Employee information:

dr hab. inż. Adam Smolarczyk

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:Adam.Smolarczyk@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5795; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 9c 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Adam Smolarczyk
  ul. Koszykowa 75 (Gmach Mechaniki)
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 15:15 - 16:00, Gmach Mechaniki pokój 9c
        between 1.10.2021 - 2.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DM1503:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GM 6
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2290:B - Harmoniczne w SEE GR1, GM 104
Ćw. 1DE1759:A - Dobór nastawień zabezpieczeń GR2, GM 104
Lab. 1DM1503:A - Podstawy elektroenergetyki GR1, GM 6
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2221:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab GR1, GM 106
15:15-16:00
Office hours 15:15-16:00 between 1.10.2021 - 2.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GM 9c
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
14:30-15:15
Office hours 15:15-16:00 between 1.10.2021 - 2.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GM 9c
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2371:A - Harmoniczne w SEE GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2106:A - Zakłócenia w układach elektroenergetycznych GR2, all meetings, (dodatkowa sala GM 107), GM 105
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1723:A - Automatyka elektroenergetyczna GR2, all meetings, GM 112
Lab. 1ZE1723:A - Automatyka elektroenergetyczna GR2, all meetings, GM 113
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE1817:A - Zwarcia w systemach elektroenergetycznych GR2, cycle other, (dodatkowa sala GM 107), GM 105
14:50-15:35
15:40-16:25
Lab. 2ZE2324:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab GR2, all meetings, GM 106
16:30-17:15

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami praca magisterska
2. Badanie urządzenia 7SD510 do zabezpieczania linii wysokiego napięcia praca magisterska
3. Metody badania funkcji zabezpieczeń różnicowych w urządzeniach zabezpieczeniowych praca magisterska
4. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania przekaźników elektroenergetycznych praca inżynierska
5. Przystosowanie przekaźnika REG 316*4 do zabezpieczania bloków wytwórczych o mocy 360 MW praca magisterska
6. Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego blok generator-transformator do współpracy z przekaźnikiem REG 316*4 praca magisterska
7. Badanie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia MUPASZ 7.U1 praca magisterska
8. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
9. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
10. Sprawdzanie wybranych funkcji przekaźnika 7SA500 za pomocą oprogramowania Test Universe i testera CMC praca inżynierska
11. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REL511 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
12. Wykorzystanie programu PACAD/EMTDC do modelowania transformatorów i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
13. Wykorzystanie karty pomiarowej i oprogramowanie Matlab/Simulink do sprawdzania wybranych algorytmów pomiarowo-zabezpieczeniowych praca magisterska
14. Dobór nastaw i zbadanie wybranych funkcji przekaźnika REG316*4 do ochrony elementów bloku wytwórczego praca magisterska
15. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika 7UT512 za pomocą oprogramowania Test Universe Testera CMC praca inżynierska
16. Wykorzystanie symulatorów działających w czasie rzeczywistym do badania urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca inżynierska
17. Badanie urządzeń zabezpieczeniowych za pomocą symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk praca magisterska
18. Narzędzia ułatwiające analizę i usuwanie skutków zakłóceń wykorzystywane w wybranym zakładzie energetycznym praca inżynierska
19. Wykorzystanie modułu Overcurrent oprogramowania Test Universe do sprawdzania funkcji zabezpieczeń nadprądowych praca inżynierska
20. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
21. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika RRTC-1 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
22. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do zamodelowania układu generator-sieć sztywna i wybranych zabezpieczeń z nim związanych praca magisterska
23. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania linii i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
24. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MIZAS 514 do ochrony silników niskiego napięcia za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
25. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MUPASZ 710 plus za pomocą testera CMC praca inżynierska
26. Sprawdzenie modeli przekładników prądowych i napięciowych dostępnych w programie PSCAD/EMTDC praca inżynierska
27. Sprawdzenie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i układów automatyki przekaźnika megaMUZ-2 praca inżynierska
28. Niekonwencjonalne przekładniki wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej praca inżynierska
29. Linie kompaktowe prądu przemiennego jako nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne linii napowietrznych wysokich napięć praca magisterska
30. Dobór nastawień zabezpieczeń wybranych pól sieci średniego napięcia praca magisterska
31. Etapy modernizacji przykładowej stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć pod kątem ryzyka realizacji inwestycji i jej znaczenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
32. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika L90 za pomocą testera CMC praca inżynierska
33. Zamodelowanie układu do wizualizacji zwarć w linii wysokiego napięcia za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
34. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa pól rozdzielni sieci SN z przyłączonymi farmami wiatrowymi praca magisterska
35. Rozbudowa symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk do badania przekaźników elektroenergetycznych praca magisterska
36. Zamodelowanie farmy wiatrowej wraz z układem zabezpieczeń za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca magisterska
37. Badania na modelu fizycznym sieci wysokiego napięcia praca inżynierska
38. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym typu PMSG za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
39. Sprawdzenie funkcji zabezpieczenia różnicowego przekaźnika T60 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
40. Sprawdzenie funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika MIZAS 514 dedykowanych do ochrony silników przed skutkami zakłóceń za pomocą testera CMC praca inżynierska
41. Modernizacja wybranej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia praca inżynierska
42. Koncepcja zabezpieczeń bloku generator-transformator o mocy 50 MW z wykorzystaniem cyfrowych przekaźników elektroenergetycznych firmy ABB praca magisterska
43. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REF615 za pomocą testera CMC praca magisterska
44. Sposoby nastawiania cyfrowych przekaźników odległościowych na przykładzie urządzenia D90plus praca inżynierska
45. Zamodelowanie układu automatyki samoczynnego załączania rezerwy za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
46. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REF615 za pomocą testera CMC praca inżynierska
47. Koncepcja modernizacji sieci zasilającej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie praca inżynierska
48. Analiza porównawcza narzędzi symulacyjnych wykorzystywanych do testowania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
49. Wymagania formalne i techniczne dla układów potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć praca inżynierska
Back