Informacje o pracowniku:

dr inż. Bogdan Dziadak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bogdan Dziadak
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe. Pomiary wielkości nieelektrycznych,przetworniki i sensory.


Konsultacje w 2018Z:

 • Piątek, w godzinach: 12:30 - 13:30, Gmach Elektrotechniki pokój GE203
        w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 2 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
2DE2281:A - Projektowanie sensorów GR7, I połowa sem., zmiana sali na SK101, GE-b 105
Lab. 1DR1517:A - Przetworniki pomiarowe lab GR1, I połowa sem., 1/2 grupy, SK 101
1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, GR2, I połowa sem., GE-b AE
Lab. 1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, II połowa sem., SK 101
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, Cykl inny, 8:30 - 11:00; 9 weeks, GE-b 412
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE1771:A - Pomiary mobilne GR9, I połowa sem., SK 101
Lab. 1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, II połowa sem., SK 101
Proj. 1DE1794:A - Projekt przejściowy indywidualny GR7, Cykl inny, termin organizacyjny, GE-b 413
11:15-12:00
Lab. 1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR2, II połowa sem., SK 101
Proj. 1DE1794:A - Projekt przejściowy indywidualny GR7, Cykl inny, termin organizacyjny, GE-b 413
12:15-13:00
Lab. 1DR1517:A - Przetworniki pomiarowe lab GR2, I połowa sem., 1/2 grupy, SK 101
Lab. 1DE1771:A - Pomiary mobilne GR9, Cykl inny, SK 101
Konsultacje 12:30-13:30 w okresie 1.10.2018 - 27.01.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b GE203
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 2DE2281:A - Projektowanie sensorów GR7, SK 101
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
1ZE1512:A - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GG 226
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE1619:A - Sensory przemysłowe GR1, Cykl inny, SK 101
1ZE1619:A - Sensory przemysłowe GR1, Cykl inny, SK 107a
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Bezpieczeństwo przesyłania informacji i kontrola jakości połączenia w telefonii IP praca magisterska
2. Mobilny system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS praca magisterska
3. Wykorzystanie interfejsów sieciowych w systemach pomiarowych. praca inżynierska
4. Aplikacje wspomagające wyznaczenie parametrów typowych sensorów przeznaczonych do pomiarów wielkości nieelektrycznych praca inżynierska
5. Inteligentna sieć czujników bezprzewodowych praca magisterska
6. Analiza zastosowań czujników magneto-rezystancyjnych na przykładzie sensora ARM praca magisterska
7. Stanowisko do pomiaru naprężeń występujących podczas skręcania belki z wykorzystaniem przetworników tensometrycznych. praca inżynierska
8. Bezprzewodowy system monitorowania naprężeń konstrukcji metalowych. praca inżynierska
9. Projekt interfejsu dla fizycznej interakcji człowiek - robot używając bezczujnikowej metody sterowania siłowego praca magisterska
10. Automatyczne dozowanie płynnych środków chemicznych praca inżynierska
11. Systemy AMR przykładem inteligentnych systemów pomiarowych. praca magisterska
12. Układ pomiarowy do określania stężenia alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu praca inżynierska
13. Wykorzystanie czujników pomiarowych w cukrownictwie praca inżynierska
14. Przetworniki pomiarowe o zunifikowanym wyjściu prądowym na przykładzie kompresora śrubowego praca inżynierska
15. Analiza przetworników przemieszczenia i opracowanie systemu do pomiaru parametrów czujników indukcyjnościowych praca magisterska
16. Mikroprocesorowe sterowanie zasilaniem systemu odladzania anten satelitarnych praca inżynierska
17. Designed l-robot for accessing books in library, analyzed and reviewed various types of robot praca magisterska
18. Analiza przetworników temperatury i opracowanie systemu do linearyzacji charakterystyk statycznych praca magisterska
19. ANALYZING WAYS TO MEASURE AND CONTROL PARTICULATE MATTER POLLUTION praca magisterska
20. Modern Sensors Technologies in Measurement and Control Process in Gas Turbine Power Plant praca magisterska
21. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
22. Modeling and Analysis of Hybrid Energy System with Renewable Energy sources (wind and solar Energy) praca magisterska
23. Measurement and analysis of major air pollutions, using low cost device praca magisterska
24. Ekstrakcja sygnału elektrokardiograficznego płodu z sygnału EKG matki. praca inżynierska
25. Bezprzewodowa sieć czujnikowa do pomiaru parametrów meteorologicznych praca inżynierska
26. Fast prototyping of sensors using inkjet printing technology praca magisterska
27. Serwer Bluethooth lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
28. Serwer WiFi lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
29. Improvement of 4-20 mA Current Loop Performance in Maritime Engineering Envioronment praca magisterska
30. Systemu do analizy parametrów przetworników tensometrycznych praca inżynierska
31. Moder sensor technology to monitoing systmes praca magisterska
Powrót