Employee information:

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:Marcin.Wesolowski@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Elektrotechniki, pok. 422 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Marcin Wesołowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 12:00 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 Zapisy niewymagane. Proszę jednak o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia terminu., on studies full-time (appointment booking not required )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Office hours 12:00-14:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (appointment booking not required) Zapisy niewymagane. Proszę jednak o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia terminu., in room GE-b 422
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1615:A - Termokinetyka GR6, GE-b 520
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DA2201:B - Individual Project GR1, (Erasmus), GM 12
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1408:A - Podstawy elektrotermii GR1, GR2, 2nd half of meetings, GE-b AE
20:20-21:05
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Defended dissertations and projects:

1. Laboratory test stand for determination of lasers and optical fibers parameters praca inżynierska
2. Novel heating systems for individual houses based on heat pumps and photovoltaics praca inżynierska
3. Mikroprocesorowy rejestrator temperatury praca inżynierska
4. Ocena dokładności pomiaru temperatury za pomocą technik termoizolacyjnych. praca inżynierska
5. Minimalizacja zużycia energii przez piece rezystancyjne do obróbki cieplnej praca magisterska
6. Badanie wpływu charakterystycznych parametrów układu grzejnego na rozkład temperatury we wsadzie nagrzewanym indukcyjnie praca magisterska
7. Mikroprocesorowy miernik temperatury z wyświetlaczem graficznym. praca magisterska
8. The work stand to test a temperature control system with PLC and analogue model praca inżynierska
9. Nagrzewanie pomp wysokociśnieniowych w układach pompowych praca inżynierska
10. Operating characteristics of devices for renewable energy conversions praca magisterska
11. Wyznaczenie charakterystyk mocy w funkcji temperatury dla samoregulujących przewodów grzejnych praca inżynierska
12. Problematyka jednorodności napromieniowania na charakterystyki wyjściowe ogniw fotyowoltaicznych praca magisterska
13. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
14. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
15. Analiza układów rozpraszania ciepła w diodach LED praca magisterska
16. Problematyka Generacji Ciepła w Elektroenergetycznych Liniach Kablowych praca magisterska
17. Power Quality Improvement in the Iraqi Power System by Using D-STATCOM praca magisterska
18. Minimalization Energy Loses Based on VAR Control Using Matlab praca magisterska
19. Study improve the performance of the electric power system in Iraq by utility of micro-grid based on renewable energy praca magisterska
20. System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym praca magisterska
21. Istotne czynniki determinujące sprawność paneli fotowoltaicznych praca magisterska
22. Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych praca magisterska
23. Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics praca magisterska
24. Modelowanie i badania mikrofalowych członów grzejnych praca inżynierska
25. Simulation of 2-state temperature controller by using RC analogue model and PLC praca inżynierska
26. Control of straight through furnace model using PLC controller praca inżynierska
27. Power sources for LEDs. Efficiency tests. praca inżynierska
28. Opracowanie i badania kamery termograficznej w oparciu o czujnik matrycowy praca inżynierska
Back