Employee information:

dr inż. Bernard Fryśkowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:bernard.fryskowski@pw.edu.pl
 • Phone: +(48) 22 234 55 26 
 • Room SK pok. 204 
 • WWW: http://www.zkue.ime.pw.edu.pl/ 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Bernard Fryśkowski
  Pl. Politechniki 1 / Gmach Główny p.246 Plac Politechniki 1
  00-661 Warszawa

Biography, professional profile:

Automotive electronic and electrical systems, in-vehicle data transmission networks, ignition systems, car diagnostics, microcontroller programming techniques.


Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 15:15 - 16:00, MS Teams pokój -
        between 1.10.2021 - 1.02.2022 Termin przeznaczony dla wszystkich studentów. For all students. Team - "Konsultacje - tutoring", on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Wednesday, at: 18:15 - 19:00, MS Teams pokój -
        between 1.10.2021 - 1.02.2022 Termin głównie dla dyplomantów. Dla pozostałych studentów - w miarę wolnych miejsc. Mainly for graduate students. For other students - if the submission is enabled. Team - "Konsultacje - tutoring", on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 30 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 1DA1116:A - CAD Methods GR1, 1st half of sem., Activities begin at 8:30 with 10 min. breaks, GG 404
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DA1116:A - CAD Methods GR1, 1st half of sem., temporarily MS Teams, GG 404
1DA1620:A - Automotive Data Transmission Systems GR1, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Office hours 15:15-16:00 between 1.10.2021 - 1.02.2022 (booking in ISOD required) Termin przeznaczony dla wszystkich studentów. For all students. Team - "Konsultacje - tutoring", in room MS-Tms -
16:15-17:00
1DE2258:A - Systemy transmisji danych w pojazdach samochodowych GR8, 1st half of sem., początek 16:30 z przerwą 5 min., SK 1A
Proj. 2DE2284:A - Systemy zarządzania energią GR5, DOU Do ustalenia
17:15-18:00
1DE1517:A - Podstawy elektromechatroniki pojazdów samochodowych GR1, GR2, GR3, GR4, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
1DE2258:A - Systemy transmisji danych w pojazdach samochodowych GR8, 1st half of sem., początek 16:30 z przerwą 5 min., SK 1A
18:15-19:00
Office hours 18:15-19:00 between 1.10.2021 - 1.02.2022 (booking in ISOD required) Termin głównie dla dyplomantów. Dla pozostałych studentów - w miarę wolnych miejsc. Mainly for graduate students. For other students - if the submission is enabled. Team - "Konsultacje - tutoring", in room MS-Tms -

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. I2C to CAN laboratory unit based on physical transceivers inżynierski
2. System autoalarmu ze sterowaniem po CAN - stanowisko laboratoryjne inżynierski magisterski
3. Symulacja komputerowa skuteczności działania elementów ochrony wyposażenia elektrycznego pojazdu przed skutkami przepięć inżynierski
4. Metodyka laboratoryjnych badań skuteczności ochrony układów elektronicznych pojazdów przed skutkami przepięć magisterski
5. Narzędzie komunikacji środowiska Matlab z systemem diagnostyki pojazdów EOBD inżynierski magisterski
6. Trójwymiarowy model świecy zapłonowej w badaniach rozkładu pola elektrycznego za pomocą oprogramowania ANSYS magisterski
7. Bezprzewodowa metoda sterowania oświetleniem przyczepy samochodowej magisterski
8. Modelowanie samochodowego układu zapłonowego w środowisku Matlab/Simulink magisterski
9. Układ bezprzewodowego zasilania multimetru laboratoryjnego inżynierski
10. Czujniki stosowane w technice motoryzacyjnej - stanowisko laboratoryjne inżynierski
11. Układy zapłonowe silników motocyklowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
12. Stanowisko laboratoryjne do badań samochodowych cewek zapłonowych inżynierski
13. Elektroniczny tuning silnika o zapłonie iskrowym - stanowisko laboratoryjne inżynierski
14. Bezprzewodowy system transmisji dźwięku dla instrumentu typu keyboard inżynierski
15. Electric guitar pickup based on three-axis magnetoresistive sensors. Przetwornik gitary elektrycznej z trójosiowym czujnikiem magnetorezystancyjnym inżynierski
16. System pomiaru ciśnienia w oponach TPMS - stanowisko laboratoryjne inżynierski
17. Uniwersalny układ napędowy do badań alternatorów samochodowych inżynierski
18. Symulator działania alternatora samochodowego z interfejsem LIN magisterski
19. Mikroprocesorowy tester alternatora z komunikacją po magistrali LIN magisterski
20. Symulator sygnałów i usterek zgodny z OBD2 magisterski
21. Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego pojazdu - stanowisko laboratoryjne magisterski
22. Moduł symulatora składu mieszanki do stanowiska laboratoryjnego instalacji LPG inżynierski
23. Samochodowa sieć zasilająca 230 V AC - stanowisko laboratoryjne inżynierski
24. Automotive CAN system extension panel inżynierski
25. Stanowisko laboratoryjne do badań sygnałów dźwiękowych pojazdów mechanicznych inżynierski
26. Stanowisko laboratoryjne do badań przekaźników samochodowych inżynierski
27. System monitorowania zużycia energii elektrycznej w pojazdach drogowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
28. Stanowisko laboratoryjne do badań systemów sygnalizacji kierunku jazdy inżynierski
29. Sterowniki świec żarowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
30. Samochodowe czujniki deszczu - stanowisko laboratoryjne inżynierski
31. Moduł regulatora napięcia i oprzyrządowanie pomocnicze stanowiska laboratoryjnego do badań alternatora inżynierski
32. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badań napędu elektrycznego wycieraczek samochodowych inżynierski
33. Programowy sterownik CAN magisterski
34. Interfejs systemu pomiarowego stanowiska laboratoryjnego Lucas Nuelle Motronic oparty na USB magisterski
35. Autotransformator laboratoryjny sterowany mikroprocesorowo magisterski
36. Moduł zasilania komputera typu laptop z instalacji elektrycznej samochodu osobowego magisterski
37. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego autobusu inżynierski
38. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego samochodu ciężarowego inżynierski
39. Metody sterowania pracą samochodowych elementów wykonawczych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
40. Microprocessor-controlled large format digital display for the "Automotive Sensors" laboratory unit inżynierski
41. Vibroacoustic automotive tachometer inżynierski
42. PC application for the "Automotive Flasher Units" laboratory panel inżynierski
43. Projekt interfejsu komunikacyjnego LIN na bazie platformy Arduino magisterski
44. Platforma Arduino w układach mechatroniki samochodowej - stanowisko laboratoryjne magisterski
45. Algorytmy obliczeń sumy kontrolnej w systemach transmisji danych pojazdów samochodowych magisterski
46. Miernik napięcia samochodowej świecy zapłonowej magisterski
47. Zaawansowany analizator protokołów samochodowych systemów transmisji danych CAN i LIN magisterski
48. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w elektronice pojazdów mechanicznych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
49. Modułowe stanowisko laboratoryjne do badań alternatora według uproszczonej procedury inżynierski
50. Zastosowanie szeregowych systemów transmisji danych w technice motoryzacyjnej - stanowisko laboratoryjne inżynierski
51. Układ elektrycznie sterowanej przepustnicy - stanowisko laboratoryjne inżynierski
52. Elektroniczne sterowniki urządzeń samochodowej techniki świetlnej ze źródłami LED - stanowisko laboratoryjne inżynierski
53. Zastosowanie układów mikroprocesorowych w pojazdach samochodowych - stanowisko laboratoryjne magisterski
54. Regulowane obciążenie aktywne alternatora samochodowego sterowane mikroprocesorowo magisterski
55. Stanowisko laboratoryjne do badań obrotomierzy samochodowych inżynierski
56. Integrated circuits for automotive diagnostic tools inżynierski
57. Nowa metoda realizacji aktywnego obciążenia alternatora samochodowego magisterski
58. Stanowisko badawcze samochodowych wyłączników termicznych inżynierski
59. Metoda pomiaru energii wyładowania iskrowego w samochodowych układach zapłonowych magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Urządzenie do pomiaru parametrów prądowo-temperaturowych świec żarowych z krytym elementem grzejnym praca magisterska
2. Samochodowa instalacja elektryczna 42V praca magisterska
3. Modelowanie matematyczne i komputerowa symulacja pracy wtryskiwacza elektromagnetycznego praca magisterska
4. Samochodowe systemy alarmowe i antykradzieżowe - stanowisko laboratoryjne praca magisterska
5. Model funkcjonalny i komputerowa symulacja pracy sondy ? w układzie wydechowym silnika spalinowego. praca magisterska
6. Mikroprocesorowy emulator samochodowych sond lambda praca magisterska
7. Instalacja elektryczna współczesnego motocykla praca inżynierska
8. Contributions to the development process for automotive electrical engineering and electronics standards praca inżynierska
9. Zastosowanie metody regulacji PWM w technice motoryzacyjnej - stanowisko laboratoryjne praca inżynierska
10. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego samochodu osobowego praca inżynierska
11. Vehicle trailer electrical system - laboratory training unit praca inżynierska
12. Stanowisko laboratoryjne do badań samochodowych zabezpieczeń nadmiarowoprądowych i przeciwzwarciowych praca inżynierska
13. Piezoelektryczne i elektromagnetyczne wtryskiwacze systemów Common Rail - stanowisko laboratoryjne praca inżynierska
14. Zastosowanie platformy Arduino w procesie komunikacji z systemem CAN praca inżynierska
15. Elektroniczne systemy sterowania samochodowych instalacji LPG - stanowisko laboratoryjne praca magisterska
16. Prędkościomierze, drogomierze i tachografy samochodowe - stanowisko laboratoryjne praca inżynierska
17. Zastosowanie techniki druku 3D w pracach nad doskonaleniem konstrukcji izolatorów świec zapłonowych praca inżynierska
18. Stanowisko laboratoryjne do badań alternatora z interfejsem LIN praca inżynierska
19. System diagnostyki pojazdów OBD - stanowisko laboratoryjne praca inżynierska
Back