Employee information:

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:wlodzimierz.dabrowski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 7075 
 • Room GE 330, kl. B 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  ISEP - Włodzimierz Dąbrowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 12:00 - 13:00, MS Teams pokój temas
        between 27.09.2021 - 22.02.2022 Konsultacje na kanale Konsultacje u dziekana w MS Teams. Po zapisaniu się tutaj, należy w terminie konsultacji zgłosić się w kanale, a następnie oczekiwać na zaproszenie na rozmowę wideo. od 4.10 możliwe konsultacje osobiste na uczeln w pokoju GG133i Consultations on the channel "Konsultacje u dziekana in MS Teams. After signing up here, report to the channel during the consultation period and then wait for an invitation to a chat or video interview., on studies Dean's Office Hours stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 6 zgłoszenia z dostępnych 20, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1DI1523 - Modelowanie procesów biznesowych Project, Poniedziałek 18:15-19:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Lecture, Środa 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 16:15-18:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 18:15-20:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Poniedziałek 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Wtorek 16:15-18:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 2. 1DI2260 - Projekt badawczy Project, Poniedziałek 13:15-14:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 3. 1DW1701 - Seminarium dyplomowe inżynierskie Seminar, Wtorek 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 4. 1DI2223 - Zaawansowane systemy baz danych Lecture, Poniedziałek 16:15-18:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 5. 1DI1118 - Zarządzanie projektami IT Lecture, Wtorek 12:15-14:00, Room: MS-Tms MS Teams

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 12:00-13:00 between 27.09.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) Konsultacje na kanale Konsultacje u dziekana w MS Teams. Po zapisaniu się tutaj, należy w terminie konsultacji zgłosić się w kanale, a następnie oczekiwać na zaproszenie na rozmowę wideo. od 4.10 możliwe konsultacje osobiste na uczeln w pokoju GG133i Consultations on the channel "Konsultacje u dziekana in MS Teams. After signing up here, report to the channel during the consultation period and then wait for an invitation to a chat or video interview., in room MS-Tms temas
12:15-13:00
1DI1118:A - Zarządzanie projektami IT GR1, GR2, GR3, GR4, cycle other, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
Proj. 1DI2260:A - Projekt badawczy GR1, GR2, GR3, GR4, one time, jedno spotkanie organizacyjne, 4/10/2021, MS-Tms MS Teams
14:15-15:00
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR3, cycle other, organizacja zajęć - do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
Sem. 1DW1701:T - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, dla kier INF, MS-Tms MS Teams
1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, GR3, GR4, Od wykładu 6 zajęcia w godzinach 13:15-14:45, MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00
1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, GR3, GR4, zajęcia organizacyjne, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR2, cycle other, organizacja zajęć - do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
17:15-18:00
18:15-19:00
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR2, cycle other, organizacja zajęć - do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR3, cycle other, organizacja zajęć - do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. System zarządzania dokumentami inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Mechanizmy zapytań do baz danych inżynierski magisterski projekt indywidualny
3. Metryki jakości danych w systemach baz danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
4. Zarządzanie infrastrukturą IT magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
5. Systemy wsparcia edukacji zdalnej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK
6. Systemy CMS inżynierski projekt indywidualny
7. Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy projekt zespołowy
8. Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania magisterski projekt przejściowy
9. Nierelacyjne bazy danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
10. Problemy BI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
11. Automatyzacja procesów inżynierski magisterski projekt indywidualny
12. Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT inżynierski magisterski projekt indywidualny
13. Badanie poprawności kodu metodami formalnymi magisterski projekt przejściowy
14. Wytwarzanie aplikacji dla systemów operacyjnych iOS (iOS Developer University Program) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Zastosowania języka R inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Algorytmy i narzędzia synchronizacji danych magisterski projekt przejściowy
17. Narzędzia do analizy procesów biznesowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
18. Eksploracja procesów - Process Mining inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
19. Moodle w edukacji inżynierski projekt indywidualny
20. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych magisterski projekt przejściowy
21. Budowa aplikacji wieloplatformowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
22. Aplikacja w systemie iOS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy

Defended dissertations and projects:

1. Analiza możliwości systemów klasy Business Intelligence na przykładzie środowisk Tableau Desktop i Qlikview praca inżynierska
2. Uniwersalność sekwencyjnych procesów komunikacyjnych - teoria i zastosowanie. praca inżynierska
3. System kontroli wiedzy. Moduł obsługi testów praca magisterska
4. Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu snmp praca magisterska
5. Lekka metodyka E-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość. Model (sprint) praca magisterska
6. Personalizacja dostępu do danych w technologii NET praca magisterska
7. Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych praca magisterska
8. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
9. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
10. Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004 praca magisterska
11. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
12. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
13. Replikacja kompaktowych baz danych praca magisterska
14. Systemy poczty elektronicznej praca magisterska
15. Budowa systemów w architekturze usługowej praca magisterska
16. Projektowanie systemów wspomagających przepływ informacji w strukturach biznesowych praca magisterska
17. Metody dostępu do magazynów danych z poziomu języka C# praca magisterska
18. Systemy zarządzania wiedzą na przykładzie Microsoft Share Point Portal Server 2003 praca magisterska
19. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce ITIL praca magisterska
20. Prowadzenie projektów informatycznych w środowisku rozproszonym praca magisterska
21. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
22. Komunikator z wykorzystaniem symboli Blissa praca magisterska
23. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
24. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
25. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
26. Web mining - analiza danych w Internecie praca magisterska
27. Optymalizacja zapytań w bazach danych praca magisterska
28. Metody modelowania aplikacji internetowych praca magisterska
29. Optymalizacja baz danych praca magisterska
30. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
31. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
32. Zarządzanie budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
33. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce MOF opartej na ITIL praca magisterska
34. Algorytmy eksploracji danych w Microsoft SQL Serwer 2005 praca magisterska
35. Metody doboru infrastruktury dla korporacyjnej hurtowni danych praca magisterska
36. Zabezpieczenia lokalnej sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami praca magisterska
37. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
38. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
39. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
40. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
41. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
42. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
43. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
44. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
45. Obiektowy język zapytań SBQL do baz danych praca magisterska
46. Opis procesów mobilnych w algebrze pi-calculus praca magisterska
47. Zastosowanie metodyki PRINCE2 w niewielkich projektach informatycznych praca magisterska
48. ITIL v3 - zarządzanie usługami informatycznymi praca inżynierska
49. Projekt i budowa aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie aeroklubem praca inżynierska
50. Porównanie języków C# i F# praca inżynierska
51. Baza danych do obsługi prac dyplomowych wykonana w MS SQL 2008 praca inżynierska
52. Narzędzie wspomagające zarządzanie projektem informatycznym prowadzonym w metodyce Prince 2 praca inżynierska
53. Zastosowanie danych przestrzennych w bazie Microsoft SQL Server 2008 praca inżynierska
54. Budowa przepływów pracy z wykorzystaniem formularzy InfoPath i biblioteki WWF praca magisterska
55. Metodyka ADP w prowadzeniu projektów informatycznych praca magisterska
56. Języki funkcjonalne na platformie .NET - F# praca magisterska
57. Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem technologii NAP praca magisterska
58. Technologia budowy klienta webowego do relacyjnej bazy danych praca inżynierska
59. ADAPTACYJNE METODYKI ZARZADZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI praca magisterska
60. Jakość danych w dużych, rozproszonych i heterogenicznych systemach baz danych praca magisterska
61. Integracja systemów klasy ITSM z wykorzystaniem zagadnień biblioteki ITIL v3 na przykładzie systemu Solvedirect praca magisterska
62. Przepływy pracy sterowane zdarzeniowo praca magisterska
63. Ocena jakości kodu i wykrywania przykrych zapachów za pomocą autorskiego narzędzia praca magisterska
64. System wsparcia wybranych proesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera US Showepoint 2010. praca inżynierska
65. Aplikacja geolokalizacyjna na platformę Android praca inżynierska
66. Integracja systemów w architekturze SOA z wykorzystaniem narzędzia TIBCO na przykładzie firmy telekomunikacyjnej praca inżynierska
67. Aplikacja wspomagająca szacowanie projektów informatycznych. praca inżynierska
68. System wsparcia wybranych procesów biznesowych z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010 praca inżynierska
69. System prezentacji treści na urządzenia mobilne praca inżynierska
70. Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi praca magisterska
71. Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych. praca magisterska
72. Wpływ zastosowania procesorów graficznych na bezpieczeństwo systemów komputerowych praca inżynierska
73. Aplikacja mobilna dla platformy Windows Phone 7 praca inżynierska
74. Automatyzacja procesów biznesowych na podstawie procesów obsługi helpdesk w firmie telekomunikacyjnej praca inżynierska
75. Aplikacja geolokalizacyjna w systemie Android z lokalną bazą danych. praca inżynierska
76. Budowa gry z wykorzystaniem bibliotek SPEN i AndEngine w systemie Android praca inżynierska
77. Opracowanie metody i dokumentacji, zgodnej ze standardem IREB, do zarządzania wymaganiami na system informatyczny praca inżynierska
78. Budowa aplikacji w chmurze. Notyfikacje oraz publikowanie aplikacji w Sklepie Windows praca inżynierska
79. Projektowanie aplikacji pod kontrolą systemu Windows 8 z wykorzystaniem interfejsów dotykowych praca inżynierska
80. Zarządzanie danymi i komunikacją w aplikacjach Windows User Interface (UI) praca inżynierska
81. Szacowanie złożoności projektu informatycznego metodą punktów przypadków użycia (UCP) praca magisterska
82. Wybrane mechanizmy integracji systemów informatycznych w narzędziu TIBCO software praca inżynierska
83. Konstrukcja metryk do oceny poprawności budowy stron internetowych pod kątem pozycji w rankingach wyszukiwarek internetowych praca magisterska
84. Ocena oprogramowania z zastosowaniem algorytmu klasyfikującego drzew decyzyjnych (DTCA) i serwera Business Intelligence MS SQL Server praca magisterska
85. Publikacja treści na urządzeniach mobilnych z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa treści praca magisterska
86. Ocena jakości danych w hurtowniach danych praca magisterska
87. System zarządzania czasem w chmurze praca inżynierska
88. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w modelu chmury (SaaS) praca magisterska
89. Aplikacja do szybkich notatek podręcznych w systemie Windows 8.1 praca inżynierska
90. System pozycjonowania wewnętrznego z wykorzystaniem sieci WiFi praca inżynierska
91. Budowa środowiska prywatnej chmury praca inżynierska
92. Aplikacja mobilna dla wypożyczalni rowerów w systemie iOS praca inżynierska
93. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych z zastosowaniem wybranej metodyki praca magisterska
94. Model Cloud Computing jako narzędzie dostarczania zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie praca inżynierska
95. Zarządzanie bazą Active Directory w systemie Windows 2008/2012 praca inżynierska
96. Wykorzystanie serwera MS Sharepoint 2013 do zarządzania treścią praca inżynierska
97. Usprawnienie procesów pracy w gabinetach stomatologicznych z wykorzystaniem systemów mobilnych praca magisterska
98. Walidacja i refaktoryzacja modeli wymagań na oprogramowanie praca magisterska
99. Usprawnianie procesów biznesowych i projektów z wykorzystaniem platformy Share Point 2013 w środowisku systemów mobilnych praca magisterska
100. Aplikacja do zarządzania systemem plików w urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
101. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w technologii Xamarin na przykładzie systemu ogłoszeń praca inżynierska
102. Aplikacja odtwarzacz MP3 dla systemu Windows 8.1 praca inżynierska
103. System zarządzania bazą pytań egzaminacyjnych z wykorzystaniem wzorca MVC praca inżynierska
104. Aplikacja web zarządzająca zadaniami z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC praca inżynierska
105. Portal turystyczny wykonany w technologii Microsoft ASP.NET MVC praca inżynierska
106. Aplikacja webowa do komunikacji użytkowników z wykorzystaniem ASP.NET SignalR praca inżynierska
107. Silnik tekstowej gry fabularnej w języku C++ praca inżynierska
108. Zastosowanie technologii AngularJS do zbudowania internetowego katalogu filmowego praca inżynierska
109. Projektowanie architektury korporacyjnej z zastosowaniem języka SoaML praca magisterska
110. Metoda Behaviour Driven Development z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC i metodyki Domain Driven Design praca magisterska
111. Analiza danych zgromadzonych w hurtowni z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych praca magisterska
112. System do rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne praca inżynierska
113. System wspomagający organizację gier zespołowych praca inżynierska
114. Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem środowiska Unreal Engine 4 praca magisterska
115. Ocena przydatności grafowych baz danych praca inżynierska
116. System do zarządzania zadaniami praca inżynierska
117. Aplikacja webowa wspomagająca trening na siłowni praca inżynierska
118. Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem komputera RaspberryPi3 praca inżynierska
119. Gra w systemie iOS na silniku Unity sterowana głosem praca inżynierska
120. Aplikacja webowa Wirtualny dietetyk sportowy praca inżynierska
121. System wspomagający szacowanie projektów informatycznych praca inżynierska
122. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS wspomagająca proces przeprowadzania egzaminu praca inżynierska
123. Metryki w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania praca magisterska
124. Integracja środowisk mobilnych z platformą MS Dynamics CRM praca magisterska
125. Praktyki i technologie w tworzeniu REST API praca inżynierska
126. Problematyka WorkFlow z wykorzystaniem Microsoft SharePoint praca magisterska
127. Badanie dobrych praktyk w analizie problematyki ekstrakcji danych z hurtowni danych praca magisterska
128. Prototyp aplikacji webowej do prowadzenia “Fantasy League” na podstawie ligi piłki nożnej praca inżynierska
129. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
130. Aplikacja webowa do streamowania muzyki z wykorzystaniem technologii Spring Boot, Hibernate i Howler.js praca inżynierska
131. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
132. System wsparcia ekspertów sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji wytwarzania oprogramowania praca inżynierska
133. System zdalnego monitoringu praca inżynierska
134. Dostosowanie aplikacji spadkowych do wymagań nowych przeglądarek internetowych praca inżynierska
135. Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych praca magisterska
136. System wspierania planowania tras handlowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego i języka R praca magisterska
137. Aplikacja mobilna iSODinfo na platformę Android praca inżynierska
138. Zastosowanie metodyki DevOps w małych i średnich firmach praca inżynierska
139. Komunikator internetowy dla graczy komputerowych praca inżynierska
140. System badania opinii na temat produktu w internecie praca inżynierska
141. Wykorzystanie baz dokumentowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych praca inżynierska
142. Platforma pomiarowa wielkości meteorologicznych oparta na komputerze Raspberry Pi praca inżynierska
143. Aplikacja wyszukująca okolicznych partnerów do gry w tenisa ziemnego działająca na systemie Android praca inżynierska
144. Badanie zastosowania metodyki SCRUM w zespołach wytwórczych praca magisterska
145. Technologia blockchain w kontekście głosowań elektronicznych praca inżynierska
146. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi MS Power BI praca inżynierska
147. Modelowanie procesów biznesowych obsługi studentów na Wydziale Elektrycznym praca inżynierska
148. Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB do analizy interakcji lekowych praca inżynierska
149. Projekt narzędzia klasy Business Intelligence do usprawnienia zarządzania procesem administracji portfelami projektowymi praca magisterska
150. Wykorzystanie nierelacyjnych baz danych w aplikacjach internetowych na przykładzie MongoDB i frameworku Django praca inżynierska
151. Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania i praktyczne aspekty ich zastosowania praca magisterska
152. Optymalizacja dostępu do danych z portali placówek edukacyjnych praca magisterska
153. Badanie i budowa środowiska do pracy zespołów w metodykach zwinnych praca magisterska
154. Integracja Qlik Sense z usługami Amazon Alexa oraz GeoAnalytics w aplikacji analizującej sprzedaż praca magisterska
155. Metody automatyzacji procesów biznesowych na przykładzie systemu workflow praca magisterska
156. Wspomaganie treningów na wolnych ciężarach z wykorzystaniem aplikacji w systemie operacyjnym iOS praca inżynierska
157. Aplikacja wykorzystująca dane geolokacyjne do usprawnienia procesu wyszukiwania korepetytora praca inżynierska
158. Opracowanie podstawowych zagadnień dotyczących Process Miningu i analizy logów zdarzeń z pomocą oprogramowania RapidMiner Studio z wtyczką RapidProM praca inżynierska
159. Wykorzystanie usług chmury publicznej Microsoft Azure na przykładzie systemu identyfikacji produktów praca inżynierska
160. Zastosowanie metryk obiektowych w procesie wytwarzania oprogramowania na przykładach aplikacji w języku Java praca magisterska
161. Wybrane metodyki zarządzania projektami informatycznymi praca inżynierska
162. Aplikacja internetowa do analizy wydatków osobistych praca inżynierska
163. Zarządzanie ryzykiem w metodykach zwinnych (agile) zarządzania projektami praca magisterska
164. Zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie z branży ICT praca magisterska
165. Wdrożenie systemu Salesforce metodami zwinnymi praca inżynierska
166. Badanie wydajności mechanizmów zapytań do baz danych praca magisterska
167. Opracowanie platformy testów automatycznych z wykorzystaniem narzędzia Selenium Webdriver praca magisterska
168. Analiza porównawcza stosów technologicznych do wytwarzania aplikacji internetowych praca magisterska
169. Analiza danych z użyciem języka R w ekonomii, badaniach przestrzennych i bioinformatyce praca inżynierska
170. Modelowanie procesów biznesowych i architektura aplikacji używając programowania funkcyjnego na przykładzie języka Haskell praca magisterska
171. Analiza porównawcza architektury mikroserwisów i architektury monolitycznej praca magisterska
172. Budowa systemów informatycznych w oparciu o modelowanie procesów biznesowych z użyciem BPMN praca magisterska
173. Analiza porównawcza technologii do wytwarzania aplikacji mobilnych praca magisterska
174. Architektura aplikacji z wykorzystaniem mikroserwisów praca inżynierska
175. Analiza stanu realizacji procesów wytwarzania oprogramowania w tradycyjnych i zwinnych metodykach w branży lotniczej praca magisterska
176. Badanie wydajności nierelacyjnej grafowej bazy danych w porównaniu do relacyjnej bazy danych w kontekście dochodzenia epidemiologicznego praca magisterska
177. Analiza porównawcza oprogramowania Vmware ESXI, Microsoft Hyper-V i Proxmox w wirtualizacji praca magisterska
178. Badanie wydajności silnika Elasticsearch w porównaniu do MS SQL Server praca magisterska
179. Automatyzacja procesów biznesowych w małym przedsiębiorstwie branży energetycznej praca magisterska
180. Narzędzia informatyczne wspomagające niewielkie projekty w metodach adaptacyjnych praca inżynierska
181. Zastosowania machine learningu w algorytmach klasyfikacji z wykorzystaniem języka R praca magisterska
182. Metodyka SCRUM prowadzenia projektów IT w rozproszonych zespołach z małym doświadczeniem praca magisterska
Back