Employee information:

dr hab. inż. Grzegorz Iwański

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Napędu Elektrycznego
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:iwanskig@isep.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5120 
 • Room GE 017, kl. B 
 • WWW: www.isep.pw.edu.pl/zne 
 • Corresponding address:
  ISEP - Grzegorz Iwański
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Thursday, at: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój GE017
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1413:A - Napęd elektryczny GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1016:A - Napęd i maszyny elektryczne - przedmiot wyrównawczy GR8, cycle other, terminy zajęć - zgodnie z ustaleniem z prowadzącym, DOU Do ustalenia
13:15-14:00
14:15-15:00
Office hours 14:15-16:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) , in room GE-b GE017
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DA2201:B - Individual Project GR1, (Erasmus), GM 12
DZ1616:A - Smart Grid GR1, 2nd half of sem., SK 107a
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE1658:A - Napęd elektryczny GR1, GR2, GR3, all meetings, (zmiana terminu w drugiej połowie zjazdów), SK 108
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Modelowanie mikrosieci prądu stałego ze źródłami odnawialnymi z hybrydowym magazynem energii inżynierski
2. Projekt układu turbiny wodnej 250MW z wykorzystaniem maszyny dwustronnie zasilanej inżynierski
3. Projekt aktywnego systemu asekuracji na ściance wspinaczkowej w oparciu o napęd z silnikiem PMSM inżynierski
4. Minimalizacja strat i maksymalizacja momentu elektromagnetycznego w układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym. inżynierski magisterski
5. Sterowanie maszyną bezszczotkową prądu stałego z minimalizacją tętnień momentu inżynierski
6. Aktywny układ wyrównywania poziomów naładowania ogniw baterii elektrochemicznej inżynierski magisterski
7. Projekt układu superkondensatorowego do kompensowania zapadów napięcia ogniwa paliwowego w czasie zwarć ogniwa inżynierski magisterski
8. Sterowanie układu z prądnicą dwustronnie zasilaną i elektrochemicznym magazynem energii w oparciu o metody Fuzzy Logic magisterski
9. Badania porównawcze metod odtwarzania kąta położenia za pomocą transformatora położenia kątowego inżynierski magisterski
10. Modelowanie spalinowego zespołu prądotwórczego i metod regulacji prędkości magisterski
11. Projekt elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii do pracy wyspowej inżynierski
12. Projekt układu zasilania napędu motoszybowca z wykorzystaniem ogniwa paliwowego i baterii elektrochemicznej inżynierski magisterski
13. Analiza układu napędowego dźwigu osobowego z superkondensatorowym zasobnikiem energii inżynierski
14. Modelowanie oporów ruchu lekkiego samolotu magisterski
15. Sterowanie silnika indukcyjnego ze sprzężeniem od wektora stanu magisterski
16. Modelowanie silnika spalinowego oraz obszarów jednostkowego zużycia paliwa dla zespołu prądotwórczego inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy

Defended dissertations and projects:

1. Inteligentny rozdział energii ładowania zespołu baterii elektrochemicznych praca inżynierska
2. Badanie właściwości statystycznych i dynamicznych układu pomiaru prądu dla energoelektroniki. praca inżynierska
3. Analiza metod estymacji prędkości i położenia wirnika maszyny dwustronnie zasilanej praca magisterska
4. Analiza wektorowych metod sterowania układu napędowego z maszyną indukcyjną dwustronnie zasilaną. praca inżynierska
5. Analiza algorytmów poszukiwania mocy maksymalnej źródeł fotowoltanicznych praca inżynierska
6. Opracowanie, budowa i uruchomienie laboratoryjnego układu przetwarzania energii dla hybrydowego magazynu energii wspomagającego pracę mikrosieci prądu stałego praca magisterska
7. Układ wytwarzania energii elektrycznej z prądnicą trójfazową do zasilania obciążeń jednofazowych praca inżynierska
8. Układ przekształtnikowy o obniżonej zawartości zakłóceń składowej wspólnej dedykowany do źródeł fotowoltaicznych praca inżynierska
9. Sterowanie prądnicy dwustronnie zasilanej w trybie pracy równoległej w izolowanej sieci napięcia przemiennego praca magisterska
10. Opracowanie i weryfikacja symulacyjna algorytmu poszukiwania mocy maksymalnej turbiny wiatrowej praca inżynierska
11. Projekt symulatora turbiny wiatrowej z wykorzystaniem napędu prądu stałego praca inżynierska
12. Projekt układu do odzyskiwania energii oraz do rozruchu dużych mas wirujących. praca inżynierska
13. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
14. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
15. Projekt układów zasilania maszyn napędowych osi robota przemysłowego praca inżynierska
16. Budowa stanowiska laboratoryjnego z falownikiem napięcia do wykorzystania w dydaktyce praca inżynierska
17. Modelowanie źródeł i magazynów energii. praca inżynierska
18. Sterowanie autonomiczną prądnicą dwustronnie zasilaną z ograniczeniem momentu elektromagnetycznego praca inżynierska
19. Przekształtnik energoelektroniczny dedykowany do małej elektrowni wiatrowej praca inżynierska
20. Oprogramowanie i uruchomienie stanowiska dydaktycznego z serwonapędem Compax 3 praca magisterska
21. Projekt układu falownika prądu ze zredukowaną częstotliwością przełączeń praca inżynierska
22. Modelowanie i wizualizacja systemu parku wiatrowego praca magisterska
23. Aktywny układ wyrównywania poziomów naładowania ogniw baterii elektrochemicznej praca inżynierska
24. Projekt symulatora turbiny wiatrowej z wykorzystaniem napędu prądu przemiennego praca inżynierska
25. Projekt i budowa układu przekształtnikowego dla prądnicy PMSM praca inżynierska
26. Projekt i budowa układu przekształtnikowego dla prądnicy PMSM praca inżynierska
27. Analiza układu przekształtnikowego DC/AC o zredukowanej zawartości zakłóceń składowej wspólnej dla układów fotowoltaiki. praca inżynierska
28. Sterowanie turbiny wiatrowej wspomaganej zasobnikiem energii praca inżynierska
29. Projekt układu turbiny wodnej 250MW z wykorzystaniem maszyny dwustronnie zasilanej praca inżynierska
30. Analiza pracy układów przekształtnikowych w izolowanej sieci napięcia przemiennego z podziałem mocy między źródłami praca inżynierska
31. Niekonwencjonalny układ wytwarzania energii z maszyną dwustronnie zasilaną praca inżynierska
32. Modelowanie i sterowanie bezszczotkowej prądnicy dwustronnie zasilanej praca inżynierska
33. Projekt i realizacja symulatora paneli fotowoltaicznych i przekształtnika obsługującego panel praca magisterska
34. Projekt i realizacja symulatora paneli fotowoltaicznych i przekształtnika obsługującego panel praca magisterska
35. Układ wytwarzania energii elektrycznej o powiększonym prądzie zwarciowym praca inżynierska
36. Porównanie układów z kaskadowym i pojedynczym przekształtnikiem DC/DC dla systemów fotowoltaicznych praca inżynierska
37. Projekt i realizacja układu przekształcania energii między turbiną wiatrową a siecią zasilającą praca magisterska
38. Projekt i realizacja układu przekształcania energii między turbiną wiatrową a siecią zasilającą praca magisterska
39. Budowa i uruchomienie układu trójfazowego falownika napięcia z filtrem LC praca inżynierska
40. System napędowy oparty o urządzenia SEW-EURODRIVE praca inżynierska
41. Metody poszukiwania punktu pracy o minimalnym jednostkowym zużyciu paliwa w spalinowym zespole prądotwórczym o zmiennej prędkości praca magisterska
42. Opracowanie modelu laboratoryjnego źródła napięcia stałego o dowolnie programowalnej charakterystyce napięciowo-prądowej do symulacji źródeł fotowoltaicznych oraz baterii elektrochemicznych. praca inżynierska
43. Projekt falownika napięcia do zasilania wysokoobrotowego silnika BLDC małej mocy praca inżynierska
44. Projekt układu zasilania napędu prądu przemiennego z generatora o regulowanym napięciu praca inżynierska
45. Projekt i realizacja układu napędowego z silnikiem klatkowym do symulacji pracy turbiny wiatrowej praca magisterska
46. Sterowanie podziałem mocy biernej między przekształtnikami w układzie prądnicy dwustronnie zasilanej praca magisterska
47. Projekt i realizacja układu napędowego z silnikiem klatkowym do symulacji pracy turbiny wiatrowej praca magisterska
48. Projekt aktywnego systemu asekuracji na ściance wspinaczkowej w oparciu o napęd z silnikiem PMSM praca inżynierska
49. Sterowanie trójfazowym przekształtnikiem sieciowym z regulatorami mocy we współrzędnych stacjonarnych praca magisterska
50. Sterowanie jednofazowym falownikiem napięcia z wyjściowym filtrem LC praca magisterska
51. Sterowanie jednofazowym przekształtnikiem sieciowym z filtrem LCL praca magisterska
52. Projekt jednofazowego przekształtnika z filtrem LC i łącznikiem stanu neutralnego praca magisterska
53. Praca równoległa i redundantna napędów elektrycznych z silnikami klatkowymi praca magisterska
54. Sterowanie przekształtnikiem wirnikowym prądnicy dwustronnie zasilanej w warunkach odkształconego napięcia sieci praca magisterska
55. Sterowanie jednofazowym falownikiem napięcia z wyjściowym filtrem LC praca inżynierska
56. Poszukiwanie punktu mocy maksymalnej źródła fotowoltaicznego z kaskadowym układem przekształtnikowym do wyrównywania napięć praca inżynierska
57. Sterowanie rozproszone rozpływem energii ładowania baterii elektrochemicznych tego samego typu praca inżynierska
58. Sterowanie dwukołowym robotem balansującym praca magisterska
59. Opracowanie, budowa i uruchomienie falownika napięcia opartego o zintegrowany moduł mocy do badania maszyn indukcyjnych praca magisterska
60. Sterowanie jednofazowym układem DC/AC z filtrem LCL przy występowaniu harmonicznych napięcia sieci praca inżynierska
61. Projekt układu energoelektronicznego realizującego funkcję elektronicznego obciążenia praca inżynierska
62. Sterowanie falownikiem napięcia z filtrem LC praca magisterska
63. Sterowanie jednofazowym przekształtnikiem sieciowym z filtrem LCL praca magisterska
Back