Informacje o pracowniku:

dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:w.dabrowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7075 
 • Pokój GE 330, kl. B 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Włodzimierz Dąbrowski
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 7.10.2019 - 10.02.2020 , na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 12 zgłoszenia z dostępnych 15, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Główny PW pokój 130
        w okresie 18.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach Wizyta u Dziekana stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 15, zgłoszenia minimum 0 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
1DI1118:A - Zarządzanie projektami (HES) GR1, GR2, GR3, GR4, GG 226
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 7.10.2019 - 10.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 18.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GG 130
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, GR3, SK 108
15:15-16:00
16:15-17:00
1DI2203:A - Zaawansowane systemy baz danych GR1, GR2, GG 226
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, GR3, zajęcia w blokach co dwa tygodnie, GG 443
Sem. 1DW1701:T - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, zaj. nieparz., dr Dąbrowski, co dwa tygodnie, zajęica organizacyjne w pierwszym tygodniu sem o godz. 16:30, GG 443
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, Cykl inny, grupa dla stud. mgr - zajęcia uzupełniające, GG 443
Proj. 1DI1523:A - Modelowanie procesów biznesowych GR1, GR2, Cykl inny, grupa dla stud. mgr - zajęcia uzupełniające, GG 443
Sem. 1DW1701:T - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, zaj. nieparz., dr Dąbrowski, co dwa tygodnie, zajęica organizacyjne w pierwszym tygodniu sem o godz. 16:30, GG 443
20:15-21:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Lab. PI-IPB-301:A - Wprowadzenie do baz danych GR1, Cykl inny, DOU Do ustalenia
Lab. PI-BD-301:A - Wprowadzenie do baz danych GR1, Cykl inny, GG 443
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Systemy LMS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
2. Systemy CMS inżynierski projekt indywidualny
3. Moduł generowania i prowadzenia testów wiedzy projekt zespołowy
4. Weryfikacja modelowa w niezawodności oprogramowania magisterski projekt przejściowy
5. Nierelacyjne bazy danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
6. Problemy BI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
7. Automatyzacja procesów inżynierski magisterski projekt indywidualny
8. Zwinne i adaptacyjne metody prowadzenia projektów IT inżynierski magisterski projekt indywidualny
9. Badanie poprawności kodu metodami formalnymi magisterski projekt przejściowy
10. Wytwarzanie aplikacji dla systemów operacyjnych iOS (iOS Developer University Program) inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Zastosowania języka R inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Wspieranie produktywności z wykorzystaniem systemów mobilnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
13. Algorytmy i narzędzia synchronizacji danych magisterski projekt przejściowy
14. Narzędzia do analizy procesów biznesowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Eksploracja procesów - Process Mining inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. Moodle w edukacji inżynierski projekt indywidualny
17. Aplikacja w systemie Windows 10 inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
18. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych magisterski projekt przejściowy
19. Zastosowanie metod analizy topologicznej do projektowania systemów informatycznych magisterski projekt przejściowy
20. Budowa aplikacji wieloplatformowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Budowa e-ksiażki dla urządzenia iPAD inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
22. Aplikacja w systemie iOS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza możliwości systemów klasy Business Intelligence na przykładzie środowisk Tableau Desktop i Qlikview praca inżynierska
2. Uniwersalność sekwencyjnych procesów komunikacyjnych - teoria i zastosowanie. praca inżynierska
3. Wykorzystanie nierelacyjnych baz danych w aplikacjach internetowych na przykładzie MongoDB i frameworku Django praca inżynierska
4. Zastosowanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB do analizy interakcji lekowych praca inżynierska
5. Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru rozmiaru funkcjonalnego oprogramowania i praktyczne aspekty ich zastosowania praca magisterska
6. Projekt narzędzia klasy Business Intelligence do usprawnienia zarządzania procesem administracji portfelami projektowymi praca magisterska
7. Badanie i budowa środowiska do pracy zespołów w metodykach zwinnych praca magisterska
8. Optymalizacja dostępu do danych z portali placówek edukacyjnych praca magisterska
9. Integracja Qlik Sense z usługami Amazon Alexa oraz GeoAnalytics w aplikacji analizującej sprzedaż praca magisterska
10. System kontroli wiedzy. Moduł obsługi testów praca magisterska
11. Jednolity system zarządzania siecią w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem protokołu snmp praca magisterska
12. Lekka metodyka E-projektów na przykładzie systemu obsługi zaocznych inżynierskich studiów na odległość. Model (sprint) praca magisterska
13. Personalizacja dostępu do danych w technologii NET praca magisterska
14. Rola XML-a w integracji danych oraz sieciach semantycznych praca magisterska
15. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
16. Aplikacje bazodanowe w urządzeniach mobilnych praca magisterska
17. Tworzenie multimedialnych kursów edukacyjnych do nauczania na odległość z użyciem standardu SCORM 2004 praca magisterska
18. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
19. Bezpieczeństwo informacji w sieci komputerowej praca magisterska
20. Replikacja kompaktowych baz danych praca magisterska
21. Systemy poczty elektronicznej praca magisterska
22. Budowa systemów w architekturze usługowej praca magisterska
23. Projektowanie systemów wspomagających przepływ informacji w strukturach biznesowych praca magisterska
24. Metody dostępu do magazynów danych z poziomu języka C# praca magisterska
25. Systemy zarządzania wiedzą na przykładzie Microsoft Share Point Portal Server 2003 praca magisterska
26. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce ITIL praca magisterska
27. Prowadzenie projektów informatycznych w środowisku rozproszonym praca magisterska
28. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
29. Komunikator z wykorzystaniem symboli Blissa praca magisterska
30. Przegląd wybranych wzorców projektowych z zastosowaniem technologii .NET 2.0 praca magisterska
31. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
32. Architektura i zastosowanie systemów informatycznych klasy CRM praca magisterska
33. Web mining - analiza danych w Internecie praca magisterska
34. Optymalizacja zapytań w bazach danych praca magisterska
35. Metody modelowania aplikacji internetowych praca magisterska
36. Optymalizacja baz danych praca magisterska
37. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
38. Tworzenie portali korporacyjnych z użyciem technologii Microsoft Sharepoint praca magisterska
39. Zarządzanie budynkiem inteligentnym z wykorzystaniem urządzeń mobilnych praca magisterska
40. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną w metodyce MOF opartej na ITIL praca magisterska
41. Algorytmy eksploracji danych w Microsoft SQL Serwer 2005 praca magisterska
42. Metody doboru infrastruktury dla korporacyjnej hurtowni danych praca magisterska
43. Zabezpieczenia lokalnej sieci teleinformatycznej przed zagrożeniami praca magisterska
44. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
45. Metody dostarczania funkcjonalności na platformę Microsoft Office SharePoint Server 2007 praca magisterska
46. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
47. Tworzenie aplikacji webowych z użyciem technologii AJAX i LINQ praca magisterska
48. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
49. Zastosowanie platformy .NET 3.5 w systemie testowej kontroli wiedzy praca magisterska
50. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
51. Praktyczne zastosowania technologii Mobile 2.0 praca magisterska
52. Obiektowy język zapytań SBQL do baz danych praca magisterska
53. Opis procesów mobilnych w algebrze pi-calculus praca magisterska
54. Zastosowanie metodyki PRINCE2 w niewielkich projektach informatycznych praca magisterska
55. ITIL v3 - zarządzanie usługami informatycznymi praca inżynierska
56. Projekt i budowa aplikacji bazodanowej wspomagającej zarządzanie aeroklubem praca inżynierska
57. Porównanie języków C# i F# praca inżynierska
58. Baza danych do obsługi prac dyplomowych wykonana w MS SQL 2008 praca inżynierska
59. Narzędzie wspomagające zarządzanie projektem informatycznym prowadzonym w metodyce Prince 2 praca inżynierska
60. Zastosowanie danych przestrzennych w bazie Microsoft SQL Server 2008 praca inżynierska
61. Budowa przepływów pracy z wykorzystaniem formularzy InfoPath i biblioteki WWF praca magisterska
62. Metodyka ADP w prowadzeniu projektów informatycznych praca magisterska
63. Języki funkcjonalne na platformie .NET - F# praca magisterska
64. Ochrona dostępu do sieci z wykorzystaniem technologii NAP praca magisterska
65. Technologia budowy klienta webowego do relacyjnej bazy danych praca inżynierska
66. ADAPTACYJNE METODYKI ZARZADZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI praca magisterska
67. Jakość danych w dużych, rozproszonych i heterogenicznych systemach baz danych praca magisterska
68. Integracja systemów klasy ITSM z wykorzystaniem zagadnień biblioteki ITIL v3 na przykładzie systemu Solvedirect praca magisterska
69. Przepływy pracy sterowane zdarzeniowo praca magisterska
70. Ocena jakości kodu i wykrywania przykrych zapachów za pomocą autorskiego narzędzia praca magisterska
71. System wsparcia wybranych proesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera US Showepoint 2010. praca inżynierska
72. Aplikacja geolokalizacyjna na platformę Android praca inżynierska
73. Integracja systemów w architekturze SOA z wykorzystaniem narzędzia TIBCO na przykładzie firmy telekomunikacyjnej praca inżynierska
74. Aplikacja wspomagająca szacowanie projektów informatycznych. praca inżynierska
75. System wsparcia wybranych procesów biznesowych z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010 praca inżynierska
76. System prezentacji treści na urządzenia mobilne praca inżynierska
77. Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi praca magisterska
78. Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych. praca magisterska
79. Wpływ zastosowania procesorów graficznych na bezpieczeństwo systemów komputerowych praca inżynierska
80. Aplikacja mobilna dla platformy Windows Phone 7 praca inżynierska
81. Automatyzacja procesów biznesowych na podstawie procesów obsługi helpdesk w firmie telekomunikacyjnej praca inżynierska
82. Aplikacja geolokalizacyjna w systemie Android z lokalną bazą danych. praca inżynierska
83. Budowa gry z wykorzystaniem bibliotek SPEN i AndEngine w systemie Android praca inżynierska
84. Opracowanie metody i dokumentacji, zgodnej ze standardem IREB, do zarządzania wymaganiami na system informatyczny praca inżynierska
85. Budowa aplikacji w chmurze. Notyfikacje oraz publikowanie aplikacji w Sklepie Windows praca inżynierska
86. Projektowanie aplikacji pod kontrolą systemu Windows 8 z wykorzystaniem interfejsów dotykowych praca inżynierska
87. Zarządzanie danymi i komunikacją w aplikacjach Windows User Interface (UI) praca inżynierska
88. Szacowanie złożoności projektu informatycznego metodą punktów przypadków użycia (UCP) praca magisterska
89. Wybrane mechanizmy integracji systemów informatycznych w narzędziu TIBCO software praca inżynierska
90. Konstrukcja metryk do oceny poprawności budowy stron internetowych pod kątem pozycji w rankingach wyszukiwarek internetowych praca magisterska
91. Ocena oprogramowania z zastosowaniem algorytmu klasyfikującego drzew decyzyjnych (DTCA) i serwera Business Intelligence MS SQL Server praca magisterska
92. Publikacja treści na urządzeniach mobilnych z uwzględnieniem modeli bezpieczeństwa treści praca magisterska
93. Ocena jakości danych w hurtowniach danych praca magisterska
94. System zarządzania czasem w chmurze praca inżynierska
95. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w modelu chmury (SaaS) praca magisterska
96. Aplikacja do szybkich notatek podręcznych w systemie Windows 8.1 praca inżynierska
97. System pozycjonowania wewnętrznego z wykorzystaniem sieci WiFi praca inżynierska
98. Budowa środowiska prywatnej chmury praca inżynierska
99. Aplikacja mobilna dla wypożyczalni rowerów w systemie iOS praca inżynierska
100. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych z zastosowaniem wybranej metodyki praca magisterska
101. Model Cloud Computing jako narzędzie dostarczania zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie praca inżynierska
102. Zarządzanie bazą Active Directory w systemie Windows 2008/2012 praca inżynierska
103. Wykorzystanie serwera MS Sharepoint 2013 do zarządzania treścią praca inżynierska
104. Usprawnienie procesów pracy w gabinetach stomatologicznych z wykorzystaniem systemów mobilnych praca magisterska
105. Walidacja i refaktoryzacja modeli wymagań na oprogramowanie praca magisterska
106. Usprawnianie procesów biznesowych i projektów z wykorzystaniem platformy Share Point 2013 w środowisku systemów mobilnych praca magisterska
107. Aplikacja do zarządzania systemem plików w urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
108. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w technologii Xamarin na przykładzie systemu ogłoszeń praca inżynierska
109. Aplikacja odtwarzacz MP3 dla systemu Windows 8.1 praca inżynierska
110. System zarządzania bazą pytań egzaminacyjnych z wykorzystaniem wzorca MVC praca inżynierska
111. Aplikacja web zarządzająca zadaniami z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC praca inżynierska
112. Portal turystyczny wykonany w technologii Microsoft ASP.NET MVC praca inżynierska
113. Aplikacja webowa do komunikacji użytkowników z wykorzystaniem ASP.NET SignalR praca inżynierska
114. Silnik tekstowej gry fabularnej w języku C++ praca inżynierska
115. Zastosowanie technologii AngularJS do zbudowania internetowego katalogu filmowego praca inżynierska
116. Analiza danych zgromadzonych w hurtowni z wykorzystaniem algorytmów eksploracji danych praca magisterska
117. Projektowanie architektury korporacyjnej z zastosowaniem języka SoaML praca magisterska
118. Metoda Behaviour Driven Development z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC i metodyki Domain Driven Design praca magisterska
119. Tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem środowiska Unreal Engine 4 praca magisterska
120. System wspomagający organizację gier zespołowych praca inżynierska
121. System do rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne praca inżynierska
122. Ocena przydatności grafowych baz danych praca inżynierska
123. System do zarządzania zadaniami praca inżynierska
124. System wspomagający szacowanie projektów informatycznych praca inżynierska
125. Gra w systemie iOS na silniku Unity sterowana głosem praca inżynierska
126. Aplikacja webowa Wirtualny dietetyk sportowy praca inżynierska
127. Budowa stacji pogodowej z wykorzystaniem komputera RaspberryPi3 praca inżynierska
128. Aplikacja webowa wspomagająca trening na siłowni praca inżynierska
129. Aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem iOS wspomagająca proces przeprowadzania egzaminu praca inżynierska
130. Metryki w zwinnych metodykach wytwarzania oprogramowania praca magisterska
131. Integracja środowisk mobilnych z platformą MS Dynamics CRM praca magisterska
132. Praktyki i technologie w tworzeniu REST API praca inżynierska
133. Problematyka WorkFlow z wykorzystaniem Microsoft SharePoint praca magisterska
134. Badanie dobrych praktyk w analizie problematyki ekstrakcji danych z hurtowni danych praca magisterska
135. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
136. Model procesów biznesowych w dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej praca inżynierska
137. Aplikacja webowa do streamowania muzyki z wykorzystaniem technologii Spring Boot, Hibernate i Howler.js praca inżynierska
138. System wsparcia ekspertów sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji wytwarzania oprogramowania praca inżynierska
139. Prototyp aplikacji webowej do prowadzenia “Fantasy League” na podstawie ligi piłki nożnej praca inżynierska
140. System zdalnego monitoringu praca inżynierska
141. Dostosowanie aplikacji spadkowych do wymagań nowych przeglądarek internetowych praca inżynierska
142. Porównanie frameworka Spring i Flask w kontekście budowy nowoczesnych aplikacji webowych praca magisterska
143. System wspierania planowania tras handlowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego i języka R praca magisterska
144. Zastosowanie metodyki DevOps w małych i średnich firmach praca inżynierska
145. Komunikator internetowy dla graczy komputerowych praca inżynierska
146. System badania opinii na temat produktu w internecie praca inżynierska
147. Aplikacja mobilna iSODinfo na platformę Android praca inżynierska
148. Wykorzystanie baz dokumentowych w przetwarzaniu dużych zbiorów danych praca inżynierska
149. Platforma pomiarowa wielkości meteorologicznych oparta na komputerze Raspberry Pi praca inżynierska
150. Aplikacja wyszukująca okolicznych partnerów do gry w tenisa ziemnego działająca na systemie Android praca inżynierska
151. Badanie zastosowania metodyki SCRUM w zespołach wytwórczych praca magisterska
152. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi MS Power BI praca inżynierska
153. Technologia blockchain w kontekście głosowań elektronicznych praca inżynierska
154. Modelowanie procesów biznesowych obsługi studentów na Wydziale Elektrycznym praca inżynierska
Powrót