Informacje o pracowniku:

dr inż. Kamil Kubiak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:kamil.kubiak@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 793 528 776/234 73 53; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach elektrotechniki V piętro pokój 516; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://kamilkubiak.weebly.com/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Kamil Kubiak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Środa, w godzinach: 11:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 516
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 2DE2359:A - Audiowizualny przekaz informacji GR8, II połowa sem., GE-b 520
2DE2359:A - Audiowizualny przekaz informacji GR8, I połowa sem., GE-b 520
Konsultacje 11:00-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 516
Lab. 1DE1218:A - Przemiany energetyczne lab GR5, Cykl inny, GE-b 416
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1218:A - Przemiany energetyczne lab GR2, Cykl inny, GE-b 416
Lab. 1DE1218:A - Przemiany energetyczne lab GR4, Cykl inny, GE-b 416
Ćw. 1DE1665:A - Obliczenia oświetlenia GR6, II połowa sem., GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1218:A - Przemiany energetyczne lab GR3, Cykl inny, GE-b 416
Lab. 1DE1218:A - Przemiany energetyczne lab GR1, Cykl inny, GE-b 416
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
Proj. 1ZE2294:A - Wykorzystanie metod CAD w projektowaniu opraw oświetleniowych GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 517
17:00-17:45
17:50-18:35
2ZE2264:A - Wybrane zagadnienia z technik audiowizualnych GR5, druga połowa zjazdów, GE-b 520
18:40-19:25
19:30-20:15
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Porównawcze wyznaczenie światłości oprawy oświetleniowej wykorzystując pomiary światłości oraz rozkład luminancji na powierzchni wyjściowej inżynierski magisterski
2. Opracowanie kart katalogowych wybranej oprawy oświetleniowej dla różnych odbiorców inżynierski
3. Obliczenia bryły fotometrycznej światłości oprawy oświetleniowej poprzez rejestrację rozkładów luminancji na powierzchni oświetlanego obiektu inżynierski
4. Badania symulacyjne wpływu rozkładu luminancji ciała świecącego źródła światła na bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej z odbłyśnikiem paraboloidalnym inżynierski magisterski
5. Badanie wpływu umiejscowienia źródła światła na parametry fotometryczne oprawy oświetleniowej inżynierski magisterski
6. Badanie zmian kształtu figury jasnych punktów za pomocą fotografii cyfrowej inżynierski
7. Badanie rozkładów luminancji wybranych źródeł światła inżynierski
8. Temat sformułowany przez studenta inżynierski magisterski
9. Przegląd oferty dostępnych na rynku opraw oświetleniowych pozwalających na równomierne oświetlenie powierzchni obiektu asymetrycznie ustawionego względem oprawy oświetleniowej przy skośnie skierowanej wiązce światła inżynierski
10. Analiza wybranych artykułów naukowych dotyczących określonego zagadnienia z zakresu techniki świetlnej inżynierski
11. Badania symulacyjne wpływu materiału powierzchni odbłyśnika paraboloidalnego na uzyskiwane parametry fotometryczne inżynierski
12. Porównanie parametrów odbłyśnika paraboloidalnego dla źródła o rzeczywistym rozkładzie luminancji (zmiennym) i teoretycznym (stałym) inżynierski
13. Projekt odbłyśnika wieloparaboloidalnego o zadanej bryle fotometrycznej światłości inżynierski
14. Poszukiwania najbliższego stanu techniki dla wybranego wynalazku z obszaru techniki świetlnej inżynierski
15. Wykonanie modelu źródła światła do zastosowania w programie Photopia inżynierski
16. Weryfikacja wybranego modelu źródła światła z biblioteki programu Photopia inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót