Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Grzejszczak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.grzejszczak@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7139 
 • Pokój GE 302, kl. B 
 • Strona www: http://zep.isep.pw.edu.pl/?page_id=423 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Piotr Grzejszczak
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

W 2009 roku ukończył studia dzienne z wynikiem celującym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, broniąc pracę magisterską pt. „Opracowanie układu do automatycznej kalibracji wyłączników kompaktowych ze sterowaniem mikroprocesorowym i silnikiem skokowym„. Za tę pracę uzyskał wyróżnienie w I ogólnopolskim konkursie Młodzi Innowacyjni 2009 organizowanym przez PIAP w kategorii prac projektowych. Rok później został laureatem I etapu konkursu o nagrodę ABB edycji 2010. W latach 2010-2015 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Elektroniki Przemysłowej. Od roku 2015 pracuje na stanowisku adiunkta.

W 2014 roku obronił pracę doktorską pt.”Metodyka wyznaczania strat energii w łącznikach półprzewodnikowych przekształtnika o cechach podwójnego mostka aktywnego z uwzględnieniem zjawisk termicznych” uzyskując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i dydaktycznych są energoelektroniczne układy przekształtnikowe (szczególnie wysokoczęstotliwościowe przekształtniki DC/DC i układy modułowe) i informatyka przemysłowa. Po studiach magisterskich brał czynny udział w wielu aktywnościach i projektach naukowych, współpracując m. in. z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów oraz firmą Dacpol w Piasecznie k/Warszawy. Uczestniczył w kilku projektach badawczych na Politechnice Warszawskiej. Owocem tej działalności jest autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu publikacji (w tym w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) oraz uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i technicznych.
Od 2017 roku aktywnie współpracuje z partnerami przemysłowymi, z zakresu energoelektroniki i innowacyjnych technologii magazynowania energii elektrycznej. W 2019 roku nawiązał współpracę z firmą Wibar Technology sp z o.o., w ramach projektu NCBR pt. "EHES innowacyjny i ekologiczny moduł hybrydowy do zasilania urządzeń i maszyn jezdnych" realizowanego we współpracy z PW w latach 2019-2020.
W latach 2019-2020 uczestniczył w europejskim projekcie REACTION z programu HORYZONT 2020.

W latach 2009-2011 był stypendystą stypendium dla doktorantów przyznawanym przez Centrum Studiów Zaawansowanych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W roku 2010 wraz z zespołem naukowym PCG w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej otrzymał nagrodę zespołową II stopnia JM Rektora PW za innowacyjne badania nad nowymi elementami półprzewodnikowymi z węglika krzemu (SiC). W 2012 z tym samym zespołem otrzymał II nagrodę w „XXXVI Konkursie SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w roku 2011 w prasie stowarzyszeniowej”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W tym samym roku został stypendystą Stypendium „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla Doktorantów” edycja 2012 – 2013, finansowanym z Funduszy Europejskich. W roku 2014 otrzymał nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe. W 2015 roku został Laureatem XII edycji Konkursu o Nagrodę ABB zdobywając Wyróżnienie za swoją pracę doktorską.

Jest także członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IEEE oraz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS, od 2017 roku członek zarządu Oddziału Warszawskiego) oraz członkiem komitetu organizacyjnego konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej.

W 2020 roku ukończył akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.


Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

 • 1. 1DR2137 - Energoelektroniczne układy zasilające Laboratoria, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 008
 • Laboratoria, Czwartek 10:15-12:00, Sala: GE-b 008
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 300
 • Ćwiczenia, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 300
 • 2. 1ZE2270 - Teoria przekształtników 2 Laboratoria, Sobota 14:00-15:35, Sala: GE-b 008
 • Laboratoria, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GE-b 008

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR2, GE-b 008
11:15-12:00
12:15-13:00
Ćw. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR1, zaj. nieparz., GE-b 300
Ćw. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR2, zaj. parz., GE-b 300
Lab. 1DR2137:A - Energoelektroniczne układy zasilające GR1, GE-b 008
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2145:A - Teoria przekształtników 2 GR4, GE-b 008
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE2270:A - Teoria przekształtników 2 GR1, wszystkie zjazdy, GE-b 008
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Mikroprocesorowy sterownik sześciopulsowego prostownika tyrystorowego inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy
2. Opracowanie zasilacza AC/DC o mocy 25kW z sześciopulsowym prostownikiem diodowym i układem wstępnego ładowania inżynierski magisterski
3. Opracowanie dwukierunkowego przekształtnika DC/DC z izolowanym obwodem rezonansowym do ładowania samochodów elektrycznych magisterski projekt zespołowy
4. Opracowanie mikroprocesorowego układu sterowania pracą komory klimatycznej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Opracowanie układu cyfrowego do pomiaru parametrów środowiskowych dla komory klimatycznej inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Badania ogniw superkondensatorowych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
7. Aplikacja do zdalnego sterowania arbitralnym zasilaczem cyfrowym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO recenzja
8. Aplikacja do zdalnego sterowania generatorem cyfrowym DDS inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
9. Modelowanie przekształtnika mostkowego DC//DC z transformatorem wysokiej częstotliwości inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
10. Budowa stanowiska jednofazowego falownika napięcia z zestawem sterowników bramkowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
11. Budowa stanowiska laboratoryjnego do testowania prototypowych układów elektronicznych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
12. Opracowanie sterowników bramkowych dla tranzystorów z azotku galu (GaN) do pracy równoległej inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
13. Badania tranzystorów MOSFET w pracy równoległej na przykładzie przekształtnika DC/DC obniżającego napięcie inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
14. Opracowanie przekształtnika prądu stałego wysokiej częstotliwości ze sterownikiem analogowym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
15. Budowa trójgałęziowego przekształtnika DC/DC o podwyższonej częstotliwości łączeń inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
16. Zasilacz prądu stałego z regulatorem prądu i napięcia wyjściowego inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
17. Opracowanie aplikacji do prezentacji wartości pomiarowych na urządzeniu mobilnym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
18. Opracowanie zasilacza AC/DC o regulowanych wartościach napięć symetrycznych z modułem pomiarowym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
19. Opracowanie sterowników bramkowych dla tranzystorów GaN inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
20. Budowa stanowiska trójfazowego falownika napięcia z zestawem sterowników bramkowych projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
21. Opracowanie wieloprocesorowego sterownika cyfrowego do modułowego przekształtnika DC/DC inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
22. Opracowanie i analiza działania przekształtnika DC/DC do współpracy z baterią superkondensatorową inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy
23. Opracowanie układu szybkiego ładowania akumulatora litowo-jonowego o zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć inżynierski magisterski
24. Strategie sterowania zwiększające niezawodność w układach modułowych DC/DC inżynierski magisterski
25. Analiza pracy izolowanego przekształtnika DC//DC do współpracy z ogniwami PV inżynierski
26. Opracowanie multimedialnego systemu informacyjnego z możliwością wizualizacji danych w trybie rzeczywistym inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
27. Zastosowanie procesorów 8-bitowych w sterowaniu przekształtnikami energoelektronicznymi inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
28. Wieloprocesorowy modułowy system sterowania na bazie procesorów DSP inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
29. Opracowanie strony internetowej na potrzeby obsługi rejestracji uczestników konferencji projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
30. Aplikacja do bezprzewodowego sterowania pracą układu energoelektronicznego projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
31. Aplikacja do bezprzewodowej komunikacji z systemem monitoringu zużycia energii elektrycznej projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
32. Opracowanie algorytmu mikroprocesorowego sterownika do trójmodułowego przekształtnika DC/DC magisterski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK
33. Graficzny interfejs sterowania i śledzenia parametrów pracy systemu energoelektronicznego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
34. Opracowanie oprogramowania procesora DSP TMS320F28335 zastosowanego jako sterownik dwukierunkowego sprzęgu DC/DC. projekt indywidualny
35. Budowa stanowiska do badań dynamicznych właściwości łączników półprzewodnikowych mocy inżynierski projekt indywidualny
36. Estymacja strat energii w przekształtnikach jednofazowych DC/AC w. cz., na podstawie precyzyjnego modelu symulacyjnego (Spice, Saber) inżynierski

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Precyzyjny, cyfrowy układ do pomiaru energii elektrycznej z izolacją galwaniczną praca inżynierska
2. Analiza szybkich procesów łączeniowych w przyrządach energoelektronicznych na podstawie precyzyjnego modelu symulacyjnego praca inżynierska
3. Przekształtnik DC/DC do ładowania akumulatorów z ogniw fotowoltaicznych z algorytmem śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT) praca inżynierska
4. Design of a gate driver for silicon carbide 10 kV MOSFET transistors praca magisterska
5. Zasilacz AC/DC o zerowym zużyciu energii w trybie czuwania praca inżynierska
6. Układ przekształtnika DC/AC z transformatorem podwyższonej częstotliwości praca inżynierska
7. Analiza pracy wielomodułowego przekształtnika DC/DC z izolacją galwaniczną, o równolegle połączonych zaciskach wejściowych praca magisterska
8. Opracowanie i realizacja rozproszonego systemu sterowania przekształtnikami w mikrosieci prądu stałego, z wykorzystaniem układów FPGA praca magisterska
9. Opracowanie izolowanego impulsowego zasilacza napięcia stałego w topologii flyback praca inżynierska
10. Opracowanie regulowanego zasilacza AC/DC ze sterownikiem mikroprocesorowym praca inżynierska
11. Opracowanie modulatora cyfrowo-analogowego dla trójfazowego falownika napięcia praca inżynierska
12. Wykorzystanie nowoczesnych metod modelowania przekształtników energoelektronicznych w procesie projektowania praca inżynierska
13. Analiza pracy dwukierunkowego przekształtnika DC//DC współpracującego z magazynem energii praca inżynierska
14. Moduł bezprzewodowej komunikacji (GSM) do monitoringu i obsługi systemu energoelektronicznego z zasilaniem solarnym praca inżynierska
15. Modelowanie wielomodułowego przekształtnika DC/DC o szeregowo połączonych zaciskach wejściowych praca magisterska
16. Analiza pracy trójmodułowego przekształtnika DC-DC w stanach awaryjnych praca magisterska
17. Opracowanie systemu informatycznego do akwizycji i prezentacji parametrów instalacji fotowoltaicznej praca magisterska
18. Trójfazowy przekształtnik sieciowy PWM do zastosowań w mikrosieci prądu stałego praca magisterska
19. Analiza porównawcza układów DC/DC o charakterystyce obniżająco-podwyższającej do zasilania baterii litowo-jonowej praca inżynierska
20. Układ do badania właściwości dynamicznych tranzystorów mocy praca inżynierska
21. Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania dla trójgałęziowego przekształtnika podwyższającego napięcie praca inżynierska
22. Cyfrowo-analogowy sterownik jednofazowego falownika mostkowego praca inżynierska
23. Opracowanie generatora przebiegów sinusoidalnych, trójkątnych i prostokątnych o regulowanych parametrach praca inżynierska
24. Opracowanie systemu BMS dla magazynu litowo-jonowego praca inżynierska
25. Analiza porównawcza strat energii w niskonapięciowych tranzystorach MOSFET z Si i GaN na podstawie modeli symulacyjnych praca inżynierska
26. Programowalny cyfrowy zasilacz arbitralny prądu stałego praca inżynierska
27. Opracowanie trójfazowego falownika napięcia do sterowania silnikiem indukcyjnym małej mocy praca inżynierska
28. Zasilacz sieciowy do lamp elektronowych typu Nixie praca inżynierska
29. Badania symulacyjne izolowanego przekształtnika DC/DC o mocy 20kW wykonanego w technologii SiC praca inżynierska
30. Opracowanie i analiza pracy przekształtnika push-pull do zasilania wzmacniaczy audio praca magisterska
31. Cyfrowy generator sygnałów z interfejsem dotykowym i komunikacją USB praca inżynierska
32. System akwizycji danych pomiarowych z inteligentnego licznika energii elektrycznej praca inżynierska
33. Wpływ temperatury na właściwości akumulatorów litowo-jonowych praca inżynierska
Powrót