Employee information:

dr inż. Robert Szmurło

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:robert.szmurlo@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 53 87 
 • Room GE 223 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Scientific activity: Bioelectromagnetic engineering. Electrical activity and stimulation of human brain. Numerical methods for solving large system of equations. Computer graphics and methodology of software engineering.

Teaching activity: computer software design and implementation. Graphical user interfaces, UX. Modern user interfaces.


Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 10:00 - 11:00, MS Teams pokój Teams
        between 1.10.2021 - 30.01.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Posiedzenie Rada Wydziału - Online nr XII/2020-2024 w dniu 20.10.2021 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali na platformie MS Teams
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, Zajęcia rozpoczynają się o 8:30 w sali SK 103., SK 103
09:15-10:00
Office hours 10:00-11:00 between 1.10.2021 - 30.01.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms Teams
10:15-11:00
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, SK 103
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, cycle other, SK 103
1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
Sem. 1DM2201:A - Informatyka w motoryzacji GR1, (zajęcia hybrydowe - ostateczna organizacja i terminy do ustalenia), MS-Tms MS Teams
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, SK 103
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, GR4, SK 103
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, GR4, SK 103
17:15-18:00
18:15-19:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, SK 103
19:15-20:00
1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, MS-Tms MS Teams
20:15-21:00
1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
21:15-22:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Tryb ciemny (dark mode) do ISOD - system projektowy w CSS projekt indywidualny
2. System budowy aplikacji minimalizujący ilość kodu z wykorzystaniem React inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Opracowanie silnika gry wieloosobowej w postaci serwisu REST API (ewentualnie wykorzystującego uczenie maszynowe - mgr) inżynierski magisterski projekt indywidualny
4. Opracowanie interfejsu użytkownika do stanowiska edukacyjnego do badania właściwości modeli regresji pakietu sklearn inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
5. Opracowanie aplikacji frontendowej do stanowiska pomiarowego wyładowań iskierników inżynierski
6. System wykorzystujący technologie noSQL i serverless inżynierski magisterski projekt indywidualny
7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do tworzenia interfejsów PWA inżynierski magisterski projekt indywidualny
8. Opracowanie i wykorzystanie w przykładowej aplikacji systemu projektowego UI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Projekt dostosowujący interfejs system ISOD do standardu aplikacji responsywnych projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Modernizacja witryny ISOD Portal - opracowanie w oparciu o Next.js projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Defended dissertations and projects:

1. System wspierający osoby niedowidzące w odczytywaniu kodów produktów praca magisterska
2. Analiza i zastosowanie dostępnych algorytmów do wyszukiwania lekarzy w systemach internetowych do obsługi pacjentów praca magisterska
3. Przykładowy temat do celów demonstacyjnych praca magisterska
4. Praca demonstracyjna do celów testowych praca inżynierska
5. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
6. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
7. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
8. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
9. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
10. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
11. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
12. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
13. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
14. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
15. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
16. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
17. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
18. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
19. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
20. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
21. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
22. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
23. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
24. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
25. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
26. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
27. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
28. Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika praca magisterska
29. Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium praca inżynierska
30. Przyśpieszanie ewaluacji funkcji celu w planowaniu terapii IMRT praca magisterska
31. Autonomiczny system rejestracji numerków do Dziekanatu w oparciu o aplikacje mobilne praca inżynierska
32. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD praca magisterska
33. Analiza współpracy przy otwartoźródłowym projekcie do scentralizowanego zarządzania procesami multivisor praca magisterska
34. Integracja systemów Jupyter Notebook i Nextcloud praca magisterska
35. Projekt i implementacja rozszerzeń w projekcie o otwartym kodzie do komunikacji z giełdami kryptowalut praca magisterska
36. Wizualizacji danych wolumetrycznych pochodzących z badań CT pod kątem prezentacji ROI praca magisterska
37. Projekt i implementacja systemu kolejkowania do obliczeń rozproszonych praca magisterska
38. Aplikacja na system Android do monitorowania i predykcji stanu gorączkowego u dorosłych praca magisterska
39. Moduł trójwymiarowej wizualizacji danych pacjenta w systemie planowania RT praca inżynierska
40. Algorytmy przetwarzania mowy do generowania opisów radiologicznych praca magisterska
41. IoT device for time tracking on Arduino platform praca inżynierska
42. Wykorzystanie uczenia maszynowego w systemie wykorzystującym metodę regularnych powtórzeń praca magisterska
43. Wykorzystanie uczenia maszynowego w aplikacji mobilnej wspomagającej zapamiętywanie praca magisterska
44. Automatization of measurments of spark gap breakdown experiments praca inżynierska
45. Wykorzystanie metod eksploracji danych do porównania współczesnych frameworków frontendowych praca magisterska
Back