Informacje o pracowniku:

dr inż. Robert Szmurło

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 53 87 
 • Pokój GE 223 
 • Strona www: http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Robert Szmurło
  Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Warszawskiej. Moje zainteresowania naukowe są związane z bioelektromagnetyzmem i metodami symulacji inżynierskich. Główna część moich prac jest związana z zagadnieniami pola elektromagnetycznego, modelowaniem zagadnień prostych do lokalizacji źródeł aktywności mózgu, grafika komputerowa, obrazowanie medyczne oraz metody programowania (języki C++, Python, Java, JavaScript). Jestem członkiem Grupy Otwartego Oprogramowania Pola Elektromagnetycznego (GOOPE). W swoich badaniach zajmuję się modelowaniem samoczynnej oraz stymulowanej elektrycznie aktywności mózgu w realistycznych modelach głowy uzyskanych z obrazów MRI (rezonans magnetyczny). Modelowaniem depozycji dawek podczas radioterapii komórek nowotworowych.

Dydaktycznie, prowadzę przedmioty związane z metodami numerycznymi, metodyka programowania oraz projektowaniem graficznych interfejsów użytkownika.


Konsultacje w 2018Z:

 • Środa, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 2 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 17 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 14:15 - 15:00, Gmach Elektrotechniki pokój 223
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 2 zgłoszenia z dostępnych 2, zgłoszenia minimum 17 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DA2223:A - Python programming and data analysis GR1, GR2, SK 103
1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, SK 103
1DA1623:A - Python programming and data visualisation GR1, GR2, GR3, SK 103
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DA2223:A - Python programming and data analysis GR1, GR2, SK 103
Proj. 1DI1732:A - Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika GR1, GR2, GR3, SK 103
Proj. 1DA1623:A - Python programming and data visualisation GR1, GR2, GR3, SK 103
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, zaj. nieparz., SK 103
Ćw. 1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR2, zaj. parz., SK 103
1DA2104:A - Numerical Methods in Technics GR1, GR2, SK 107a
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DI1108:A - Języki i metody programowania 1 GR2, SK 103
Konsultacje 14:15-15:00 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 223
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Integracja systemu do tworzenia prezentacji [remark lub revealjs] z systemem Nextcloud inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
2. Kontrola urządzenia i przetwarzanie danych pomiarowych z urządzenia IoT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO recenzja
3. Wsparcie dowolnego projektu opensource inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Projekt, realizacja i wdrożenie systemu antyplagiatowego dla plików (projektów) załączonych w ISOD inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Integracja systemu wiki MoinMoin z systemem ISOD inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. System wizualizacji danych medycznych z wykorzystaniem WebGL inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. System do optymalizacji planów terapii nowotworowej za pomocą naświetlania RT inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Wdrożenie systemu do kolejkowania zadań w obliczeniach rozproszonych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. System do wizualizacji danych 3D inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
10. Projekt i realizacja aplikacji, systemu z wykorzystaniem narzędzi zarządzania projektem projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Jakiś testowy tytuł pracy... praca inżynierska
2. Test 56 praca inżynierska
3. System wspierający osoby niedowidzące w odczytywaniu kodów produktów praca magisterska
4. Przyśpieszanie ewaluacji funkcji celu w planowaniu terapii IMRT praca magisterska
5. Autonomiczny system rejestracji numerków do Dziekanatu w oparciu o aplikacje mobilne praca inżynierska
6. Moduł do zarządzania pracami dyplomowymi w systemie Wirtualnego Dziekanatu (iSod) praca magisterska
7. Analiza strategiczna klasteryzacji wirtualnego systemu obsługi dziekanatu iSod praca magisterska
8. Usługi sieciowe w architekturze SOA dla systemu wirtualnego dziekanatu. praca magisterska
9. Implementacja dodatkowej funkcjonalności dla projektu Android VNC praca magisterska
10. Tworzenie interaktywnych scenopisów językowych praca inżynierska
11. Internetowy system do edycji geometrii siatek dwuwymiarowych. praca inżynierska
12. Odwracalna dekompozycja trójwymiarowych siatek objętościowych w języku JAVA praca inżynierska
13. Internetowy system do przeprowadzania testów użyteczności praca inżynierska
14. Analiza efektywności i implementacja metody gradientów sprężonych na procesorach GPU praca inżynierska
15. Edytor modeli 3D w technologii WEB GL z wykorzystaniem CSG praca inżynierska
16. Portal e-learingowy do przeprowadzenia testów praca inżynierska
17. Środowisko do budowania pakietów instalacyjnych dla wybranych dystrybucji linuxa. praca inżynierska
18. Środowisko ciągłej itergracji dla projektu iSod - Wirtualny Dziekanat praca inżynierska
19. Interfejs użytkownika dla wykładowcy do ISOD na system Android praca inżynierska
20. Praktyczne porównanie wybranych strategii integracji modułów rozszerzających systemy informatyczne będące w fazie utrzymania praca inżynierska
21. Audyt zgodności systemu ISOD z wytycznymi dotyczącymi osób niepełnosprawnych praca inżynierska
22. Modernizacja UI systemu ISOD pod kątem urządzeń mobilnych praca inżynierska
23. Interfejs wykładowców do ISOD w systemie Android z trybem pracy offline praca magisterska
24. Wykorzystanie urządzeń mobilnych do obliczeń rozproszonych praca magisterska
25. Porównanie metodyk przeprowadzania automatycznych testów funkcjonalnych aplikacji webowych i desktopowych praca magisterska
26. Para-wirtualizacja w środowisku systemu operacyjnego FreeBSD praca magisterska
27. System udostepniania platformy Java jako usługi sieciowej PAAS w dydaktyce praca magisterska
28. Projekt, implementacja i wdrożenie systemu do inwentaryzacji zasobów centrum danych praca inżynierska
29. Opracowanie aplikacji internetowej do prezentacji zagadnień związanych z użytecznością interfejsu użytkownika praca magisterska
30. Automatyzacja testów aplikacji internetowych z wykorzystaniem Selenium praca inżynierska
Powrót