Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Sylwester Robak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Pełniona funkcja: Dyrektor Instytutu

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Sylwester.Robak@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5607; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 4 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Sylwester Robak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 09:15 - 10:00, Gmach Mechaniki pokój 4
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
Konsultacje 9:15-10:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GM 4
10:15-11:00
2DE2213:A - Sterowanie systemami elektroenergetycznymi GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 108
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA2136:A - Power System Stability and Control GR1, I połowa sem., GM 12
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Kompensacja mocy biernej w sieciach SN. praca inżynierska
2. Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny praca inżynierska
3. Badanie regulatorów współczynnika mocy praca inżynierska
4. Metody określania opłat za wykorzystanie majątku sieciowego w rozliczeniach na rynku energii elektrycznej praca magisterska
5. Zastosowanie rozległych systemów pomiarowych do regulacji w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
6. Nowe rozwiązania regulatorów współczynnika mocy, kompensacja mocy biernej w warunkach występowania wyższych harmonicznych ? projekt i modernizacja stanowiska laboratoryjnego praca magisterska
7. Problemy stabilności podsystemów dużym udziałem generacji rozproszonej praca magisterska
8. Sterowanie operatywne w Systemie Elektroenergetycznym praca magisterska
9. Optymalizacja stanów pracy SEE z wykorzystaniem PowerWorld Simulator praca magisterska
10. Sterowanie systemem elektroenergetycznym w stanie zagrożenia i awarii systemowej - ilustracja działań korekcyjnych i prewencyjnych w wybranym programie symulacyjnym praca magisterska
11. Model farmy wiatrowej dla potrzeb analizy procesu regulacji częstotliwości praca magisterska
12. Badanie zmienności zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
13. Badanie stanów przejściowych za pomocą programu Power World Simulator praca inżynierska
14. Analiza pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
15. Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart Grid) praca inżynierska
16. Wielosystemowy model dynamiczny do badania regulacji częstotliwości i mocy wymiany. praca inżynierska
17. Analiza wpływu źródeł wiatrowych na jakość regulacji częstotliwości i mocy praca magisterska
18. Duże farmy wiatrowe praca inżynierska
19. Krótkookresowe planowanie pracy systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
20. Analiza asymetrii napięć i prądów w wybranych układach linii elektroenergetycznych praca inżynierska
21. Modelowanie i analiza zasilania dużych obciążeń praca inżynierska
22. Analiza wskaźników do bieżącej oceny bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego praca magisterska
23. Dobór dławików kompensacyjnych do napowietrznego układu przesyłowego najwyższych napięć praca inżynierska
24. Analiza układu zasilania odbiorów dynamicznych mocy dużej praca inżynierska
25. Analiza stanów nieustalonych wywołanych zwarciami w systemie elektroenergetycznym z układem HVDC praca magisterska
26. Kompensacja mocy biernej w sieciach kablowych WN praca inżynierska
27. Analiza prostego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem programu PowerWorld Simulator praca inżynierska
28. Analiza prądów zwarciowych w elektroenergetycznych układach prądu stałego praca inżynierska
29. Analizy statyczne bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego praca magisterska
30. Badanie wpływu fotowoltaicznych źródeł energii na stabilność kątową systemu elektroenergetycznego praca magisterska
31. Analiza stabilności napięciowej systemu elektroenergetycznego zawierającego układy HVDC praca magisterska
32. Analiza wybranych zagadnień dotyczących morskich stacji elektroenergetycznych praca magisterska
33. Sterowanie przepływem mocy oraz poziomami napięć węzłowych w sieci zamkniętej prądu stałego praca magisterska
34. Sterowanie przepływem mocy w układach sieci elektroenergetycznych zawierających połączenia HVAC oraz HVDC praca magisterska
35. Analiza prostego systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem programu Matlab/Simulink praca inżynierska
36. Analiza stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego z układami HVDC typu dual-infeed praca magisterska
37. Opracowanie oraz analiza zlinearyzowanego modelu SEE zawierającego źródło fotowoltaiczne (PV) praca inżynierska
38. Analiza zjawisk szybkozmiennych w układach kablowych HVDC praca magisterska
39. Układ HVDC jako źródło sztucznej inercji w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
40. Wpływy pojazdów elektrycznych na stabilność kątową przejściową systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
41. Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej praca magisterska
42. Odbudowa systemu elektroenergetycznego – aktualne wyzwania praca magisterska
43. Zjawisko ferrorezonansu w warunkach odbudowy systemu elektroenergetycznego praca magisterska
Powrót