Informacje o pracowniku:

dr inż. Bernard Fryśkowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Konstrukcji Urządzeń Elektrycznych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bernard.fryskowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +(48) 22 234 55 26 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www: http://www.zkue.ime.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bernard Fryśkowski
  Pl. Politechniki 1 / Gmach Główny p.246 Plac Politechniki 1
  00-661 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Elektronika i elektrotechnika pojazdów drogowych, sieci transmisji danych w pojazdach, układy zapłonowe, diagnostyka samochodowa, programowanie mikrokontrolerów.


Konsultacje w 2017Z:

 • Wtorek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Stara Kotłownia pokój 104
        w okresie 24.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE2236:A - Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych lab GR4, Cykl inny, SK 105b
Proj. 1DA1106:A - CAD Methods GR1, GG 404
1DE2258:A - Systemy transmisji danych w pojazdach samochodowych GR4, I połowa sem., SK 1A
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DA1106:A - CAD Methods GR2, GG 404
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 24.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali SK 104
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1517:A - Podstawy elektromechatroniki pojazdów samochodowych GR5, GR6, GR7, GR8, II połowa sem., SK 108
1DE1517:A - Podstawy elektromechatroniki pojazdów samochodowych GR1, GR2, GR3, GR4, II połowa sem., SK 108
17:15-18:00
18:15-19:00
Proj. 1DA1106:A - CAD Methods GR1, GR2, (additional term), GG 404
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Elektroniczne systemy sterowania samochodowych instalacji LPG - stanowisko laboratoryjne inżynierski magisterski
2. System monitorowania zużycia energii elektrycznej w pojazdach drogowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
3. Stanowisko laboratoryjne do badań systemów sygnalizacji kierunku jazdy inżynierski
4. Sterowniki świec żarowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
5. Samochodowe czujniki deszczu - stanowisko laboratoryjne inżynierski
6. Moduł regulatora napięcia i oprzyrządowanie pomocnicze stanowiska laboratoryjnego do badań alternatora inżynierski
7. Model alternatora samochodowego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych magisterski
8. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badań napędu elektrycznego wycieraczek samochodowych inżynierski
9. Programowy sterownik CAN magisterski
10. Interfejs systemu pomiarowego stanowiska laboratoryjnego Lucas Nuelle Motronic oparty na USB magisterski
11. Autotransformator laboratoryjny sterowany mikroprocesorowo magisterski
12. Moduł zasilania komputera typu laptop z instalacji elektrycznej samochodu osobowego magisterski
13. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego autobusu inżynierski
14. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego samochodu ciężarowego inżynierski
15. Metody sterowania pracą samochodowych elementów wykonawczych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
16. Microprocessor-controlled large format digital display for the "Automotive Sensors" laboratory unit inżynierski
17. Vibroacoustic automotive tachometer inżynierski
18. PC application for the "Automotive Flasher Units" laboratory panel inżynierski
19. Projekt interfejsu komunikacyjnego LIN na bazie platformy Arduino magisterski
20. Platforma Arduino w układach mechatroniki samochodowej - stanowisko laboratoryjne magisterski
21. Automotive CAN system extension panel magisterski
22. Algorytmy obliczeń sumy kontrolnej w systemach transmisji danych pojazdów samochodowych magisterski
23. Miernik napięcia samochodowej świecy zapłonowej magisterski
24. Zaawansowany analizator protokołów samochodowych systemów transmisji danych CAN i LIN magisterski
25. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w elektronice pojazdów mechanicznych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
26. Modułowe stanowisko laboratoryjne do badań alternatora według uproszczonej procedury inżynierski
27. Zastosowanie szeregowych systemów transmisji danych w technice motoryzacyjnej - stanowisko laboratoryjne inżynierski
28. Układ elektrycznie sterowanej przepustnicy - stanowisko laboratoryjne inżynierski
29. Elektroniczne sterowniki urządzeń samochodowej techniki świetlnej ze źródłami LED - stanowisko laboratoryjne inżynierski
30. Zastosowanie układów mikroprocesorowych w pojazdach samochodowych - stanowisko laboratoryjne magisterski
31. Regulowane obciążenie aktywne alternatora samochodowego sterowane mikroprocesorowo magisterski
32. Stanowisko laboratoryjne do badań obrotomierzy samochodowych inżynierski
33. Integrated circuits for automotive diagnostic tools inżynierski
34. Stanowisko laboratoryjne do badań samochodowych świec zapłonowych inżynierski
35. Nowa metoda realizacji aktywnego obciążenia alternatora samochodowego magisterski
36. Prędkościomierze, drogomierze i tachografy samochodowe - stanowisko laboratoryjne inżynierski
37. Stanowisko badawcze samochodowych wyłączników termicznych inżynierski
38. Metoda pomiaru energii wyładowania iskrowego w samochodowych układach zapłonowych magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót