Informacje o pracowniku:

dr inż. Grzegorz Sarwas

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:sarwasg@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 05 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~sarwasg 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Grzegorz Sarwas
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2012 roku obroniłem rozprawę doktorską z Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pt."Modelling and control of the system with ultracapacitor using the fractional order calculus".

Do mojego zakresu zainteresowań należą takie dziedziny jak: widzenie komputerowe, przetwarzanie obrazów, modelowanie danych i obiektów fizycznych.

Oprócz działalności naukowej pracowałem w firmach zajmujących się automatyką przemysłową oraz przetwarzaniem obrazów i danych. Byłem kierownikiem działu R&D w spółce Lingaro, a od stycznia 2018 roku pełnię funkcję kierownika działu R&D w spółce Sport Algorithmics and Gaming.

Jestem współtwórcą dwóch patentów z dziedziny przetwarzania obrazów, jak również współautorem wielu prac naukowych z modelowania danych i przetwarzania obrazów.


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 15:00 - 16:00, Stara Kotłownia pokój 204
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 2 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 17 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

 • 1. PI-BDA-102 - Analiza statystyczna Seminarium, Sobota 09:00-16:25, Sala: SK 204
 • 2. 1DI1530 - Metody eksploracji danych Laboratoria, Poniedziałek 10:15-12:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Poniedziałek 10:15-12:00, Sala: GG 443
 • Wykład, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GG 443
 • 3. 1DR2245 - Projekt AiR Projekt, Środa 14:15-16:00, Sala: SK 4
 • 4. 1DI1118 - Zarządzanie projektami (HES) Projekt, Poniedziałek 08:15-10:00, Sala: GG 443
 • Projekt, Piątek 12:15-14:00, Sala: SK 204

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 1DI1118:A - Zarządzanie projektami (HES) GR4, GG 443
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DI1530:A - Metody eksploracji danych GR3, II połowa sem., GG 443
Lab. 1DI1530:A - Metody eksploracji danych GR3, I połowa sem., GG 443
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1530:A - Metody eksploracji danych GR3, GG 443
Proj. 1DI1118:A - Zarządzanie projektami (HES) GR3, SK 204
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 15:00-16:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali SK 204
Proj. 1DR2245:A - Projekt AiR GR1, GR2, Cykl inny, SK 4
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BDA-102:A - Analiza statystyczna GR1, Cykl inny, SK 204
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Badanie algorytmów poprawy rozdzielczości obrazów magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Estymacja pozy piłkarzy dla obrazów w niskiej rozdzielczości. magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Opracowanie modelu gry w piłkę nożną. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. System dobierający makijaż. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
5. Wirutalna przymierzalnia ubrań. magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
6. Poprawa rozdzielczości zdjęć twarzy. inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Kolorowanie starych filmów inżynierski magisterski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
8. Grafowe sieci splotowe (ang. Graph Convolutional Networks) magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
9. Wykorzystanie metod grafowych do śledzenia wielu obiektów. magisterski
10. Badanie metod do wykrywania istotnych elemetnów obrazów magisterski projekt indywidualny
11. Badanie metod do estymacji pozy ludzkiej magisterski projekt indywidualny
12. Budowa modeli zachowań NPC przy wykorzystaniu rzeczywistych sekwencji. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Stabilizacja obrazu z drona i śledzenie przemieszczających się obiektów inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Rozpoznawanie odcisków palców inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
15. Analiza ruchu gałek ocznych i powiek inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
16. Automatyczny system do detekcji i rozpoznawania znaków drogowych. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
17. Big Data inżynierski magisterski projekt zespołowy
18. Analiza szybkości działania FPGA vs CUDA. magisterski
19. Analiza stabilności punktów charakterystycznych magisterski
20. System porównywania sprawozdań inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
21. Analiza tętna ludzkiego poprzez analizę sekwencji wideo. inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
22. Analiza danych inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
23. Rozpoznawanie wielu obiektów tego samego typu na zdjęciach inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót