Informacje o pracowniku:

dr inż. Przemysław Sul

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:przemyslaw.sul@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 55 
 • Pokój GE 111 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Przemysław Sul
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Symulacja numeryczna wyładowań elektrycznych, ochrona odgromowa i przepięciowa, technika wysokich napięć, miernictwo wysokonapięciowe, badania laboratoryjne urządzeń energetycznych.


Konsultacje w 2019L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR7, Cykl inny, GE-b 104
1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR7, GE-b 105
1DE1680:A - Diagnostyka urządzeń wysokonapięciowych GR7, I połowa sem., GE-b 105
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR7, I połowa sem., GE-b 105
1DE1417:B - Technika wysokich napięć GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1623:A - Zastosowania przemysłowe ulotu i plazmy GR7, GE-b 105
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR7, II połowa sem., GE-b 105
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów napięciowych – praca o charakterze praktycznym inżynierski
2. Stanowisko do badania przyrostu temperatury podczas próby nagrzewania urządzeń elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Zastosowanie superkondensatorów do generowania udarów prądowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
4. Projekt wysokonapięciowego sterowanego iskiernika do pracy w układzie generatora prądowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Elektroniczny programowalny sterownik do synchronizacji pracy modułów składowych generatora z kompresją strumienia magnetycznego FCG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Wpływ udarów napięciowych na procesy starzenia w izolacji kabli elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
7. Badania starzeniowe warystorowych ograniczników przepięć niskich napięć inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Komputerowa aplikacja do projektowania i budowy systemu ochrony odgromowej obiektów naziemnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Model symulacyjny dynamicznej fazy rozwoju lidera skokowego inżynierski magisterski
10. Modele matematyczne wczesnej fazy wyładowania piorunowego inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Ochrona odgromowa i przepięciowa wybranego budynku biurowego. praca inżynierska
2. Zagrożenia przewodzone urządzeń elektrycznych i elektronicznych powodowane występowaniem harmonicznych w sieciach zasilających NN. praca inżynierska
3. Praca izolatorów liniowych w warunkach zabrudzeniowych praca inżynierska
4. Współczesne metody badań i detekcji wyładowań atmosferycznych praca inżynierska
5. Układ probierczo-pomiarowy do badania strat mocy w próbie starzeniowej warystorów niskonapięciowych praca inżynierska
6. Laboratorium wysokonapięciowe. praca inżynierska
7. Stymulator serca praca inżynierska
8. Badania typu kabli średniego napięcia praca magisterska
9. CYFROWA ANALIZA PRZEBIEGÓW UDARÓW STOSOWANYCH W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU MATLAB/SIMULINK praca magisterska
10. Budowa wielostopniowego generatora udarów napięciowych piorunowych praca magisterska
11. BADANIA SYMULACYJNE ROZKŁADU POLA ELEKTRYCZNEGO NA IZOLATORZE KOMPOZYTOWYM ZA POMOCĄ PROGRAMU COMSOL MULTIPHYSICS praca inżynierska
12. Generator prądowy z kompresją strumienia magnetycznego praca inżynierska
13. Laboratoryjne stanowisko do pomiaru wyładowań niezupełnych w izolacji urządzeń elektroenergetycznych SN praca inżynierska
14. Badania eksperymentalne osprzętu kablowego stosowanego w Tramwajach Warszawskich praca magisterska
15. Badanie odporności napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć na warunki atmosferyczne praca magisterska
16. Cross-bonding jako metoda redukcji strat w liniach kablowych SN praca inżynierska
17. Badanie wpływu siły docisku elektrod ogranicznika przepięć na wyniki jego prób udarowych praca inżynierska
18. Koncepcja zastosowania stellaratorów w energetyce praca inżynierska
19. Koncepcja budowy oraz badania symulacyjne modelu wysokonapięciowego dzielnika do pomiaru i rejestracji nanosekundowych przebiegów impulsowych praca inżynierska
20. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów prądowych praca inżynierska
21. Wysokonapięciowy układ komenderujący generatora udarów prądowych praca inżynierska
22. Model symulacyjny stanowiska do prób zwarciowych urządzeń elektroenergetycznych w programie ATP-EMTP praca magisterska
23. Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie przepięć w programie ATP/EMTP praca magisterska
24. Mała elektrownia wodna praca inżynierska
25. Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne pomiaru intensywności wyładowań niezupełnych praca magisterska
26. Badania laboratoryjne materiałów i odzieży ochronnej w aspekcie ochrony ciała człowieka przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego praca inżynierska
27. Pomiary eksploatacyjne i poawaryjne transformatorów energetycznych praca magisterska
28. Badania symulacyjne modelu linii elektroenergetycznej SN/nn w zakresie zwarć w programie ATP/EMTP praca magisterska
29. Badanie wyładowań elektrycznych za pomocą szybkiej kamery praca inżynierska
30. Obliczanie parametrów charakterystycznych udarów napięciowych i pradowych za pomocą aplikacji komputerowej praca inżynierska
Powrót