Informacje o pracowniku:

dr inż. Bogdan Dziadak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:bogdan.dziadak@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 75 25 
 • Pokój GE 203 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Bogdan Dziadak
  ul. Koszykowa 75 / GE 203
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Rozproszone systemy pomiarowe. Pomiary wielkości nieelektrycznych,przetworniki i sensory. Pomiary pola elektromagnetycznego


Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:15 - 13:30, Stara Kotłownia pokój 101
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 2 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR5, I połowa sem., SK 101
Proj. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR5, II połowa sem., SK 101
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1682:A - Sensory i aktuatory GR5, SK 101
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE1604:A - Przetworniki i sensory GR7, II połowa sem., GE-b 105
Konsultacje 12:15-13:30 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali SK 101
1DR1417:A - Przetworniki pomiarowe GR1, GR2, GG 226
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
Proj. 1DE1694:A - Projekt przejściowy zespołowy GR5, Cykl inny, GE-b 413
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analysis and modeling of level measurement methods in industrial conditions praca magisterska
2. Opracowanie systemu do pomiaru przetworników indukcyjnościowych praca inżynierska
3. Bezpieczeństwo przesyłania informacji i kontrola jakości połączenia w telefonii IP praca magisterska
4. Mobilny system do pomiaru temperatury z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS praca magisterska
5. Wykorzystanie interfejsów sieciowych w systemach pomiarowych. praca inżynierska
6. Aplikacje wspomagające wyznaczenie parametrów typowych sensorów przeznaczonych do pomiarów wielkości nieelektrycznych praca inżynierska
7. Inteligentna sieć czujników bezprzewodowych praca magisterska
8. Analiza zastosowań czujników magneto-rezystancyjnych na przykładzie sensora ARM praca magisterska
9. Stanowisko do pomiaru naprężeń występujących podczas skręcania belki z wykorzystaniem przetworników tensometrycznych. praca inżynierska
10. Bezprzewodowy system monitorowania naprężeń konstrukcji metalowych. praca inżynierska
11. Projekt interfejsu dla fizycznej interakcji człowiek - robot używając bezczujnikowej metody sterowania siłowego praca magisterska
12. Automatyczne dozowanie płynnych środków chemicznych praca inżynierska
13. Systemy AMR przykładem inteligentnych systemów pomiarowych. praca magisterska
14. Układ pomiarowy do określania stężenia alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu praca inżynierska
15. Wykorzystanie czujników pomiarowych w cukrownictwie praca inżynierska
16. Przetworniki pomiarowe o zunifikowanym wyjściu prądowym na przykładzie kompresora śrubowego praca inżynierska
17. Analiza przetworników przemieszczenia i opracowanie systemu do pomiaru parametrów czujników indukcyjnościowych praca magisterska
18. Mikroprocesorowe sterowanie zasilaniem systemu odladzania anten satelitarnych praca inżynierska
19. Designed l-robot for accessing books in library, analyzed and reviewed various types of robot praca magisterska
20. Analiza przetworników temperatury i opracowanie systemu do linearyzacji charakterystyk statycznych praca magisterska
21. ANALYZING WAYS TO MEASURE AND CONTROL PARTICULATE MATTER POLLUTION praca magisterska
22. Modern Sensors Technologies in Measurement and Control Process in Gas Turbine Power Plant praca magisterska
23. Instalacja oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
24. Modeling and Analysis of Hybrid Energy System with Renewable Energy sources (wind and solar Energy) praca magisterska
25. Measurement and analysis of major air pollutions, using low cost device praca magisterska
26. Ekstrakcja sygnału elektrokardiograficznego płodu z sygnału EKG matki. praca inżynierska
27. Bezprzewodowa sieć czujnikowa do pomiaru parametrów meteorologicznych praca inżynierska
28. Fast prototyping of sensors using inkjet printing technology praca magisterska
29. Serwer Bluethooth lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
30. Serwer WiFi lokalnej chmury internetu rzeczy praca magisterska
31. Improvement of 4-20 mA Current Loop Performance in Maritime Engineering Envioronment praca magisterska
32. Systemu do analizy parametrów przetworników tensometrycznych praca inżynierska
33. Moder sensor technology to monitoing systmes praca magisterska
34. Kalibracja sond temperaturowych w komorze klimatycznej praca inżynierska
35. Koncepcja algorytmu ruchu i omijania przeszkód dla robota mobilnego praca inżynierska
36. Elektroniczny system do pomiaru promieniowania radioaktywnego na przykładzie opracowanego dozymetru praca inżynierska
37. Układ zasilania do węzłów IoT wykorzystujący Energy Harvesting praca inżynierska
Powrót