Informacje o pracowniku:

dr inż. Adam Smolarczyk

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Adam.Smolarczyk@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5795; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 9c 
 • Strona www: http://adam_smolarczyk.republika.pl/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Adam Smolarczyk
  ul. Koszykowa 75 (Gmach Mechaniki)
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Piątek, w godzinach: 15:15 - 17:00, Gmach Mechaniki pokój 9c
        w okresie 2.10.2019 - 17.06.2020 proszę o wcześniejszy email informacyjny, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1749:A - Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych lab GR1, I połowa sem., GM 105
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1749:A - Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych lab GR2, I połowa sem., GM 105
Ćw. 1DE1759:A - Dobór nastawień zabezpieczeń GR1, GM 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR1, (sale GM 02, 05, 6, 7, 112, 205, GG 415A), GM 6
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR3, +GM107, GM 105
Lab. 1DE2221:A - Automatyka elektroenergetyczna cyfrowa lab GR1, +GM 113, GM 114, GM 211, GM 106
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR2, +GM107, GM 105
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR4, (sale GM 02, 05, 6, 7, 112, 205, GG 415A), GM 6
Lab. 1DE1749:A - Zakłócenia w systemach elektroenergetycznych lab GR3, I połowa sem., GM 105
Lab. 1DE1502:A - Podstawy elektroenergetyki lab GR2, (sale GM 02, 05, 6, 7, 112, 205, GG 415A), GM 6
Lab. 1DE1520:A - Podstawy techniki mikroprocesorowej lab GR4, +GM107, GM 105
15:15-16:00
Konsultacje 15:15-17:00 w okresie 2.10.2019 - 17.06.2020 (zapisy niewymagane) proszę o wcześniejszy email informacyjny, w sali GM 9c
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
14:30-15:15
Konsultacje 15:15-17:00 w okresie 2.10.2019 - 17.06.2020 (zapisy niewymagane) proszę o wcześniejszy email informacyjny, w sali GM 9c
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1723:A - Automatyka elektroenergetyczna GR2, GR3, wszystkie zjazdy, + GM113, GM114, GM 112
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Sprawdzenie funkcji zabezpieczenia różnicowego przekaźnika T60 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
2. Sprawdzenie funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika MIZAS 514 dedykowanych do ochrony silników przed skutkami zakłóceń za pomocą testera CMC praca inżynierska
3. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym typu PMSG za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
4. Modernizacja wybranej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia praca inżynierska
5. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania zwarć doziemnych w sieciach średniego napięcia i zabezpieczeń przed ich skutkami praca magisterska
6. Badanie urządzenia 7SD510 do zabezpieczania linii wysokiego napięcia praca magisterska
7. Metody badania funkcji zabezpieczeń różnicowych w urządzeniach zabezpieczeniowych praca magisterska
8. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do badania przekaźników elektroenergetycznych praca inżynierska
9. Przystosowanie przekaźnika REG 316*4 do zabezpieczania bloków wytwórczych o mocy 360 MW praca magisterska
10. Przystosowanie stanowiska laboratoryjnego blok generator-transformator do współpracy z przekaźnikiem REG 316*4 praca magisterska
11. Badanie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i automatyk urządzenia MUPASZ 7.U1 praca magisterska
12. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
13. Modyfikacja stanowiska laboratoryjnego wykorzystującego przekaźnik REG 316*4 praca magisterska
14. Sprawdzanie wybranych funkcji przekaźnika 7SA500 za pomocą oprogramowania Test Universe i testera CMC praca inżynierska
15. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika REL511 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
16. Wykorzystanie programu PACAD/EMTDC do modelowania transformatorów i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
17. Wykorzystanie karty pomiarowej i oprogramowanie Matlab/Simulink do sprawdzania wybranych algorytmów pomiarowo-zabezpieczeniowych praca magisterska
18. Dobór nastaw i zbadanie wybranych funkcji przekaźnika REG316*4 do ochrony elementów bloku wytwórczego praca magisterska
19. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika 7UT512 za pomocą oprogramowania Test Universe Testera CMC praca inżynierska
20. Wykorzystanie symulatorów działających w czasie rzeczywistym do badania urządzeń automatyki elektroenergetycznej praca inżynierska
21. Badanie urządzeń zabezpieczeniowych za pomocą symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk praca magisterska
22. Narzędzia ułatwiające analizę i usuwanie skutków zakłóceń wykorzystywane w wybranym zakładzie energetycznym praca inżynierska
23. Wykorzystanie modułu Overcurrent oprogramowania Test Universe do sprawdzania funkcji zabezpieczeń nadprądowych praca inżynierska
24. Sprawdzenie funkcji różnicowej przekaźnika RRTC-1 za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
25. Zamodelowanie elektrowni wiatrowej za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
26. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do modelowania linii i zabezpieczeń różnicowych do ich ochrony praca magisterska
27. Wykorzystanie programu PSCAD/EMTDC do zamodelowania układu generator-sieć sztywna i wybranych zabezpieczeń z nim związanych praca magisterska
28. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MIZAS 514 do ochrony silników niskiego napięcia za pomocą oprogramowania Test Universe testera CMC praca inżynierska
29. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika MUPASZ 710 plus za pomocą testera CMC praca inżynierska
30. Sprawdzenie modeli przekładników prądowych i napięciowych dostępnych w programie PSCAD/EMTDC praca inżynierska
31. Sprawdzenie wybranych funkcji zabezpieczeniowych i układów automatyki przekaźnika megaMUZ-2 praca inżynierska
32. Niekonwencjonalne przekładniki wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej praca inżynierska
33. Linie kompaktowe prądu przemiennego jako nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne linii napowietrznych wysokich napięć praca magisterska
34. Dobór nastawień zabezpieczeń wybranych pól sieci średniego napięcia praca magisterska
35. Etapy modernizacji przykładowej stacji elektroenergetycznej najwyższych napięć pod kątem ryzyka realizacji inwestycji i jej znaczenia dla krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
36. Sprawdzenie wybranych funkcji przekaźnika L90 za pomocą testera CMC praca inżynierska
37. Zamodelowanie układu do wizualizacji zwarć w linii wysokiego napięcia za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca inżynierska
38. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa pól rozdzielni sieci SN z przyłączonymi farmami wiatrowymi praca magisterska
39. Rozbudowa symulatora działającego w czasie rzeczywistym zjawisk do badania przekaźników elektroenergetycznych praca magisterska
40. Zamodelowanie farmy wiatrowej wraz z układem zabezpieczeń za pomocą programu PSCAD/EMTDC praca magisterska
41. Badania na modelu fizycznym sieci wysokiego napięcia praca inżynierska
Powrót