Employee information:

prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:stanislaw.osowski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 51 73 
 • Room GE 229 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~sto 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Stanisław Osowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Data mining, neural networks, neuro-fuzzy networks and Support Vector Machines (practical aspects of applications). Artificial intelligence methods for biomedical data processing.


Office hours in 2021L:

 • Tuesday, at: 10:00 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 220
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DA1604:A - Modelling and Simulation of Dynamic Systems GR1, GR2, on-line, GM 011
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 10:00-11:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (appointment booking not required) , in room GE-b 220
1DI2150:A - Modele matematyczne w uczeniu maszynowym GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2107:A - Wybrane zagadnienia teorii obwodów GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GG 219
1DA1622:A - Digital Signal Processing GR1, GR2, on-line, GM 011
1DM1205:A - Analiza obwodów elektrycznych GR1, GE-b AE
1DI1209:A - Teoria obwodów i sygnałów GR1, GR2, GR3, GE-b AE
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
2DE2380:A - Metody i narzędzia eksploracji danych GR5, GE-b 200
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Metody eksploracji wiedzy zawartej w mikromacierzy ekspresji genów praca magisterska
2. System automatycznego rozpoznawania narzędzi przemysłowych na podstawie kształtu praca magisterska
3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie praca magisterska
4. Grupowanie danych w zastosowaniu do analizy rozkładów danych wielowymiarowych praca inżynierska
5. Interfejs graficzny do badań systemów dynamicznych praca inżynierska
6. Metody eksploracji danych pomiarowych nosa elektronicznego praca magisterska
7. Predykcja zanieczyszczeń atmosferycznych przy uzyciu zespołu sieci neuronowych praca magisterska
8. Algorytmy uczenia maszynowego do komputerowej analizy tekstów w sieci internetowej praca magisterska
9. Investigations of DC shunt machine in dynamic states praca inżynierska
10. Modeling of transient states in induction machine praca inżynierska
11. Linear adaptive systems in signal processing praca inżynierska
12. Neural networks in forecasting power demand in Polish Power System for the next day praca magisterska
13. Zastosowanie sieci neuronowych w predykcji notowań akcji na giełdzie praca magisterska
14. Synthesis methods of passive circuits praca inżynierska
15. Synthesis and implementation of analog filters using operational amplifiers praca inżynierska
16. Wavelet transformation in data mining applications praca inżynierska
17. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu trendów na giełdzie praca magisterska
18. Tolerance analysis of electrical filters praca inżynierska
19. Sensitivity of electrical circuits using adjoint method praca inżynierska
20. Sensitivity of electrical circuits using adjoint method praca inżynierska
21. Tolerance analysis of electrical filters praca inżynierska
22. Daily Prediction of Particulate Matters Using Neural Networks and Ensembling Methods praca magisterska
23. Modeling of thermal effects in transient state praca inżynierska
24. Modeling of thermal effects in transient state praca inżynierska
25. Recognition of person on the basis of the spoken password praca inżynierska
26. Wavelet transformation in image processing praca inżynierska
27. Analiza porównawcza metod prognozowania obciążeń w systemie elektroenergetycznym wykorzystujacych klasyczne i głębokie sieci neuronowe praca magisterska
Back