Employee information:

dr inż. Łukasz Kolimas

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:lukasz.kolimas@pw.edu.pl
 • Phone: Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Zwarciownia pok. 14 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Łukasz Kolimas
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

 • Friday, at: 14:15 - 15:00, Stara Kotłownia pokój 14B
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies full-time (appointment booking not required )
 • Saturday, at: 15:40 - 17:00, Stara Kotłownia pokój 14B
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies part-time (extramural) (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2021L:

 • 1. 1DE2125 - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych Laboratory, Poniedziałek 12:15-14:00, Room: SK ZWARCIOWNIA
 • Lecture, Niedziela 09:00-11:25, Room: GM 011
 • Laboratory, Niedziela 09:00-11:25, Room: SK ZWARCIOWNIA
 • Laboratory, Poniedziałek 14:15-16:00, Room: SK ZWARCIOWNIA
 • 2. 1DA1213 - Mechanical Engineering Lecture, Piątek 10:15-12:00, Room: SK 107a
 • 3. 1DE1308 - Podstawy mechaniki Lecture, Piątek 12:15-14:00, Room: GG 219
 • Lecture, Piątek 19:30-21:05, Room: SK 108
 • 4. 1ZE1652 - Urządzenia i aparaty elektryczne Laboratory, Sobota 15:40-17:15, Room: SK ZWARCIOWNIA
 • Laboratory, Sobota 14:00-15:35, Room: SK ZWARCIOWNIA

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DA1213:A - Mechanical Engineering GR1, GR2, SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR2, even classes meetings, Kod TEAMS: cqs0xar, SK ZWARCIOWNIA
1DE1308:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, GR3, GG 219
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2125:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR1, even classes meetings, SK ZWARCIOWNIA
Office hours 14:15-15:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (appointment booking not required) , in room SK 14B
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1220:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, all meetings, zajęcia zdalne, SK 108
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
1ZE2274:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR2, GR3, first half of meetings, GM 011
Lab. 1ZE2274:A - Badania i diagnostyka urządzeń elektrycznych GR3, cycle other, SK ZWARCIOWNIA
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR1, all meetings, zajęcia zdalne, SK ZWARCIOWNIA
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 1ZE1652:A - Urządzenia i aparaty elektryczne GR2, all meetings, zajęcia zdalne, SK ZWARCIOWNIA
Office hours 15:40-17:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (appointment booking not required) , in room SK 14B
16:30-17:15

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Analiza aparatów elektrycznych współpracujących w systemie automatyki sieci trakcyjnej praca magisterska
2. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy linii średniego napięcia 15kV praca magisterska
3. Przegląd urządzeń, przykładowe rozwiązania i perspektywy rozwoju małych elektrowni wiatrowych do zastosowania w mikroinstalacji praca inżynierska
4. Projekt rozdzielni średniego napięcia praca inżynierska
5. Instalacja elektryczna nN w domu jednorodzinnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby własne praca inżynierska
6. Linie napowietrzne i kablowe od budowy do badań - analiza zagadnienia awaryjności praca magisterska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych zasilania węzłów energetyki cieplnej praca magisterska
8. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
9. Przykładowy projekt zasilania serwerowni baz danych praca inżynierska
10. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych baterii zasilających oprawy oświetlenia awaryjnego praca inżynierska
11. Projekt instalacji elektrycznej zasilania serwerowni komputerowej praca inżynierska
12. Projekt instalacji elekrycznej zasilania gwarantowanego realizowanego przy pomocy agregatu z szybkim startem powyżej 15s wspomaganego lokalnymi UPS-ami. praca inżynierska
13. Automatyka zabezpieczeń i wyprowadzenie mocy z jednego bloku elektrowni wodnej praca inżynierska
14. Projekt instalacji elektrycznej budynku biurowo-magazynowego praca inżynierska
15. Analiza techniczno-ekonomiczna i zasady projektowania instalacji niskiego napięcia w zautomatyzowanym budynku usługowo-biurowym praca magisterska
16. Mikrofale - od rozważań technicznych do zastosowań praktycznych praca magisterska
17. Kompensacja mocy biernej w budynku wielorodzinnym praca magisterska
18. Obciążalność prądowa kabli i ich zabezpieczenia praca inżynierska
19. Analiza ekonomiczno - techniczna projektu zasilenia obwodów pierwotnych i wtórnych, lotniskowego oświetlenia nawigacyjnego. praca magisterska
20. Analiza techniczno-ekonomiczna rodzaii zasilania potrzeb nietrakcyjnych kolei praca magisterska
21. Projekt linii kablowej 15kV zasilającej budynek usługowo-biurowy praca inżynierska
22. Nagrzewanie torów prądowych i zestyków praca inżynierska
23. Projekt rozdzielni trakcyjnych w pojazdach szynowych praca inżynierska
24. Analiza techniczno-ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia praca magisterska
25. Projekt instalacji elektrycznej w lokalu usługowym praca inżynierska
26. Wybrane próby aparatów modułowych niskiego napięcia AC i DC praca inżynierska
27. Projekt instalacji w obiekcie o charakterze biurowym praca inżynierska
28. Sterowniki programowalne w automatyce przemysłowej praca inżynierska
29. Projekt elektroenergetyczny Centrum Przetwarzania Danych praca inżynierska
30. Najnowsze analizy ekonomiczno-techniczne budowy i modernizacji linii średniego napięcia praca magisterska
31. Zasady projektowania instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia praca inżynierska
32. Analiza parametrów elektrycznych i mechanicznych w szynoprzewodach praca magisterska
33. Nowoczesne metody migracji aparatów elektrycznych, automatyki i układu sterowania w maszynach przemysłowych praca magisterska
34. Analiza układów zasilania z OZE praca magisterska
35. Analiza strat energii w sieciach HVDC oraz porównanie ze stratami sieci wysokich napięć prądu przemiennego praca magisterska
36. Analiza zjawisk termicznych w urządzeń rozdzielczych praca magisterska
37. Nagrzewanie aparatów elektrycznych prądem ciągłym. praca inżynierska
38. Analiza porównawcza parametrów technicznych i właściwości metrologiczne przekładników prądowych i napięciowych średniego napięcia. praca inżynierska
39. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku o założonych parametrach technicznych - przykładowy projekt rozdzielnicy nN. praca magisterska
40. Nagrzewanie aparatów elektrycznych zestykowych nN i SN prądem ciągłym i zwarciowym. praca magisterska
41. Zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanych budynkach biurowo - usługowych. praca inżynierska
42. Łączniki, hamulce elektromagnetyczne i inne podzespoły elektryczne stosowane w żurawiach wieżowych. praca inżynierska
43. Konstrukcja i eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych powszechnego użytku. praca inżynierska
44. Stykowa i bezstykowa aparatura niskiego napięcia praca inżynierska
45. Analiza teoretyczna i projekt zmodernizowanej rozdzielnicy elektrownianej średniego napięcia praca magisterska
46. Analiza , dobór i projekt stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn. praca magisterska
47. Analiza pracy, rodzaje konstrukcji, eksploatacja i diagnostyka ograniczników przepięć średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
48. Analiza sposobów zabezpieczeń transformatorów przez aparaty elektryczne. praca inżynierska
49. Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych a niezawodność zasilania energią elektryczną praca magisterska
50. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru przekładników napięciowych średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
51. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru rozłączników średniego napięcia. praca magisterska
52. Nagrzewanie łączników elektrycznych i torów prądowych przy przepływie prądów przetężeniowych. praca inżynierska
53. Modelowanie rozkładu pola w stykach unipolarowych z osiowym polem magnetycznym wyłączników próżniowych. praca magisterska
54. konstrukcja, zastosowanie i eksploatacja aparatury niskiego napięcia. praca inżynierska
55. Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej. praca magisterska
56. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt stacji transformatorowej - rozdzielczej SN/nn praca magisterska
57. Ekologiczne źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju praca inżynierska
58. Modelowanie wybranych zachowań dynamicznych łuku elektrycznego w układach stykowych. praca magisterska
59. Analiza teoretyczna rozkładu prądu w zestykach. praca magisterska
60. Zasady doboru, usytuowania i ochrony odgromowej przekładników nN i SN w stacjach napowietrznych. praca inżynierska
61. Analiza teoretyczna obciążalności zwarciowej i wybór szynoprzewodów średniego napięcia praca magisterska
62. Metody gaszenia łuku prądu przemiennego i stałego praca inżynierska
63. Analiza kabli średnich i wysokich napięć praca inżynierska
64. Analiza zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego wraz z instalacją oświetlenia parkingu przed obiektem - przykładowy projekt rozdzielnicy nN i oświetlenia. praca magisterska
65. Opracowanie stanowiska do badania łącznika szybkiego praca inżynierska
66. Analiza kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
67. Urządzenia laboratoryjne stosowane w zwarciowniach praca inżynierska
68. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru aparatury średniego napięcia ( odłączniki, rozłączniki, wyłączniki) praca magisterska
69. Analiza zasilania w energie elektryczną wybranego obiektu użytkowego oraz projekt instalacji elektrycznej tego obiektu po stronie SN i nN. praca magisterska
70. Analiza nagrzewania toru prądowego z elementami stykowymi. praca inżynierska
71. Właściwości metrologiczne przekładników prądowych średniego napięcia. praca inżynierska
72. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt rozdzielnicy SN. praca magisterska
73. Analiza rozkładu temperatury szynoprzewodów i ich połączeń praca inżynierska
74. Analiza rozkładu temperatury w szynoprzewodach i wpływ rezystancji zestyku na ich nagrzewanie. praca inżynierska
75. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w styczniku prądu przemiennego. praca inżynierska
76. Analiza i zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanym lokalu mieszkaniowym. praca magisterska
77. Analiza konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia. praca magisterska
78. Analiza i projekt rozdzielnicy SN o zadanych parametrach znamionowych stacji transformatorowej SN/nN praca magisterska
79. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów ciernych stosowanych w kolejnictwie praca inżynierska
80. Analiza konstrukcji wyłącznika magnetowydmuchowego praca inżynierska
81. Konstrukcje i zastosowanie szynoprzewodów niskich napięć praca inżynierska
82. Konstrukcje i sposoby połączeń szynoprzewodów niskich i średnich napięć praca inżynierska
83. Styczniki DC - wybrane zagadnienia praca inżynierska
84. Analiza dynamiki zestyków z wykorzystaniem Solidworks Motion i Solidworks Simulation na przykładzie styku tulipanowego praca inżynierska
85. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w stycznikach prądu stałego praca inżynierska
86. Przegląd styczników prądu stałego praca inżynierska
87. Analiza rozpływu temperatury w rozłącznikach bezpiecznikowych niskich napięć praca inżynierska
88. Konstrukcje i zastosowanie współczesnych układów stykowych tulipanowych praca inżynierska
89. Konstrukcje styczników prądu przemiennego praca inżynierska
90. Zasady projektowania elektromagnesów praca inżynierska
91. Przegląd konstrukcji aparatów elektrycznych prądu stałego w trakcji elektrycznej praca inżynierska
92. Przegląd rozwiązań systemów zasilania awaryjnego praca inżynierska
93. Układ sterowania automatycznych zwrotnic tramwajowych praca inżynierska
94. Analiza proównawcza zastosowania silników prądu stałego i przemiennego dużej mocy pod względem regulacji prędkości obrotowej w wybranym zakładzie przemysłowym (na przykladzie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.) praca inżynierska
95. Projekt Systemów Bezpieczeństwa Obiektów w budynku biurowym praca inżynierska
96. Zasady projektowania i budowy suwnic. praca inżynierska
97. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
98. Analiza techniczno - ekonomiczna przbudowy linii napowietrznej na linie kablowe Sn w sieci terenowej praca inżynierska
99. SPOSÓB PRACY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH NA LINIACH WYPOSAŻONYCH W SPZ praca inżynierska
100. Projekt instalacji elektrycznej dedykowanej dla domów wykonanych z drewna praca inżynierska
101. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
102. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
103. Projektowanie linii napowietrznych niskiego napięcia praca inżynierska
104. PROJEKT INSTALACJI ALARMOWEJ I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W OBIEKCIE PRZEMYSŁOWYM praca inżynierska
105. Zasady doboru aparatury elektrycznej i rozdzielnic niskiego napięcia praca inżynierska
106. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń kablowych praca inżynierska
107. Projekt instalacji elektrycznej w dużym obiekcie przemysłowym praca inżynierska
108. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie niedużego obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
109. Przegląd torów prądowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
110. OPRACOWANIE SIŁ OPOROWYCH W UKŁADACH STYKOWYCH TULIPANOWYCH praca inżynierska
111. Instalacje elektryczne w przemysłowych zakładach pracy praca inżynierska
112. ANALIZA BUDOWY OSPRZĘTU KABLOWEGO praca magisterska
113. Przegląd rozwiązań układów zestykowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
114. Zestyki i tory prądowe - budowa i badania praca inżynierska
115. Instalacje inteligentne w oparciu o sterowniki programowalne praca inżynierska
116. NAGRZEWANIE ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZY PRZEPŁYWIE PRĄDU ROBOCZEGO” praca inżynierska
117. Przegląd aparatów elektrycznych w systemie dystrybucji energii elektrycznej w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. praca inżynierska
118. Analiza parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego i średniego napięcia w budynkach usługowo - biurowych. praca magisterska
119. Konstrukcje rozdzielnic średniego napięcia praca magisterska
120. Analiza zasad ochrony odgromowej oraz statystyka uszkodzeń linii elektroenergetycznych praca magisterska
121. Analiza obliczeń prądów zwarciowych, doboru nastaw i zabezpieczeń dla magistrali rozległej sieci linii kablowej SN zasilanej z GPZ praca magisterska
122. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej budynku stacji paliw praca magisterska
123. Budowa styku tulipanowego oraz analiza wybranych zjawisk fizycznych styków w zestyku tulipanowym praca magisterska
124. Systemy i urządzenia elektryczne funkcjonujące w tramwajowej sieci trakcyjnej na przykładzie miasta Warszawa praca magisterska
125. Układy awaryjnego zasilania od budowy do badań praca magisterska
126. Analiza nagrzewania szynoprzewodów. Modelowanie oraz dobór torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. praca magisterska
127. Analiza jakości energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym praca magisterska
128. Niezawodność zasilania budynków biurowych praca magisterska
129. Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych magazynów energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
130. Analiza wyników pomiarów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia wykonanych kablami miedzianymi i aluminiowymi praca magisterska
131. Agregaty prądotwórcze - budowa i zasady działania praca inżynierska
132. Projekt układu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej praca inżynierska
133. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przeznaczenia szkolnego praca inżynierska
134. Konstrukcje uziemników praca inżynierska
135. ANALIZA PRZYŁĄCZANIA ROSZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO SIECI NISKICH NAPIĘĆ W POLSCE praca magisterska
136. Analiza ekonomiczno - techniczna zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu magazynowego z częścią biurową praca magisterska
137. Analiza ekonomiczno-techniczna zabezpieczenia serwerowni pod kątem elektrycznym i teletechnicznym. praca magisterska
138. Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa praca magisterska
139. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie budynku wielorodzinnego w zabudowie osiedla mieszkaniowego zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV praca inżynierska
140. Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
141. Analiza techniczno-ekonomiczna dwustronnego zasilania tuneli drogowych praca magisterska
142. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków usługowo-biurowych praca magisterska
143. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
144. Wyłączniki nadprądowe - od budowy do badań praca magisterska
145. Wyłączniki SN od budowy do badań praca magisterska
146. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
147. Niezawodność zasilania obiektów Centrum Danych praca inżynierska
148. Modułowe aparaty nieskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
149. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
150. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
151. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
152. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
153. Analiza techniczno-ekonomiczna odłączników, rozłączników i wyłączników w liniach SN praca magisterska
154. Projekt tyrystorowego załącznika zwarciowego praca inżynierska
155. Projekt instalacji elektrycznej dźwigu osobowo - towarowego o napędzie elektrycznym praca inżynierska
156. Awaryjne zasialnie w budownictwie jednorodzinym praca inżynierska
157. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
158. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych praca magisterska
159. Projekt instalacji elektrycznej inteligentnej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
160. Modernizacja linii średniego napięcia w oparciu o zdalną aparaturę przełączeniową w celu zwiększania niezawodności linii praca inżynierska
161. Analiza termiczna nagrzewania się toru prądowego wyłącznika nadprądowego w oparciu o narzędzia MES i badania eksperymentalne. praca magisterska
162. Budowa, zastosowanie i prace eksploatacyjne na R110 kV praca inżynierska
163. Projekt instalacji elektrycznej obiektu mieszkalnego praca inżynierska
164. Analiza wybranych parametrów jakości energii elektrycznej w instalacjach elektrycznych zakładu produkcyjnego praca magisterska
Back