Employee information:

dr inż. Przemysław Sul

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:przemyslaw.sul@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 75 55 
 • Room GE 111 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Przemysław Sul
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

Numerical simulation of electrical discharges in gases in short and long gaps, lightning protection, high voltage measurements, laboratory testing of the energy equipment.


Office hours in 2021Z:

 • Thursday, at: 16:15 - 17:00, MS Teams pokój 111GE
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Konsultacje -MS Teams lub bezpośredni kontakt - pokój 111 GE, on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR3, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR4, GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Office hours 16:15-17:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) Konsultacje -MS Teams lub bezpośredni kontakt - pokój 111 GE, in room MS-Tms 111GE

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
1ZE1782:A - Zastosowanie przemysłowe ulotu i plazmy GR3, all meetings, MS-Tms MS Teams
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Hybrydowy generator udarów prądowych inżynierski magisterski
2. Badania laboratoryjne wysokonapięciowych bezpieczników topikowych przeznaczonych do pracy impulsowej inżynierski magisterski
3. Model symulacyjny wysokonapięciowego bezpiecznika topikowego w programie Matlab Simulink inżynierski magisterski
4. Badania symulacyjne modelu kondensatora wysokonapięciowego w programie Ansys inżynierski magisterski
5. Badania laboratoryjne kondensatorów wysokonapięciowych przeznaczonych do pracy impulsowej inżynierski magisterski
6. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów napięciowych – praca o charakterze praktycznym inżynierski
7. Stanowisko do badania przyrostu temperatury podczas próby nagrzewania urządzeń elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Zastosowanie superkondensatorów do generowania udarów prądowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Projekt wysokonapięciowego sterowanego iskiernika do pracy w układzie generatora prądowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Elektroniczny programowalny sterownik do synchronizacji pracy modułów składowych generatora z kompresją strumienia magnetycznego FCG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Wpływ udarów napięciowych na procesy starzenia w izolacji kabli elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
12. Badania starzeniowe warystorowych ograniczników przepięć niskich napięć inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Komputerowa aplikacja do projektowania i budowy systemu ochrony odgromowej obiektów naziemnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Model symulacyjny dynamicznej fazy rozwoju lidera skokowego inżynierski magisterski
15. Modele matematyczne wczesnej fazy wyładowania piorunowego inżynierski magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Ochrona odgromowa i przepięciowa wybranego budynku biurowego. praca inżynierska
2. Zagrożenia przewodzone urządzeń elektrycznych i elektronicznych powodowane występowaniem harmonicznych w sieciach zasilających NN. praca inżynierska
3. Praca izolatorów liniowych w warunkach zabrudzeniowych praca inżynierska
4. Współczesne metody badań i detekcji wyładowań atmosferycznych praca inżynierska
5. Układ probierczo-pomiarowy do badania strat mocy w próbie starzeniowej warystorów niskonapięciowych praca inżynierska
6. Laboratorium wysokonapięciowe. praca inżynierska
7. Stymulator serca praca inżynierska
8. Badania typu kabli średniego napięcia praca magisterska
9. CYFROWA ANALIZA PRZEBIEGÓW UDARÓW STOSOWANYCH W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU MATLAB/SIMULINK praca magisterska
10. Budowa wielostopniowego generatora udarów napięciowych piorunowych praca magisterska
11. BADANIA SYMULACYJNE ROZKŁADU POLA ELEKTRYCZNEGO NA IZOLATORZE KOMPOZYTOWYM ZA POMOCĄ PROGRAMU COMSOL MULTIPHYSICS praca inżynierska
12. Laboratoryjne stanowisko do pomiaru wyładowań niezupełnych w izolacji urządzeń elektroenergetycznych SN praca inżynierska
13. Generator prądowy z kompresją strumienia magnetycznego praca inżynierska
14. Badania eksperymentalne osprzętu kablowego stosowanego w Tramwajach Warszawskich praca magisterska
15. Badanie odporności napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć na warunki atmosferyczne praca magisterska
16. Cross-bonding jako metoda redukcji strat w liniach kablowych SN praca inżynierska
17. Badanie wpływu siły docisku elektrod ogranicznika przepięć na wyniki jego prób udarowych praca inżynierska
18. Koncepcja budowy oraz badania symulacyjne modelu wysokonapięciowego dzielnika do pomiaru i rejestracji nanosekundowych przebiegów impulsowych praca inżynierska
19. Koncepcja zastosowania stellaratorów w energetyce praca inżynierska
20. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów prądowych praca inżynierska
21. Wysokonapięciowy układ komenderujący generatora udarów prądowych praca inżynierska
22. Model symulacyjny stanowiska do prób zwarciowych urządzeń elektroenergetycznych w programie ATP-EMTP praca magisterska
23. Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie przepięć w programie ATP/EMTP praca magisterska
24. Mała elektrownia wodna praca inżynierska
25. Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych praca magisterska
26. Badania laboratoryjne materiałów i odzieży ochronnej w aspekcie ochrony ciała człowieka przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego praca inżynierska
27. Pomiary eksploatacyjne i poawaryjne transformatorów energetycznych praca magisterska
28. Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie zwarć w programie ATP/EMTP praca magisterska
29. Badanie wyładowań elektrycznych za pomocą szybkiej kamery praca inżynierska
30. Obliczanie parametrów charakterystycznych udarów napięciowych i pradowych za pomocą aplikacji komputerowej praca inżynierska
31. Badania porównawcze klasycznych metod pomiaru i rejestracji prądów udarowych praca inżynierska
32. Elektryczne i fotograficzne metody badań wyładowań elektrycznych praca magisterska
33. Badania ulotu w liniach napowietrznych wysokich napieć praca inżynierska
34. Badania symulacyjne modelu działa elektromagnetycznego praca inżynierska
Back