Informacje o pracowniku:

dr inż. Przemysław Sul

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:przemyslaw.sul@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 55 
 • Pokój GE 111 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Przemysław Sul
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Symulacja numeryczna wyładowań elektrycznych, ochrona odgromowa i przepięciowa, technika wysokich napięć, miernictwo wysokonapięciowe, badania laboratoryjne urządzeń energetycznych.


Konsultacje w 2017Z:

 • Czwartek, w godzinach: 14:15 - 15:00, Gmach Elektrotechniki pokój 111
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 2, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR4, część grupy, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR5, część grupy, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR3, część grupy, GE-b 104
Konsultacje 14:15-15:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 111
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
1ZE1782:A - Zastosowanie przemysłowe ulotu i plazmy GR6, wszystkie zjazdy, GE-b 113
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów napięciowych – praca o charakterze praktycznym inżynierski
2. Stanowisko do badania przyrostu temperatury podczas próby nagrzewania urządzeń elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Zastosowanie superkondensatorów do generowania udarów prądowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
4. Projekt wysokonapięciowego sterowanego iskiernika do pracy w układzie generatora prądowego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Elektroniczny programowalny sterownik do synchronizacji pracy modułów składowych generatora z kompresją strumienia magnetycznego FCG inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Wpływ udarów napięciowych na procesy starzenia w izolacji kabli elektroenergetycznych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IO
7. Badania starzeniowe warystorowych ograniczników przepięć niskich napięć inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Komputerowa aplikacja do projektowania i budowy systemu ochrony odgromowej obiektów naziemnych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Model symulacyjny dynamicznej fazy rozwoju lidera skokowego inżynierski magisterski
10. Modele matematyczne wczesnej fazy wyładowania piorunowego inżynierski magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Model symulacyjny stanowiska do prób zwarciowych urządzeń elektroenergetycznych w programie ATP-EMTP praca magisterska
2. Ochrona odgromowa i przepięciowa wybranego budynku biurowego. praca inżynierska
3. Zagrożenia przewodzone urządzeń elektrycznych i elektronicznych powodowane występowaniem harmonicznych w sieciach zasilających NN. praca inżynierska
4. Praca izolatorów liniowych w warunkach zabrudzeniowych praca inżynierska
5. Współczesne metody badań i detekcji wyładowań atmosferycznych praca inżynierska
6. Układ probierczo-pomiarowy do badania strat mocy w próbie starzeniowej warystorów niskonapięciowych praca inżynierska
7. Laboratorium wysokonapięciowe. praca inżynierska
8. Stymulator serca praca inżynierska
9. Badania typu kabli średniego napięcia praca magisterska
10. CYFROWA ANALIZA PRZEBIEGÓW UDARÓW STOSOWANYCH W TECHNICE WYSOKICH NAPIĘĆ PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU MATLAB/SIMULINK praca magisterska
11. Budowa wielostopniowego generatora udarów napięciowych piorunowych praca magisterska
12. BADANIA SYMULACYJNE ROZKŁADU POLA ELEKTRYCZNEGO NA IZOLATORZE KOMPOZYTOWYM ZA POMOCĄ PROGRAMU COMSOL MULTIPHYSICS praca inżynierska
13. Generator prądowy z kompresją strumienia magnetycznego praca inżynierska
14. Laboratoryjne stanowisko do pomiaru wyładowań niezupełnych w izolacji urządzeń elektroenergetycznych SN praca inżynierska
15. Badania eksperymentalne osprzętu kablowego stosowanego w Tramwajach Warszawskich praca magisterska
16. Badanie odporności napowietrznych ograniczników przepięć niskich napięć na warunki atmosferyczne praca magisterska
17. Cross-bonding jako metoda redukcji strat w liniach kablowych SN praca inżynierska
18. Badanie wpływu siły docisku elektrod ogranicznika przepięć na wyniki jego prób udarowych praca inżynierska
19. Koncepcja zastosowania stellaratorów w energetyce praca inżynierska
20. Koncepcja budowy oraz badania symulacyjne modelu wysokonapięciowego dzielnika do pomiaru i rejestracji nanosekundowych przebiegów impulsowych praca inżynierska
21. Zastosowanie sterownika PLC do sterowania generatorem udarów prądowych praca inżynierska
22. Wysokonapięciowy układ komenderujący generatora udarów prądowych praca inżynierska
Powrót