Informacje o pracowniku:

dr inż. Bogdan Dziadak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bogdan Dziadak
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe. Pomiary wielkości nieelektrycznych,przetworniki i sensory. Pomiary pola elektromagnetycznego


Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Stara Kotłownia pokój sk101
        w okresie 1.10.2019 - 30.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 10 godzin przed terminem )
 • Niedziela, w godzinach: 10:50 - 11:15, Stara Kotłownia pokój 101
        w okresie 2.09.2019 - 31.01.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 2, zgłoszenia minimum 10 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
2DE2281:A - Projektowanie sensorów GR7, I połowa sem., GE-b 105
Lab. 1DA1508:A - Electrical Measurements, Instrumentation and Signal Transmission lab GR1, Cykl inny, 8:30-11:00 - 9 weeks, GE-b 412
09:15-10:00
Lab. 1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, II połowa sem., SK 101
1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, I połowa sem., GE-b 105
10:15-11:00
1DE1771:A - Pomiary mobilne GR9, Cykl inny, SK 1A
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 1.10.2019 - 30.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali SK sk101
Lab. 1DA2101:A - Electrical Measurement of Non-Electrical Parameters GR1, II połowa sem., SK 101
Lab. 1DE1771:A - Pomiary mobilne GR9, Cykl inny, Laboratorium rozpoczyna się od 4 tygodnia semestr, SK 101
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 2DE2281:A - Projektowanie sensorów GR7, SK 101
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
1ZE1512:A - Metrologia wielkości nieelektrycznych GR1, GR2, GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-b AE
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
Konsultacje 10:50-11:15 w okresie 2.09.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali SK 101
11:30-12:15
1ZE1797:A - Przetworniki i interfejsy GR5, Cykl inny, (3 zjazdy), DOU Do ustalenia
Lab. 1ZE1797:A - Przetworniki i interfejsy GR5, Cykl inny, (6 zjazdów), SK 101
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE1786:A - Sensory przemysłowe GR1, pierwsza połowa zjazdów, (3 zjazdy), SK 107a
Lab. 1ZE1786:A - Sensory przemysłowe GR1, druga połowa zjazdów, (6 zjazdów), SK 101
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Bezpieczeństwo przesyłania informacji i kontrola jakości połączenia w telefonii IP praca magisterska
2. Mobilny system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS praca magisterska
3. Wykorzystanie interfejsów sieciowych w systemach pomiarowych. praca inżynierska
4. Aplikacje wspomagające wyznaczenie parametrów typowych sensorów przeznaczonych do pomiarów wielkości nieelektrycznych praca inżynierska
5. Inteligentna sieć czujników bezprzewodowych praca magisterska
6. Analiza zastosowań czujników magneto-rezystancyjnych na przykładzie sensora ARM praca magisterska
7. Stanowisko do pomiaru naprężeń występujących podczas skręcania belki z wykorzystaniem przetworników tensometrycznych. praca inżynierska
8. Bezprzewodowy system monitorowania naprężeń konstrukcji metalowych. praca inżynierska
9. Projekt interfejsu dla fizycznej interakcji człowiek - robot używając bezczujnikowej metody sterowania siłowego praca magisterska
10. Automatyczne dozowanie płynnych środków chemicznych praca inżynierska
11. Systemy AMR przykładem inteligentnych systemów pomiarowych. praca magisterska
12. Układ pomiarowy do określania stężenia alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu praca inżynierska
13. Wykorzystanie czujników pomiarowych w cukrownictwie praca inżynierska
14. Przetworniki pomiarowe o zunifikowanym wyjściu prądowym na przykładzie kompresora śrubowego praca inżynierska
15. Analiza przetworników przemieszczenia i opracowanie systemu do pomiaru parametrów czujników indukcyjnościowych praca magisterska
16. Mikroprocesorowe sterowanie zasilaniem systemu odladzania anten satelitarnych praca inżynierska
17. Designed l-robot for accessing books in library, analyzed and reviewed various types of robot praca magisterska
18. Analiza przetworników temperatury i opracowanie systemu do linearyzacji charakterystyk statycznych praca magisterska
19. ANALYZING WAYS TO MEASURE AND CONTROL PARTICULATE MATTER POLLUTION praca magisterska
20. Modern Sensors Technologies in Measurement and Control Process in Gas Turbine Power Plant praca magisterska
21. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
22. Modeling and Analysis of Hybrid Energy System with Renewable Energy sources (wind and solar Energy) praca magisterska
23. Measurement and analysis of major air pollutions, using low cost device praca magisterska
24. Ekstrakcja sygnału elektrokardiograficznego płodu z sygnału EKG matki. praca inżynierska
25. Bezprzewodowa sieć czujnikowa do pomiaru parametrów meteorologicznych praca inżynierska
26. Fast prototyping of sensors using inkjet printing technology praca magisterska
27. Serwer Bluethooth lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
28. Serwer WiFi lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
29. Improvement of 4-20 mA Current Loop Performance in Maritime Engineering Envioronment praca magisterska
30. Systemu do analizy parametrów przetworników tensometrycznych praca inżynierska
31. Moder sensor technology to monitoing systmes praca magisterska
32. Układ zasilania do węzłów IoT wykorzystujący Energy Harvesting praca inżynierska
33. Kalibracja sond temperaturowych w komorze klimatycznej praca inżynierska
34. Koncepcja algorytmu ruchu i omijania przeszkód dla robota mobilnego praca inżynierska
35. Elektroniczny system do pomiaru promieniowania radioaktywnego na przykładzie opracowanego dozymetru praca inżynierska
36. Analysis and modeling of level measurement methods in industrial conditions praca magisterska
37. Opracowanie systemu do pomiaru przetworników indukcyjnościowych praca inżynierska
38. Analysis and detection of machines error operation, using measurement of vibration and wavelet transform praca magisterska
Powrót