Informacje o pracowniku:

dr inż. Marcin Wesołowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Marcin.Wesolowski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki, pok. 422; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Marcin Wesołowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:00 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 Zapisy niewymagane. Proszę jednak o e-mail przed wizytą., na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 14:00 - 14:40, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 Zapisy niewymagane. Proszę jednak o mail przed wizytą., na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1615:A - Termokinetyka GR6, GE-b 520
09:15-10:00
Konsultacje 10:00-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) Zapisy niewymagane. Proszę jednak o e-mail przed wizytą., w sali GE-b 422
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1615:A - Termokinetyka GR6, II połowa sem., GE-b 416
Ćw. 1DE1615:A - Termokinetyka GR6, I połowa sem., GE-b 520
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1408:A - Podstawy elektrotermii GR1, GR2, GR3, druga połowa zjazdów, GE-b AE
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Konsultacje 14:00-14:40 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (zapisy niewymagane) Zapisy niewymagane. Proszę jednak o mail przed wizytą., w sali GE-b 422
14:50-15:35
1ZE2291:A - Podstawy fotoniki i optoelektroniki GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 520
15:40-16:25

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Mikroprocesorowy rejestrator temperatury praca inżynierska
2. Ocena dokładności pomiaru temperatury za pomocą technik termoizolacyjnych. praca inżynierska
3. Minimalizacja zużycia energii przez piece rezystancyjne do obróbki cieplnej praca magisterska
4. Badanie wpływu charakterystycznych parametrów układu grzejnego na rozkład temperatury we wsadzie nagrzewanym indukcyjnie praca magisterska
5. Mikroprocesorowy miernik temperatury z wyświetlaczem graficznym. praca magisterska
6. The work stand to test a temperature control system with PLC and analogue model praca inżynierska
7. Nagrzewanie pomp wysokociśnieniowych w układach pompowych praca inżynierska
8. Operating characteristics of devices for renewable energy conversions praca magisterska
9. Wyznaczenie charakterystyk mocy w funkcji temperatury dla samoregulujących przewodów grzejnych praca inżynierska
10. Problematyka jednorodności napromieniowania na charakterystyki wyjściowe ogniw fotyowoltaicznych praca magisterska
11. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
12. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
13. Analiza układów rozpraszania ciepła w diodach LED praca magisterska
14. Problematyka Generacji Ciepła w Elektroenergetycznych Liniach Kablowych praca magisterska
15. Power Quality Improvement in the Iraqi Power System by Using D-STATCOM praca magisterska
16. Minimalization Energy Loses Based on VAR Control Using Matlab praca magisterska
17. Study improve the performance of the electric power system in Iraq by utility of micro-grid based on renewable energy praca magisterska
18. System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym praca magisterska
19. Istotne czynniki determinujące sprawność paneli fotowoltaicznych praca magisterska
20. Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych praca magisterska
21. Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics praca magisterska
Powrót