Informacje o pracowniku:

dr inż. Łukasz Kolimas

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:lukasz.kolimas@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: Zwarciownia: +48 22 2345488, sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Zwarciownia pok. 14 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Łukasz Kolimas
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Środa, w godzinach: 08:15 - 10:00, Zwarciownia pokój 14
        w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Konsultacje 8:15-10:00 w okresie 1.10.2019 - 29.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali ZW 14
Proj. 2DE2253:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR1, II połowa sem., GM 105
2DE2253:A - Komputerowe projektowanie urządzeń elektrycznych GR1, I połowa sem., GM 104
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, GR2, GR3, GG 226
1DA1716:A - Computer Aided Designing of Power Systems Equipment GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
Lab. 1DA1716:A - Computer Aided Designing of Power Systems Equipment GR1, GR2, II połowa sem., GM 105
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR1, GM 104
2DE2250:A - Aparatura łączeniowo-sterująca obwodów oświetleniowych GR8, GM 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR2, GM 104
Lab. 2DE2250:A - Aparatura łączeniowo-sterująca obwodów oświetleniowych GR8, II połowa sem., SK ZWARCIOWNIA
15:15-16:00
16:15-17:00
Ćw. 1DR1121:A - Podstawy mechaniki GR3, GM 104
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza aparatów elektrycznych współpracujących w systemie automatyki sieci trakcyjnej praca magisterska
2. Analiza techniczno - ekonomiczna budowy linii średniego napięcia 15kV praca magisterska
3. Przegląd urządzeń, przykładowe rozwiązania i perspektywy rozwoju małych elektrowni wiatrowych do zastosowania w mikroinstalacji praca inżynierska
4. Projekt rozdzielni średniego napięcia praca inżynierska
5. Instalacja elektryczna nN w domu jednorodzinnym wraz z instalacją fotowoltaiczną na potrzeby własne praca inżynierska
6. Linie napowietrzne i kablowe od budowy do badań - analiza zagadnienia awaryjności praca magisterska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych i projektowych zasilania węzłów energetyki cieplnej praca magisterska
8. Przykładowy projekt zasilania serwerowni baz danych praca inżynierska
9. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych baterii zasilających oprawy oświetlenia awaryjnego praca inżynierska
10. Projekt instalacji elektrycznej zasilania serwerowni komputerowej praca inżynierska
11. Awaryjne zasialnie w budownictwie jednorodzinym praca inżynierska
12. Projekt instalacji elekrycznej zasilania gwarantowanego realizowanego przy pomocy agregatu z szybkim startem powyżej 15s wspomaganego lokalnymi UPS-ami. praca inżynierska
13. Automatyka zabezpieczeń i wyprowadzenie mocy z jednego bloku elektrowni wodnej praca inżynierska
14. Projekt instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym praca inżynierska
15. Projekt instalacji elektrycznej budynku biurowo-magazynowego praca inżynierska
16. Analiza techniczno-ekonomiczna i zasady projektowania instalacji niskiego napięcia w zautomatyzowanym budynku usługowo-biurowym praca magisterska
17. Mikrofale - od rozważań technicznych do zastosowań praktycznych praca magisterska
18. Kompensacja mocy biernej w budynku wielorodzinnym praca magisterska
19. Obciążalność prądowa kabli i ich zabezpieczenia praca inżynierska
20. Analiza ekonomiczno - techniczna projektu zasilenia obwodów pierwotnych i wtórnych, lotniskowego oświetlenia nawigacyjnego. praca magisterska
21. Analiza techniczno-ekonomiczna rodzaii zasilania potrzeb nietrakcyjnych kolei praca magisterska
22. Projekt linii kablowej 15kV zasilającej budynek usługowo-biurowy praca inżynierska
23. Nagrzewanie torów prądowych i zestyków praca inżynierska
24. Projekt rozdzielni trakcyjnych w pojazdach szynowych praca inżynierska
25. Analiza techniczno-ekonomiczna różnych rozwiązań konstrukcyjnych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia praca magisterska
26. Projekt instalacji elektrycznej w lokalu usługowym praca inżynierska
27. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków przemysłowych praca magisterska
28. Projekt instalacji w obiekcie o charakterze biurowym praca inżynierska
29. Sterowniki programowalne w automatyce przemysłowej praca inżynierska
30. Projekt elektroenergetyczny Centrum Przetwarzania Danych praca inżynierska
31. Nagrzewanie aparatów elektrycznych prądem ciągłym. praca inżynierska
32. Analiza porównawcza parametrów technicznych i właściwości metrologiczne przekładników prądowych i napięciowych średniego napięcia. praca inżynierska
33. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną budynku o założonych parametrach technicznych - przykładowy projekt rozdzielnicy nN. praca magisterska
34. Nagrzewanie aparatów elektrycznych zestykowych nN i SN prądem ciągłym i zwarciowym. praca magisterska
35. Zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanych budynkach biurowo - usługowych. praca inżynierska
36. Łączniki, hamulce elektromagnetyczne i inne podzespoły elektryczne stosowane w żurawiach wieżowych. praca inżynierska
37. Konstrukcja i eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych powszechnego użytku. praca inżynierska
38. Stykowa i bezstykowa aparatura niskiego napięcia praca inżynierska
39. Analiza teoretyczna i projekt zmodernizowanej rozdzielnicy elektrownianej średniego napięcia praca magisterska
40. Analiza , dobór i projekt stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn. praca magisterska
41. Analiza pracy, rodzaje konstrukcji, eksploatacja i diagnostyka ograniczników przepięć średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
42. Analiza sposobów zabezpieczeń transformatorów przez aparaty elektryczne. praca inżynierska
43. Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych a niezawodność zasilania energią elektryczną praca magisterska
44. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru przekładników napięciowych średniego i wysokiego napięcia. praca magisterska
45. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru rozłączników średniego napięcia. praca magisterska
46. Nagrzewanie łączników elektrycznych i torów prądowych przy przepływie prądów przetężeniowych. praca inżynierska
47. Modelowanie rozkładu pola w stykach unipolarowych z osiowym polem magnetycznym wyłączników próżniowych. praca magisterska
48. konstrukcja, zastosowanie i eksploatacja aparatury niskiego napięcia. praca inżynierska
49. Warunki pracy wyłączników średniego napięcia w układach kompensacji mocy biernej. praca magisterska
50. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt stacji transformatorowej - rozdzielczej SN/nn praca magisterska
51. Ekologiczne źródła wytwarzania energii elektrycznej w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju praca inżynierska
52. Modelowanie wybranych zachowań dynamicznych łuku elektrycznego w układach stykowych. praca magisterska
53. Analiza teoretyczna rozkładu prądu w zestykach. praca magisterska
54. Zasady doboru, usytuowania i ochrony odgromowej przekładników nN i SN w stacjach napowietrznych. praca inżynierska
55. Analiza teoretyczna obciążalności zwarciowej i wybór szynoprzewodów średniego napięcia praca magisterska
56. Metody gaszenia łuku prądu przemiennego i stałego praca inżynierska
57. Analiza kabli średnich i wysokich napięć praca inżynierska
58. Analiza zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego wraz z instalacją oświetlenia parkingu przed obiektem - przykładowy projekt rozdzielnicy nN i oświetlenia. praca magisterska
59. Opracowanie stanowiska do badania łącznika szybkiego praca inżynierska
60. Analiza kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego i średniego napięcia praca magisterska
61. Urządzenia laboratoryjne stosowane w zwarciowniach praca inżynierska
62. Analiza pracy, konstrukcje i zasady doboru aparatury średniego napięcia ( odłączniki, rozłączniki, wyłączniki) praca magisterska
63. Analiza zasilania w energie elektryczną wybranego obiektu użytkowego oraz projekt instalacji elektrycznej tego obiektu po stronie SN i nN. praca magisterska
64. Analiza nagrzewania toru prądowego z elementami stykowymi. praca inżynierska
65. Właściwości metrologiczne przekładników prądowych średniego napięcia. praca inżynierska
66. Analiza rozwiązań, obliczenia i projekt rozdzielnicy SN. praca magisterska
67. Analiza rozkładu temperatury szynoprzewodów i ich połączeń praca inżynierska
68. Analiza rozkładu temperatury w szynoprzewodach i wpływ rezystancji zestyku na ich nagrzewanie. praca inżynierska
69. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w styczniku prądu przemiennego. praca inżynierska
70. Analiza i zasady projektowania instalacji nN w zautomatyzowanym lokalu mieszkaniowym. praca magisterska
71. Analiza konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia. praca magisterska
72. Analiza i projekt rozdzielnicy SN o zadanych parametrach znamionowych stacji transformatorowej SN/nN praca magisterska
73. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych układów ciernych stosowanych w kolejnictwie praca inżynierska
74. Analiza konstrukcji wyłącznika magnetowydmuchowego praca inżynierska
75. Konstrukcje i zastosowanie szynoprzewodów niskich napięć praca inżynierska
76. Konstrukcje i sposoby połączeń szynoprzewodów niskich i średnich napięć praca inżynierska
77. Styczniki DC - wybrane zagadnienia praca inżynierska
78. Analiza dynamiki zestyków z wykorzystaniem Solidworks Motion i Solidworks Simulation na przykładzie styku tulipanowego praca inżynierska
79. Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego w stycznikach prądu stałego praca inżynierska
80. Przegląd styczników prądu stałego praca inżynierska
81. Analiza rozpływu temperatury w rozłącznikach bezpiecznikowych niskich napięć praca inżynierska
82. Konstrukcje i zastosowanie współczesnych układów stykowych tulipanowych praca inżynierska
83. Konstrukcje styczników prądu przemiennego praca inżynierska
84. Zasady projektowania elektromagnesów praca inżynierska
85. Przegląd konstrukcji aparatów elektrycznych prądu stałego w trakcji elektrycznej praca inżynierska
86. Przegląd rozwiązań systemów zasilania awaryjnego praca inżynierska
87. Układ sterowania automatycznych zwrotnic tramwajowych praca inżynierska
88. Analiza proównawcza zastosowania silników prądu stałego i przemiennego dużej mocy pod względem regulacji prędkości obrotowej w wybranym zakładzie przemysłowym (na przykladzie Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.) praca inżynierska
89. Projekt Systemów Bezpieczeństwa Obiektów w budynku biurowym praca inżynierska
90. Zasady projektowania i budowy suwnic. praca inżynierska
91. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
92. Analiza techniczno - ekonomiczna przbudowy linii napowietrznej na linie kablowe Sn w sieci terenowej praca inżynierska
93. SPOSÓB PRACY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH NA LINIACH WYPOSAŻONYCH W SPZ praca inżynierska
94. Projektowanie linii napowietrznych niskiego napięcia praca inżynierska
95. Projekt instalacji elektrycznej dedykowanej dla domów wykonanych z drewna praca inżynierska
96. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
97. Analiza sił elektrodynamicznych w torach wielkoprądowych praca magisterska
98. PROJEKT INSTALACJI ALARMOWEJ I OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W OBIEKCIE PRZEMYSŁOWYM praca inżynierska
99. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie niedużego obiektu użyteczności publicznej praca inżynierska
100. Zasady doboru aparatury elektrycznej i rozdzielnic niskiego napięcia praca inżynierska
101. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych połączeń kablowych praca inżynierska
102. Przegląd torów prądowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
103. Projekt instalacji elektrycznej w dużym obiekcie przemysłowym praca inżynierska
104. OPRACOWANIE SIŁ OPOROWYCH W UKŁADACH STYKOWYCH TULIPANOWYCH praca inżynierska
105. Instalacje elektryczne w przemysłowych zakładach pracy praca inżynierska
106. ANALIZA BUDOWY OSPRZĘTU KABLOWEGO praca magisterska
107. Przegląd rozwiązań układów zestykowych w rozdzielnicach średnich napięć praca inżynierska
108. Instalacje inteligentne w oparciu o sterowniki programowalne praca inżynierska
109. Zestyki i tory prądowe - budowa i badania praca inżynierska
110. NAGRZEWANIE ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRZY PRZEPŁYWIE PRĄDU ROBOCZEGO” praca inżynierska
111. Analiza parametrów elektrycznych w instalacjach niskiego i średniego napięcia w budynkach usługowo - biurowych. praca magisterska
112. Przegląd aparatów elektrycznych w systemie dystrybucji energii elektrycznej w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. praca inżynierska
113. Analiza obliczeń prądów zwarciowych, doboru nastaw i zabezpieczeń dla magistrali rozległej sieci linii kablowej SN zasilanej z GPZ praca magisterska
114. Konstrukcje rozdzielnic średniego napięcia praca magisterska
115. Analiza instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej budynku stacji paliw praca magisterska
116. Analiza zasad ochrony odgromowej oraz statystyka uszkodzeń linii elektroenergetycznych praca magisterska
117. Budowa styku tulipanowego oraz analiza wybranych zjawisk fizycznych styków w zestyku tulipanowym praca magisterska
118. Układy awaryjnego zasilania od budowy do badań praca magisterska
119. Systemy i urządzenia elektryczne funkcjonujące w tramwajowej sieci trakcyjnej na przykładzie miasta Warszawa praca magisterska
120. Niezawodność zasilania budynków biurowych praca magisterska
121. Analiza nagrzewania szynoprzewodów. Modelowanie oraz dobór torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia. praca magisterska
122. Analiza jakości energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym praca magisterska
123. Analiza wyników pomiarów elektrycznych w instalacjach niskiego napięcia wykonanych kablami miedzianymi i aluminiowymi praca magisterska
124. Analiza możliwości wykorzystania nowoczesnych magazynów energii elektrycznej w kontekście bezpieczeństwa i stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
125. Agregaty prądotwórcze - budowa i zasady działania praca inżynierska
126. Projekt instalacji elektrycznej w budynku przeznaczenia szkolnego praca inżynierska
127. Projekt układu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie użyteczności publicznej praca inżynierska
128. Konstrukcje uziemników praca inżynierska
129. Analiza ekonomiczno - techniczna zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu magazynowego z częścią biurową praca magisterska
130. ANALIZA PRZYŁĄCZANIA ROSZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DO SIECI NISKICH NAPIĘĆ W POLSCE praca magisterska
131. Rozdzielnice elektryczne niskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
132. Analiza ekonomiczno-techniczna zabezpieczenia serwerowni pod kątem elektrycznym i teletechnicznym. praca magisterska
133. Analiza techniczno-ekonomiczna wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa praca magisterska
134. Projekt instalacji elektrycznej na przykładzie budynku wielorodzinnego w zabudowie osiedla mieszkaniowego zasilanego ze stacji transformatorowej 15/0,4kV praca inżynierska
135. Analiza techniczno-ekonomiczna dwustronnego zasilania tuneli drogowych praca magisterska
136. Analiza mocy biernej w instalacjach elektrycznych budynków usługowo-biurowych praca magisterska
137. Wyłączniki nadprądowe - od budowy do badań praca magisterska
138. Wyłączniki SN od budowy do badań praca magisterska
139. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
140. Niezawodność zasilania obiektów Centrum Danych praca inżynierska
141. Badanie jakości energii elektrycznej w instalacjach budynków magazynowo-biurowych praca magisterska
142. Modułowe aparaty nieskiego napięcia od budowy do badań praca magisterska
143. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
144. Kompensacja mocy biernej w obiekcie o charakterze produkcyjnym praca magisterska
145. Analiza techniczno-ekonomiczna odłączników, rozłączników i wyłączników w liniach SN praca magisterska
146. Projekt instalacji elektrycznej dźwigu osobowo - towarowego o napędzie elektrycznym praca inżynierska
147. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
148. Analiza jakości oraz charakterystyki zużycia energii elektrycznej w kompleksie hotelowo-biurowo-usługowym praca magisterska
149. Projekt tyrystorowego załącznika zwarciowego praca inżynierska
Powrót