Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Dominik Sierociuk

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:dominik.sierociuk@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5624 / 5622 
 • Pokój GE 316, kl. B / SK pok. 201 
 • Strona www: http://www.ee.pw.edu.pl/~dsieroci/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Dominik Sierociuk
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

 • Czwartek, w godzinach: 12:00 - 12:45, Stara Kotłownia pokój 201
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 2 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DR1414:A - Podstawy automatyki lab GR2, zaj. parz., SK 201
Lab. 1DR1414:A - Podstawy automatyki lab GR1, zaj. nieparz., SK 201
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR1, II połowa sem., SK 201
11:15-12:00
12:15-13:00
1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR1, GR2, SK 107a
Konsultacje 12:00-12:45 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) , w sali SK 201
13:15-14:00
14:15-15:00
1DR2134:A - Modele i identyfikacja układów dynamicznych GR1, GR2, SK 107a
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DR2135:A - Systemy nawigacyjne w robotyce GR2, II połowa sem., SK 201
Lab. 1DR1414:A - Podstawy automatyki lab GR1, GR2, Cykl inny, SK 201
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wybrane metody poprawy dokładności pomiarów GPS. praca magisterska
2. Wybrane algorytmy sterowania procesem nagrzewania z użyciem regulatora PID niecałkowitego rzędu. praca magisterska
3. Modelowanie kondensatora dwuwarstwowego z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowego rzędu praca inżynierska
4. Realizacja stanowiska laboratoryjnego obrotowego odwróconego wahadła praca inżynierska
5. Modelowanie analogowe podstawowych członów dynamicznych niecałkowitego rzędu przy użyciu struktur drabinkowych. praca inżynierska
6. Wybrane sposoby modelowania układu elektroda-elektrolit z użyciem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu. praca magisterska
7. Walidacja numeryczna procesu nagrzewania w oparciu o model dynamiczny niecałkowitego rzędu praca inżynierska
8. Stanowisko laboratoryjne do badania procesu stabilizacji robota balansującego praca inżynierska
9. Analiza procesu samodostrajania się regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku SIMATIC S7-1200 firmy Siemens praca inżynierska
10. Modelowanie procesu migotania fluorescencji kropek kwantowych z wykorzystaniem równań różniczkowych niecałkowitego rzędu oraz ułamkowego procesu Poissona praca magisterska
11. Modelowanie ruchów Browna niecałkowitego rzędu na przykładzie wybranych wskaźników ekonometrycznych praca magisterska
12. Analiza wybranych algorytmów estymacji położenia obiektu z wykorzystaniem nawigacji inercyjnej praca magisterska
13. System stabilizacji obrotu rakiety manewrującej praca inżynierska
14. Wykorzystanie interfejsu REST API i metody PCA do analizy danych w oparciu o chmurę obliczeniową firmy Siemens praca magisterska
15. Analiza porównawcza możliwości generacji kodu ze środowiska Simulink na sterownik firmy B&R praca magisterska
16. Opracowanie koncepcji i projektu instalacji multimedialnej dla sal SK 201 i 204. praca inżynierska
17. Badanie możliwości tworzenia modeli pomieszczeń z użyciem algorytmu ICP i autorskiego skanera 3D opartego o czujnik lidarowy praca magisterska
18. Platforma pływająca umożliwiająca badanie algorytmów wyznaczania orientacji i położenia praca magisterska
19. Estymacja położenia pojazdu na podstawie wybranych pomiarów nawigacyjnych symulowanych w środowisku CARLA praca magisterska
Powrót