Informacje o pracowniku:

dr inż. Tomasz Leś

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lest@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 57 60 
 • Pokój GE 229 
 • Strona www: www.tomaszles.pl/dydaktyka 
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Tomasz Leś
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Opracowywanie komputerowych metod przetwarzania i
eksploracji danych z obrazów medycznych do wspomagania diagnostyki.


Konsultacje w 2018Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:20 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 229
        w okresie 1.10.2018 - 14.02.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 3 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DI1302:A - Algorytmy i struktury danych GR1, GE-b 510
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DI1302:A - Algorytmy i struktury danych GR2, GE-b 510
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:20-13:00 w okresie 1.10.2018 - 14.02.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 229
1DI1724:A - Programowanie aplikacji desktop i na urządzenia mobilne GR1, GR2, GR3, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1720:A - Metody tworzenia aplikacji bazodanowych GR1, GR2, GR3, I połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
Lab. 2ZE2355:A - Systemy baz danych GR1, Cykl inny, SK 103
2ZE2355:A - Systemy baz danych GR1, pierwsza połowa zjazdów, SK 103
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Rozpoznawanie obrazu z kamery w [Matlab MS SQL] inżynierski magisterski
2. Tworzenie aplikacji na RASPBERRY PI 2 inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. System integracji urządzeń typu smart home inżynierski magisterski
4. Opracowanie systemu do analizy danych IoT (internet of things) inżynierski magisterski
5. Business Intelligence - System analizy, predykcji i klasyfikacji danych inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Opracowanie i implementacja autorskiego systemu typu "smart home" z wykorzystaniem platformy Arduino praca magisterska
2. Porównanie technologii programowania reaktywnego z klasycznym tworzeniem aplikacji internetowych na przykładzie serwisu aukcyjnego praca magisterska
3. Porównanie wybranych technologii Front-end na przykładzie kulinarnego serwisu społecznościowego praca magisterska
4. Stworzenie sterownika plotera CNC dla komputera Raspberry PI praca magisterska
5. Implementacja wzorca Plasma do rozszerzenia możliwości skalowalności rejestrów blockchain praca inżynierska
6. System automatycznego rozpoznawania nacechowania emocjonalnego wypowiedzi praca magisterska
7. Klasyfikacja Spamu w zastosowaniu uczenia maszynowego praca magisterska
8. Implementacja systemu bezpieczeństwa domu z wykorzystaniem Raspberry PI praca magisterska
9. Opracowanie i implementacja systemu wspomagania diagnostyki raka praca inżynierska
10. Implementacja emulatora konsoli Game Boy praca inżynierska
11. System do wspomagania komputerowej analizy danych geolokalizacyjnych rowerów miejskich praca magisterska
12. Opracowanie i implementacja aplikacji wieloplatformowej na urządzenia mobilne przy wykorzystaniu technologii Xamarin praca inżynierska
13. Opracowanie i implementacja gry RPG w Unity 3D praca inżynierska
14. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy Arduino i Raspberry Pi praca inżynierska
15. System do wspomagania analizy przemieszczeń tramwajów praca magisterska
16. Automatyczny system rekomendacji filmów praca magisterska
17. Analiza aplikacji typu Smart TV na przykładzie wybranych technologii praca magisterska
18. Implementacja systemu sterowania urządzeniami domowymi z wykorzystaniem Arduino praca magisterska
19. Zbadanie możliwości stworzenia środowiska uruchomieniowego aplikacji z użyciem technologii Docker i Vagrant praca magisterska
20. Implementacja systemu do obsługi biletów lotniczych praca inżynierska
21. Opracowanie komputerowego systemu do gry w Poker Texas Hold’em praca magisterska
22. Analiza procesów produkcji oprogramowania praca magisterska
23. System automatycznego rozpoznawania znaków drogowych praca magisterska
24. Szablon do automatyzacji tworzenia aplikacji webowych. praca inżynierska
25. Implementacja aplikacji wieloplatformowej w języku Ruby do wspomagania organizacji grup sportowych praca inżynierska
26. System kontroli dostępu w Raspberry Pi 3 praca inżynierska
27. Projekt Forum z automatycznym sugerowaniem wątków praca inżynierska
28. System do automatycznego generowania mapy myśli na podstawie zawartości portalu internetowego praca magisterska
29. System do predykcji opóźnień lotów praca magisterska
30. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
31. Opracowanie systemu zarządzania obrazami do wspomagania pracy lekarzy praca magisterska
32. Opracowanie systemu do integracji urządzeń Fibaro z komputerem Raspberry praca magisterska
33. Porównanie rozwiązań typu "Client Side" i "Server Side" w oparciu technologie Ruby on Rails oraz React.js na wybranym przykładzie praca magisterska
34. Metody segmentacji organów w obrazach tomografii komputerowej praca magisterska
35. Implementacja systemu do śledzenia rowerów miejskich praca magisterska
36. Metody segmentacji i analizy obrazów tomografii komputerowej praca magisterska
37. System przewidywania wyników meczy piłkarskich praca magisterska
38. Opracowanie systemu do generowania wirtualnego świata na przykładzie miasta praca magisterska
Powrót