Employee information:

prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Profesor

Contact:

 • E-mail:stanislaw.osowski@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 51 73 
 • Room GE 229 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~sto 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Stanisław Osowski
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Data mining, neural networks, neuro-fuzzy networks and Support Vector Machines (practical aspects of applications). Artificial intelligence methods for biomedical data processing.


Office hours in 2021Z:

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA2106:A - Selected Problems of Circuit Theory GR1, GM 011
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR1312:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR1, GR2, GR3, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DR2238:A - Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych GR1, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
Lab. 1DR1312:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR2, 2nd half of sem., GE-b 510
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
Lab. 1DR1312:A - Cyfrowe przetwarzanie sygnałów GR3, 2nd half of sem., GE-b 510
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Modeling of chosen power devices and power systems in dynamic state praca inżynierska
2. Metody eksploracji wiedzy zawartej w mikromacierzy ekspresji genów praca magisterska
3. System automatycznego rozpoznawania narzędzi przemysłowych na podstawie kształtu praca magisterska
4. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie praca magisterska
5. Grupowanie danych w zastosowaniu do analizy rozkładów danych wielowymiarowych praca inżynierska
6. Interfejs graficzny do badań systemów dynamicznych praca inżynierska
7. Metody eksploracji danych pomiarowych nosa elektronicznego praca magisterska
8. Predykcja zanieczyszczeń atmosferycznych przy uzyciu zespołu sieci neuronowych praca magisterska
9. Algorytmy uczenia maszynowego do komputerowej analizy tekstów w sieci internetowej praca magisterska
10. Investigations of DC shunt machine in dynamic states praca inżynierska
11. Modeling of transient states in induction machine praca inżynierska
12. Linear adaptive systems in signal processing praca inżynierska
13. Neural networks in forecasting power demand in Polish Power System for the next day praca magisterska
14. Zastosowanie sieci neuronowych w predykcji notowań akcji na giełdzie praca magisterska
15. Synthesis methods of passive circuits praca inżynierska
16. Synthesis and implementation of analog filters using operational amplifiers praca inżynierska
17. Wavelet transformation in data mining applications praca inżynierska
18. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu trendów na giełdzie praca magisterska
19. Tolerance analysis of electrical filters praca inżynierska
20. Sensitivity of electrical circuits using adjoint method praca inżynierska
21. Sensitivity of electrical circuits using adjoint method praca inżynierska
22. Tolerance analysis of electrical filters praca inżynierska
23. Daily Prediction of Particulate Matters Using Neural Networks and Ensembling Methods praca magisterska
24. Modeling of thermal effects in transient state praca inżynierska
25. Modeling of thermal effects in transient state praca inżynierska
26. Recognition of person on the basis of the spoken password praca inżynierska
27. Wavelet transformation in image processing praca inżynierska
28. Analiza porównawcza metod prognozowania obciążeń w systemie elektroenergetycznym wykorzystujacych klasyczne i głębokie sieci neuronowe praca magisterska
29. Modeling of Chosen Power Devices and Power Systems in Dynamic State praca inżynierska
Back