Informacje o pracowniku:

dr inż. Robert Szmurło

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 53 87 
 • Pokój GE 223 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z bioelektromagnetyzmem i metodami symulacji inżynierskich. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz metody programowania (języki C++, Python, Java, JavaScript). Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). W swoich badaniach zajmuję się modelowaniem samoczynnej oraz stymulowanej elektrycznie aktywności mózgu w realistycznych modelach głowy uzyskanych z obrazów MRI (rezonans magnetyczny). Modelowaniem depozycji dawek podczas radioterapii komórek nowotworowych.

Dydaktycznie, prowadzę przedmioty związane z metodami numerycznymi, metodyka programowania oraz projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika.


Konsultacje w 2017Z:

 • Czwartek, w godzinach: 09:00 - 10:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 22.09.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 09:15 - 10:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 23.09.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

 • 1. 1DI1108 - Języki i metody programowania 1 Laboratoria, Piątek 14:15-16:00, Sala: GE-b 510
 • 2. 1DR2241 - Metody numeryczne w technice Ćwiczenia, Czwartek 14:15-16:00, Sala: GE-b 510
 • Ćwiczenia, Czwartek 14:15-16:00, Sala: GE-b 510
 • Wykład, Czwartek 10:15-12:00, Sala: GM 011
 • 3. 1DA2104 - Numerical Methods in Technics Ćwiczenia, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 510
 • Ćwiczenia, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 510
 • Wykład, Piątek 10:15-12:00, Sala: SK 107a

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Konsultacje 9:00-10:00 w okresie 22.09.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
09:15-10:00
Konsultacje 9:15-10:00 w okresie 23.09.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
10:15-11:00
1DR2241:A - Metody numeryczne w technice GR1, GR2, GM 011
1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, zaj. nieparz., GE-b 510
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, zaj. parz., GE-b 510
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DR2241:A - Metody numeryczne w technice GR1, zaj. nieparz., GE-b 510
Ćw. 1DR2241:A - Metody numeryczne w technice GR2, zaj. parz., GE-b 510
Lab. 1DI1108:A - Języki i metody programowania 1 GR3, GE-b 510
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System do kolejkowania zadań w obliczeniach równoległych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Wdrożenie systemu do kolejkowania zadań w obliczeniach rozproszonych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. System do wizualizacji danych 3D inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
5. Projekt i realizacja aplikacji, systemu z wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektem projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego do oceny użyteczności projektu graficznego inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Jakiś testowy tytuł pracy... praca inżynierska
2. Implementacja systemu do przeprowadzania elektronicznych sprawdzianów przez Internet praca inżynierska
3. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
4. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
5. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
6. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
7. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
8. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
9. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
10. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
11. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
12. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
13. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
14. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
15. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
16. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
17. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
18. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
19. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
20. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
21. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
22. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
23. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
24. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
25. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
Powrót