Informacje o pracowniku:

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:w.dabrowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7075 
 • Pokój GE 330, kl. B 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Włodzimierz Dąbrowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 13 zgłoszenia z dostępnych 15, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 6.03.2020 - 12.06.2020 , na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

 • 1. 1DR1710 - Bazy danych Projekt, Środa 16:15-19:00, Sala: GG 443
 • Wykład, Środa 16:15-18:00, Sala: GG 226
 • Projekt, Wtorek 16:15-19:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Wtorek 16:15-19:00, Sala: GG 443
 • 2. 1DI2151 - Matematyczne metody formalne informatyki Wykład, Poniedziałek 08:15-10:00, Sala: GE-b AE
 • Projekt, Piątek 14:15-16:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Piątek 14:15-16:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Czwartek 16:15-18:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Czwartek 16:15-18:00, Sala: GG 443
 • 3. 1DI1207 - Podstawy inżynierii oprogramowania Wykład, Piątek 10:15-12:00, Sala: GG 226
 • 4. 1DW2301 - Seminarium dyplomowe magisterskie Seminarium, Wtorek 16:15-19:00, Sala: GG 443
 • 5. 1DI2011 - Systemy Baz danych Projekt, Środa 16:15-18:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Wtorek 16:15-18:00, Sala: GG 443
 • Wykład, Środa 16:15-18:00, Sala: GG 226

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DI2151:A - Matematyczne metody formalne informatyki GR1, GR2, GR3, GR4, GE-b AE
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI1207:A - Podstawy inżynierii oprogramowania GR1, GR2, GR3, GG 226
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
12:15-13:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 6.03.2020 - 12.06.2020 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DI2151:A - Matematyczne metody formalne informatyki GR2, Cykl inny, zaj projektowe od 6 tyg zajęć, GG 443
Proj. 1DI2151:A - Matematyczne metody formalne informatyki GR1, Cykl inny, zaj projektowe od 6 tyg zajęć, GG 443
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, Cykl inny, terminarz spotkań proj ustalany na pierwszym wykladzie, GG 443
Proj. 1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, Cykl inny, terminarz spotkań proj ustalany na pierwszym wykladzie, GG 443
Sem. 1DW2301:K - Seminarium dyplomowe magisterskie GR1, GR2, Cykl inny, terminy zajęć: 25/2; 17/3; 31/3; 14/4; 5/5; 2/6; 9/6, GG 443
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, GR4, II połowa sem., przedmiot wyrównawczy INF mgr, GG 443
Proj. 1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, Cykl inny, GG 443
1DR1710:A - Bazy danych GR1, GR2, I połowa sem., GG 226
Proj. 1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, GR4, II połowa sem., Przedmiot wyrównawczy sem 1 INF mgr, GG 443
1DI2011:A - Systemy Baz danych GR1, GR2, GR3, GR4, I połowa sem., Przedmiot wyrównawczy sem 1 INF mgr, GG 226
Proj. 1DI2151:A - Matematyczne metody formalne informatyki GR4, Cykl inny, zaj projektowe od 6 tyg zajęć, GG 443
Proj. 1DI2151:A - Matematyczne metody formalne informatyki GR3, Cykl inny, zaj projektowe od 6 tyg zajęć, GG 443
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System zarządzania dokumentami inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Mechanizmy zapytań do baz danych inżynierski magisterski projekt indywidualny
3. Metryki jakości danych w systemach baz danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
4. Zarządzanie infrastrukturą IT magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
5. Systemy wsparcia edukacji zdalnej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK
6. Systemy CMS inżynierski projekt indywidualny
7. Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy projekt zespołowy
8. Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania magisterski projekt przejściowy
9. Nierelacyjne bazy danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
10. Problemy BI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
11. Automatyzacja procesów inżynierski magisterski projekt indywidualny
12. Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT inżynierski magisterski projekt indywidualny
13. Badanie poprawności kodu metodami formalnymi magisterski projekt przejściowy
14. Wytwarzanie aplikacji dla systemów operacyjnych iOS (iOS Developer University Program) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Zastosowania języka R inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Algorytmy i narzędzia synchronizacji danych magisterski projekt przejściowy
17. Narzędzia do analizy procesów biznesowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Eksploracja procesów - Process Mining inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
19. Moodle w edukacji inżynierski projekt indywidualny
20. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych magisterski projekt przejściowy
21. Budowa aplikacji wieloplatformowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Aplikacja w systemie iOS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza możliwości systemów klasy Business Intelligence na przykładzie środowisk Tableau Desktop i Qlikview praca inżynierska
2. Uniwersalność sekwencyjnych procesów komunikacyjnych - teoria i zastosowanie. praca inżynierska
3. Zarządzanie ryzykiem w metodykach zwinnych (agile) zarządzania projektami praca magisterska
4. Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży ICT praca magisterska
5. Aplikacja internetowa do analizy wydatków osobistych praca inżynierska
6. System kontroli wiedzy. Moduł obsługi testów praca magisterska
7. Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu snmp praca magisterska
8. Lekka metodyka E-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość. Model (sprint) praca magisterska
9. Personalizacja dostępu do danych w technologii NET praca magisterska
10. Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych praca magisterska
11. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
12. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
13. Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004 praca magisterska
14. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
15. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
16. Replikacja kompaktowych baz danych praca magisterska
17. Systemy poczty elektronicznej praca magisterska
18. Budowa systemów w architekturze usługowej praca magisterska
19. Projektowanie systemów wspomagających przepływ informacji w strukturach biznesowych praca magisterska
20. Metody dostępu do magazynów danych z poziomu języka C# praca magisterska
21. Systemy zarządzania wiedzą na przykładzie Microsoft Share Point Portal Server 2003 praca magisterska
22. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce ITIL praca magisterska
23. Prowadzenie projektów informatycznych w środowisku rozproszonym praca magisterska
24. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
25. Komunikator z wykorzystaniem symboli Blissa praca magisterska
26. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
27. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
28. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
29. Web mining - analiza danych w Internecie praca magisterska
30. Optymalizacja zapytań w bazach danych praca magisterska
31. Metody modelowania aplikacji internetowych praca magisterska
32. Optymalizacja baz danych praca magisterska
33. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
34. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
35. Zarządzanie budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
36. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce MOF opartej na ITIL praca magisterska
37. Algorytmy eksploracji danych w Microsoft SQL Serwer 2005 praca magisterska
38. Metody doboru infrastruktury dla korporacyjnej hurtowni danych praca magisterska
39. Zabezpieczenia lokalnej sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami praca magisterska
40. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
41. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
42. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
43. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
44. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
45. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
46. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
47. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
48. Obiektowy język zapytań SBQL do baz danych praca magisterska
49. Opis procesów mobilnych w algebrze pi-calculus praca magisterska
50. Zastosowanie metodyki PRINCE2 w niewielkich projektach informatycznych praca magisterska
51. ITIL v3 - zarządzanie usługami informatycznymi praca inżynierska
52. Projekt i budowa aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie aeroklubem praca inżynierska
53. Porównanie języków C# i F# praca inżynierska
54. Baza danych do obsługi prac dyplomowych wykonana w MS SQL 2008 praca inżynierska
55. Narzędzie wspomagające zarządzanie projektem informatycznym prowadzonym w metodyce Prince 2 praca inżynierska
56. Zastosowanie danych przestrzennych w bazie Microsoft SQL Server 2008 praca inżynierska
57. Budowa przepływów pracy z wykorzystaniem formularzy InfoPath i biblioteki WWF praca magisterska
58. Metodyka ADP w prowadzeniu projektów informatycznych praca magisterska
59. Języki funkcjonalne na platformie .NET - F# praca magisterska
60. Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem technologii NAP praca magisterska
61. Technologia budowy klienta webowego do relacyjnej bazy danych praca inżynierska
62. ADAPTACYJNE METODYKI ZARZADZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI praca magisterska
63. Jakość danych w dużych, rozproszonych i heterogenicznych systemach baz danych praca magisterska
64. Integracja systemów klasy ITSM z wykorzystaniem zagadnień biblioteki ITIL v3 na przykładzie systemu Solvedirect praca magisterska
65. Przepływy pracy sterowane zdarzeniowo praca magisterska
66. Ocena jakości kodu i wykrywania przykrych zapachów za pomocą autorskiego narzędzia praca magisterska
67. System wsparcia wybranych proesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera US Showepoint 2010. praca inżynierska
68. Aplikacja geolokalizacyjna na platformę Android praca inżynierska
69. Integracja systemów w architekturze SOA z wykorzystaniem narzędzia TIBCO na przykładzie firmy telekomunikacyjnej praca inżynierska
70. Aplikacja wspomagająca szacowanie projektów informatycznych. praca inżynierska
71. System wsparcia wybranych procesów biznesowych z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010 praca inżynierska
72. System prezentacji treści na urządzenia mobilne praca inżynierska
73. Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi praca magisterska
74. Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych. praca magisterska
75. Wpływ zastosowania procesorów graficznych na bezpieczeństwo systemów komputerowych praca inżynierska
76. Aplikacja mobilna dla platformy Windows Phone 7 praca inżynierska
77. Automatyzacja procesów biznesowych na podstawie procesów obsługi helpdesk w firmie telekomunikacyjnej praca inżynierska
78. Aplikacja geolokalizacyjna w systemie Android z lokalną bazą danych. praca inżynierska
79. Budowa gry z wykorzystaniem bibliotek SPEN i AndEngine w systemie Android praca inżynierska
80. Opracowanie metody i dokumentacji, zgodnej ze standardem IREB, do zarządzania wymaganiami na system informatyczny praca inżynierska
81. Budowa aplikacji w chmurze. Notyfikacje oraz publikowanie aplikacji w Sklepie Windows praca inżynierska
82. Projektowanie aplikacji pod kontrolą systemu Windows 8 z wykorzystaniem interfejsów dotykowych praca inżynierska
83. Zarządzanie danymi i komunikacją w aplikacjach Windows User Interface (UI) praca inżynierska
84. Szacowanie złożoności projektu informatycznego metodą punktów przypadków użycia (UCP) praca magisterska
85. Wybrane mechanizmy integracji systemów informatycznych w narzędziu TIBCO software praca inżynierska
86. Konstrukcja metryk do oceny poprawności budowy stron internetowych pod kątem pozycji w rankingach wyszukiwarek internetowych praca magisterska
87. Ocena oprogramowania z zastosowaniem algorytmu klasyfikującego drzew decyzyjnych (DTCA) i serwera Business Intelligence MS SQL Server praca magisterska
88. Publikacja treści na urządzeniach mobilnych z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa treści praca magisterska
89. Ocena jakości danych w hurtowniach danych praca magisterska
90. System zarządzania czasem w chmurze praca inżynierska
91. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w modelu chmury (SaaS) praca magisterska
92. Aplikacja do szybkich notatek podręcznych w systemie Windows 8.1 praca inżynierska
93. System pozycjonowania wewnętrznego z wykorzystaniem sieci WiFi praca inżynierska
94. Budowa środowiska prywatnej chmury praca inżynierska
95. Aplikacja mobilna dla wypożyczalni rowerów w systemie iOS praca inżynierska
96. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych z zastosowaniem wybranej metodyki praca magisterska
97. Model Cloud Computing jako narzędzie dostarczania zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie praca inżynierska
98. Zarządzanie bazą Active Directory w systemie Windows 2008/2012 praca inżynierska
99. Wykorzystanie serwera MS Sharepoint 2013 do zarządzania treścią praca inżynierska
100. Usprawnienie procesów pracy w gabinetach stomatologicznych z wykorzystaniem systemów mobilnych praca magisterska
101. Walidacja i refaktoryzacja modeli wymagań na oprogramowanie praca magisterska
102. Usprawnianie procesów biznesowych i projektów z wykorzystaniem platformy Share Point 2013 w środowisku systemów mobilnych praca magisterska
103. Aplikacja do zarządzania systemem plików w urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
104. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w technologii Xamarin na przykładzie systemu ogłoszeń praca inżynierska
105. Aplikacja odtwarzacz MP3 dla systemu Windows 8.1 praca inżynierska
106. System zarządzania bazą pytań egzaminacyjnych z wykorzystaniem wzorca MVC praca inżynierska
107. Aplikacja web zarządzająca zadaniami z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC praca inżynierska
108. Portal turystyczny wykonany w technologii Microsoft ASP.NET MVC praca inżynierska
109. Aplikacja webowa do komunikacji użytkowników z wykorzystaniem ASP.NET SignalR praca inżynierska
110. Silnik tekstowej gry fabularnej w języku C++ praca inżynierska
111. Zastosowanie technologii AngularJS do zbudowania internetowego katalogu filmowego praca inżynierska
112. Analiza danych zgromadzonych w hurtowni z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych praca magisterska
113. Projektowanie architektury korporacyjnej z zastosowaniem języka SoaML praca magisterska
114. Metoda Behaviour Driven Development z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC i metodyki Domain Driven Design praca magisterska
115. Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem środowiska Unreal Engine 4 praca magisterska
116. System wspomagający organizację gier zespołowych praca inżynierska
117. System do rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne praca inżynierska
118. Ocena przydatności grafowych baz danych praca inżynierska
119. System do zarządzania zadaniami praca inżynierska
120. System wspomagający szacowanie projektów informatycznych praca inżynierska
121. Gra w systemie iOS na silniku Unity sterowana głosem praca inżynierska
122. Aplikacja webowa Wirtualny dietetyk sportowy praca inżynierska
123. Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem komputera RaspberryPi3 praca inżynierska
124. Aplikacja webowa wspomagająca trening na siłowni praca inżynierska
125. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS wspomagająca proces przeprowadzania egzaminu praca inżynierska
126. Metryki w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania praca magisterska
127. Integracja środowisk mobilnych z platformą MS Dynamics CRM praca magisterska
128. Praktyki i technologie w tworzeniu REST API praca inżynierska
129. Problematyka WorkFlow z wykorzystaniem Microsoft SharePoint praca magisterska
130. Badanie dobrych praktyk w analizie problematyki ekstrakcji danych z hurtowni danych praca magisterska
131. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
132. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
133. Aplikacja webowa do streamowania muzyki z wykorzystaniem technologii Spring Boot, Hibernate i Howler.js praca inżynierska
134. System wsparcia ekspertów sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji wytwarzania oprogramowania praca inżynierska
135. Prototyp aplikacji webowej do prowadzenia “Fantasy League” na podstawie ligi piłki nożnej praca inżynierska
136. System zdalnego monitoringu praca inżynierska
137. Dostosowanie aplikacji spadkowych do wymagań nowych przeglądarek internetowych praca inżynierska
138. Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych praca magisterska
139. System wspierania planowania tras handlowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego i języka R praca magisterska
140. Zastosowanie metodyki DevOps w małych i średnich firmach praca inżynierska
141. Komunikator internetowy dla graczy komputerowych praca inżynierska
142. System badania opinii na temat produktu w internecie praca inżynierska
143. Aplikacja mobilna iSODinfo na platformę Android praca inżynierska
144. Wykorzystanie baz dokumentowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych praca inżynierska
145. Platforma pomiarowa wielkości meteorologicznych oparta na komputerze Raspberry Pi praca inżynierska
146. Aplikacja wyszukująca okolicznych partnerów do gry w tenisa ziemnego działająca na systemie Android praca inżynierska
147. Badanie zastosowania metodyki SCRUM w zespołach wytwórczych praca magisterska
148. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi MS Power BI praca inżynierska
149. Technologia blockchain w kontekście głosowań elektronicznych praca inżynierska
150. Modelowanie procesów biznesowych obsługi studentów na Wydziale Elektrycznym praca inżynierska
151. Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB do analizy interakcji lekowych praca inżynierska
152. Projekt narzędzia klasy Business Intelligence do usprawnienia zarządzania procesem administracji portfelami projektowymi praca magisterska
153. Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania i praktyczne aspekty ich zastosowania praca magisterska
154. Wykorzystanie nierelacyjnych baz danych w aplikacjach internetowych na przykładzie MongoDB i frameworku Django praca inżynierska
155. Optymalizacja dostępu do danych z portali placówek edukacyjnych praca magisterska
156. Integracja Qlik Sense z usługami Amazon Alexa oraz GeoAnalytics w aplikacji analizującej sprzedaż praca magisterska
157. Badanie i budowa środowiska do pracy zespołów w metodykach zwinnych praca magisterska
158. Metody automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie systemu workflow praca magisterska
159. Zastosowanie metryk obiektowych w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładach aplikacji w języku Java praca magisterska
160. Aplikacja wykorzystująca dane geolokacyjne do usprawnienia procesu wyszukiwania korepetytora praca inżynierska
161. Opracowanie podstawowych zagadnień dotyczących Process Miningu i analizy logów zdarzeń z pomocą oprogramowania RapidMiner Studio z wtyczką RapidProM praca inżynierska
162. Wspomaganie treningów na wolnych ciężarach z wykorzystaniem aplikacji w systemie operacyjnym iOS praca inżynierska
163. Wykorzystanie usług chmury publicznej Microsoft Azure na przykładzie systemu identyfikacji produktów praca inżynierska
164. Wybrane metodyki zarządzania projektami informatycznymi praca inżynierska
Powrót