Employee information:

dr inż. Robert Szmurło

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:robert.szmurlo@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 53 87 
 • Room GE 223 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Robert Szmurło is with Warsaw University of Technology since year 2000 when he started his Phd education. In 2003 he was employed as an assistant and since 2007 he is an assistant professor. He participated in more that 10 research projects (funded by polish Ministry of Science, commercial companies and European Union grants) which were all related to computer simulation methods. The subjects of the projects were related to modeling applications of electromagnetic fields in medical treatment, modeling electric impulse power supply systems, artificial intelligence in medicine for Radiotherapy planning, methods of modeling information systems and more. He is an author of 55 research papers with Hirsh index 4 (Scopus) and 6 (Google Scholar). The cumulative impact factor of his research papers is 12.4. His most recent research activity is related to applied computer science and application of computational methods and artificial intelligence in medicine and electrical engineering.

Teaching activity: computer software design and implementation. Graphical user interfaces, UX. Modern user interfaces.


Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 13:00 - 14:00, MS Teams pokój Teams
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )
 • Friday, at: 10:00 - 11:00, MS Teams pokój Teams
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 3 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1DM2201 - Informatyka w motoryzacji Seminar, Wtorek 14:15-18:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 2. 1DA2104 - Numerical Methods in Technics Exercise, Czwartek 12:15-14:00, Room: SK 103
 • Exercise, Czwartek 12:15-14:00, Room: SK 103
 • Lecture, Piątek 12:15-14:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 3. 1DI1732 - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika Project, Piątek 16:15-18:00, Room: SK 103
 • Project, Czwartek 08:15-10:00, Room: SK 103
 • Lecture, Czwartek 19:15-21:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Piątek 18:15-20:00, Room: SK 103
 • 4. 1DA1623 - Python Programming and Data Visualisation Project, Środa 14:15-16:00, Room: SK 103
 • Project, Piątek 14:15-16:00, Room: SK 103
 • Lecture, Wtorek 20:15-22:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Czwartek 10:15-12:00, Room: SK 103

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15 - 09:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, Zajęcia rozpoczynają się o 8:30 w sali SK 103., SK 103
09:15 - 10:00
Office hours 10:00-11:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms Teams
10:15 - 11:00
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, SK 103
11:15 - 12:00
12:15 - 13:00
Office hours 13:00-14:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms Teams
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, even classes meetings, next meetings: 13th of Jan. 2022 (online!), SK 103
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, odd classes meetings, next meeting: 20th of Jan 2022 (online!), SK 103
1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, MS-Tms MS Teams
13:15 - 14:00
14:15 - 15:00
Sem. 1DM2201:A - Informatyka w motoryzacji GR1, (zajęcia zdalne na MS Teams), MS-Tms MS Teams
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, 8th of Dec - online, SK 103
Proj. 1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, GR4, SK 103
15:15 - 16:00
16:15 - 17:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, GR4, Zajęcia synchroniczne obowiązkowe online - 9.12.2021, SK 103
17:15 - 18:00
18:15 - 19:00
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, Zajęcia synchroniczne obowiązkowe online - 9.12.2021, SK 103
19:15 - 20:00
1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, MS-Tms MS Teams
20:15 - 21:00
1DA1623:A - Python Programming and Data Visualisation GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
21:15 - 22:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20 - 16:05
16:10 - 16:55
17:00 - 17:45
17:50 - 18:35
18:40 - 19:25
19:30 - 20:15
Saturday Sunday
08:10 - 08:55
09:00 - 09:45
09:50 - 10:35
10:40 - 11:25
11:30 - 12:15
12:20 - 13:05
13:10 - 13:55
14:00 - 14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Tryb ciemny (dark mode) do ISOD - system projektowy w CSS projekt indywidualny
2. System budowy aplikacji minimalizujący ilość kodu z wykorzystaniem React inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Opracowanie silnika gry wieloosobowej w postaci serwisu REST API (ewentualnie wykorzystującego uczenie maszynowe - mgr) inżynierski magisterski projekt indywidualny
4. Opracowanie interfejsu użytkownika do stanowiska edukacyjnego do badania właściwości modeli regresji pakietu sklearn inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
5. Opracowanie aplikacji frontendowej do stanowiska pomiarowego wyładowań iskierników inżynierski
6. System wykorzystujący technologie noSQL i serverless inżynierski magisterski projekt indywidualny
7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii do tworzenia interfejsów PWA inżynierski magisterski projekt indywidualny
8. Opracowanie i wykorzystanie w przykładowej aplikacji systemu projektowego UI inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Projekt dostosowujący interfejs system ISOD do standardu aplikacji responsywnych projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Modernizacja witryny ISOD Portal - opracowanie w oparciu o Next.js projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Defended dissertations and projects:

1. Silnik turowej gry wieloosobowej w postaci serwisu REST API praca inżynierska
2. Aplikacja do monitorowania giełd kryptowalut w standardzie PWA praca inżynierska
3. System budowy aplikacji minimalizujący ilość kodu z automatyczną konteneryzacją praca inżynierska
4. Społecznościowy system wspierający rodziców do wymiany zasobami w szkołach praca inżynierska
5. System wspierający osoby niedowidzące w odczytywaniu kodów produktów praca magisterska
6. Rozwój aplikacji serverless ukierunkowany na niezależność od dostawcy praca magisterska
7. Analiza i zastosowanie dostępnych algorytmów do wyszukiwania lekarzy w systemach internetowych do obsługi pacjentów praca magisterska
8. Wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego w procedurach testujących silnika gry wieloosobowej praca inżynierska
9. Przykładowy temat do celów demonstacyjnych praca magisterska
10. Praca demonstracyjna do celów testowych praca inżynierska
11. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
12. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
13. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
14. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
15. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
16. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
17. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
18. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
19. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
20. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
21. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
22. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
23. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
24. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
25. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
26. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
27. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
28. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
29. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
30. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
31. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
32. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
33. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
34. Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika praca magisterska
35. Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium praca inżynierska
36. Przyśpieszanie ewaluacji funkcji celu w planowaniu terapii IMRT praca magisterska
37. Autonomiczny system rejestracji numerków do Dziekanatu w oparciu o aplikacje mobilne praca inżynierska
38. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD praca magisterska
39. Analiza współpracy przy otwartoźródłowym projekcie do scentralizowanego zarządzania procesami multivisor praca magisterska
40. Integracja systemów Jupyter Notebook i Nextcloud praca magisterska
41. Projekt i implementacja rozszerzeń w projekcie o otwartym kodzie do komunikacji z giełdami kryptowalut praca magisterska
42. Wizualizacji danych wolumetrycznych pochodzących z badań CT pod kątem prezentacji ROI praca magisterska
43. Projekt i implementacja systemu kolejkowania do obliczeń rozproszonych praca magisterska
44. Aplikacja na system Android do monitorowania i predykcji stanu gorączkowego u dorosłych praca magisterska
45. Moduł trójwymiarowej wizualizacji danych pacjenta w systemie planowania RT praca inżynierska
46. Algorytmy przetwarzania mowy do generowania opisów radiologicznych praca magisterska
47. IoT device for time tracking on Arduino platform praca inżynierska
48. Wykorzystanie uczenia maszynowego w systemie wykorzystującym metodę regularnych powtórzeń praca magisterska
49. Wykorzystanie uczenia maszynowego w aplikacji mobilnej wspomagającej zapamiętywanie praca magisterska
50. Automatization of measurments of spark gap breakdown experiments praca inżynierska
51. Wykorzystanie metod eksploracji danych do porównania współczesnych frameworków frontendowych praca magisterska
52. Wpływ strategii wykorzystania pamięci podręcznej na doświadczenia użytkowników aplikacji PWA praca magisterska
Back