Informacje o pracowniku:

doc. dr inż. Tomasz Winek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Docent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Tomasz.Winek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 41 
 • Pokój GE 503a 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Tomasz Winek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Cyfrowe metody pomiarowe, wykorzystanie mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych, algorytmy przetwarzania sygnałów pomiarowych i ich implementacja na różnych platformach sprzętowych.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DI1410:A - Technika pomiarowa i przetwarzanie sygnałów GR2, Cykl inny, 11 tyg., GE-b 412
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR7, Cykl inny, (konsultacje, seminaria; sale GE502, 504, 505, 508), GE-b 413
16:15-17:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR3, II połowa sem., SK 010
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, GR3, II połowa sem., SK 010
20:15-21:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Lab. 1ZE2268:A - Cyfrowa technika pomiarowa GR1, Cykl inny, GE-b 504
09:50-10:35
Sem. 1ZE1801:C - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 200
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
1ZE2268:A - Cyfrowa technika pomiarowa GR1, wszystkie zjazdy, SK 107a
13:10-13:55
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR1, wszystkie zjazdy, (w II połowie semestru zajęcia od 12:20), GE-b 508
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR3, wszystkie zjazdy, GE-b 508
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR2, wszystkie zjazdy, GE-b 508
18:10-18:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
2. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
3. Analiza właściwości metrologicznych wirtualnego oscyloskopu zrealizowanego w środowisku Lab View praca magisterska
4. Pomiarowe zastosowanie oscyloskopów cyfrowych serii HP 54xxx praca magisterska
5. Zastosowanie mikrokontrolerów w technice pomiarowej praca magisterska
6. System pomiarowy do badani stanu ładowania akumulatorów praca magisterska
7. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego w systemach pomiarowych praca magisterska
8. System mikroprocesorowy do monitorowania wielkości mechanicznych z czujnikiem MEMS praca magisterska
9. System informatyczny do prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych. praca inżynierska
10. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
11. System zarządzania inteligentnym budynkiem biurowym. praca inżynierska
12. Zastosowanie kart pamięci do rejestracji dużych ilości danych w systemach mikroprocesorowych praca inżynierska
13. Rejestrator sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolera z rdzeniem CORTEX - M3 praca inżynierska
14. Wielopunktowy system do zdalnego monitorowania temperatury w obiekcie przemysłowym praca inżynierska
15. Nowoczesne sensory pomiarowe i metody transmisji w robotyce praca inżynierska
16. Układ kondycjonowania sygnału sterowany za pomocą komputera praca inżynierska
17. Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w nieniszczących badaniach materiałowych. praca magisterska
18. Eksploracja danych w procesie odkrywania wiedzy z baz danych praca inżynierska
19. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
20. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
21. Wykorzystanie transmisji strumieniowej w zastosowaniach dla zdalnego kształcenia. praca magisterska
22. Homodynowe stanowisko do badań skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radiolokacyjnych praca magisterska
23. Satelitarna transmisja danych pomiarowych praca magisterska
24. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
25. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
26. Wybrane efekty dźwiękowe wykorzystywane w muzyce gitarowej, algorytmy oraz przykłady implementacji praca inżynierska
27. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
28. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
29. Analiza warunków transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii ZigBee w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
30. Nowoczesne rozwiązania automatyki rolniczej w zakresie suszenia i przechowywania zbóż. praca magisterska
31. Analiza wyższych harmonicznych i migotania światła w aspekcie prawnym norm unijnych w sieciach elektroenergetycznych. praca inżynierska
32. Autorski protokół inteligentnej sieci automatyki domowej praca inżynierska
33. Implementacja wybranych algorytmów transformaty falkowej w układzie mikroprocesorowym praca magisterska
34. Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności z wykorzystaniem interfejsu Ethernet praca magisterska
35. Mikroprocesorowy system informacyjny sterowany przez sieć GSM praca inżynierska
36. Badanie charakterystyki napięcia wyjściowego przetwornicy obniżającej napięcie w funkcji nastaw regulatora PI z użyciem procesora ARM Cortex M4 praca magisterska
37. Analiza korzyści wynikających z zastosowania urządzenia pomiarowego CAN Bus Tester w procesie uruchamiania pojazdu szynowego praca magisterska
38. Metodyka projektowania bezpiecznych instalacji stosowanych w procesie wydobycia gazu ziemnego praca magisterska
39. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
Powrót