Employee information:

dr inż. Tomasz Leś

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:lest@ee.pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 57 60 
 • Room GE 229 
 • WWW: www.tomaszles.pl/dydaktyka 
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Tomasz Leś
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Automatic evaluation system of FISH images in breast cancer.


Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Zachęcam do konsultacji na MS Teams, on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2120:A - Matematyka - Metody numeryczne w technice GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE2282:A - Aplikacje internetowe GR4, all meetings, Zajęcia odbywają się zdalnie, SK 103
17:00-17:45
17:50-18:35
Lab. 1ZE2282:A - Aplikacje internetowe GR4, all meetings, Zajęcia odbywają się zdalnie, SK 103
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. System automatycznego rozpoznawania nacechowania emocjonalnego wypowiedzi praca magisterska
2. Klasyfikacja Spamu w zastosowaniu uczenia maszynowego praca magisterska
3. Implementacja systemu bezpieczeństwa domu z wykorzystaniem Raspberry PI praca magisterska
4. Opracowanie i implementacja systemu wspomagania diagnostyki raka praca inżynierska
5. Implementacja emulatora konsoli Game Boy praca inżynierska
6. System do wspomagania komputerowej analizy danych geolokalizacyjnych rowerów miejskich praca magisterska
7. Opracowanie i implementacja aplikacji wieloplatformowej na urządzenia mobilne przy wykorzystaniu technologii Xamarin praca inżynierska
8. Opracowanie i implementacja gry RPG w Unity 3D praca inżynierska
9. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy Arduino i Raspberry Pi praca inżynierska
10. System do wspomagania analizy przemieszczeń tramwajów praca magisterska
11. Automatyczny system rekomendacji filmów praca magisterska
12. Analiza aplikacji typu Smart TV na przykładzie wybranych technologii praca magisterska
13. Implementacja systemu sterowania urządzeniami domowymi z wykorzystaniem Arduino praca magisterska
14. Zbadanie możliwości stworzenia środowiska uruchomieniowego aplikacji z użyciem technologii Docker i Vagrant praca magisterska
15. Implementacja systemu do obsługi biletów lotniczych praca inżynierska
16. Opracowanie komputerowego systemu do gry w Poker Texas Hold’em praca magisterska
17. Analiza procesów produkcji oprogramowania praca magisterska
18. System automatycznego rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
19. Szablon do automatyzacji tworzenia aplikacji webowych. praca inżynierska
20. Implementacja aplikacji wieloplatformowej w języku Ruby do wspomagania organizacji grup sportowych praca inżynierska
21. System kontroli dostępu w Raspberry Pi 3 praca inżynierska
22. Projekt Forum z automatycznym sugerowaniem wątków praca inżynierska
23. System do automatycznego generowania mapy myśli na podstawie zawartości portalu internetowego praca magisterska
24. System do predykcji opóźnień lotów praca magisterska
25. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
26. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
27. Opracowanie systemu do integracji urządzeń Fibaro z komputerem Raspberry praca magisterska
28. Porównanie rozwiązań typu "Client Side" i "Server Side" w oparciu technologie Ruby on Rails oraz React.js na wybranym przykładzie praca magisterska
29. Metody segmentacji organów w obrazach tomografii komputerowej praca magisterska
30. Implementacja systemu do śledzenia rowerów miejskich praca magisterska
31. Metody segmentacji i analizy obrazów tomografii komputerowej praca magisterska
32. System przewidywania wyników meczy piłkarskich praca magisterska
33. Opracowanie systemu do generowania wirtualnego świata na przykładzie miasta praca magisterska
34. Opracowanie i implementacja autorskiego systemu typu "smart home" z wykorzystaniem platformy Arduino praca magisterska
35. Porównanie technologii programowania reaktywnego z klasycznym tworzeniem aplikacji internetowych na przykładzie serwisu aukcyjnego praca magisterska
36. Porównanie wybranych technologii Front-end na przykładzie kulinarnego serwisu społecznościowego praca magisterska
37. Stworzenie sterownika plotera CNC dla komputera Raspberry PI praca magisterska
38. Implementacja wzorca Plasma do rozszerzenia możliwości skalowalności rejestrów blockchain praca inżynierska
39. Implementacja systemu do współdzielenia przestrzeni parkingowej praca inżynierska
40. Analiza danych geolokalizacyjnych pojazdów ZTM praca magisterska
41. Opracowanie mobilnego systemu pomocy w poruszaniu się osobom niewidomym praca magisterska
42. Opracowanie systemu kontroli dostępu z użyciem komputera Raspberry praca magisterska
43. System do obsługi sklepu motoryzacyjnego praca inżynierska
44. Analiza możliwości autorskiego systemu typu HMS w porównaniu do rozwiązań komercyjnych praca magisterska
45. Zastosowanie uczenia maszynowego w symulacji autonomicznego pojazdu praca magisterska
46. System do automatycznej segmentacji i detekcji nerek w obrazach CT praca magisterska
47. Systemem do zbierania danych i analizy jakości snu praca magisterska
48. Opracowanie i ocena mobilnego systemu do obsługi urządzeń domowych praca magisterska
49. System do wizualizacji i analizy danych osiągnięć sportowych praca magisterska
50. System migracji MySQL InnodDB Cluster w środowisku dockerowym praca inżynierska
51. Opracowanie prototypu automatycznego odkurzacza domowego praca inżynierska
52. Ocena architektury mikroserwisów na przykładzie internetowej aplikacji biznesowej praca magisterska
53. Analiza i porównanie architektury monolitycznej i mikroserwisów na przykładzie praktycznej aplikacji praca magisterska
54. Zbadanie możliwości komunikacji serwerowej na przykładzie wieloosobowej gry komputerowej praca magisterska
55. System wspomagania pracy urzędów miejskich z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego praca magisterska
56. Prototyp systemu do weryfikacji płatności parkingowej praca magisterska
57. Porównanie wybranych wzorców projektowych na przykładzie aplikacji w języku JAVA praca magisterska
58. Analiza wybranych narzędzi mapowania obiektowo-relacyjnego ORM na platformie .NET praca magisterska
59. Porównanie popularnych narzędzi do wyszukiwania pełnotekstowego w różnych modelach baz danych praca magisterska
60. Implementacja architektury SaaS na przykładzie własnego serwisu internetowego praca inżynierska
Back