Informacje o pracowniku:

dr inż. Robert Szmurło

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 53 87 
 • Pokój GE 223 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z bioelektromagnetyzmem i metodami symulacji inżynierskich. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz metody programowania (języki C++, Python, Java, JavaScript). Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). W swoich badaniach zajmuję się modelowaniem samoczynnej oraz stymulowanej elektrycznie aktywności mózgu w realistycznych modelach głowy uzyskanych z obrazów MRI (rezonans magnetyczny). Modelowaniem depozycji dawek podczas radioterapii komórek nowotworowych.

Dydaktycznie, prowadzę przedmioty związane z metodami numerycznymi, metodyka programowania oraz projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika.


Konsultacje w 2018L:

 • Wtorek, w godzinach: 09:50 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 18 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 09:15 - 10:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 18 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

 • 1. 1DE1221 - Metody numeryczne Laboratoria, Piątek 14:15-16:00, Sala: GE-b 510
 • Wykład, Piątek 12:15-14:00, Sala: GG 219
 • Laboratoria, Piątek 14:15-16:00, Sala: GE-b 510
 • Laboratoria, Piątek 10:15-12:00, Sala: SK 103
 • Laboratoria, Czwartek 10:15-12:00, Sala: SK 103
 • Wykład, Wtorek 12:15-14:00, Sala: SK 107a
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GE-b 113
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GE-b 113
 • 2. 1DA1221 - Numerical Methods Laboratoria, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 113
 • Laboratoria, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 113
 • Wykład, Czwartek 14:15-16:00, Sala: SK 108

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Konsultacje 9:50-11:00 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
Konsultacje 9:15-10:00 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
10:15-11:00
Lab. 1DE1221:B - Metody numeryczne GR6, Cykl inny, SK 103
Lab. 1DE1221:B - Metody numeryczne GR4, Cykl inny, SK 103
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR2132:A - Metody numeryczne GR1, GR2, SK 107a
Lab. 1DA1221:A - Numerical Methods GR1, zaj. nieparz., GE-b 113
Lab. 1DA1221:A - Numerical Methods GR2, zaj. parz., GE-b 113
1DE1221:B - Metody numeryczne GR4, GR5, GR6, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DR2132:A - Metody numeryczne GR2, zaj. parz., GE-b 113
Ćw. 1DR2132:A - Metody numeryczne GR1, zaj. nieparz., GE-b 113
1DA1221:A - Numerical Methods GR1, GR2, SK 108
Lab. 1DE1221:B - Metody numeryczne GR5, GR6, GR7, GR8, zaj. parz., (zajęcia dla powtarzających), GE-b 510
Lab. 1DE1221:B - Metody numeryczne GR5, zaj. nieparz., GE-b 510
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Integracja systemu wiki MoinMoin z systemem ISOD inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. System wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem WebGL inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. System do optymalizacji planów terapii nowotworowej za pomocą naświetlania RT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Optymalizacja w zastosowaniach medycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. System do kolejkowania zadań w obliczeniach równoległych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Wdrożenie systemu do kolejkowania zadań w obliczeniach rozproszonych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. System do wizualizacji danych 3D inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
9. Projekt i realizacja aplikacji, systemu z wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektem projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego do oceny użyteczności projektu graficznego inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Jakiś testowy tytuł pracy... praca inżynierska
2. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
3. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
4. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
5. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
6. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
7. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
8. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
9. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
10. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
11. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
12. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
13. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
14. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
15. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
16. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
17. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
18. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
19. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
20. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
21. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
22. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
23. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
24. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
Powrót