Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Dominik Sierociuk

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dominik.sierociuk@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5624 / 5622 
 • Pokój GE 316, kl. B / SK pok. 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~dsieroci/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Dominik Sierociuk
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Stara Kotłownia pokój 201
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 3 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR1, II połowa sem., SK 201
Lab. 1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR2, II połowa sem., SK 201
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
Lab. 1DR1414:A - Podstawy automatyki lab GR2, zaj. parz., 9:00-12:00, bez przerw, SK 201
Lab. 1DR1414:A - Podstawy automatyki lab GR1, zaj. nieparz., 9:00-12:00, bez przerw, SK 201
09:15-10:00
10:15-11:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR1, GR2, GG 219
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali SK 201
13:15-14:00
14:15-15:00
1DR2134:A - Modele i identyfikacja układów dynamicznych GR1, GR2, SK 107a
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DR2131:A - Projekt zespołowy GR1, GR2, Cykl inny, 6,13,20,27 marca; 3,10,24 kwietnia; 8,22 maja; 5 czerwca 2019, SK 4
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wybrane metody poprawy dokładności pomiarów GPS. praca magisterska
2. Wybrane algorytmy sterowania procesem nagrzewania z użyciem regulatora PID niecałkowitego rzędu. praca magisterska
3. Modelowanie kondensatora dwuwarstwowego z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowego rzędu praca inżynierska
4. Realizacja stanowiska laboratoryjnego obrotowego odwróconego wahadła praca inżynierska
5. Modelowanie analogowe podstawowych członów dynamicznych niecałkowitego rzędu przy użyciu struktur drabinkowych. praca inżynierska
6. Wybrane sposoby modelowania układu elektroda-elektrolit z użyciem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu. praca magisterska
7. Walidacja numeryczna procesu nagrzewania w oparciu o model dynamiczny niecałkowitego rzędu praca inżynierska
8. Stanowisko laboratoryjne do badania procesu stabilizacji robota balansującego praca inżynierska
9. Analiza procesu samodostrajania się regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku SIMATIC S7-1200 firmy Siemens praca inżynierska
10. Modelowanie procesu migotania fluorescencji kropek kwantowych z wykorzystaniem równań różniczkowych niecałkowitego rzędu oraz ułamkowego procesu Poissona praca magisterska
11. Modelowanie ruchów Browna niecałkowitego rzędu na przykładzie wybranych wskaźników ekonometrycznych praca magisterska
12. Analiza wybranych algorytmów estymacji położenia obiektu z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej praca magisterska
13. System stabilizacji obrotu rakiety manewrującej praca inżynierska
14. Wykorzystanie interfejsu REST API i metody PCA do analizy danych w oparciu o chmurę obliczeniową firmy Siemens praca magisterska
15. Analiza porównawcza możliwości generacji kodu ze środowiska Simulink na sterownik firmy B&R praca magisterska
16. Opracowanie koncepcji i projektu instalacji multimedialnej dla sal SK 201 i 204. praca inżynierska
Powrót