Informacje o pracowniku:

dr inż. Robert Szmurło

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 53 87 
 • Pokój GE 223 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z bioelektromagnetyzmem i metodami symulacji inżynierskich. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz metody programowania (języki C++, Python, Java, JavaScript). Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). W swoich badaniach zajmuję się modelowaniem samoczynnej oraz stymulowanej elektrycznie aktywności mózgu w realistycznych modelach głowy uzyskanych z obrazów MRI (rezonans magnetyczny). Modelowaniem depozycji dawek podczas radioterapii komórek nowotworowych.

Dydaktycznie, prowadzę przedmioty związane z metodami numerycznymi, metodyka programowania oraz projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika.


Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 14:15 - 15:15, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, obieralny INF sem 5 IO i ID i sem 7, SK 103
1DA1623:A - Python programming and data visualisation GR1, GR2, GR3, obieralny INF sem 5 i sem 7, SK 103
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, obieralny INF sem 5 IO i ID i sem 7, SK 103
Proj. 1DA1623:A - Python programming and data visualisation GR1, GR2, GR3, obieralny INF sem 5 i sem 7, SK 103
11:15-12:00
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
12:15-13:00
Sem. 1DM1103:A - Podstawy programowania GR1, SK 103
1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, SK 103
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-15:15 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Wykorzystanie uczenia maszynowego w aplikacji do nauki wspomagającej zapamiętywanie na system Android inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Jakiś testowy tytuł pracy... praca inżynierska
2. Test 56 praca inżynierska
3. System wspierający osoby niedowidzące w odczytywaniu kodów produktów praca magisterska
4. Analiza i zastosowanie dostępnych algorytmów do wyszukiwania lekarzy w systemach internetowych do obsługi pacjentów praca magisterska
5. Moduł trójwymiarowej wizualizacji danych pacjenta w systemie planowania RT praca inżynierska
6. testowy praca inżynierska
7. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
8. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
9. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
10. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
11. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
12. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
13. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
14. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
15. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
16. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
17. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
18. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
19. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
20. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
21. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
22. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
23. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
24. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
25. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
26. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
27. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
28. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
29. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
30. Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika praca magisterska
31. Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium praca inżynierska
32. Przyśpieszanie ewaluacji funkcji celu w planowaniu terapii IMRT praca magisterska
33. Autonomiczny system rejestracji numerków do Dziekanatu w oparciu o aplikacje mobilne praca inżynierska
34. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD praca magisterska
35. Analiza współpracy przy otwartoźródłowym projekcie do scentralizowanego zarządzania procesami multivisor praca magisterska
36. Integracja systemów Jupyter Notebook i Nextcloud praca magisterska
37. Projekt i implementacja rozszerzeń w projekcie o otwartym kodzie do komunikacji z giełdami kryptowalut praca magisterska
38. Aplikacja na system Android do monitorowania i predykcji stanu gorączkowego u dorosłych praca magisterska
39. Wizualizacji danych wolumetrycznych pochodzących z badań CT pod kątem prezentacji ROI praca magisterska
40. Projekt i implementacja systemu kolejkowania do obliczeń rozproszonych praca magisterska
Powrót