Informacje o pracowniku:

dr inż. Tomasz Winek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Docent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Tomasz.Winek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: brak 
 • Pokój GE 503a 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Tomasz Winek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Cyfrowe metody pomiarowe, wykorzystanie mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych, algorytmy przetwarzania sygnałów pomiarowych i ich implementacja na różnych platformach sprzętowych.


Konsultacje w 2019Z:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR1, II połowa sem., część sprzętowa, GE-b 505
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR1, II połowa sem., część sprzętowa, GE-b 505
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1612:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR9, Cykl inny, GE-b 504
Lab. 1DE1612:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR9, Cykl inny, GE-b 504
15:15-16:00
Lab. 1DE1409:A - Metrologia elektryczna lab GR3, Cykl inny, 11 tyg. 15:15-17:30, zajęcia w dniu 2019.10.10 nie odbędą się i są przełożone na 2019.10.17, GE-b 412
16:15-17:00
Sem. 1DW1701:C - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR7, Cykl inny, GE-b 413
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
1DE1783:A - Układy programowalne i procesory sygnałowe GR7, Cykl inny, Zajęcia w terminach: 29.10, 12.11, 19.11, 26.11, GE-b 413
20:15-21:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
1ZE2114:A - Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, GE-b AE
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
1ZE1305:A - Metrologia elektryczna GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 108
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE1793:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR5, Cykl inny, GE-b 504
Lab. 1ZE1793:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR5, Cykl inny, GE-b 504
14:50-15:35
Lab. 1ZE1788:A - Systemy informacyjno-pomiarowe GR1, pierwsza połowa zjazdów, Zajęcia ruszają na drugim zjeździe, GE-b 504
15:40-16:25
16:30-17:15
Proj. 1ZE2377:A - Procesory sygnałowe w systemach pomiarowych GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 505
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Zadania i zastosowania wybranych czujników pomiarowych w pojazdach samochodowych praca inżynierska
2. Analiza właściwości metrologicznych wirtualnego oscyloskopu zrealizowanego w środowisku Lab View praca magisterska
3. Pomiarowe zastosowanie oscyloskopów cyfrowych serii HP 54xxx praca magisterska
4. Zastosowanie mikrokontrolerów w technice pomiarowej praca magisterska
5. System pomiarowy do badani stanu ładowania akumulatorów praca magisterska
6. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego w systemach pomiarowych praca magisterska
7. System mikroprocesorowy do monitorowania wielkości mechanicznych z czujnikiem MEMS praca magisterska
8. System informatyczny do prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych. praca inżynierska
9. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
10. System zarządzania inteligentnym budynkiem biurowym. praca inżynierska
11. Zastosowanie kart pamięci do rejestracji dużych ilości danych w systemach mikroprocesorowych praca inżynierska
12. Rejestrator sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolera z rdzeniem CORTEX - M3 praca inżynierska
13. Wielopunktowy system do zdalnego monitorowania temperatury w obiekcie przemysłowym praca inżynierska
14. Nowoczesne sensory pomiarowe i metody transmisji w robotyce praca inżynierska
15. Układ kondycjonowania sygnału sterowany za pomocą komputera praca inżynierska
16. Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w nieniszczących badaniach materiałowych. praca magisterska
17. Eksploracja danych w procesie odkrywania wiedzy z baz danych praca inżynierska
18. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
19. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
20. Wykorzystanie transmisji strumieniowej w zastosowaniach dla zdalnego kształcenia. praca magisterska
21. Homodynowe stanowisko do badań skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radiolokacyjnych praca magisterska
22. Satelitarna transmisja danych pomiarowych praca magisterska
23. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
24. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
25. Wybrane efekty dźwiękowe wykorzystywane w muzyce gitarowej, algorytmy oraz przykłady implementacji praca inżynierska
26. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
27. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
28. Analiza warunków transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii ZigBee w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
29. Nowoczesne rozwiązania automatyki rolniczej w zakresie suszenia i przechowywania zbóż. praca magisterska
30. Analiza wyższych harmonicznych i migotania światła w aspekcie prawnym norm unijnych w sieciach elektroenergetycznych. praca inżynierska
31. Autorski protokół inteligentnej sieci automatyki domowej praca inżynierska
32. Implementacja wybranych algorytmów transformaty falkowej w układzie mikroprocesorowym praca magisterska
33. Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności z wykorzystaniem interfejsu Ethernet praca magisterska
34. Mikroprocesorowy system informacyjny sterowany przez sieć GSM praca inżynierska
35. Badanie charakterystyki napięcia wyjściowego przetwornicy obniżającej napięcie w funkcji nastaw regulatora PI z użyciem procesora ARM Cortex M4 praca magisterska
36. Analiza korzyści wynikających z zastosowania urządzenia pomiarowego CAN Bus Tester w procesie uruchamiania pojazdu szynowego praca magisterska
37. Metodyka projektowania bezpiecznych instalacji stosowanych w procesie wydobycia gazu ziemnego praca magisterska
38. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
39. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
40. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
41. Moduł kondycjonowania sygnałów z interfejsem komputerowym praca inżynierska
42. Analiza i modelowanie przetworników analogowo-cyfrowych typu delta-sigma praca inżynierska
43. Rozpoznawanie mówcy na podstawie analizy zarejestrowanego sygnału głosowego praca inżynierska
Powrót