Informacje o pracowniku:

dr inż. Łukasz Kolimas

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.kolimas@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Zwarciownia pok. 14; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Łukasz Kolimas
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Piątek, w godzinach: 10:00 - 12:00, Zwarciownia pokój 14
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 13:00 - 15:00, Zwarciownia pokój 14
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Konsultacje 10:00-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali ZW 14
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, (elective), GM 011
1DE1308:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, SK ZWARCIOWNIA
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DA1514:A - Electrical Apparatus – basic course GR1, GR2, SK ZWARCIOWNIA
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1220:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 108
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
Lab. 1ZE2274:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR3, druga połowa zjazdów, SK ZWARCIOWNIA
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
Konsultacje 13:00-15:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) , w sali ZW 14
13:10-13:55
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR3, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR2, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
16:30-17:15
17:20-18:05
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR1, wszystkie zjazdy, SK ZWARCIOWNIA
18:10-18:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza aparatów elektrycznych współpracujących w systemie automatyki sieci trakcyjnej praca magisterska
2. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy linii średniego napięcia 15kV praca magisterska
3. Przegląd urządzeń, przykładowe rozwiązania i perspektywy rozwoju małych elektrowni wiatrowych do zastosowania w mikroinstalacji praca inżynierska
4. Projekt rozdzielni średniego napięcia praca inżynierska
5. Instalacja elektryczna nN w domu jednorodzinnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby własne praca inżynierska
6. Linie napowietrzne i kablowe od budowy do badań - analiza zagadnienia awaryjności praca magisterska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych zasilania węzłów energetyki cieplnej praca magisterska
8. Przykładowy projekt zasilania serwerowni baz danych praca inżynierska
9. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych baterii zasilających oprawy oświetlenia awaryjnego praca inżynierska
10. Projekt instalacji elektrycznej zasilania serwerowni komputerowej praca inżynierska
11. Awaryjne zasialnie w budownictwie jednorodzinym praca inżynierska
12. Projekt instalacji elekrycznej zasilania gwarantowanego realizowanego przy pomocy agregatu z szybkim startem powyżej 15s wspomaganego lokalnymi UPS-ami. praca inżynierska
13. Automatyka zabezpieczeń i wyprowadzenie mocy z jednego bloku elektrowni wodnej praca inżynierska
14. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
15. Projekt instalacji elektrycznej budynku biurowo-magazynowego praca inżynierska
16. Analiza techniczno-ekonomiczna i zasady projektowania instalacji niskiego napięcia w zautomatyzowanym budynku usługowo-biurowym praca magisterska
17. Mikrofale - od rozważań technicznych do zastosowań praktycznych praca magisterska
18. Kompensacja mocy biernej w budynku wielorodzinnym praca magisterska
19. Sterowniki programowalne w automatyce przemysłowej praca inżynierska
20. Obciążalność prądowa kabli i ich zabezpieczenia praca inżynierska
21. Analiza ekonomiczno - techniczna projektu zasilenia obwodów pierwotnych i wtórnych, lotniskowego oświetlenia nawigacyjnego. praca magisterska
22. Analiza techniczno-ekonomiczna rodzaii zasilania potrzeb nietrakcyjnych kolei praca magisterska
23. Projekt linii kablowej 15kV zasilającej budynek usługowo-biurowy praca inżynierska
24. Nagrzewanie torów prądowych i zestyków praca inżynierska
25. Projekt rozdzielni trakcyjnych w pojazdach szynowych praca inżynierska
26. Analiza techniczno-ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia praca magisterska
27. Projekt instalacji elektrycznej w lokalu usługowym praca inżynierska
28. Projekt instalacji elektrycznej dźwigu osobowo - towarowego o napędzie elektrycznym praca inżynierska
29. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych praca magisterska
30. Nagrzewanie aparatów elektrycznych prądem ciągłym. praca inżynierska
31. Analiza porównawcza parametrów technicznych i właściwości metrologiczne przekładników prądowych i napięciowych średniego napięcia. praca inżynierska
32. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku o założonych parametrach technicznych - przykładowy projekt rozdzielnicy nN. praca magisterska
33. Nagrzewanie aparatów elektrycznych zestykowych nN i SN prądem ciągłym i zwarciowym. praca magisterska
34. Zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanych budynkach biurowo - usługowych. praca inżynierska
35. Łączniki, hamulce elektromagnetyczne i inne podzespoły elektryczne stosowane w żurawiach wieżowych. praca inżynierska
36. Konstrukcja i eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych powszechnego użytku. praca inżynierska
37. Stykowa i bezstykowa aparatura niskiego napięcia praca inżynierska
38. Analiza teoretyczna i projekt zmodernizowanej rozdzielnicy elektrownianej średniego napięcia praca magisterska
39. Analiza , dobór i projekt stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn. praca magisterska
40. Analiza pracy, rodzaje konstrukcji, eksploatacja i diagnostyka ograniczników przepięć średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
41. Analiza sposobów zabezpieczeń transformatorów przez aparaty elektryczne. praca inżynierska
42. Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych a niezawodność zasilania energią elektryczną praca magisterska
43. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru przekładników napięciowych średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
44. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru rozłączników średniego napięcia. praca magisterska
45. Nagrzewanie łączników elektrycznych i torów prądowych przy przepływie prądów przetężeniowych. praca inżynierska
46. Modelowanie rozkładu pola w stykach unipolarowych z osiowym polem magnetycznym wyłączników próżniowych. praca magisterska
47. konstrukcja, zastosowanie i eksploatacja aparatury niskiego napięcia. praca inżynierska
48. Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej. praca magisterska
49. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt stacji transformatorowej - rozdzielczej SN/nn praca magisterska
50. Ekologiczne źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju praca inżynierska
51. Modelowanie wybranych zachowań dynamicznych łuku elektrycznego w układach stykowych. praca magisterska
52. Analiza teoretyczna rozkładu prądu w zestykach. praca magisterska
53. Zasady doboru, usytuowania i ochrony odgromowej przekładników nN i SN w stacjach napowietrznych. praca inżynierska
54. Analiza teoretyczna obciążalności zwarciowej i wybór szynoprzewodów średniego napięcia praca magisterska
55. Metody gaszenia łuku prądu przemiennego i stałego praca inżynierska
56. Analiza kabli średnich i wysokich napięć praca inżynierska
57. Analiza zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego wraz z instalacją oświetlenia parkingu przed obiektem - przykładowy projekt rozdzielnicy nN i oświetlenia. praca magisterska
58. Opracowanie stanowiska do badania łącznika szybkiego praca inżynierska
59. Analiza kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
60. Urządzenia laboratoryjne stosowane w zwarciowniach praca inżynierska
61. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru aparatury średniego napięcia ( odłączniki, rozłączniki, wyłączniki) praca magisterska
62. Analiza zasilania w energie elektryczną wybranego obiektu użytkowego oraz projekt instalacji elektrycznej tego obiektu po stronie SN i nN. praca magisterska
63. Analiza nagrzewania toru prądowego z elementami stykowymi. praca inżynierska
64. Właściwości metrologiczne przekładników prądowych średniego napięcia. praca inżynierska
65. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt rozdzielnicy SN. praca magisterska
66. Analiza rozkładu temperatury szynoprzewodów i ich połączeń praca inżynierska
67. Analiza rozkładu temperatury w szynoprzewodach i wpływ rezystancji zestyku na ich nagrzewanie. praca inżynierska
68. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w styczniku prądu przemiennego. praca inżynierska
69. Analiza i zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanym lokalu mieszkaniowym. praca magisterska
70. Analiza konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia. praca magisterska
71. Analiza i projekt rozdzielnicy SN o zadanych parametrach znamionowych stacji transformatorowej SN/nN praca magisterska
72. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów ciernych stosowanych w kolejnictwie praca inżynierska
73. Analiza konstrukcji wyłącznika magnetowydmuchowego praca inżynierska
74. Konstrukcje i zastosowanie szynoprzewodów niskich napięć praca inżynierska
75. Konstrukcje i sposoby połączeń szynoprzewodów niskich i średnich napięć praca inżynierska
76. Styczniki DC - wybrane zagadnienia praca inżynierska
77. Analiza dynamiki zestyków z wykorzystaniem Solidworks Motion i Solidworks Simulation na przykładzie styku tulipanowego praca inżynierska
78. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w stycznikach prądu stałego praca inżynierska
79. Przegląd styczników prądu stałego praca inżynierska
80. Analiza rozpływu temperatury w rozłącznikach bezpiecznikowych niskich napięć praca inżynierska
81. Konstrukcje i zastosowanie współczesnych układów stykowych tulipanowych praca inżynierska
82. Konstrukcje styczników prądu przemiennego praca inżynierska
83. Zasady projektowania elektromagnesów praca inżynierska
84. Przegląd konstrukcji aparatów elektrycznych prądu stałego w trakcji elektrycznej praca inżynierska
85. Przegląd rozwiązań systemów zasilania awaryjnego praca inżynierska
86. Układ sterowania automatycznych zwrotnic tramwajowych praca inżynierska
87. Analiza proównawcza zastosowania silników prądu stałego i przemiennego dużej mocy pod względem regulacji prędkości obrotowej w wybranym zakładzie przemysłowym (na przykladzie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.) praca inżynierska
88. Projekt Systemów Bezpieczeństwa Obiektów w budynku biurowym praca inżynierska
89. Zasady projektowania i budowy suwnic. praca inżynierska
90. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
91. Analiza techniczno - ekonomiczna przbudowy linii napowietrznej na linie kablowe Sn w sieci terenowej praca inżynierska
92. SPOSÓB PRACY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH NA LINIACH WYPOSAŻONYCH W SPZ praca inżynierska
93. Projektowanie linii napowietrznych niskiego napięcia praca inżynierska
94. Projekt instalacji elektrycznej dedykowanej dla domów wykonanych z drewna praca inżynierska
95. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
96. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
97. PROJEKT INSTALACJI ALARMOWEJ I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W OBIEKCIE PRZEMYSŁOWYM praca inżynierska
98. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie niedużego obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
99. Zasady doboru aparatury elektrycznej i rozdzielnic niskiego napięcia praca inżynierska
100. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń kablowych praca inżynierska
101. Przegląd torów prądowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
102. Projekt instalacji elektrycznej w dużym obiekcie przemysłowym praca inżynierska
103. OPRACOWANIE SIŁ OPOROWYCH W UKŁADACH STYKOWYCH TULIPANOWYCH praca inżynierska
104. Instalacje elektryczne w przemysłowych zakładach pracy praca inżynierska
105. ANALIZA BUDOWY OSPRZĘTU KABLOWEGO praca magisterska
106. Przegląd rozwiązań układów zestykowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
107. Instalacje inteligentne w oparciu o sterowniki programowalne praca inżynierska
108. Zestyki i tory prądowe - budowa i badania praca inżynierska
109. NAGRZEWANIE ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZY PRZEPŁYWIE PRĄDU ROBOCZEGO” praca inżynierska
110. Analiza parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego i średniego napięcia w budynkach usługowo - biurowych. praca magisterska
111. Przegląd aparatów elektrycznych w systemie dystrybucji energii elektrycznej w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. praca inżynierska
112. Analiza obliczeń prądów zwarciowych, doboru nastaw i zabezpieczeń dla magistrali rozległej sieci linii kablowej SN zasilanej z GPZ praca magisterska
113. Konstrukcje rozdzielnic średniego napięcia praca magisterska
114. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej budynku stacji paliw praca magisterska
115. Analiza zasad ochrony odgromowej oraz statystyka uszkodzeń linii elektroenergetycznych praca magisterska
116. Budowa styku tulipanowego oraz analiza wybranych zjawisk fizycznych styków w zestyku tulipanowym praca magisterska
117. Układy awaryjnego zasilania od budowy do badań praca magisterska
118. Systemy i urządzenia elektryczne funkcjonujące w tramwajowej sieci trakcyjnej na przykładzie miasta Warszawa praca magisterska
119. Niezawodność zasilania budynków biurowych praca magisterska
120. Analiza nagrzewania szynoprzewodów. Modelowanie oraz dobór torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. praca magisterska
121. Analiza jakości energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym praca magisterska
122. Analiza wyników pomiarów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia wykonanych kablami miedzianymi i aluminiowymi praca magisterska
123. Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych magazynów energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
124. Agregaty prądotwórcze - budowa i zasady działania praca inżynierska
125. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przeznaczenia szkolnego praca inżynierska
126. Projekt układu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej praca inżynierska
127. Konstrukcje uziemników praca inżynierska
128. Analiza ekonomiczno - techniczna zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu magazynowego z częścią biurową praca magisterska
129. ANALIZA PRZYŁĄCZANIA ROSZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO SIECI NISKICH NAPIĘĆ W POLSCE praca magisterska
130. Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
131. Analiza ekonomiczno-techniczna zabezpieczenia serwerowni pod kątem elektrycznym i teletechnicznym. praca magisterska
132. Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa praca magisterska
133. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie budynku wielorodzinnego w zabudowie osiedla mieszkaniowego zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV praca inżynierska
134. Analiza techniczno-ekonomiczna dwustronnego zasilania tuneli drogowych praca magisterska
135. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków usługowo-biurowych praca magisterska
136. Wyłączniki nadprądowe - od budowy do badań praca magisterska
137. Wyłączniki SN od budowy do badań praca magisterska
138. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
139. Niezawodność zasilania obiektów Centrum Danych praca inżynierska
140. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
Powrót