teoria i zastosowanie. praca inżynierska
3. System kontroli wiedzy. Moduł obsługi testów praca magisterska
4. Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu snmp praca magisterska
5. Lekka metodyka E-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość. Model (sprint) praca magisterska
6. Personalizacja dostępu do danych w technologii NET praca magisterska
7. Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych praca magisterska
8. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
9. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
10. Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004 praca magisterska
11. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
12. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
13. Replikacja kompaktowych baz danych praca magisterska
14. Systemy poczty elektronicznej praca magisterska
15. Budowa systemów w architekturze usługowej praca magisterska
16. Projektowanie systemów wspomagających przepływ informacji w strukturach biznesowych praca magisterska
17. Metody dostępu do magazynów danych z poziomu języka C# praca magisterska
18. Systemy zarządzania wiedzą na przykładzie Microsoft Share Point Portal Server 2003 praca magisterska
19. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce ITIL praca magisterska
20. Prowadzenie projektów informatycznych w środowisku rozproszonym praca magisterska
21. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
22. Komunikator z wykorzystaniem symboli Blissa praca magisterska
23. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
24. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
25. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
26. Web mining - analiza danych w Internecie praca magisterska
27. Optymalizacja zapytań w bazach danych praca magisterska
28. Metody modelowania aplikacji internetowych praca magisterska
29. Optymalizacja baz danych praca magisterska
30. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
31. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
32. Zarządzanie budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
33. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce MOF opartej na ITIL praca magisterska
34. Algorytmy eksploracji danych w Microsoft SQL Serwer 2005 praca magisterska
35. Metody doboru infrastruktury dla korporacyjnej hurtowni danych praca magisterska
36. Zabezpieczenia lokalnej sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami praca magisterska
37. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
38. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
39. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
40. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
41. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
42. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
43. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
44. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
45. Obiektowy język zapytań SBQL do baz danych praca magisterska
46. Opis procesów mobilnych w algebrze pi-calculus praca magisterska
47. Zastosowanie metodyki PRINCE2 w niewielkich projektach informatycznych praca magisterska
48. ITIL v3 - zarządzanie usługami informatycznymi praca inżynierska
49. Projekt i budowa aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie aeroklubem praca inżynierska
50. Porównanie języków C# i F# praca inżynierska
51. Baza danych do obsługi prac dyplomowych wykonana w MS SQL 2008 praca inżynierska
52. Narzędzie wspomagające zarządzanie projektem informatycznym prowadzonym w metodyce Prince 2 praca inżynierska
53. Zastosowanie danych przestrzennych w bazie Microsoft SQL Server 2008 praca inżynierska
54. Budowa przepływów pracy z wykorzystaniem formularzy InfoPath i biblioteki WWF praca magisterska
55. Metodyka ADP w prowadzeniu projektów informatycznych praca magisterska
56. Języki funkcjonalne na platformie .NET - F# praca magisterska
57. Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem technologii NAP praca magisterska
58. Technologia budowy klienta webowego do relacyjnej bazy danych praca inżynierska
59. ADAPTACYJNE METODYKI ZARZADZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI praca magisterska
60. Jakość danych w dużych, rozproszonych i heterogenicznych systemach baz danych praca magisterska
61. Integracja systemów klasy ITSM z wykorzystaniem zagadnień biblioteki ITIL v3 na przykładzie systemu Solvedirect praca magisterska
62. Przepływy pracy sterowane zdarzeniowo praca magisterska
63. Ocena jakości kodu i wykrywania przykrych zapachów za pomocą autorskiego narzędzia praca magisterska
64. System wsparcia wybranych proesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera US Showepoint 2010. praca inżynierska
65. Aplikacja geolokalizacyjna na platformę Android praca inżynierska
66. Integracja systemów w architekturze SOA z wykorzystaniem narzędzia TIBCO na przykładzie firmy telekomunikacyjnej praca inżynierska
67. Aplikacja wspomagająca szacowanie projektów informatycznych. praca inżynierska
68. System wsparcia wybranych procesów biznesowych z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010 praca inżynierska
69. System prezentacji treści na urządzenia mobilne praca inżynierska
70. Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi praca magisterska
71. Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych. praca magisterska
72. Wpływ zastosowania procesorów graficznych na bezpieczeństwo systemów komputerowych praca inżynierska
73. Aplikacja mobilna dla platformy Windows Phone 7 praca inżynierska
74. Automatyzacja procesów biznesowych na podstawie procesów obsługi helpdesk w firmie telekomunikacyjnej praca inżynierska
75. Aplikacja geolokalizacyjna w systemie Android z lokalną bazą danych. praca inżynierska
76. Budowa gry z wykorzystaniem bibliotek SPEN i AndEngine w systemie Android praca inżynierska
77. Opracowanie metody i dokumentacji, zgodnej ze standardem IREB, do zarządzania wymaganiami na system informatyczny praca inżynierska
78. Budowa aplikacji w chmurze. Notyfikacje oraz publikowanie aplikacji w Sklepie Windows praca inżynierska
79. Projektowanie aplikacji pod kontrolą systemu Windows 8 z wykorzystaniem interfejsów dotykowych praca inżynierska
80. Zarządzanie danymi i komunikacją w aplikacjach Windows User Interface (UI) praca inżynierska
81. Szacowanie złożoności projektu informatycznego metodą punktów przypadków użycia (UCP) praca magisterska
82. Wybrane mechanizmy integracji systemów informatycznych w narzędziu TIBCO software praca inżynierska
83. Konstrukcja metryk do oceny poprawności budowy stron internetowych pod kątem pozycji w rankingach wyszukiwarek internetowych praca magisterska
84. Ocena oprogramowania z zastosowaniem algorytmu klasyfikującego drzew decyzyjnych (DTCA) i serwera Business Intelligence MS SQL Server praca magisterska
85. Publikacja treści na urządzeniach mobilnych z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa treści praca magisterska
86. Ocena jakości danych w hurtowniach danych praca magisterska
87. System zarządzania czasem w chmurze praca inżynierska
88. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w modelu chmury (SaaS) praca magisterska
89. Aplikacja do szybkich notatek podręcznych w systemie Windows 8.1 praca inżynierska
90. System pozycjonowania wewnętrznego z wykorzystaniem sieci WiFi praca inżynierska
91. Budowa środowiska prywatnej chmury praca inżynierska
92. Aplikacja mobilna dla wypożyczalni rowerów w systemie iOS praca inżynierska
93. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych z zastosowaniem wybranej metodyki praca magisterska
94. Model Cloud Computing jako narzędzie dostarczania zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie praca inżynierska
95. Zarządzanie bazą Active Directory w systemie Windows 2008/2012 praca inżynierska
96. Wykorzystanie serwera MS Sharepoint 2013 do zarządzania treścią praca inżynierska
97. Usprawnienie procesów pracy w gabinetach stomatologicznych z wykorzystaniem systemów mobilnych praca magisterska
98. Walidacja i refaktoryzacja modeli wymagań na oprogramowanie praca magisterska
99. Usprawnianie procesów biznesowych i projektów z wykorzystaniem platformy Share Point 2013 w środowisku systemów mobilnych praca magisterska
100. Aplikacja do zarządzania systemem plików w urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
101. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w technologii Xamarin na przykładzie systemu ogłoszeń praca inżynierska
102. Aplikacja odtwarzacz MP3 dla systemu Windows 8.1 praca inżynierska
103. System zarządzania bazą pytań egzaminacyjnych z wykorzystaniem wzorca MVC praca inżynierska
104. Aplikacja web zarządzająca zadaniami z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC praca inżynierska
105. Portal turystyczny wykonany w technologii Microsoft ASP.NET MVC praca inżynierska
106. Aplikacja webowa do komunikacji użytkowników z wykorzystaniem ASP.NET SignalR praca inżynierska
107. Silnik tekstowej gry fabularnej w języku C++ praca inżynierska
108. Zastosowanie technologii AngularJS do zbudowania internetowego katalogu filmowego praca inżynierska
109. Analiza danych zgromadzonych w hurtowni z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych praca magisterska
110. Projektowanie architektury korporacyjnej z zastosowaniem języka SoaML praca magisterska
111. Metoda Behaviour Driven Development z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC i metodyki Domain Driven Design praca magisterska
112. Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem środowiska Unreal Engine 4 praca magisterska
113. System wspomagający organizację gier zespołowych praca inżynierska
114. System do rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne praca inżynierska
115. Ocena przydatności grafowych baz danych praca inżynierska
116. System do zarządzania zadaniami praca inżynierska
117. System wspomagający szacowanie projektów informatycznych praca inżynierska
118. Gra w systemie iOS na silniku Unity sterowana głosem praca inżynierska
119. Aplikacja webowa Wirtualny dietetyk sportowy praca inżynierska
120. Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem komputera RaspberryPi3 praca inżynierska
121. Aplikacja webowa wspomagająca trening na siłowni praca inżynierska
122. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS wspomagająca proces przeprowadzania egzaminu praca inżynierska
123. Metryki w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania praca magisterska
124. Integracja środowisk mobilnych z platformą MS Dynamics CRM praca magisterska
125. Praktyki i technologie w tworzeniu REST API praca inżynierska
126. Problematyka WorkFlow z wykorzystaniem Microsoft SharePoint praca magisterska
127. Badanie dobrych praktyk w analizie problematyki ekstrakcji danych z hurtowni danych praca magisterska
128. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
129. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
130. Aplikacja webowa do streamowania muzyki z wykorzystaniem technologii Spring Boot, Hibernate i Howler.js praca inżynierska
131. System wsparcia ekspertów sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji wytwarzania oprogramowania praca inżynierska
132. Prototyp aplikacji webowej do prowadzenia “Fantasy League” na podstawie ligi piłki nożnej praca inżynierska
133. System zdalnego monitoringu praca inżynierska
134. Dostosowanie aplikacji spadkowych do wymagań nowych przeglądarek internetowych praca inżynierska
135. Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych praca magisterska
136. System wspierania planowania tras handlowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego i języka R praca magisterska
137. Zastosowanie metodyki DevOps w małych i średnich firmach praca inżynierska
138. Komunikator internetowy dla graczy komputerowych praca inżynierska
139. System badania opinii na temat produktu w internecie praca inżynierska
140. Aplikacja mobilna iSODinfo na platformę Android praca inżynierska
141. Wykorzystanie baz dokumentowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych praca inżynierska
142. Platforma pomiarowa wielkości meteorologicznych oparta na komputerze Raspberry Pi praca inżynierska
Powrót