Informacje o pracowniku:

dr inż. Grzegorz Sarwas

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:sarwasg@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 05 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~sarwasg 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Grzegorz Sarwas
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2012 roku obroniłem rozprawę doktorską z Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pt."Modelling and control of the system with ultracapacitor using the fractional order calculus".

Do mojego zakresu zainteresowań należą takie dziedziny jak: widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, modelowanie danych i obiektów fizycznych.

Oprócz działalności naukowej pracowałem w firmach zajmujących się automatyką przemysłową oraz przetwarzaniem obrazów i danych. Byłem kierownikiem działu R&D w spółce Lingaro, a od stycznia 2018 roku pełnię funkcję kierownika działu R&D w spółce Sport Algorithmics and Gaming.

Jestem współtwórcą dwóch patentów z dziedziny przetwarzania obrazów, jak również współautorem wielu prac naukowych z modelowania danych i przetwarzania obrazów.


Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR3, SK 204
Proj. 1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR3, Cykl inny, zajęcia blokowe w ustalonych terminach, SK 204
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR3, I połowa sem., SK 107a
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BDA-112:A - Seminarium dyplomowe GR1, Cykl inny, SK 204
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Analiza algorytmów interpolacji nagrań wideo do tworzenia nagrań slow motion. magisterski
2. Badanie algorytmów poprawy rozdzielczości obrazów magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Estymacja pozy piłkarzy dla obrazów w niskiej rozdzielczości. magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Opracowanie modelu gry w piłkę nożną. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. System dobierający makijaż. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Wirutalna przymierzalnia ubrań. magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Poprawa rozdzielczości zdjęć twarzy. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
8. Kolorowanie starych filmów inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Grafowe sieci splotowe (ang. Graph Convolutional Networks) magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Wykorzystanie metod grafowych do śledzenia wielu obiektów. magisterski
11. Badanie metod do wykrywania istotnych elemetnów obrazów magisterski projekt indywidualny
12. Badanie metod do estymacji pozy ludzkiej magisterski projekt indywidualny
13. Budowa modeli zachowań NPC przy wykorzystaniu rzeczywistych sekwencji. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Stabilizacja obrazu z drona i śledzenie przemieszczających się obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Rozpoznawanie odcisków palców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Analiza ruchu gałek ocznych i powiek inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Automatyczny system do detekcji i rozpoznawania znaków drogowych. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
18. Big Data inżynierski magisterski projekt zespołowy
19. Analiza szybkości działania FPGA vs CUDA. magisterski
20. Analiza stabilności punktów charakterystycznych magisterski
21. System porównywania sprawozdań inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
22. Analiza tętna ludzkiego poprzez analizę sekwencji wideo. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
23. Analiza danych inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
24. Rozpoznawanie wielu obiektów tego samego typu na zdjęciach inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Predykcja poziomu zapylenia powietrza w Warszawie. praca inżynierska
2. Opracowanie aplikacji do wyboru tematów projektów studenckich z wykorzystaniem technologii Spring. praca inżynierska
3. Zliczanie ludzi w tłumie praca inżynierska
4. System do klasyfikacji chorób roślin na podstawie zdjęć. praca inżynierska
5. Wykrywanie, rozpoznawanie i śledzenie polskich tablic rejestracyjnych na sekwencjach wideo. praca magisterska
6. Wykorzystanie silnika grafowego do rekomendacji filmów. praca inżynierska
7. Wykorzystanie algorytmów wzmacniających mikroruchy do poprawy bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. praca magisterska
8. Wykrywanie gestów dłoni na podstawie sygnałów EMG. praca magisterska
9. Wykorzystanie rozproszonej bazy danych typu blockchain w systemie inwentaryzacyjnym. praca inżynierska
10. Wykorzystanie bazy grafowej do optymalizacji łańcucha dostaw. praca inżynierska
11. Zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego do rozpoznawania znaków drogowych w aplikacji mobilnej. praca magisterska
12. Wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej do zliczania bananów na stoisku owocowo-warzywnym. praca inżynierska
13. Aplikacja do oceny wiarygodności kredytowej klientów. praca inżynierska
14. Rozpoznawanie odcisków palców przy pomocy detektorów punktów charakterystycznych. praca inżynierska
15. Wykorzystanie sygnałów Forexowych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. praca inżynierska
16. Wykorzystanie uczenia ze wzmocnieniem do sterowania piłkarzem w grze. praca inżynierska
17. Wykrywanie istotnych obiektów na zdjęciach. praca inżynierska
18. System wsparcia podróży osób niedowidzących. praca inżynierska
19. Generowanie sceny wizyjnej z wykorzystaniem architektury GQN. praca inżynierska
20. Uczenie ze wzmocnieniem w środowisku z rzadką nagrodą. praca inżynierska
Powrót