Informacje o pracowniku:

dr inż. Bogdan Dziadak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bogdan Dziadak
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe. Pomiary wielkości nieelektrycznych,przetworniki i sensory.


Konsultacje w 2017L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017L:

 • 1. 1DA2201 - Individual Project Projekt, Środa 10:15-12:00, Sala: GE-c 506
 • 2. 1DE1412 - Metrologia wielkości nieelektrycznych Wykład, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GE-b AE
 • Laboratoria, Piątek 09:15-12:00, Sala: GE-b 412
 • Wykład, Poniedziałek 10:15-12:00, Sala: GE-b AE
 • 3. 1DE1694 - Projekt przejściowy zespołowy Projekt, Czwartek 16:15-20:00, Sala: GE-b 413
 • 4. 1DE1604 - Przetworniki i sensory Wykład, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 105
 • 5. 1DR1417 - Przetworniki pomiarowe Wykład, Czwartek 12:15-14:00, Sala: GG 306
 • 6. 1DE1682 - Sensory i aktuatory Wykład, Wtorek 10:15-12:00, Sala: GE-b 508
 • Laboratoria, Środa 09:15-12:00, Sala: SK 101
 • Laboratoria, Środa 12:15-15:00, Sala: SK 101
 • Projekt, Środa 12:15-15:00, Sala: SK 101
 • Projekt, Środa 09:15-12:00, Sala: SK 101

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR8, I połowa sem., (10 tygodni), SK 101
Proj. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR8, II połowa sem., (5 tygodni), SK 101
Lab. 1DE1412:B - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR8, II połowa sem., 09:30-11:45, GE-b 412
10:15-11:00
1DE1412:B - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR5, GR6, GR7, GR8, I połowa sem., GE-b AE
1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR8, GR9, I połowa sem., GE-b 508
Proj. 1DA2201:A - Individual Project GR1, GR2, Cykl inny, (for regular students), GE-c 506
Lab. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR8, I połowa sem., (10 tygodni), SK 101
Proj. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR8, II połowa sem., (5 tygodni), SK 101
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1604:A - Przetworniki i sensory GR12, GR13, II połowa sem., GE-b 105
Proj. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR9, II połowa sem., (5 tygodni), SK 101
Lab. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR9, I połowa sem., (10 tygodni), SK 101
1DR1417:A - Przetworniki pomiarowe GR1, GR2, GR3, GG 306
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1412:A - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR1, GR2, GR3, GR4, I połowa sem., GE-b AE
15:15-16:00
16:15-17:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR8, GR9, (konsultacje, seminaria; sale GE502, 504, 505, 508), GE-b 413
17:15-18:00
18:15-19:00
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Measurement and analysis of major air pollutions, using low cost device praca magisterska
2. Bezpieczeństwo przesyłania informacji i kontrola jakości połączenia w telefonii IP praca magisterska
3. Mobilny system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS praca magisterska
4. Wykorzystanie interfejsów sieciowych w systemach pomiarowych. praca inżynierska
5. Aplikacje wspomagające wyznaczenie parametrów typowych sensorów przeznaczonych do pomiarów wielkości nieelektrycznych praca inżynierska
6. Inteligentna sieć czujników bezprzewodowych praca magisterska
7. Analiza zastosowań czujników magneto-rezystancyjnych na przykładzie sensora ARM praca magisterska
8. Stanowisko do pomiaru naprężeń występujących podczas skręcania belki z wykorzystaniem przetworników tensometrycznych. praca inżynierska
9. Bezprzewodowy system monitorowania naprężeń konstrukcji metalowych. praca inżynierska
10. Projekt interfejsu dla fizycznej interakcji człowiek - robot używając bezczujnikowej metody sterowania siłowego praca magisterska
11. Automatyczne dozowanie płynnych środków chemicznych praca inżynierska
12. Systemy AMR przykładem inteligentnych systemów pomiarowych. praca magisterska
13. Układ pomiarowy do określania stężenia alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu praca inżynierska
14. Wykorzystanie czujników pomiarowych w cukrownictwie praca inżynierska
15. Przetworniki pomiarowe o zunifikowanym wyjściu prądowym na przykładzie kompresora śrubowego praca inżynierska
16. Analiza przetworników przemieszczenia i opracowanie systemu do pomiaru parametrów czujników indukcyjnościowych praca magisterska
17. Mikroprocesorowe sterowanie zasilaniem systemu odladzania anten satelitarnych praca inżynierska
18. Designed l-robot for accessing books in library, analyzed and reviewed various types of robot praca magisterska
19. Analiza przetworników temperatury i opracowanie systemu do linearyzacji charakterystyk statycznych praca magisterska
20. ANALYZING WAYS TO MEASURE AND CONTROL PARTICULATE MATTER POLLUTION praca magisterska
21. Modern Sensors Technologies in Measurement and Control Process in Gas Turbine Power Plant praca magisterska
22. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
23. Modeling and Analysis of Hybrid Energy System with Renewable Energy sources (wind and solar Energy) praca magisterska
Powrót