Informacje o pracowniku:

dr inż. Kamil Kubiak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:kamil.kubiak@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 793 528 776/234 73 53; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach elektrotechniki V piętro pokój 516 
 • Strona www: http://kamilkubiak.weebly.com/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Kamil Kubiak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 14:00 - 15:00, Gmach Elektrotechniki pokój 516
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Konsultacje 14:00-15:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 516
14:15-15:00
2DE2263:A - Pracownia multimedialna GR8, I połowa sem., GE-b 520
Lab. 2DE2263:A - Pracownia multimedialna GR8, II połowa sem., GE-b 520
15:15-16:00
2DE2258:A - Zagadnienia wybrane z techniki świetlnej i multimedialnej 1 GR8, I połowa sem., GE-b 517
Lab. 2DE2258:A - Zagadnienia wybrane z techniki świetlnej i multimedialnej 1 GR8, II połowa sem., GE-b 517
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR1, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR3, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1307:A - Przemiany energetyczne lab GR2, wszystkie zjazdy, (+GE413), GE-c 406
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Badania symulacyjne wpływu rozkładu luminancji ciała świecącego źródła światła na bryłę fotometryczną wybranej oprawy oświetleniowej inżynierski magisterski
2. Badania symulacyjne wpływu materiału powierzchni odbłyśnika paraboloidalnego na uzyskiwane parametry fotometryczne inżynierski
3. Porównawcze wyznaczenie światłości oprawy oświetleniowej wykorzystując pomiary światłości oraz rozkład luminancji na powierzchni wyjściowej inżynierski magisterski
4. Opracowanie kart katalogowych wybranej oprawy oświetleniowej dla różnych odbiorców inżynierski
5. Obliczenia bryły fotometrycznej światłości oprawy oświetleniowej poprzez rejestrację rozkładów luminancji na powierzchni oświetlanego obiektu inżynierski
6. Badanie wpływu umiejscowienia źródła światła na parametry fotometryczne oprawy oświetleniowej inżynierski magisterski
7. Badanie zmian kształtu figury jasnych punktów za pomocą fotografii cyfrowej inżynierski
8. Badanie rozkładów luminancji wybranych źródeł światła inżynierski
9. Temat sformułowany przez studenta inżynierski magisterski
10. Przegląd oferty dostępnych na rynku opraw oświetleniowych pozwalających na równomierne oświetlenie powierzchni obiektu asymetrycznie ustawionego względem oprawy oświetleniowej przy skośnie skierowanej wiązce światła inżynierski
11. Analiza wybranych artykułów naukowych dotyczących określonego zagadnienia z zakresu techniki świetlnej inżynierski
12. Porównanie parametrów odbłyśnika paraboloidalnego dla źródła o rzeczywistym rozkładzie luminancji (zmiennym) i teoretycznym (stałym) inżynierski
13. Projekt odbłyśnika wieloparaboloidalnego o zadanej bryle fotometrycznej światłości inżynierski
14. Poszukiwania najbliższego stanu techniki dla wybranego wynalazku z obszaru techniki świetlnej inżynierski
15. Wykonanie modelu źródła światła do zastosowania w programie Photopia inżynierski
16. Weryfikacja wybranego modelu źródła światła z biblioteki programu Photopia inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót