Informacje o pracowniku:

doc. dr hab. inż. Tadeusz Maciołek

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Trakcji Elektrycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:tadeusz.maciolek@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +(48 22) 234 75 51 
 • Pokój GE kl. C pok. 507/ Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://www.ztu.ime.pw.edu.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Tadeusz Maciołek
  ul. Koszykowa 75/ Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Wtorek, w godzinach: 10:30 - 12:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 507
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 36 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
DZ1211:A - Podstawy elektrotechniki i elektroniki GR1, WIP-NT 321
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:30-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 507
1DE2153:A - Elektroenergetyka systemów transportu GR3, GE-c 506
Ćw. DZ1211:A - Podstawy elektrotechniki i elektroniki GR1, I połowa sem., WIP-NT 413
11:15-12:00
12:15-13:00
DZ1211:A - Podstawy elektrotechniki i elektroniki GR1, WIP-NT 144
1DE1630:A - Oddziaływanie prądu na środowisko GR3, II połowa sem., GE-c 506
Lab. 1DE1630:A - Oddziaływanie prądu na środowisko GR3, I połowa sem., GE-c 101
1DE2154:A - Teoria trakcji elektrycznej GR3, GE-c 506
Lab. DZ1211:A - Podstawy elektrotechniki i elektroniki GR1, II połowa sem., GE-c 101
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE2249:A - Bezpieczeństwo eksploatacji systemów zelektryfikowanego transportu GR4, I połowa sem., GE-c 506
Lab. DZ1211:A - Podstawy elektrotechniki i elektroniki GR1, II połowa sem., GE-c 101
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1847:A - Oddziaływanie prądu na środowisko GR4, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 506
Lab. 1ZE1847:A - Oddziaływanie prądu na środowisko GR4, druga połowa zjazdów, GE-c 101
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1843:A - Sieci trakcyjne GR4, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 506
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE2250:A - Sieci trakcyjne GR4, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 506
Proj. 1ZE2250:A - Sieci trakcyjne GR4, druga połowa zjazdów, GE-c 506
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE2287:A - Teoria trakcji elektrycznej GR4, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 506
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza porównawcza przestawnych sieci trakcyjnych dla hal postojowych taboru kolejowego praca magisterska
2. Źródła zasilania, napędy elektrycznych i hybrydowych pojazdów samochodowych praca magisterska
3. Model sieci trakcyjnej praca magisterska
4. Analiza sieci trakcyjnej typu 2c120-2c-1 na odcinku Wrocław - Legnica mająca na celu ustalenie czy możliwe jest prowadzenie ruchu pociągów z prędkością do 160 km/h praca magisterska
5. Analiza sieci trakcyjnej typu 2c120-2c-1 na odcinku Wrocław - Legnica mająca na celu ustalenie czy możliwe jest prowadzenie ruchu pociągów z prędkością do 160 km/h praca magisterska
6. Analiza zwarć w sieci trakcyjnej prądu stałego podczas rekuperacji energii przez pojazd trakcyjny praca magisterska
7. Analiza koncepcji ograniczenia przepięć na dławiku katodowym przy wyłączaniu zwarć wyłącznikiem szybkim praca magisterska
8. Analiza wpływu obciążeń trakcyjnych na przebiegi prądu podczas zwarć w sieci praca magisterska
9. Autonomiczny pojazd trakcyjny z ogniwami paliwowymi i możliwością rekuperacji energii praca magisterska
10. Model układu do pomiaru zużycia przewodów jezdnych praca magisterska
11. Zwiernik tyrystorowy dla prądu stałego jedno i dwukierunkowy praca magisterska
12. Projekt i wykonanie stanowiska do badania zjawisk występujących w sieci trakcyjnej powrotnej praca magisterska
13. Ochrona przeciwporażeniowa prądu stałego 3kV i ochrona od prądów błądzących praca magisterska
14. Opracowanie projektu elastycznego ślizgacza dla szybkiego pociągu praca inżynierska
15. MODELOWANIE I ANALIZA PROSTOPADŁEGO SKRZYŻOWANIA SIECIOWEGO NOWEGO TYPU O WYDŁUŻONEJ STREFIE NAPROWADZANIA praca magisterska
16. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W TRAKCJI PRĄDU PRZEMIENNEGO praca inżynierska
17. Miejski samochód elektryczny z doładowaniem solarnym praca inżynierska
18. Miejski samochód elektryczny z doładowaniem solarnym praca inżynierska
19. Analiza porównawcza przestawnych sieci trakcyjnych dla hal postojowych taboru kolejowego. praca magisterska
20. Oddziaływania i zagrożenia w trakcie eksploatacji sieci trakcyjnej praca inżynierska
21. Plan modernizacji sieci trakcyjnej i infrastruktury kolejowej stacji Małkinia praca inżynierska
22. Program do obliczeń sieci trakcyjnej skompensowanej i półskompensowanej praca magisterska
23. Dwusystemowa sieć trakcyjna Kolei Dużych Prędkości praca magisterska
24. Konstrukcja skrzyżowania tramwajowej sieci trakcyjnej praca inżynierska
25. Zasobnik akumulatorowy dla podstacji kolejowej 3kV praca inżynierska
26. Analiza zmian w procesie inwestycyjnym związanych z wprowadzeniem BIM na przykładzie sieci trakcyjnej praca magisterska
27. Analiza możliwości zastosowania metodologii BIM w procesie budowy infrastruktury na przykładzie sieci trakcyjnej praca magisterska
Powrót