Employee information:

dr hab. inż. Adam Smolarczyk

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt dydaktyczny

Contact:

 • E-mail:Adam.Smolarczyk@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5795; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 9c 
 • WWW: http://adam_smolarczyk.republika.pl/ 
 • Corresponding address:
  IE - Adam Smolarczyk
  ul. Koszykowa 75 (Gmach Mechaniki)
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR1, GM 112
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR2, zajęcia również w sali GM01, GM 112
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
Ćw. 1ZE1830:A - Dobór nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych GR2, GR3, all meetings, GM 104
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1602:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR1, all meetings, GM 6
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1602:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR2, all meetings, GM 6
12:20-13:05
13:10-13:55
Lab. 1ZE1602:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR3, all meetings, GM 6
14:00-14:45

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REF615 za pomocą testera CMC praca magisterska
2. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami praca magisterska
3. Badanie urządzenia 7SD510 do zabezpieczania linii wysokiego napięcia praca magisterska
4. Metody badania funkcji zabezpieczeń różnicowych w urządzeniach zabezpieczeniowych praca magisterska
5. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania przekaźników elektroenergetycznych praca inżynierska
6. Przystosowanie przekaźnika REG 316*4 do zabezpieczania bloków wytwórczych o mocy 360 MW praca magisterska
7. Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego blok generator-transformator do współpracy z przekaźnikiem REG 316*4 praca magisterska
8. Badanie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia MUPASZ 7.U1 praca magisterska
9. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
10. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
11. Sprawdzanie wybranych funkcji przekaźnika 7SA500 za pomocą oprogramowania Test Universe i testera CMC praca inżynierska
12. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REL511 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
13. Wykorzystanie programu PACAD/EMTDC do modelowania transformatorów i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
14. Wykorzystanie karty pomiarowej i oprogramowanie Matlab/Simulink do sprawdzania wybranych algorytmów pomiarowo-zabezpieczeniowych praca magisterska
15. Dobór nastaw i zbadanie wybranych funkcji przekaźnika REG316*4 do ochrony elementów bloku wytwórczego praca magisterska
16. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika 7UT512 za pomocą oprogramowania Test Universe Testera CMC praca inżynierska
17. Wykorzystanie symulatorów działających w czasie rzeczywistym do badania urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca inżynierska
18. Badanie urządzeń zabezpieczeniowych za pomocą symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk praca magisterska
19. Narzędzia ułatwiające analizę i usuwanie skutków zakłóceń wykorzystywane w wybranym zakładzie energetycznym praca inżynierska
20. Wykorzystanie modułu Overcurrent oprogramowania Test Universe do sprawdzania funkcji zabezpieczeń nadprądowych praca inżynierska
21. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika RRTC-1 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
22. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
23. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania linii i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
24. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do zamodelowania układu generator-sieć sztywna i wybranych zabezpieczeń z nim związanych praca magisterska
25. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MIZAS 514 do ochrony silników niskiego napięcia za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
26. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MUPASZ 710 plus za pomocą testera CMC praca inżynierska
27. Sprawdzenie modeli przekładników prądowych i napięciowych dostępnych w programie PSCAD/EMTDC praca inżynierska
28. Sprawdzenie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i układów automatyki przekaźnika megaMUZ-2 praca inżynierska
29. Niekonwencjonalne przekładniki wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej praca inżynierska
30. Linie kompaktowe prądu przemiennego jako nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne linii napowietrznych wysokich napięć praca magisterska
31. Dobór nastawień zabezpieczeń wybranych pól sieci średniego napięcia praca magisterska
32. Etapy modernizacji przykładowej stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć pod kątem ryzyka realizacji inwestycji i jej znaczenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
33. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika L90 za pomocą testera CMC praca inżynierska
34. Zamodelowanie układu do wizualizacji zwarć w linii wysokiego napięcia za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
35. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa pól rozdzielni sieci SN z przyłączonymi farmami wiatrowymi praca magisterska
36. Rozbudowa symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk do badania przekaźników elektroenergetycznych praca magisterska
37. Zamodelowanie farmy wiatrowej wraz z układem zabezpieczeń za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca magisterska
38. Badania na modelu fizycznym sieci wysokiego napięcia praca inżynierska
39. Sprawdzenie funkcji zabezpieczenia różnicowego przekaźnika T60 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
40. Modernizacja wybranej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia praca inżynierska
41. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym typu PMSG za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
42. Sprawdzenie funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika MIZAS 514 dedykowanych do ochrony silników przed skutkami zakłóceń za pomocą testera CMC praca inżynierska
43. Koncepcja zabezpieczeń bloku generator-transformator o mocy 50 MW z wykorzystaniem cyfrowych przekaźników elektroenergetycznych firmy ABB praca magisterska
Back