Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marcin Wesołowski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Techniki Świetlnej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Marcin.Wesolowski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 75 66; Sekretariat: +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Elektrotechniki, pok. 422 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Marcin Wesołowski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:00 - 14:00, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 19.09.2019 - 14.02.2020 Zapisy nie są wymagane. Tym niemniej proszę o mail przed wizytą., na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Piątek, w godzinach: 17:50 - 18:20, Gmach Elektrotechniki pokój 422
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (zapisy niewymagane )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

 • 1. 1DA1713 - Electro-heat engineering Wykład, Środa 14:15-16:00, Sala: GE-b AE
 • Laboratoria, Środa 12:15-14:00, Sala: GE-b 416
 • Laboratoria, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GE-b 416
 • Laboratoria, Środa 16:15-18:00, Sala: GE-b 416
 • 2. 2ZE2363 - Elektrotermia Wykład, Piątek 16:10-17:45, Sala: GE-b 520
 • 3. 1DE1505 - Podstawy elektrotermii Wykład, Poniedziałek 16:15-18:00, Sala: GE-b AE

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-14:00 w okresie 19.09.2019 - 14.02.2020 (zapisy niewymagane) Zapisy nie są wymagane. Tym niemniej proszę o mail przed wizytą., w sali GE-b 422
12:15-13:00
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GE-b 416
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR2, GE-b 416
13:15-14:00
14:15-15:00
1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00
1DE1505:A - Podstawy elektrotermii GR1, GR2, GR3, GR4, II połowa sem., GE-b AE
Lab. 1DA1713:A - Electro-heat engineering GR1, GR2, GE-b 416
17:15-18:00
Konsultacje 17:50-18:20 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 422
18:15-19:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
2ZE2363:A - Elektrotermia GR5, wszystkie zjazdy, GE-b 520
17:00-17:45
17:50-18:35
Konsultacje 17:50-18:20 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GE-b 422
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05
18:10-18:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Control of straight through furnace model using PLC controller praca inżynierska
2. Power sources for LEDs. Efficiency tests. praca inżynierska
3. Mikroprocesorowy rejestrator temperatury praca inżynierska
4. Ocena dokładności pomiaru temperatury za pomocą technik termoizolacyjnych. praca inżynierska
5. Minimalizacja zużycia energii przez piece rezystancyjne do obróbki cieplnej praca magisterska
6. Badanie wpływu charakterystycznych parametrów układu grzejnego na rozkład temperatury we wsadzie nagrzewanym indukcyjnie praca magisterska
7. Mikroprocesorowy miernik temperatury z wyświetlaczem graficznym. praca magisterska
8. The work stand to test a temperature control system with PLC and analogue model praca inżynierska
9. Nagrzewanie pomp wysokociśnieniowych w układach pompowych praca inżynierska
10. Operating characteristics of devices for renewable energy conversions praca magisterska
11. Wyznaczenie charakterystyk mocy w funkcji temperatury dla samoregulujących przewodów grzejnych praca inżynierska
12. Problematyka jednorodności napromieniowania na charakterystyki wyjściowe ogniw fotyowoltaicznych praca magisterska
13. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
14. Wpływ temperatury i rozkładu widmowego promieniowania na efektywność ogniw fotowoltaicznych praca magisterska
15. Analiza układów rozpraszania ciepła w diodach LED praca magisterska
16. Problematyka Generacji Ciepła w Elektroenergetycznych Liniach Kablowych praca magisterska
17. Power Quality Improvement in the Iraqi Power System by Using D-STATCOM praca magisterska
18. Minimalization Energy Loses Based on VAR Control Using Matlab praca magisterska
19. Study improve the performance of the electric power system in Iraq by utility of micro-grid based on renewable energy praca magisterska
20. System dynamicznej rejestracji i wizualizacji temperatury w piecu wysokotemperaturowym praca magisterska
21. Istotne czynniki determinujące sprawność paneli fotowoltaicznych praca magisterska
22. Opracowanie układu sterowania lasera półprzewodnikowego do badania właściwości transmisji promieniowania w systemach światłowodowych praca magisterska
23. Simplified calculations of induction crucible furnaces - design and operational characteristics praca magisterska
24. Modelowanie i badania mikrofalowych członów grzejnych praca inżynierska
25. Simulation of 2-state temperature controller by using RC analogue model and PLC praca inżynierska
Powrót