Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor zwyczajny

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:stanislaw.osowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 51 73 
 • Pokój GE 229 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~sto 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Stanisław Osowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Metody eksploracji danych w zastosowaniu do rozwiązania zadań klasyfikacji i predykcji. Sieci neuronowe, neuronowo-rozmyte i SVM. Metody sztucznej inteligencji do przetwarzania danych biomedycznych.


Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 14:00 - 15:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DA1604:A - Modelling and Simulation of Dynamic Systems GR1, GR2, (elective), GE-b 105
09:15-10:00
10:15-11:00
1DI2102:A - Sztuczne sieci neuronowe GR1, GR2, GR3, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1212:A - Circuits and Systems 1 GR1, GR2, SK 107a
1DI1209:A - Teoria obwodów i sygnałów GR1, GR2, GR3, GE-b AE
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:00-15:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 229
Ćw. 1DA1212:A - Circuits and Systems 1 GR1, GM 203
15:15-16:00
16:15-17:00
1DD30W01:A - Digital signal processing GR1, GE-b 200
2DE2380:A - Metody i narzędzia eksploracji danych GR7, Cykl inny, (wstępny termin zajęć), GE-b 510
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Metody eksploracji wiedzy zawartej w mikromacierzy ekspresji genów praca magisterska
2. System automatycznego rozpoznawania narzędzi przemysłowych na podstawie kształtu praca magisterska
3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie praca magisterska
4. Grupowanie danych w zastosowaniu do analizy rozkładów danych wielowymiarowych praca inżynierska
5. Interfejs graficzny do badań systemów dynamicznych praca inżynierska
6. Metody eksploracji danych pomiarowych nosa elektronicznego praca magisterska
7. Predykcja zanieczyszczeń atmosferycznych przy uzyciu zespołu sieci neuronowych praca magisterska
8. Algorytmy uczenia maszynowego do komputerowej analizy tekstów w sieci internetowej praca magisterska
9. Investigations of DC shunt machine in dynamic states praca inżynierska
10. Modeling of transient states in induction machine praca inżynierska
11. Linear adaptive systems in signal processing praca inżynierska
12. Neural networks in forecasting power demand in Polish Power System for the next day praca magisterska
13. Zastosowanie sieci neuronowych w predykcji notowań akcji na giełdzie praca magisterska
14. Synthesis and implementation of analog filters using operational amplifiers praca inżynierska
15. Synthesis methods of passive circuits praca inżynierska
16. Wavelet transformation in data mining applications praca inżynierska
17. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu trendów na giełdzie praca magisterska
Powrót