Informacje o pracowniku:

doc. dr inż. Tomasz Winek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Docent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Tomasz.Winek@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 41 
 • Pokój GE 503a 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Tomasz Winek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Cyfrowe metody pomiarowe, wykorzystanie mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych, algorytmy przetwarzania sygnałów pomiarowych i ich implementacja na różnych platformach sprzętowych.


Konsultacje w 2017Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 17:00 - 19:00, Gmach Elektrotechniki pokój 504
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR4, II połowa sem., część sprzętowa - 1/2 grupy, GE-b 505
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XII/2016-2020 w dniu 22.11.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR2, II połowa sem., część sprzętowa - 1/2 grupy, GE-b 505
Lab. 1DE1409:A - Metrologia elektryczna lab GR4, 11 tyg., GE-b 412
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR4, II połowa sem., część sprzętowa - 1/2 grupy, GE-b 505
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1612:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR12, GR13, Cykl inny, (zajęcia zgodnie z harmonogramem), GE-b 508
Lab. 1DE1612:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR12, GR13, Cykl inny, (zajęcia zgodnie z harmonogramem), GE-b 504
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR1, II połowa sem., część sprzętowa - 1/2 grupy, GE-b 505
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DR1302:A - Technika pomiarowa GR2, Cykl inny, 11 tyg., GE-b 412
17:15-18:00
Konsultacje 17:00-19:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 504
18:15-19:00
1DE1783:A - Układy programowalne i procesory sygnałowe GR8, GR9, I połowa sem., (start od 18.10), GE-b 105
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
1ZE1305:A - Metrologia elektryczna GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, zjazdy 1,2,8,9 (T. Winek), zjazdy 3-7 (E. Misiuk), SK 108
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1615:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR1, druga połowa zjazdów, (zajęcia zgodnie z harmonogramem), GE-b 504
1ZE1615:A - Cyfrowe przyrządy pomiarowe GR1, pierwsza połowa zjazdów, (zajęcia zgodnie z harmonogramem), GE-b 504
16:30-17:15
17:20-18:05
1ZE2347:A - Procesory sygnałowe w systemach pomiarowych GR1, GR2, pierwsza połowa zjazdów, DO.UST Do ustalenia
Lab. 1ZE2347:A - Procesory sygnałowe w systemach pomiarowych GR1, GR2, druga połowa zjazdów, (organizacja zajęć - do ustalenia), GE-b 505
18:10-18:55
19:00-19:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza właściwości metrologicznych wirtualnego oscyloskopu zrealizowanego w środowisku Lab View praca magisterska
2. Pomiarowe zastosowanie oscyloskopów cyfrowych serii HP 54xxx praca magisterska
3. Zastosowanie mikrokontrolerów w technice pomiarowej praca magisterska
4. System pomiarowy do badani stanu ładowania akumulatorów praca magisterska
5. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego w systemach pomiarowych praca magisterska
6. System mikroprocesorowy do monitorowania wielkości mechanicznych z czujnikiem MEMS praca magisterska
7. System informatyczny do prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych. praca inżynierska
8. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
9. System zarządzania inteligentnym budynkiem biurowym. praca inżynierska
10. Zastosowanie kart pamięci do rejestracji dużych ilości danych w systemach mikroprocesorowych praca inżynierska
11. Rejestrator sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolera z rdzeniem CORTEX - M3 praca inżynierska
12. Wielopunktowy system do zdalnego monitorowania temperatury w obiekcie przemysłowym praca inżynierska
13. Nowoczesne sensory pomiarowe i metody transmisji w robotyce praca inżynierska
14. Układ kondycjonowania sygnału sterowany za pomocą komputera praca inżynierska
15. Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w nieniszczących badaniach materiałowych. praca magisterska
16. Eksploracja danych w procesie odkrywania wiedzy z baz danych praca inżynierska
17. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
18. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
19. Wykorzystanie transmisji strumieniowej w zastosowaniach dla zdalnego kształcenia. praca magisterska
20. Homodynowe stanowisko do badań skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radiolokacyjnych praca magisterska
21. Satelitarna transmisja danych pomiarowych praca magisterska
22. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
23. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
24. Wybrane efekty dźwiękowe wykorzystywane w muzyce gitarowej, algorytmy oraz przykłady implementacji praca inżynierska
25. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
26. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
27. Analiza warunków transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii ZigBee w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
28. Nowoczesne rozwiązania automatyki rolniczej w zakresie suszenia i przechowywania zbóż. praca magisterska
29. Analiza wyższych harmonicznych i migotania światła w aspekcie prawnym norm unijnych w sieciach elektroenergetycznych. praca inżynierska
30. Autorski protokół inteligentnej sieci automatyki domowej praca inżynierska
31. Implementacja wybranych algorytmów transformaty falkowej w układzie mikroprocesorowym praca magisterska
32. Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności z wykorzystaniem interfejsu Ethernet praca magisterska
33. Mikroprocesorowy system informacyjny sterowany przez sieć GSM praca inżynierska
34. Badanie charakterystyki napięcia wyjściowego przetwornicy obniżającej napięcie w funkcji nastaw regulatora PI z użyciem procesora ARM Cortex M4 praca magisterska
35. Analiza korzyści wynikających z zastosowania urządzenia pomiarowego CAN Bus Tester w procesie uruchamiania pojazdu szynowego praca magisterska
Powrót