Employee information:

dr inż. Robert Szmurło

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 53 87 
 • Room GE 223 
 • WWW: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Scientific activity: Bioelectromagnetic engineering. Electrical activity and stimulation of human brain. Numerical methods for solving large system of equations. Computer graphics and methodology of software engineering.

Teaching activity: computer software design and implementation. Graphical user interfaces, UX. Modern user interfaces.


Office hours in 2020L:

 • Tuesday, at: 10:00 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        between 22.02.2020 - 15.06.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 18 godzin przed terminem )
 • Thursday, at: 16:10 - 16:40, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        between 22.02.2020 - 15.06.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Thursday, at: 09:45 - 11:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        between 22.02.2020 - 15.06.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 18 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DA2223:A - Python programming and data analysis GR1, GR2, SK 103
09:15-10:00
Office hours 10:00-11:00 between 22.02.2020 - 15.06.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 223
Office hours 9:45-11:00 between 22.02.2020 - 15.06.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 223
10:15-11:00
Proj. 1DI2153:A - Algorytmy w inżynierii danych GR1, even classes meetings, SK 103
Proj. 1DI2153:A - Algorytmy w inżynierii danych GR2, odd classes meetings, SK 103
1DT1101:A - Przedmiot testowy - do demonstrancji GR12, DOU Do ustalenia
Proj. 1DA2223:A - Python programming and data analysis GR1, GR2, SK 103
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR2132:A - Metody numeryczne GR1, GR2, SK 107a
1DA1221:A - Numerical Methods GR1, GR2, SK 107a
Proj. 1DI2153:A - Algorytmy w inżynierii danych GR3, even classes meetings, SK 103
Proj. 1DI2153:A - Algorytmy w inżynierii danych GR4, odd classes meetings, SK 103
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI2153:A - Algorytmy w inżynierii danych GR1, GR2, GR3, GR4, SK 108
Lab. 1DM1202:A - Matematyka dyskretna i metody numeryczne GR1, SK 103
15:15-16:00
16:15-17:00
Office hours 16:10-16:40 between 22.02.2020 - 15.06.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 223

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Jakiś testowy tytuł pracy... praca inżynierska
2. Test 56 praca inżynierska
3. System wspierający osoby niedowidzące w odczytywaniu kodów produktów praca magisterska
4. Analiza i zastosowanie dostępnych algorytmów do wyszukiwania lekarzy w systemach internetowych do obsługi pacjentów praca magisterska
5. Praca demonstracyjna do celów testowych praca inżynierska
6. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
7. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
8. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
9. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
10. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
11. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
12. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
13. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
14. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
15. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
16. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
17. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
18. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
19. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
20. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
21. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
22. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
23. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
24. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
25. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
26. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
27. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
28. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
29. Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika praca magisterska
30. Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium praca inżynierska
31. Przyśpieszanie ewaluacji funkcji celu w planowaniu terapii IMRT praca magisterska
32. Autonomiczny system rejestracji numerków do Dziekanatu w oparciu o aplikacje mobilne praca inżynierska
33. Opracowanie nowego projektu graficznego interfejsu użytkownika ISOD praca magisterska
34. Analiza współpracy przy otwartoźródłowym projekcie do scentralizowanego zarządzania procesami multivisor praca magisterska
35. Integracja systemów Jupyter Notebook i Nextcloud praca magisterska
36. Projekt i implementacja rozszerzeń w projekcie o otwartym kodzie do komunikacji z giełdami kryptowalut praca magisterska
37. Aplikacja na system Android do monitorowania i predykcji stanu gorączkowego u dorosłych praca magisterska
38. Wizualizacji danych wolumetrycznych pochodzących z badań CT pod kątem prezentacji ROI praca magisterska
39. Projekt i implementacja systemu kolejkowania do obliczeń rozproszonych praca magisterska
40. Moduł trójwymiarowej wizualizacji danych pacjenta w systemie planowania RT praca inżynierska
Back