Informacje o pracowniku:

dr inż. Bernard Fryśkowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bernard.fryskowski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +(48) 22 234 55 26 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www: http://www.zkue.ime.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bernard Fryśkowski
  Pl. Politechniki 1 / Gmach Główny p.246 Plac Politechniki 1
  00-661 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Elektronika i elektrotechnika pojazdów drogowych, sieci transmisji danych w pojazdach, układy zapłonowe, diagnostyka samochodowa, programowanie mikrokontrolerów.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1628:A - Elektromechatronika pojazdów samochodowych GR4, I połowa sem., SK 1A
Proj. 1DE2181:A - Przemysłowe interfejsy komunikacyjne GR7, II połowa sem., Pierwsze zajęcia laboratoryjne i projektowe: 17.04.2018, SK 1A
1DA1612:A - Automotive Electrical Systems GR1, GR2, (elective), SK 107a
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DE2181:A - Przemysłowe interfejsy komunikacyjne GR7, II połowa sem., Pierwsze zajęcia laboratoryjne i projektowe: 17.04.2018, SK 1A
1DE2181:A - Przemysłowe interfejsy komunikacyjne GR7, I połowa sem., SK 1A
Lab. 1DA1612:A - Automotive Electrical Systems GR1, SK 105
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DA1612:A - Automotive Electrical Systems GR2, SK 105
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DA1612:A - Automotive Electrical Systems GR1, GR2, SK 105
1DE2137:A - Układy elektroniczne w pojazdach samochodowych GR4, SK 1A
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
Lab. 1DE2181:A - Przemysłowe interfejsy komunikacyjne GR7, II połowa sem., (ostateczny termin - do ustalenia), SK 1A
Lab. 1DA1612:A - Automotive Electrical Systems GR1, GR2, SK 105
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Symulator diagnotyczny OBD2 magisterski
2. Stanowisko laboratoryjne do badań sygnałów dźwiękowych pojazdów mechanicznych inżynierski
3. Stanowisko laboratoryjne do badań przekaźników samochodowych inżynierski
4. System monitorowania zużycia energii elektrycznej w pojazdach drogowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
5. Stanowisko laboratoryjne do badań systemów sygnalizacji kierunku jazdy inżynierski
6. Sterowniki świec żarowych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
7. Samochodowe czujniki deszczu - stanowisko laboratoryjne inżynierski
8. Moduł regulatora napięcia i oprzyrządowanie pomocnicze stanowiska laboratoryjnego do badań alternatora inżynierski
9. Model alternatora samochodowego ze wzbudzeniem od magnesów trwałych magisterski
10. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badań napędu elektrycznego wycieraczek samochodowych inżynierski
11. Programowy sterownik CAN magisterski
12. Interfejs systemu pomiarowego stanowiska laboratoryjnego Lucas Nuelle Motronic oparty na USB magisterski
13. Autotransformator laboratoryjny sterowany mikroprocesorowo magisterski
14. Moduł zasilania komputera typu laptop z instalacji elektrycznej samochodu osobowego magisterski
15. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego autobusu inżynierski
16. Bilans energetyczny instalacji elektrycznej współczesnego samochodu ciężarowego inżynierski
17. Metody sterowania pracą samochodowych elementów wykonawczych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
18. Microprocessor-controlled large format digital display for the "Automotive Sensors" laboratory unit inżynierski
19. Vibroacoustic automotive tachometer inżynierski
20. PC application for the "Automotive Flasher Units" laboratory panel inżynierski
21. Projekt interfejsu komunikacyjnego LIN na bazie platformy Arduino magisterski
22. Platforma Arduino w układach mechatroniki samochodowej - stanowisko laboratoryjne magisterski
23. Automotive CAN system extension panel magisterski
24. Algorytmy obliczeń sumy kontrolnej w systemach transmisji danych pojazdów samochodowych magisterski
25. Miernik napięcia samochodowej świecy zapłonowej magisterski
26. Zaawansowany analizator protokołów samochodowych systemów transmisji danych CAN i LIN magisterski
27. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe w elektronice pojazdów mechanicznych - stanowisko laboratoryjne inżynierski
28. Modułowe stanowisko laboratoryjne do badań alternatora według uproszczonej procedury inżynierski
29. Zastosowanie szeregowych systemów transmisji danych w technice motoryzacyjnej - stanowisko laboratoryjne inżynierski
30. Układ elektrycznie sterowanej przepustnicy - stanowisko laboratoryjne inżynierski
31. Elektroniczne sterowniki urządzeń samochodowej techniki świetlnej ze źródłami LED - stanowisko laboratoryjne inżynierski
32. Zastosowanie układów mikroprocesorowych w pojazdach samochodowych - stanowisko laboratoryjne magisterski
33. Regulowane obciążenie aktywne alternatora samochodowego sterowane mikroprocesorowo magisterski
34. Stanowisko laboratoryjne do badań obrotomierzy samochodowych inżynierski
35. Integrated circuits for automotive diagnostic tools inżynierski
36. Stanowisko laboratoryjne do badań samochodowych świec zapłonowych inżynierski
37. Nowa metoda realizacji aktywnego obciążenia alternatora samochodowego magisterski
38. Stanowisko badawcze samochodowych wyłączników termicznych inżynierski
39. Metoda pomiaru energii wyładowania iskrowego w samochodowych układach zapłonowych magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót