Informacje o pracowniku:

dr inż. Grzegorz Sarwas

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:sarwasg@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 05 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~sarwasg 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Grzegorz Sarwas
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2012 roku obroniłem rozprawę doktorską z Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pt."Modelling and control of the system with ultracapacitor using the fractional order calculus".

Do mojego zakresu zainteresowań należą takie dziedziny jak: widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, modelowanie danych i obiektów fizycznych.

Oprócz działalności naukowej pracowałem w firmach zajmujących się automatyką przemysłową oraz przetwarzaniem obrazów i danych. Byłem kierownikiem działu R&D w spółce Lingaro, a od stycznia 2018 roku pełnię funkcję kierownika działu R&D w spółce Sport Algorithmics and Gaming.

Jestem współtwórcą dwóch patentów z dziedziny przetwarzania obrazów, jak również współautorem wielu prac naukowych z modelowania danych i przetwarzania obrazów.


Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:30 - 11:30, Stara Kotłownia pokój 204
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 W poniedziałek 15 kwietnia w trakcie konsultacji prowadzę w zastępstwie zajęcia laboratoryjne w SK204, więc proszę o konsultacje tylko w pilnych potrzebach., na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1609:A - Metody i praktyka identyfikacji GR4, II połowa sem., SK 204
Lab. 1DI1414:A - Podstawy reprezentacji i analizy danych GR3, SK 204
Proj. 1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR1, GR2, I połowa sem., Zajęcia rozpoczynają się w trzecim tygodniu semestru., SK 204
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:30-11:30 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) W poniedziałek 15 kwietnia w trakcie konsultacji prowadzę w zastępstwie zajęcia laboratoryjne w SK204, więc proszę o konsultacje tylko w pilnych potrzebach., w sali SK 204
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1609:A - Metody i praktyka identyfikacji GR4, GM 011
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BDA-112:A - Seminarium dyplomowe GR1, Cykl inny, SK 204
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. System dobierający makijaż. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
2. Wirutalna przymierzalnia ubrań. magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
3. Poprawa rozdzielczości zdjęć twarzy. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
4. Kolorowanie starych filmów inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Grafowe sieci splotowe (ang. Graph Convolutional Networks) magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Wykorzystanie metod grafowych do śledzenia wielu obiektów. magisterski
7. Badanie metod do wykrywania istotnych elemetnów obrazów magisterski projekt indywidualny
8. Badanie metod do estymacji pozy ludzkiej magisterski projekt indywidualny
9. Budowa modeli zachowań NPC przy wykorzystaniu rzeczywistych sekwencji. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Stabilizacja obrazu z drona i śledzenie przemieszczających się obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
11. Rozpoznawanie odcisków palców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Analiza ruchu gałek ocznych i powiek inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Automatyczny system do detekcji i rozpoznawania znaków drogowych. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Big Data inżynierski magisterski projekt zespołowy
15. Analiza szybkości działania FPGA vs CUDA. magisterski
16. Analiza stabilności punktów charakterystycznych magisterski
17. System porównywania sprawozdań inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
18. Analiza tętna ludzkiego poprzez analizę sekwencji wideo. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
19. Analiza danych inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
20. Rozpoznawanie wielu obiektów tego samego typu na zdjęciach inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót