Employee information:

dr inż. Sebastian Słomiński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:sebastian.slominski@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 77 09; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, Kl.B, pok. 517a, 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/ts 
 • Corresponding address:
  IE - Sebastian Słomiński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Wednesday, at: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 517A
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )
 • Friday, at: 20:45 - 21:30, Gmach Elektrotechniki pokój 517A
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 72 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 11:15-12:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 517A
12:15-13:00
1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, 1st half of sem., GE-b 520
1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, cycle other, GE-b 520
Lab. 1DE1660:A - Podstawy technik multimedialnych GR6, cycle other, GE-b 517
Lab. 1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 517
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
20:15-21:00
Office hours 20:45-21:30 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GE-b 517A
21:15-22:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1414:A - Podstawy techniki świetlnej GR1, GR2, GR3, all meetings, UWAGA: zmiana sali, GG 219
17:00-17:45
17:50-18:35
2ZE2292:A - Technika multimedialna GR5, all meetings, GE-b 520
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 2ZE2292:A - Technika multimedialna GR5, all meetings, GE-b 517
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
Proj. 2ZE2292:A - Technika multimedialna GR5, first half of meetings, GE-b 517
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Opracowanie systemu przeliczania wartości światłości pomiędzy systemami (C, gamma), (A, alfa), (B, beta) z możliwością wygenerowania rozkładu natężenia oświetlenia na zdefiniowanej powierzchni inżynierski
2. Wyznaczenie charakterystyk czułości widmowej wybranych matryc cyfrowych oraz ogniw luksomierzy przy wykorzystaniu monochromatora oraz filtrów pasmowych inżynierski magisterski
3. Analiza porównawcza systemów do analizy oświetlenia w odniesieniu do rzeczywistości inżynierski magisterski
4. Video Mapping na powierzchni wybranego obiektu inżynierski magisterski
5. Dynamiczny wyświetlacz obrazów oparty na linii wirujących LED inżynierski magisterski
6. Multimedialna opowieść w technice poklatkowej magisterski
7. Dynamiczne oświetlenie prowadzące magisterski
8. Identyfikacja położenia w przestrzeni przy wykorzystaniu promienników podczerwieni oraz kamery IR inżynierski magisterski
9. Opracowanie inteligentnej oprawy oświetleniowej inżynierski magisterski projekt indywidualny
10. Rejestracja procesów wzrostu roślin przy wykorzystaniu techniki timelapse inżynierski
11. Rejestracja procesów starzenia produktów spożywczych w technice timelapse inżynierski
12. Dynamiczne oświetlenie efektowe DMX obiektu inżynieryjnego "filtro wentylatorni" magisterski
13. Opracowanie filmu w technice poklatkowej, związanego w ustalonym tematem inżynierski magisterski
14. Malowanie światłem - w kontekście fotograficznych efektów specjalnych inżynierski
15. Zamrożenie ruchu - techniki fotograficzne pozwalające na efektowne zamrożenie ruchu inżynierski
16. Opracowanie systemu inteligentnego oświetlenia wnętrz przy pomocy dowolnego mikrokontrolera inżynierski
17. Opracowanie modelu adaptacyjnych świateł samochodowych przy wykorzystaniu dowolnego mikrokontrolera magisterski
18. Dodolna propozycja studenta, związana z tematyką video mappindu inżynierski magisterski
19. Dowolna propozycja studenta związana z opracowaniem i wydrukiem modelu 3d wybranego obiektu inżynierski
20. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy magisterski
21. Interakcyjny pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW magisterski
22. Pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW inżynierski
23. 3D projection mapping for selected object magisterski projekt zespołowy
24. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu inżynierski magisterski
25. Opracowanie systemu sterowania ruchomą głową i LED DMX RGB przy pomocy systemu Arduino inżynierski magisterski
26. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski magisterski
27. Opracowanie i realizacja oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu druku 3D magisterski
28. Badanie właściwości refleksyjnych materiału Z-Glass do duku 3D inżynierski
29. Program do konwersji luminancyjnej zarejestrowanego filmu w trybie offline inżynierski magisterski
30. Wykonanie rejestracji fotograficznej figur jasnych punktów wybranych opraw oświetleniowych inżynierski
31. Realizacja mappingu wybranego samochodu inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
32. Realizacja samochodowych świateł mijania, drogowych i dziennych przy pomocy projektora inżynierski
33. Identyfikacja ukierunkowania wzroku osoby w pomieszczeniu w oparciu o Microsoft Kinect inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
34. Dynamiczne oświetlenie samochodowe przy wykorzystaniu techniki projektorowej inżynierski magisterski projekt indywidualny
35. Interaktywny mapping 3d inżynierski magisterski
36. Analiza dokładności odwzorowania parametrów oświetleniowych przez środowisko 3d studio Max inżynierski magisterski
37. Projekt tablicy informacyjno-ogłoszeniowej wykorzystującej źródła LED zasilane energią ze źródeł odnawialnych inżynierski
38. Opracowanie plików z danymi fotometrycznymi opraw oświetleniowych na podstawie zadanego rozkładu natężenia oświetlenia oraz luminancji powierzchni/pomieszczenia (MS, Android) inżynierski
39. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w języku C++ (lub podobnym) magisterski
40. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w środowisku AutoLisp dla AutoCAD magisterski
41. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED magisterski
42. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED magisterski
43. Analiza parametrów świetlnych wybranych typów wyładowczych źródeł światła i opraw oświetleniowych ze źródłami wyładowczymi w zależności od położenia/kierunku w przestrzeni inżynierski
44. Analiza porównawcza rozkładów luminancji plam świetlnych uzyskanych przy pomocy aplikacji 3D Studio Max design 2011 z rozkładami luminancji dla plam świetlnych uzyskanych za pomocą pomiarów laboratoryjnych z wykorzystaniem Matrycowego Miernika Luminancji inżynierski
45. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
46. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
47. Analiza i porównanie rozkładów luminancji na powierzchni różnych źródeł światła z bańkami przeźroczystymi i rozpraszającymi inżynierski
48. Opracowanie algorytmów do wyliczania rozkładów luminancji na powierzchni źródeł światła z wykorzystaniem metod „morfingu” inżynierski
49. Stworzenie luminancyjnego modelu matematycznego źródła świata w oparciu o model pękowy magisterski
50. Szczegółowa analiza brył fotometrycznych oraz rozkładów luminancji wybranych źródeł światła i opraw oświetleniowych w zależności od odległości fotometrowania magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Zachowanie ośrodków ciekłych w kontekście zamrożenia ruchu w fotografii praca inżynierska
2. Oświetlenie hali sportowej do siatkówki praca inżynierska
3. Opracowanie wytycznych związanych z wykorzystaniem zdjęć zrealizowanych iluminacji. praca inżynierska
4. Światło w fotografii praca inżynierska
5. Analiza parametrów fotometrycznych przednich świateł rowerowych wykonanych w technologii LED praca inżynierska
6. Opracowanie aplikacji JAVA generującej bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej na podstawie rozkładu natężenia oświetlenia i odwrotnie praca inżynierska
7. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wyposażonymi w źródła światła LED. praca magisterska
8. Projekt oprawy oświetleniowej o rozsyle drogowym – analiza istniejących rozwiązań praca magisterska
9. Dynamiczne oświetlenie obiektów przy wykorzystaniu technik mappingu praca magisterska
10. Analiza porównawcza parametrów wybranych opraw oświetleniowych praca inżynierska
11. Iluminacja modelu 3D Gmachu Elektrotechniki wydrukowanego w technologii SES w wybranej skali praca inżynierska
12. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED praca inżynierska
13. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
14. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
15. Mapping 3D z wykorzystaniem elementów śledzenia ruchu postaci praca magisterska
16. Opracowanie inteligentnego systemu sterowania oprawami LED DMX przy pomocy systemu Arduino praca inżynierska
17. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu praca inżynierska
18. Lotnicze techniki rejestracji materiału fotograficznego praca inżynierska
19. Projekt i konstrukcja wersji LED wybranej oprawy oświetleniowej praca magisterska
20. Multimedialna opowieść tematycznie związana z Techniką Świelną praca magisterska
21. Realisation of the Adaptive Front Lighting System with use of the projector praca inżynierska
22. Dynamiczny mapping 3D na wybranym modelu samochodu praca magisterska
23. Timelapse - analiza techniczna oraz opracowanie materiału video wysokiej rozdzielczości praca inżynierska
24. Techniki fotograficzne związane z efektem zamrożenia ruchu praca inżynierska
25. Badanie wpływu temperatury na parametry świetlne diod LED praca magisterska
26. Multimedialna opowieść w technice poklatkowej praca magisterska
27. Video mapping na modelu budynku Gmachu Elektrotechniki praca magisterska
28. Opracowanie platformy do prezentacji treści multimedialnych praca inżynierska
29. Opracowanie, wydruk oraz iluminacja modelu 3D Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku praca inżynierska
30. Opracowanie inteligentnej oprawy oświetleniowej praca inżynierska
31. Opracowanie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi DMX z wizualizacją wyników oraz przeglądarkowym interfejsem użytkownika praca magisterska
32. Opracowanie oprawy oświetleniowej LED z elementami "smart lighting" praca inżynierska
Back