Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Grzegorz Iwański

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Napędu Elektrycznego
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:iwanskig@isep.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5120 
 • Pokój GE 017, kl. B 
 • Strona www: www.isep.pw.edu.pl/zne 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Grzegorz Iwański
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Dyplom technika elektronika w specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa uzyskany w Technikum Elektronicznym w Kielcach w 1997 roku. Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka uzyskany w 2003 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Elektrotechnika nadany uchwałami Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej odpowiednio w 2005 i 2019 roku. W latach 2006-2008 zatrudniony na stanowisku konstruktora przy realizacji projektu europejskiego o akronimie HOPE w ramach 6 Programu Ramowego UE. Od 2009 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2019 roku na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Napędu Elektrycznego Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej WEPW. Autor 60 artykułów naukowych w czasopismach i międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym 17 artykułów w czasopismach z listy JCR), monografii naukowej wydanej przez wyd. John Wiley w ramach IEEE Press Series on Power Engineering, trzech rozdziałów książkowych w wydawnictwach John Wiley, Springer, i CRC Taylor&Francis. Laureat stypendium wyjazdowego w ramach programu Ministra NiSW „Mobilność Plus” – roczny pobyt w Universitat Politecnica de Catalunya w 2012 roku. Laureat stypendium wyjazdowego w ramach Programu Rozwojowego PW - dwumiesięczny pobyt w Mondragon University w 2009 roku. Wygłoszony referat plenarny na konferencji EVER’15, Monte Carlo, Monaco, oraz referat plenarny na konferencji OPTIM-ACEMP’17, Brasov, Rumunia. Promotor pomocniczy trzech obronionych rozpraw doktorskich. Promotor obronionej rozprawy doktorskiej oraz w trzech przewodach doktorskich w toku. Kierownik Projektu badawczego własnego MNiSW oraz dwóch projektów OPUS finansowanych przez NCN, kierownik zespołu w Projekcie PBS NCBiR. Członek Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Electric Vehicles and Renewable Energies - EVER od 2010 roku, Special Session Committee Konferencji IEEE-ISIE'11, oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji EPE-ECCE - EUROPE' 17. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. kształcenia na kierunku Elektrotechnika w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020. Członek stowarzyszenia IEEE (M'10, SM'18).
Zainteresowania zawodowe:
- zastosowania przekształtników energoelektronicznych w niekonwencjonalnych układach przetwarzania i przekształcania energii (turbiny wiatrowe, wodne, spalinowe zespoły prądotwórcze, systemy fotowoltaiczne, elektrochemiczne magazyny energii, superkondensatory)
- układy kondycjonowania energii elektrycznej (aktywne prostowniki, filtry i kompensatory mocy biernej)
- napędy elektryczne w zastosowaniach mobilnych (pojazdy elektryczne, lekkie statki powietrzne)


Konsultacje w 2020L:

 • Czwartek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój GE017
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

 • 1. 1DE1413 - Napęd elektryczny Wykład, Czwartek 10:15-12:00, Sala: GG 219
 • Wykład, Niedziela 14:50-16:25, Sala: SK 108
 • 2. DZ1616 - Smart Grid Wykład, Środa 16:15-18:00, Sala: SK 107a

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1413:A - Napęd elektryczny GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b GE017
15:15-16:00
16:15-17:00
DZ1616:A - Smart Grid GR1, II połowa sem., SK 107a
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
1ZE1658:A - Napęd elektryczny GR1, GR2, GR3, wszystkie zjazdy, SK 108
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Inteligentny rozdział energii ładowania zespołu baterii elektrochemicznych praca inżynierska
2. Badanie właściwości statystycznych i dynamicznych układu pomiaru prądu dla energoelektroniki. praca inżynierska
3. Analiza metod estymacji prędkości i położenia wirnika maszyny dwustronnie zasilanej praca magisterska
4. Analiza wektorowych metod sterowania układu napędowego z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. praca inżynierska
5. Analiza algorytmów poszukiwania mocy maksymalnej źródeł fotowoltanicznych praca inżynierska
6. Opracowanie, budowa i uruchomienie laboratoryjnego układu przetwarzania energii dla hybrydowego magazynu energii wspomagającego pracę mikrosieci prądu stałego praca magisterska
7. Układ wytwarzania energii elektrycznej z prądnicą trójfazową do zasilania obciążeń jednofazowych praca inżynierska
8. Układ przekształtnikowy o obniżonej zawartości zakłóceń składowej wspólnej dedykowany do źródeł fotowoltaicznych praca inżynierska
9. Sterowanie prądnicy dwustronnie zasilanej w trybie pracy równoległej w izolowanej sieci napięcia przemiennego praca magisterska
10. Opracowanie i weryfikacja symulacyjna algorytmu poszukiwania mocy maksymalnej turbiny wiatrowej praca inżynierska
11. Projekt symulatora turbiny wiatrowej z wykorzystaniem napędu prądu stałego praca inżynierska
12. Projekt układu do odzyskiwania energii oraz do rozruchu dużych mas wirujących. praca inżynierska
13. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
14. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
15. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
16. Budowa stanowiska laboratoryjnego z falownikiem napięcia do wykorzystania w dydaktyce praca inżynierska
17. Modelowanie źródeł i magazynów energii. praca inżynierska
18. Sterowanie autonomiczną prądnicą dwustronnie zasilaną z ograniczeniem momentu elektromagnetycznego praca inżynierska
19. Przekształtnik energoelektroniczny dedykowany do małej elektrowni wiatrowej praca inżynierska
20. Oprogramowanie i uruchomienie stanowiska dydaktycznego z serwonapędem Compax 3 praca magisterska
21. Projekt układu falownika prądu ze zredukowaną częstotliwością przełączeń praca inżynierska
22. Modelowanie i wizualizacja systemu parku wiatrowego praca magisterska
23. Aktywny układ wyrównywania poziomów naładowania ogniw baterii elektrochemicznej praca inżynierska
24. Projekt symulatora turbiny wiatrowej z wykorzystaniem napędu prądu przemiennego praca inżynierska
25. Projekt i budowa układu przekształtnikowego dla prądnicy PMSM praca inżynierska
26. Projekt i budowa układu przekształtnikowego dla prądnicy PMSM praca inżynierska
27. Analiza układu przekształtnikowego DC/AC o zredukowanej zawartości zakłóceń składowej wspólnej dla układów fotowoltaiki. praca inżynierska
28. Sterowanie turbiny wiatrowej wspomaganej zasobnikiem energii praca inżynierska
29. Projekt układu turbiny wodnej 250MW z wykorzystaniem maszyny dwustronnie zasilanej praca inżynierska
30. Analiza pracy układów przekształtnikowych w izolowanej sieci napięcia przemiennego z podziałem mocy między źródłami praca inżynierska
31. Niekonwencjonalny układ wytwarzania energii z maszyną dwustronnie zasilaną praca inżynierska
32. Modelowanie i sterowanie bezszczotkowej prądnicy dwustronnie zasilanej praca inżynierska
33. Projekt i realizacja symulatora paneli fotowoltaicznych i przekształtnika obsługującego panel praca magisterska
34. Projekt i realizacja symulatora paneli fotowoltaicznych i przekształtnika obsługującego panel praca magisterska
35. Układ wytwarzania energii elektrycznej o powiększonym prądzie zwarciowym praca inżynierska
36. Porównanie układów z kaskadowym i pojedynczym przekształtnikiem DC/DC dla systemów fotowoltaicznych praca inżynierska
37. Projekt i realizacja układu przekształcania energii między turbiną wiatrową a siecią zasilającą praca magisterska
38. Projekt i realizacja układu przekształcania energii między turbiną wiatrową a siecią zasilającą praca magisterska
39. Budowa i uruchomienie układu trójfazowego falownika napięcia z filtrem LC praca inżynierska
40. System napędowy oparty o urządzenia SEW-EURODRIVE praca inżynierska
41. Metody poszukiwania punktu pracy o minimalnym jednostkowym zużyciu paliwa w spalinowym zespole prądotwórczym o zmiennej prędkości praca magisterska
42. Opracowanie modelu laboratoryjnego źródła napięcia stałego o dowolnie programowalnej charakterystyce napięciowo-prądowej do symulacji źródeł fotowoltaicznych oraz baterii elektrochemicznych. praca inżynierska
43. Projekt falownika napięcia do zasilania wysokoobrotowego silnika BLDC małej mocy praca inżynierska
44. Projekt układu zasilania napędu prądu przemiennego z generatora o regulowanym napięciu praca inżynierska
45. Projekt i realizacja układu napędowego z silnikiem klatkowym do symulacji pracy turbiny wiatrowej praca magisterska
46. Sterowanie podziałem mocy biernej między przekształtnikami w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej praca magisterska
47. Projekt i realizacja układu napędowego z silnikiem klatkowym do symulacji pracy turbiny wiatrowej praca magisterska
48. Projekt aktywnego systemu asekuracji na ściance wspinaczkowej w oparciu o napęd z silnikiem PMSM praca inżynierska
49. Sterowanie trójfazowym przekształtnikiem sieciowym z regulatorami mocy we współrzędnych stacjonarnych praca magisterska
50. Sterowanie jednofazowym falownikiem napięcia z wyjściowym filtrem LC praca magisterska
51. Sterowanie jednofazowym przekształtnikiem sieciowym z filtrem LCL praca magisterska
52. Projekt jednofazowego przekształtnika z filtrem LC i łącznikiem stanu neutralnego praca magisterska
53. Praca równoległa i redundantna napędów elektrycznych z silnikami klatkowymi praca magisterska
54. Sterowanie przekształtnikiem wirnikowym prądnicy dwustronnie zasilanej w warunkach odkształconego napięcia sieci praca magisterska
55. Sterowanie jednofazowym falownikiem napięcia z wyjściowym filtrem LC praca inżynierska
56. Poszukiwanie punktu mocy maksymalnej źródła fotowoltaicznego z kaskadowym układem przekształtnikowym do wyrównywania napięć praca inżynierska
57. Sterowanie rozproszone rozpływem energii ładowania baterii elektrochemicznych tego samego typu praca inżynierska
58. Sterowanie dwukołowym robotem balansującym praca magisterska
59. Opracowanie, budowa i uruchomienie falownika napięcia opartego o zintegrowany moduł mocy do badania maszyn indukcyjnych praca magisterska
60. Sterowanie jednofazowym układem DC/AC z filtrem LCL przy występowaniu harmonicznych napięcia sieci praca inżynierska
61. Projekt układu energoelektronicznego realizującego funkcję elektronicznego obciążenia praca inżynierska
62. Sterowanie falownikiem napięcia z filtrem LC praca magisterska
63. Sterowanie jednofazowym przekształtnikiem sieciowym z filtrem LCL praca magisterska
Powrót