Employee information:

dr inż. Sebastian Słomiński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:sebastian.slominski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 77 09; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, Kl.B, pok. 517a, 
 • WWW: http://www.ee.pw.edu.pl/ts 
 • Corresponding address:
  IE - Sebastian Słomiński
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021L:

 • Friday, at: 11:15 - 12:00, MS Teams pokój 517A
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 72 godzin przed terminem )
 • Friday, at: 21:00 - 21:45, MS Teams pokój 517A
        between 20.02.2021 - 30.09.2021 , on studies part-time (extramural) (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 72 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021L:

Plan on full-time studies in semester 2021L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 11:15-12:00 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 517A
12:15-13:00
1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2166:A - Zaawansowana edycja audiowizualna GR6, GE-b 517
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00
20:15-21:00
Office hours 21:00-21:45 between 20.02.2021 - 30.09.2021 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 517A
21:15-22:00

Plan on extramural studies in semester 2021L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
1ZE1414:A - Podstawy techniki świetlnej GR1, GR2, all meetings, zajęcia zdalne, SK 107a
17:00-17:45
17:50-18:35
2ZE2292:A - Technika multimedialna GR4, all meetings, GE-b 520
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 2ZE2292:A - Technika multimedialna GR4, all meetings, GE-b 517
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
Proj. 2ZE2292:A - Technika multimedialna GR4, first half of meetings, GE-b 517
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Opracowanie oprawy oświetleniowej LED z elementami "smart" inżynierski magisterski
2. Multimedialna opowieść o tematyce związanej z Zakładem Techniki Świetlnej oraz WE PW inżynierski magisterski
3. Dynamiczny wyświetlacz obrazów 3D oparty na linii wirujących LED inżynierski magisterski
4. Opracowanie systemu inteligentnego oświetlenia wnętrz przy pomocy dowolnego mikrokontrolera inżynierski
5. Opracowanie modelu adaptacyjnych świateł samochodowych przy wykorzystaniu dowolnego mikrokontrolera magisterski
6. Dowolna propozycja studenta związana z opracowaniem i wydrukiem modelu 3d wybranego obiektu inżynierski
7. Opracowanie inteligentnego systemu sterowania oprawami LED DMX przy pomocy systemu Arduino inżynierski magisterski
8. Zaawansowana analiza oświetlenia w technice filmowej inżynierski
9. Realizacja animacji krótkometrażowej inżynierski
10. Opracowanie systemu przeliczania wartości światłości pomiędzy systemami (C, gamma), (A, alfa), (B, beta) z możliwością wygenerowania rozkładu natężenia oświetlenia na zdefiniowanej powierzchni inżynierski
11. Wyznaczenie charakterystyk czułości widmowej wybranych matryc cyfrowych oraz ogniw luksomierzy przy wykorzystaniu monochromatora oraz filtrów pasmowych inżynierski magisterski
12. Analiza porównawcza systemów do analizy oświetlenia w odniesieniu do rzeczywistości inżynierski magisterski
13. Video Mapping na powierzchni wybranego obiektu inżynierski magisterski
14. Multimedialna opowieść w technice poklatkowej magisterski
15. Dynamiczne oświetlenie prowadzące magisterski
16. Identyfikacja położenia w przestrzeni przy wykorzystaniu promienników podczerwieni oraz kamery IR inżynierski magisterski
17. Opracowanie inteligentnej oprawy oświetleniowej inżynierski magisterski projekt indywidualny
18. Rejestracja procesów wzrostu roślin przy wykorzystaniu techniki timelapse inżynierski
19. Rejestracja procesów starzenia produktów spożywczych w technice timelapse inżynierski
20. Dynamiczne oświetlenie efektowe DMX obiektu inżynieryjnego "filtro wentylatorni" magisterski
21. Opracowanie filmu w technice poklatkowej, związanego w ustalonym tematem inżynierski magisterski
22. Malowanie światłem - w kontekście fotograficznych efektów specjalnych inżynierski
23. Zamrożenie ruchu - techniki fotograficzne pozwalające na efektowne zamrożenie ruchu inżynierski
24. Dodolna propozycja studenta, związana z tematyką video mappindu inżynierski magisterski
25. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy magisterski
26. Interakcyjny pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW magisterski
27. Pokaz mappingowy wykonany na strefie wejściowej do Zakładu Techniki Świetlnej PW inżynierski
28. 3D projection mapping for selected object magisterski projekt zespołowy
29. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu inżynierski magisterski
30. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski magisterski
31. Opracowanie i realizacja oprawy oświetleniowej przy wykorzystaniu druku 3D magisterski
32. Badanie właściwości refleksyjnych materiału Z-Glass do duku 3D inżynierski
33. Program do konwersji luminancyjnej zarejestrowanego filmu w trybie offline inżynierski magisterski
34. Wykonanie rejestracji fotograficznej figur jasnych punktów wybranych opraw oświetleniowych inżynierski
35. Realizacja mappingu wybranego samochodu inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
36. Realizacja samochodowych świateł mijania, drogowych i dziennych przy pomocy projektora inżynierski
37. Identyfikacja ukierunkowania wzroku osoby w pomieszczeniu w oparciu o Microsoft Kinect inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy
38. Dynamiczne oświetlenie samochodowe przy wykorzystaniu techniki projektorowej inżynierski magisterski projekt indywidualny
39. Interaktywny mapping 3d inżynierski magisterski
40. Analiza dokładności odwzorowania parametrów oświetleniowych przez środowisko 3d studio Max inżynierski magisterski
41. Projekt tablicy informacyjno-ogłoszeniowej wykorzystującej źródła LED zasilane energią ze źródeł odnawialnych inżynierski
42. Opracowanie plików z danymi fotometrycznymi opraw oświetleniowych na podstawie zadanego rozkładu natężenia oświetlenia oraz luminancji powierzchni/pomieszczenia (MS, Android) inżynierski
43. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w języku C++ (lub podobnym) magisterski
44. Opracowanie aplikacji symulującej zjawiska odbicia zwierciadlanego, kierunkowo rozproszonego i rozproszonego w środowisku AutoLisp dla AutoCAD magisterski
45. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED magisterski
46. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED magisterski
47. Analiza parametrów świetlnych wybranych typów wyładowczych źródeł światła i opraw oświetleniowych ze źródłami wyładowczymi w zależności od położenia/kierunku w przestrzeni inżynierski
48. Analiza porównawcza rozkładów luminancji plam świetlnych uzyskanych przy pomocy aplikacji 3D Studio Max design 2011 z rozkładami luminancji dla plam świetlnych uzyskanych za pomocą pomiarów laboratoryjnych z wykorzystaniem Matrycowego Miernika Luminancji inżynierski
49. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
50. Analiza i porównanie parametrów wybranych źródeł światła z ich zamiennikami wykonanymi w technologii LED inżynierski
51. Analiza i porównanie rozkładów luminancji na powierzchni różnych źródeł światła z bańkami przeźroczystymi i rozpraszającymi inżynierski
52. Opracowanie algorytmów do wyliczania rozkładów luminancji na powierzchni źródeł światła z wykorzystaniem metod „morfingu” inżynierski
53. Stworzenie luminancyjnego modelu matematycznego źródła świata w oparciu o model pękowy magisterski
54. Szczegółowa analiza brył fotometrycznych oraz rozkładów luminancji wybranych źródeł światła i opraw oświetleniowych w zależności od odległości fotometrowania magisterski

Defended dissertations and projects:

1. Oświetlenie hali sportowej do siatkówki praca inżynierska
2. Opracowanie wytycznych związanych z wykorzystaniem zdjęć zrealizowanych iluminacji. praca inżynierska
3. Światło w fotografii praca inżynierska
4. Analiza parametrów fotometrycznych przednich świateł rowerowych wykonanych w technologii LED praca inżynierska
5. Opracowanie aplikacji JAVA generującej bryłę fotometryczną oprawy oświetleniowej na podstawie rozkładu natężenia oświetlenia i odwrotnie praca inżynierska
6. Analiza i porównanie parametrów wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wyposażonymi w źródła światła LED. praca magisterska
7. Projekt oprawy oświetleniowej o rozsyle drogowym – analiza istniejących rozwiązań praca magisterska
8. Dynamiczne oświetlenie obiektów przy wykorzystaniu technik mappingu praca magisterska
9. Analiza porównawcza parametrów wybranych opraw oświetleniowych praca inżynierska
10. Iluminacja modelu 3D Gmachu Elektrotechniki wydrukowanego w technologii SES w wybranej skali praca inżynierska
11. Analiza, porównanie parametrów i projekt zastępczy oświetlenia dla wybranych opraw oświetleniowych z ich odpowiednikami wykonanymi w technologii LED praca inżynierska
12. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
13. Rekonstrukcja, realizacja modelu 3D i mapping wybranej przedwojennej Warszawskiej kamienicy praca magisterska
14. Mapping 3D z wykorzystaniem elementów śledzenia ruchu postaci praca magisterska
15. Lotnicze techniki rejestracji materiału fotograficznego praca inżynierska
16. Dynamiczny mapping 3D na autorskim modelu 3D wybranego obiektu praca inżynierska
17. Opracowanie inteligentnego systemu sterowania oprawami LED DMX przy pomocy systemu Arduino praca inżynierska
18. Projekt i konstrukcja wersji LED wybranej oprawy oświetleniowej praca magisterska
19. Multimedialna opowieść tematycznie związana z Techniką Świelną praca magisterska
20. Realisation of the Adaptive Front Lighting System with use of the projector praca inżynierska
21. Dynamiczny mapping 3D na wybranym modelu samochodu praca magisterska
22. Techniki fotograficzne związane z efektem zamrożenia ruchu praca inżynierska
23. Timelapse - analiza techniczna oraz opracowanie materiału video wysokiej rozdzielczości praca inżynierska
24. Badanie wpływu temperatury na parametry świetlne diod LED praca magisterska
25. Video mapping na modelu budynku Gmachu Elektrotechniki praca magisterska
26. Multimedialna opowieść w technice poklatkowej praca magisterska
27. Opracowanie, wydruk oraz iluminacja modelu 3D Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku praca inżynierska
28. Opracowanie platformy do prezentacji treści multimedialnych praca inżynierska
29. Opracowanie inteligentnej oprawy oświetleniowej praca inżynierska
30. Opracowanie oprawy oświetleniowej LED z elementami "smart lighting" praca inżynierska
31. Opracowanie systemu sterowania oprawami oświetleniowymi DMX z wizualizacją wyników oraz przeglądarkowym interfejsem użytkownika praca magisterska
32. Zachowanie ośrodków ciekłych w kontekście zamrożenia ruchu w fotografii praca inżynierska
33. Inteligentny system oświetlenia wewnętrznego z wykorzystaniem mikrokontrolera Arduino praca magisterska
34. Zaawansowana analiza oświetlenia w technice filmowej praca inżynierska
Back