Employee information:

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:Marcin.Wesolowski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, pok. 422 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Marcin Wesołowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 12:00 - 13:30, Gmach Elektrotechniki pokój 420
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 4 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 12:00-13:30 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GE-b 420
12:15-13:00
1DE2295:A - Programowalne układy automatyki WN GR7, cycle other, GE-b 105
Office hours 12:00-13:30 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GE-b 420
Lab. 1DA1655:A - Electro-Heat Engineering GR1, GE-b 416
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DA2103:A - Energy Conversions GR1, cycle other, GE-b 416
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1505:A - Podstawy elektrotermii GR1, GR2, GR3, GR4, 2nd half of sem., MS-Tms MS Teams
Lab. 1DA1655:A - Electro-Heat Engineering GR1, GE-b 416
17:15-18:00
18:15-19:00
1DA1655:A - Electro-Heat Engineering GR1, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
19:15-20:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2363:A - Elektrotermia GR6, all meetings, GE-b 520
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE2378:A - Fotonika i optoelektronika GR6, all meetings, GE-b 520
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
2ZE2395:A - Programowalne układy automatyki WN GR5, cycle other, MS-Tms MS Teams
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Defended dissertations and projects:

1. Mikroprocesorowy rejestrator temperatury praca inżynierska
2. Ocena dokładności pomiaru temperatury za pomocą technik termoizolacyjnych. praca inżynierska
3. Minimalizacja zużycia energii przez piece rezystancyjne do obróbki cieplnej praca magisterska
4. Badanie wpływu charakterystycznych parametrów układu grzejnego na rozkład temperatury we wsadzie nagrzewanym indukcyjnie praca magisterska
5. Mikroprocesorowy miernik temperatury z wyświetlaczem graficznym. praca magisterska
6. The work stand to test a temperature control system with PLC and analogue model praca inżynierska
7. Nagrzewanie pomp wysokociśnieniowych w układach pompowych praca inżynierska
8. Operating characteristics of devices for renewable energy conversions praca magisterska
9. Wyznaczenie charakterystyk mocy w funkcji temperatury dla samoregulujących przewodów grzejnych praca inżynierska
10. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
11. Problematyka jednorodności napromieniowania na charakterystyki wyjściowe ogniw fotyowoltaicznych praca magisterska
12. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
13. Analiza układów rozpraszania ciepła w diodach LED praca magisterska
14. Problematyka Generacji Ciepła w Elektroenergetycznych Liniach Kablowych praca magisterska
15. Power Quality Improvement in the Iraqi Power System by Using D-STATCOM praca magisterska
16. Minimalization Energy Loses Based on VAR Control Using Matlab praca magisterska
17. Study improve the performance of the electric power system in Iraq by utility of micro-grid based on renewable energy praca magisterska
18. System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym praca magisterska
19. Istotne czynniki determinujące sprawność paneli fotowoltaicznych praca magisterska
20. Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych praca magisterska
21. Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics praca magisterska
22. Modelowanie i badania mikrofalowych członów grzejnych praca inżynierska
23. Simulation of 2-state temperature controller by using RC analogue model and PLC praca inżynierska
24. Control of straight through furnace model using PLC controller praca inżynierska
25. Power sources for LEDs. Efficiency tests. praca inżynierska
26. Laboratory test stand for determination of lasers and optical fibers parameters praca inżynierska
27. Novel heating systems for individual houses based on heat pumps and photovoltaics praca inżynierska
28. Opracowanie i badania kamery termograficznej w oparciu o czujnik matrycowy praca inżynierska
29. Laboratory test stand for determination of photovoltaic panels efficiency praca inżynierska
30. Simulations and measurements of infrared heating systems praca inżynierska
31. Development of test stand for measurements of PV panels cooling systems efficiency praca inżynierska
32. Construction and tests of pyrometer for temperature controllers praca inżynierska
33. Konstrukcja i badania regulatorów ciągłych z wykorzystaniem sterownika PLC praca inżynierska
34. Pulsed Electric Field Utility for Prolonging Shelf Life of Liquids praca inżynierska
35. Design and tests of resistance spot welder praca inżynierska
36. Photovoltaic panels tracker. Design and tests. praca inżynierska
Back