Informacje o pracowniku:

dr inż. Jan Szczypior

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Napędu Elektrycznego
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:jan.szczypior@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7406 
 • Pokój BPK pok. 18 
 • Strona www: http://www.ime.pw.edu.pl/zme 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Jan Szczypior
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 16:15 - 17:30, Pod Kominem pokój 18
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 3 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 13:00 - 14:00, Pod Kominem pokój 18
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 Tylko w soboty zjazdowe, na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 4 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

 • 1. 1ZE2102 - Elektromechaniczne systemy napędowe Laboratoria, Sobota 19:00-20:35, Sala: PK LAB-HALA
 • 2. 1DE1529 - Maszyny elektryczne lab Laboratoria, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: PK LAB-HALA
 • Laboratoria, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: PK LAB-HALA
 • Laboratoria, Czwartek 10:15-12:00, Sala: PK LAB-HALA
 • Laboratoria, Poniedziałek 18:15-20:00, Sala: PK LAB-HALA
 • Laboratoria, Niedziela 11:30-13:55, Sala: PK LAB-HALA
 • 3. 1DE1736 - Metody projektowania maszyn i urządzeń proj Projekt, Czwartek 12:15-15:00, Sala: PK LAB KOMP
 • 4. 2ZE2381 - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych Laboratoria, Sobota 14:00-16:25, Sala: PK LAB KOMP
 • Laboratoria, Sobota 16:30-18:05, Sala: PK LAB KOMP
 • Wykład, Wtorek 12:15-14:00, Sala: PK 11
 • Laboratoria, Wtorek 14:15-16:00, Sala: PK LAB KOMP
 • Wykład, Sobota 14:00-16:25, Sala: PK 11

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1529:A - Maszyny elektryczne lab GR3, PK LAB-HALA
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1529:A - Maszyny elektryczne lab GR4, PK LAB-HALA
1DE2281:A - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych GR4, I połowa sem., PK 11
Proj. 1DE1736:A - Metody projektowania maszyn i urządzeń proj GR4, Cykl inny, PK LAB KOMP
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1529:A - Maszyny elektryczne lab GR2, PK LAB-HALA
Lab. 1DE2281:A - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych GR4, PK LAB KOMP
15:15-16:00
16:15-17:00
Konsultacje 16:15-17:30 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali PK 18
17:15-18:00
18:15-19:00
Lab. 1DE1529:A - Maszyny elektryczne lab GR1, GR2, GR3, GR4, PK LAB-HALA
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE1517:A - Maszyny elektryczne lab GR3, wszystkie zjazdy, PK LAB-HALA
12:20-13:05
Konsultacje 13:00-14:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) Tylko w soboty zjazdowe, w sali PK 18
13:10-13:55
14:00-14:45
2ZE2381:A - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych GR4, Cykl inny, PK 11
Lab. 2ZE2381:A - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych GR4, zjazdy parz., PK LAB KOMP
Konsultacje 13:00-14:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) Tylko w soboty zjazdowe, w sali PK 18
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
Lab. 2ZE2381:A - Modelowanie maszyn i urządzeń w stanach dynamicznych GR4, zjazdy nieparz., PK LAB KOMP
17:20-18:05
18:10-18:55
19:00-19:45
Lab. 1ZE2102:A - Elektromechaniczne systemy napędowe GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, pierwsza połowa zjazdów, termin dla studentów sem. 3 powtarzających przedmiot, PK LAB-HALA
19:50-20:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Zastosowanie uzwojeń ułamkowo-żłobkowych w bezszczotkowych silnikach prądu stałego z magnesami trwałymi praca magisterska
2. Projekt i optymalizacja konstrukcji bezrdzeniowej maszyny dyskowej z magnesami trwałymi praca magisterska
3. Analiza możliwości zastosowania maszyny z magnesami trwałymi w układzie napędowym symulatora tras rowerowych praca magisterska
4. Stanowisko laboratoryjne do badania maszyny synchronicznej w stanach quasi statystycznych z zastosowaniem przyrządów wirtualnych. praca inżynierska
5. Badanie wpływu konstrukcji wirnika na moment elektromagnetyczny trójfazowego silnika indukcyjnego z zastosowaniem monoharmonicznego modelu polowego praca magisterska
6. Badania wpływu konstrukcji wirnika na moment elektromagnetyczny trójfazowego silnika indukcyjnego z zastosowaniem modelu polowego uwzględniającego ruch wirnika praca magisterska
7. Modelowanie i badanie rozruchu silnika reluktancyjnego przełączalnego praca inżynierska
8. Optymalizacja transformatora jednofazowego o rdzeniu toroidalnym praca inżynierska
9. Stanowisko laboratoryjne do badania generatora synchronicznego w stanach dynamicznych z zastosowaniem przyrządu wirtualnego. Wstęp do badań stanów dynamicznych generatora synchronicznego praca magisterska
10. Analiza silników elektrycznych do napędu pośredniego i bezpośredniego samochodów elektrycznych praca inżynierska
11. Minimalizacja współczynnika pulsacji napięcia poprzez optymalizację kształtu nabiegunnika generatora synchronicznego praca inżynierska
12. Projekt i budowa mechanizmu CoreXY do drukarki 3D praca inżynierska
13. Parametryczny model polowy maszyny z magnesami trwałymii i zewnetrznym wirnikiem w środowisku FEMM praca inżynierska
14. Optymalizacja transformatora płaszczowego o rdzeniu zwijanym praca inżynierska
15. Optymalizacja transformatora kolumnowego o rdzeniu zwijanym praca inżynierska
16. Optymalizacja konstrukcji transformatora obrotowego praca magisterska
17. Modelowanie i symulacja rozruchu maszyny indukcyjnej praca inżynierska
18. Modelowanie i badanie silnika reluktancyjnego przełączalnego w stanach dynamicznych praca magisterska
19. Parametryczny model polowy maszyny z magnesami trwałymi w środowisku FEMM praca inżynierska
20. Optymalizacja transformatora jednofazowego o rdzeniu zwijanym krzyżowym praca inżynierska
21. Modelowanie polowe silnika PM BLDC do napędu modeli samolotów praca inżynierska
22. Projekt silnika z magnesami trwałymi o ekstremalnych wymaganiach napędowych praca magisterska
23. Projekt silnika indukcyjnego do napędu pojazdu elektrycznego praca magisterska
24. Projekt i budowa ukłdu zasilania silnika z magnesami trwałymi praca magisterska
25. Analiza ksztaltu i rozmieszczenia magnesów w maszynie elektrycznej praca magisterska
26. Parametryczny zapis konstrukcji silników z zagłębionymi magnesami trwałymi praca inżynierska
27. Parametryczny model polowy silnika z zagłębionymi magnesami trwałymi praca inżynierska
28. Projekt silnika do napędu autobusu elektrycznego praca magisterska
29. Projekt silnika z magnesami trwałymi do zastosowań lotniczych praca magisterska
30. Modelowanie silnika z magnesami trwałymi o zmiennej strukturze osiowej do napędu roweru praca magisterska
31. Badanie wpływu parametrów konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne silnika synchronicznego z magnesami trwałymi praca inżynierska
32. Analiza strat mocy w silnikach indukcyjnych o podwyższonej częstotliwości napięcia zasilania praca magisterska
33. Modelowanie silnika z magnesami trwałymi i uzwojeniem sześciofazowym niesymetrycznym praca magisterska
Powrót