Employee information:

dr inż. Łukasz Kolimas

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:lukasz.kolimas@pw.edu.pl
 • Phone: Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Zwarciownia pok. 14 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Łukasz Kolimas
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Tuesday, at: 13:00 - 14:00, Zwarciownia pokój 14B
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (appointment booking not required )
 • Friday, at: 17:00 - 17:45, Zwarciownia pokój 14B
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 2DE2253:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR1, 2nd half of sem., GM 105
2DE2253:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR1, 1st half of sem., GM 104
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DA1716:A - Computer Aided Designing of Power Systems Equipment GR1, 2nd half of sem., GM 104
1DA1716:A - Computer Aided Designing of Power Systems Equipment GR1, 1st half of sem., GM 104
11:15-12:00
1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, MS-Tms MS Teams
12:15-13:00
1DE1626:A - Obciążalność prądowa torów i zestyków GR1, cycle other, GM 105
1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, MS-Tms MS Teams
Office hours 13:00-14:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room ZW 14B
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, GM 011
15:15-16:00
16:15-17:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR2, GM 011
Office hours 17:00-17:45 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room ZW 14B
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
Office hours 17:00-17:45 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (appointment booking not required) , in room ZW 14B
17:50-18:35
Proj. 2ZE2353:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR2, 2nd half of meetings, MS-Tms MS Teams
2ZE2353:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR2, first half of meetings, MS-Tms MS Teams
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Analiza aparatów elektrycznych współpracujących w systemie automatyki sieci trakcyjnej praca magisterska
2. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy linii średniego napięcia 15kV praca magisterska
3. Przegląd urządzeń, przykładowe rozwiązania i perspektywy rozwoju małych elektrowni wiatrowych do zastosowania w mikroinstalacji praca inżynierska
4. Projekt rozdzielni średniego napięcia praca inżynierska
5. Instalacja elektryczna nN w domu jednorodzinnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby własne praca inżynierska
6. Linie napowietrzne i kablowe od budowy do badań - analiza zagadnienia awaryjności praca magisterska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych zasilania węzłów energetyki cieplnej praca magisterska
8. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
9. Przykładowy projekt zasilania serwerowni baz danych praca inżynierska
10. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych baterii zasilających oprawy oświetlenia awaryjnego praca inżynierska
11. Projekt instalacji elektrycznej zasilania serwerowni komputerowej praca inżynierska
12. Projekt instalacji elekrycznej zasilania gwarantowanego realizowanego przy pomocy agregatu z szybkim startem powyżej 15s wspomaganego lokalnymi UPS-ami. praca inżynierska
13. Automatyka zabezpieczeń i wyprowadzenie mocy z jednego bloku elektrowni wodnej praca inżynierska
14. Projekt instalacji elektrycznej budynku biurowo-magazynowego praca inżynierska
15. Analiza techniczno-ekonomiczna i zasady projektowania instalacji niskiego napięcia w zautomatyzowanym budynku usługowo-biurowym praca magisterska
16. Mikrofale - od rozważań technicznych do zastosowań praktycznych praca magisterska
17. Kompensacja mocy biernej w budynku wielorodzinnym praca magisterska
18. Obciążalność prądowa kabli i ich zabezpieczenia praca inżynierska
19. Analiza ekonomiczno - techniczna projektu zasilenia obwodów pierwotnych i wtórnych, lotniskowego oświetlenia nawigacyjnego. praca magisterska
20. Analiza techniczno-ekonomiczna rodzaii zasilania potrzeb nietrakcyjnych kolei praca magisterska
21. Projekt linii kablowej 15kV zasilającej budynek usługowo-biurowy praca inżynierska
22. Nagrzewanie torów prądowych i zestyków praca inżynierska
23. Projekt rozdzielni trakcyjnych w pojazdach szynowych praca inżynierska
24. Analiza techniczno-ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia praca magisterska
25. Projekt instalacji elektrycznej w lokalu usługowym praca inżynierska
26. Wybrane próby aparatów modułowych niskiego napięcia AC i DC praca inżynierska
27. Projekt instalacji w obiekcie o charakterze biurowym praca inżynierska
28. Sterowniki programowalne w automatyce przemysłowej praca inżynierska
29. Projekt elektroenergetyczny Centrum Przetwarzania Danych praca inżynierska
30. Najnowsze analizy ekonomiczno-techniczne budowy i modernizacji linii średniego napięcia praca magisterska
31. Zasady projektowania instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia praca inżynierska
32. Analiza parametrów elektrycznych i mechanicznych w szynoprzewodach praca magisterska
33. Analiza układów zasilania z OZE praca magisterska
34. Analiza strat energii w sieciach HVDC oraz porównanie ze stratami sieci wysokich napięć prądu przemiennego praca magisterska
35. Nagrzewanie aparatów elektrycznych prądem ciągłym. praca inżynierska
36. Analiza porównawcza parametrów technicznych i właściwości metrologiczne przekładników prądowych i napięciowych średniego napięcia. praca inżynierska
37. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku o założonych parametrach technicznych - przykładowy projekt rozdzielnicy nN. praca magisterska
38. Nagrzewanie aparatów elektrycznych zestykowych nN i SN prądem ciągłym i zwarciowym. praca magisterska
39. Zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanych budynkach biurowo - usługowych. praca inżynierska
40. Łączniki, hamulce elektromagnetyczne i inne podzespoły elektryczne stosowane w żurawiach wieżowych. praca inżynierska
41. Konstrukcja i eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych powszechnego użytku. praca inżynierska
42. Stykowa i bezstykowa aparatura niskiego napięcia praca inżynierska
43. Analiza teoretyczna i projekt zmodernizowanej rozdzielnicy elektrownianej średniego napięcia praca magisterska
44. Analiza , dobór i projekt stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn. praca magisterska
45. Analiza pracy, rodzaje konstrukcji, eksploatacja i diagnostyka ograniczników przepięć średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
46. Analiza sposobów zabezpieczeń transformatorów przez aparaty elektryczne. praca inżynierska
47. Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych a niezawodność zasilania energią elektryczną praca magisterska
48. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru przekładników napięciowych średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
49. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru rozłączników średniego napięcia. praca magisterska
50. Nagrzewanie łączników elektrycznych i torów prądowych przy przepływie prądów przetężeniowych. praca inżynierska
51. Modelowanie rozkładu pola w stykach unipolarowych z osiowym polem magnetycznym wyłączników próżniowych. praca magisterska
52. konstrukcja, zastosowanie i eksploatacja aparatury niskiego napięcia. praca inżynierska
53. Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej. praca magisterska
54. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt stacji transformatorowej - rozdzielczej SN/nn praca magisterska
55. Ekologiczne źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju praca inżynierska
56. Modelowanie wybranych zachowań dynamicznych łuku elektrycznego w układach stykowych. praca magisterska
57. Analiza teoretyczna rozkładu prądu w zestykach. praca magisterska
58. Zasady doboru, usytuowania i ochrony odgromowej przekładników nN i SN w stacjach napowietrznych. praca inżynierska
59. Analiza teoretyczna obciążalności zwarciowej i wybór szynoprzewodów średniego napięcia praca magisterska
60. Metody gaszenia łuku prądu przemiennego i stałego praca inżynierska
61. Analiza kabli średnich i wysokich napięć praca inżynierska
62. Analiza zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego wraz z instalacją oświetlenia parkingu przed obiektem - przykładowy projekt rozdzielnicy nN i oświetlenia. praca magisterska
63. Opracowanie stanowiska do badania łącznika szybkiego praca inżynierska
64. Analiza kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
65. Urządzenia laboratoryjne stosowane w zwarciowniach praca inżynierska
66. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru aparatury średniego napięcia ( odłączniki, rozłączniki, wyłączniki) praca magisterska
67. Analiza zasilania w energie elektryczną wybranego obiektu użytkowego oraz projekt instalacji elektrycznej tego obiektu po stronie SN i nN. praca magisterska
68. Analiza nagrzewania toru prądowego z elementami stykowymi. praca inżynierska
69. Właściwości metrologiczne przekładników prądowych średniego napięcia. praca inżynierska
70. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt rozdzielnicy SN. praca magisterska
71. Analiza rozkładu temperatury szynoprzewodów i ich połączeń praca inżynierska
72. Analiza rozkładu temperatury w szynoprzewodach i wpływ rezystancji zestyku na ich nagrzewanie. praca inżynierska
73. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w styczniku prądu przemiennego. praca inżynierska
74. Analiza i zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanym lokalu mieszkaniowym. praca magisterska
75. Analiza konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia. praca magisterska
76. Analiza i projekt rozdzielnicy SN o zadanych parametrach znamionowych stacji transformatorowej SN/nN praca magisterska
77. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów ciernych stosowanych w kolejnictwie praca inżynierska
78. Analiza konstrukcji wyłącznika magnetowydmuchowego praca inżynierska
79. Konstrukcje i zastosowanie szynoprzewodów niskich napięć praca inżynierska
80. Konstrukcje i sposoby połączeń szynoprzewodów niskich i średnich napięć praca inżynierska
81. Styczniki DC - wybrane zagadnienia praca inżynierska
82. Analiza dynamiki zestyków z wykorzystaniem Solidworks Motion i Solidworks Simulation na przykładzie styku tulipanowego praca inżynierska
83. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w stycznikach prądu stałego praca inżynierska
84. Przegląd styczników prądu stałego praca inżynierska
85. Analiza rozpływu temperatury w rozłącznikach bezpiecznikowych niskich napięć praca inżynierska
86. Konstrukcje i zastosowanie współczesnych układów stykowych tulipanowych praca inżynierska
87. Konstrukcje styczników prądu przemiennego praca inżynierska
88. Zasady projektowania elektromagnesów praca inżynierska
89. Przegląd konstrukcji aparatów elektrycznych prądu stałego w trakcji elektrycznej praca inżynierska
90. Przegląd rozwiązań systemów zasilania awaryjnego praca inżynierska
91. Układ sterowania automatycznych zwrotnic tramwajowych praca inżynierska
92. Analiza proównawcza zastosowania silników prądu stałego i przemiennego dużej mocy pod względem regulacji prędkości obrotowej w wybranym zakładzie przemysłowym (na przykladzie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.) praca inżynierska
93. Projekt Systemów Bezpieczeństwa Obiektów w budynku biurowym praca inżynierska
94. Zasady projektowania i budowy suwnic. praca inżynierska
95. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
96. Analiza techniczno - ekonomiczna przbudowy linii napowietrznej na linie kablowe Sn w sieci terenowej praca inżynierska
97. SPOSÓB PRACY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH NA LINIACH WYPOSAŻONYCH W SPZ praca inżynierska
98. Projekt instalacji elektrycznej dedykowanej dla domów wykonanych z drewna praca inżynierska
99. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
100. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
101. Projektowanie linii napowietrznych niskiego napięcia praca inżynierska
102. PROJEKT INSTALACJI ALARMOWEJ I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W OBIEKCIE PRZEMYSŁOWYM praca inżynierska
103. Zasady doboru aparatury elektrycznej i rozdzielnic niskiego napięcia praca inżynierska
104. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń kablowych praca inżynierska
105. Projekt instalacji elektrycznej w dużym obiekcie przemysłowym praca inżynierska
106. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie niedużego obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
107. Przegląd torów prądowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
108. OPRACOWANIE SIŁ OPOROWYCH W UKŁADACH STYKOWYCH TULIPANOWYCH praca inżynierska
109. Instalacje elektryczne w przemysłowych zakładach pracy praca inżynierska
110. ANALIZA BUDOWY OSPRZĘTU KABLOWEGO praca magisterska
111. Przegląd rozwiązań układów zestykowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
112. Zestyki i tory prądowe - budowa i badania praca inżynierska
113. Instalacje inteligentne w oparciu o sterowniki programowalne praca inżynierska
114. NAGRZEWANIE ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZY PRZEPŁYWIE PRĄDU ROBOCZEGO” praca inżynierska
115. Przegląd aparatów elektrycznych w systemie dystrybucji energii elektrycznej w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. praca inżynierska
116. Analiza parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego i średniego napięcia w budynkach usługowo - biurowych. praca magisterska
117. Konstrukcje rozdzielnic średniego napięcia praca magisterska
118. Analiza zasad ochrony odgromowej oraz statystyka uszkodzeń linii elektroenergetycznych praca magisterska
119. Analiza obliczeń prądów zwarciowych, doboru nastaw i zabezpieczeń dla magistrali rozległej sieci linii kablowej SN zasilanej z GPZ praca magisterska
120. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej budynku stacji paliw praca magisterska
121. Budowa styku tulipanowego oraz analiza wybranych zjawisk fizycznych styków w zestyku tulipanowym praca magisterska
122. Systemy i urządzenia elektryczne funkcjonujące w tramwajowej sieci trakcyjnej na przykładzie miasta Warszawa praca magisterska
123. Układy awaryjnego zasilania od budowy do badań praca magisterska
124. Analiza nagrzewania szynoprzewodów. Modelowanie oraz dobór torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. praca magisterska
125. Analiza jakości energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym praca magisterska
126. Niezawodność zasilania budynków biurowych praca magisterska
127. Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych magazynów energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
128. Analiza wyników pomiarów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia wykonanych kablami miedzianymi i aluminiowymi praca magisterska
129. Agregaty prądotwórcze - budowa i zasady działania praca inżynierska
130. Projekt układu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej praca inżynierska
131. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przeznaczenia szkolnego praca inżynierska
132. Konstrukcje uziemników praca inżynierska
133. ANALIZA PRZYŁĄCZANIA ROSZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO SIECI NISKICH NAPIĘĆ W POLSCE praca magisterska
134. Analiza ekonomiczno - techniczna zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu magazynowego z częścią biurową praca magisterska
135. Analiza ekonomiczno-techniczna zabezpieczenia serwerowni pod kątem elektrycznym i teletechnicznym. praca magisterska
136. Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa praca magisterska
137. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie budynku wielorodzinnego w zabudowie osiedla mieszkaniowego zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV praca inżynierska
138. Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
139. Analiza techniczno-ekonomiczna dwustronnego zasilania tuneli drogowych praca magisterska
140. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków usługowo-biurowych praca magisterska
141. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
142. Wyłączniki nadprądowe - od budowy do badań praca magisterska
143. Wyłączniki SN od budowy do badań praca magisterska
144. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
145. Niezawodność zasilania obiektów Centrum Danych praca inżynierska
146. Modułowe aparaty nieskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
147. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
148. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
149. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
150. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
151. Analiza techniczno-ekonomiczna odłączników, rozłączników i wyłączników w liniach SN praca magisterska
152. Projekt tyrystorowego załącznika zwarciowego praca inżynierska
153. Projekt instalacji elektrycznej dźwigu osobowo - towarowego o napędzie elektrycznym praca inżynierska
154. Awaryjne zasialnie w budownictwie jednorodzinym praca inżynierska
155. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
156. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych praca magisterska
157. Projekt instalacji elektrycznej inteligentnej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
158. Modernizacja linii średniego napięcia w oparciu o zdalną aparaturę przełączeniową w celu zwiększania niezawodności linii praca inżynierska
159. Analiza termiczna nagrzewania się toru prądowego wyłącznika nadprądowego w oparciu o narzędzia MES i badania eksperymentalne. praca magisterska
160. Budowa, zastosowanie i prace eksploatacyjne na R110 kV praca inżynierska
161. Projekt instalacji elektrycznej obiektu mieszkalnego praca inżynierska
162. Analiza wybranych parametrów jakości energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych zakładu produkcyjnego praca magisterska
163. Analiza zjawisk termicznych w urządzeń rozdzielczych praca magisterska
164. Nowoczesne metody migracji aparatów elektrycznych, automatyki i układu sterowania w maszynach przemysłowych praca magisterska
Back