Employee information:

dr inż. Tomasz Winek

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Docent

Contact:

 • E-mail:Tomasz.Winek@ee.pw.edu.pl
 • Phone: brak 
 • Room GE 503a 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Tomasz Winek
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Digital measurement methods, the use of microcontrollers and digital signal processors, signal processing algorithms and their implementation test on different hardware platforms.


Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR5, cycle other, GE-b 413
16:15-17:00
Lab. 1DR1616:A - Systemy transmisji danych GR1, GR2, 2nd half of sem., SK 010
Sem. 1DW2301:L - Seminarium dyplomowe magisterskie GR7, cycle other, zajęcia w cyklu 3-godzinnym od 15.04 do 10.06.2020 r., GE-b 105
17:15-18:00
1DE1012:A - Metrologia elektryczna - przedmiot wyrównawczy GR8, cycle other, terminy zajęć - zgodnie z ustaleniem z prowadzącym, GE-b 504
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
Proj. 2ZE2268:A - Cyfrowa technika pomiarowa GR1, cycle other, GE-b 504
2ZE2268:A - Cyfrowa technika pomiarowa GR1, cycle other, GE-b 504
Lab. 2ZE2268:A - Cyfrowa technika pomiarowa GR1, cycle other, GE-b 504
09:00-09:45
09:50-10:35
Sem. 1ZE1801:C - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, all meetings, GE-b 200
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR1, all meetings, GE-b 508
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR3, all meetings, GE-b 508
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1704:A - Technika mikroprocesorowa - laboratorium GR2, all meetings, GE-b 508
18:10-18:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Projekt oraz wykonanie modelu sterownika do przyczepianego opryskiwacza sadowniczego praca magisterska
2. Analiza właściwości metrologicznych wirtualnego oscyloskopu zrealizowanego w środowisku Lab View praca magisterska
3. Pomiarowe zastosowanie oscyloskopów cyfrowych serii HP 54xxx praca magisterska
4. Zastosowanie mikrokontrolerów w technice pomiarowej praca magisterska
5. System pomiarowy do badani stanu ładowania akumulatorów praca magisterska
6. Mechanizmy bezpieczeństwa sieciowego w systemach pomiarowych praca magisterska
7. System mikroprocesorowy do monitorowania wielkości mechanicznych z czujnikiem MEMS praca magisterska
8. System informatyczny do prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych. praca inżynierska
9. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
10. System zarządzania inteligentnym budynkiem biurowym. praca inżynierska
11. Zastosowanie kart pamięci do rejestracji dużych ilości danych w systemach mikroprocesorowych praca inżynierska
12. Rejestrator sygnałów pomiarowych z wykorzystaniem mikrokontrolera z rdzeniem CORTEX - M3 praca inżynierska
13. Wielopunktowy system do zdalnego monitorowania temperatury w obiekcie przemysłowym praca inżynierska
14. Nowoczesne sensory pomiarowe i metody transmisji w robotyce praca inżynierska
15. Układ kondycjonowania sygnału sterowany za pomocą komputera praca inżynierska
16. Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w nieniszczących badaniach materiałowych. praca magisterska
17. Eksploracja danych w procesie odkrywania wiedzy z baz danych praca inżynierska
18. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
19. Systemy PCM do przesyłania informacji pomiarowych. praca inżynierska
20. Wykorzystanie transmisji strumieniowej w zastosowaniach dla zdalnego kształcenia. praca magisterska
21. Homodynowe stanowisko do badań skutecznej powierzchni odbicia biernych reflektorów radiolokacyjnych praca magisterska
22. Satelitarna transmisja danych pomiarowych praca magisterska
23. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
24. Programowany układ sterownika mikroprocesorowego do monitorowania napięcia sieci energetycznej. praca inżynierska
25. Wybrane efekty dźwiękowe wykorzystywane w muzyce gitarowej, algorytmy oraz przykłady implementacji praca inżynierska
26. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
27. Zastosowanie interfejsów bezprzewodowych krótkiego zasięgu w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
28. Analiza warunków transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii ZigBee w skupionych systemach pomiarowych praca magisterska
29. Nowoczesne rozwiązania automatyki rolniczej w zakresie suszenia i przechowywania zbóż. praca magisterska
30. Analiza wyższych harmonicznych i migotania światła w aspekcie prawnym norm unijnych w sieciach elektroenergetycznych. praca inżynierska
31. Autorski protokół inteligentnej sieci automatyki domowej praca inżynierska
32. Implementacja wybranych algorytmów transformaty falkowej w układzie mikroprocesorowym praca magisterska
33. Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności z wykorzystaniem interfejsu Ethernet praca magisterska
34. Mikroprocesorowy system informacyjny sterowany przez sieć GSM praca inżynierska
35. Badanie charakterystyki napięcia wyjściowego przetwornicy obniżającej napięcie w funkcji nastaw regulatora PI z użyciem procesora ARM Cortex M4 praca magisterska
36. Analiza korzyści wynikających z zastosowania urządzenia pomiarowego CAN Bus Tester w procesie uruchamiania pojazdu szynowego praca magisterska
37. Metodyka projektowania bezpiecznych instalacji stosowanych w procesie wydobycia gazu ziemnego praca magisterska
38. Aplikacje pomiarowe mikroserwerów WWW praca inżynierska
39. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
40. Porównanie wybranych algorytmów przetwarzania sygnałów dźwiękowych praca inżynierska
41. Moduł kondycjonowania sygnałów z interfejsem komputerowym praca inżynierska
42. Analiza i modelowanie przetworników analogowo-cyfrowych typu delta-sigma praca inżynierska
43. Rozpoznawanie mówcy na podstawie analizy zarejestrowanego sygnału głosowego praca inżynierska
44. Zadania i zastosowania wybranych czujników pomiarowych w pojazdach samochodowych praca inżynierska
45. Projekt i wykonanie rejestratora GPS praca inżynierska
Back