Informacje o pracowniku:

dr inż. Sebastian Słomiński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:sebastian.slominski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 77 09; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki, Kl.B, pok. 517a, Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/ts 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Sebastian Słomiński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Środa, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 517A
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 15:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 517A
        w okresie 18.02.2019 - 30.04.2019 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 517A
12:15-13:00
1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, I połowa sem., GE-b 520
1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, Cykl inny, GE-b 517
Lab. 1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, Cykl inny, GE-b 517
Lab. 1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 517
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:15-16:00 w okresie 18.02.2019 - 30.04.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 517A
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1414:A - Podstawy techniki świetlnej GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 107a
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE2292:A - Technika multimedialna GR5, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 517
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 1ZE2292:A - Technika multimedialna GR5, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 517
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Rejestracja procesów wzrostu roślin przy wykorzystaniu techniki timelapse inżynierski
2. Rejestracja procesów starzenia produktów spożywczych w technice timelapse inżynierski
3. Dynamiczne oświetlenie efektowe DMX obiektu inżynieryjnego "filtro wentylatorni" magisterski
4. Opracowanie filmu w technice poklatkowej, związanego w ustalonym tematem inżynierski magisterski
5. Malowanie światłem - w kontekście fotograficznych efektów specjalnych inżynierski
6. Zamrożenie ruchu - techniki fotograficzne pozwalające na efektowne zamrożenie ruchu inżynierski
7. Opracowanie systemu inteligentnego oświetlenia wnętrz przy pomocy dowolnego mikrokontrolera inżynierski
8. Opracowanie modelu adaptacyjnych świateł samochodowych przy wykorzystaniu dowolnego mikrokontrolera magisterski
9. Dodolna propozycja studenta, związana z tematyką video mappindu inżynierski magisterski
10. Dowolna propozycja studenta związana z opracowaniem i wydrukiem modelu 3d wybranego obiektu inżynierski
11. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy magisterski
12. Interakcyjny pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW magisterski
13. Pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW inżynierski
14. 3D projection mapping for selected object magisterski projekt zespołowy
15. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu inżynierski magisterski
16. Opracowanie systemu sterowania ruchomą głową i LED DMX RGB przy pomocy systemu Arduino inżynierski magisterski
17. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski magisterski
18. Opracowanie i realizacja oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu druku 3D magisterski
19. Badanie właściwości refleksyjnych materiału Z-Glass do duku 3D inżynierski
20. Program do konwersji luminancyjnej zarejestrowanego filmu w trybie offline inżynierski magisterski
21. Wykonanie rejestracji fotograficznej figur jasnych punktów wybranych opraw oświetleniowych inżynierski
22. Realizacja mappingu wybranego samochodu inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
23. Realizacja samochodowych świateł mijania, drogowych i dziennych przy pomocy projektora inżynierski
24. Identyfikacja ukierunkowania wzroku osoby w pomieszczeniu w oparciu o Microsoft Kinect inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
25. Dynamiczne oświetlenie samochodowe przy wykorzystaniu techniki projektorowej inżynierski magisterski projekt indywidualny
26. Interaktywny mapping 3d inżynierski magisterski
27. Analiza dokładności odwzorowania parametrów oświetleniowych przez środowisko 3d studio Max inżynierski magisterski
28. Projekt tablicy informacyjno-ogłoszeniowej wykorzystującej źródła LED zasilane energią ze źródeł odnawialnych inżynierski
29. Opracowanie plików z danymi fotometrycznymi opraw oświetleniowych na podstawie zadanego rozkładu natężenia oświetlenia oraz luminancji powierzchni/pomieszczenia (MS, Android) inżynierski
30. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w języku C++ (lub podobnym) magisterski
31. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w środowisku AutoLisp dla AutoCAD magisterski
32. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED magisterski
33. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED magisterski
34. Analiza parametrów świetlnych wybranych typów wyładowczych źródeł światła i opraw oświetleniowych ze źródłami wyładowczymi w zależności od położenia/kierunku w przestrzeni inżynierski
35. Analiza porównawcza rozkładów luminancji plam świetlnych uzyskanych przy pomocy aplikacji 3D Studio Max design 2011 z rozkładami luminancji dla plam świetlnych uzyskanych za pomocą pomiarów laboratoryjnych z wykorzystaniem Matrycowego Miernika Luminancji inżynierski
36. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
37. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
38. Analiza i porównanie rozkładów luminancji na powierzchni różnych źródeł światła z bańkami przeźroczystymi i rozpraszającymi inżynierski
39. Opracowanie algorytmów do wyliczania rozkładów luminancji na powierzchni źródeł światła z wykorzystaniem metod „morfingu” inżynierski
40. Stworzenie luminancyjnego modelu matematycznego źródła świata w oparciu o model pękowy magisterski
41. Szczegółowa analiza brył fotometrycznych oraz rozkładów luminancji wybranych źródeł światła i opraw oświetleniowych w zależności od odległości fotometrowania magisterski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Oświetlenie hali sportowej do siatkówki praca inżynierska
2. Opracowanie wytycznych związanych z wykorzystaniem zdjęć zrealizowanych iluminacji. praca inżynierska
3. Światło w fotografii praca inżynierska
4. Analiza parametrów fotometrycznych przednich świateł rowerowych wykonanych w technologii LED praca inżynierska
5. Opracowanie aplikacji JAVA generującej bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej na podstawie rozkładu natężenia oświetlenia i odwrotnie praca inżynierska
6. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wyposażonymi w źródła światła LED. praca magisterska
7. Projekt oprawy oświetleniowej o rozsyle drogowym – analiza istniejących rozwiązań praca magisterska
8. Dynamiczne oświetlenie obiektów przy wykorzystaniu technik mappingu praca magisterska
9. Analiza porównawcza parametrów wybranych opraw oświetleniowych praca inżynierska
10. Iluminacja modelu 3D Gmachu Elektrotechniki wydrukowanego w technologii SES w wybranej skali praca inżynierska
11. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED praca inżynierska
12. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
13. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
14. Mapping 3D z wykorzystaniem elementów śledzenia ruchu postaci praca magisterska
15. Opracowanie inteligentnego systemu sterowania oprawami LED DMX przy pomocy systemu Arduino praca inżynierska
16. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu praca inżynierska
17. Lotnicze techniki rejestracji materiału fotograficznego praca inżynierska
18. Projekt i konstrukcja wersji LED wybranej oprawy oświetleniowej praca magisterska
19. Multimedialna opowieść tematycznie związana z Techniką Świelną praca magisterska
20. Realisation of the Adaptive Front Lighting System with use of the projector praca inżynierska
21. Dynamiczny mapping 3D na wybranym modelu samochodu praca magisterska
22. Timelapse - analiza techniczna oraz opracowanie materiału video wysokiej rozdzielczości praca inżynierska
23. Techniki fotograficzne związane z efektem zamrożenia ruchu praca inżynierska
24. Badanie wpływu temperatury na parametry świetlne diod LED praca magisterska
25. Multimedialna opowieść w technice poklatkowej praca magisterska
26. Video mapping na modelu budynku Gmachu Elektrotechniki praca magisterska
27. Opracowanie platformy do prezentacji treści multimedialnych praca inżynierska
28. Opracowanie, wydruk oraz iluminacja modelu 3D Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku praca inżynierska
Powrót