Informacje o pracowniku:

dr inż. Tomasz Leś

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lest@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 57 60 
 • Pokój GE 229 
 • Strona www: www.tomaszles.pl/dydaktyka 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Tomasz Leś
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Opracowywanie komputerowych metod przetwarzania i
eksploracji danych z obrazów medycznych do wspomagania diagnostyki.


Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 15:30 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 dnia 1.04 Konsultacje odbędą się o godz 13:30, na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 15:30 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 3 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Konsultacje 15:30-16:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) dnia 1.04 Konsultacje odbędą się o godz 13:30, w sali GE-b 229
Konsultacje 15:30-16:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 229
16:15-17:00
Ćw. 1DE2120:A - Matematyka - Metody numeryczne w technice GR6, zaj. nieparz., SK 103
Ćw. 1DE2120:A - Matematyka - Metody numeryczne w technice GR3, zaj. parz., SK 103
1DI2338:A - Programowanie usług w chmurze GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
Konsultacje 15:30-16:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 229
16:10-16:55
1ZE2282:A - Aplikacje internetowe GR4, wszystkie zjazdy, SK 103
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Rozpoznawanie obrazu z kamery w [Matlab MS SQL] inżynierski magisterski
2. Tworzenie aplikacji na RASPBERRY PI 2 inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. System integracji urządzeń typu smart home inżynierski magisterski
4. Opracowanie systemu do analizy danych IoT (internet of things) inżynierski magisterski
5. Business Intelligence - System analizy, predykcji i klasyfikacji danych inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. System automatycznego rozpoznawania nacechowania emocjonalnego wypowiedzi praca magisterska
2. Klasyfikacja Spamu w zastosowaniu uczenia maszynowego praca magisterska
3. Implementacja systemu bezpieczeństwa domu z wykorzystaniem Raspberry PI praca magisterska
4. Opracowanie i implementacja systemu wspomagania diagnostyki raka praca inżynierska
5. Implementacja emulatora konsoli Game Boy praca inżynierska
6. System do wspomagania komputerowej analizy danych geolokalizacyjnych rowerów miejskich praca magisterska
7. Opracowanie i implementacja aplikacji wieloplatformowej na urządzenia mobilne przy wykorzystaniu technologii Xamarin praca inżynierska
8. Opracowanie i implementacja gry RPG w Unity 3D praca inżynierska
9. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy Arduino i Raspberry Pi praca inżynierska
10. System do wspomagania analizy przemieszczeń tramwajów praca magisterska
11. Automatyczny system rekomendacji filmów praca magisterska
12. Analiza aplikacji typu Smart TV na przykładzie wybranych technologii praca magisterska
13. Implementacja systemu sterowania urządzeniami domowymi z wykorzystaniem Arduino praca magisterska
14. Zbadanie możliwości stworzenia środowiska uruchomieniowego aplikacji z użyciem technologii Docker i Vagrant praca magisterska
15. Implementacja systemu do obsługi biletów lotniczych praca inżynierska
16. Opracowanie komputerowego systemu do gry w Poker Texas Hold’em praca magisterska
17. Analiza procesów produkcji oprogramowania praca magisterska
18. System automatycznego rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
19. Szablon do automatyzacji tworzenia aplikacji webowych. praca inżynierska
20. Implementacja aplikacji wieloplatformowej w języku Ruby do wspomagania organizacji grup sportowych praca inżynierska
21. System kontroli dostępu w Raspberry Pi 3 praca inżynierska
22. Projekt Forum z automatycznym sugerowaniem wątków praca inżynierska
23. System do automatycznego generowania mapy myśli na podstawie zawartości portalu internetowego praca magisterska
24. System do predykcji opóźnień lotów praca magisterska
25. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
26. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
27. Opracowanie systemu do integracji urządzeń Fibaro z komputerem Raspberry praca magisterska
28. Porównanie rozwiązań typu "Client Side" i "Server Side" w oparciu technologie Ruby on Rails oraz React.js na wybranym przykładzie praca magisterska
29. Metody segmentacji organów w obrazach tomografii komputerowej praca magisterska
30. Implementacja systemu do śledzenia rowerów miejskich praca magisterska
31. Metody segmentacji i analizy obrazów tomografii komputerowej praca magisterska
32. System przewidywania wyników meczy piłkarskich praca magisterska
33. Opracowanie systemu do generowania wirtualnego świata na przykładzie miasta praca magisterska
34. Opracowanie i implementacja autorskiego systemu typu "smart home" z wykorzystaniem platformy Arduino praca magisterska
35. Porównanie technologii programowania reaktywnego z klasycznym tworzeniem aplikacji internetowych na przykładzie serwisu aukcyjnego praca magisterska
36. Porównanie wybranych technologii Front-end na przykładzie kulinarnego serwisu społecznościowego praca magisterska
37. Stworzenie sterownika plotera CNC dla komputera Raspberry PI praca magisterska
38. Implementacja wzorca Plasma do rozszerzenia możliwości skalowalności rejestrów blockchain praca inżynierska
39. Implementacja systemu do współdzielenia przestrzeni parkingowej praca inżynierska
Powrót