Informacje o pracowniku:

dr inż. Krzysztof Hryniów

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:hryniowk@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5605 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Krzysztof Hryniów
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Profil działalności: eksploracja danych, przetwarzanie wstępne, wyszukiwanie anomalii, bazy dane (zwłaszcza nowoczesne rozwiązania typu NoSQL oraz IMDB), przetwarzanie równoległe (w tym GPGPU z wykorzystaniem CUDA C), silniki i bazy grafowe, realizacja systemów dynamicznych z wykorzystaniem algorytmów grafowych, narzędzia "Big Data", optymalizacja algorytmów komputerowych pod działanie na GPU.


Konsultacje w 2020L:

 • Środa, w godzinach: 09:00 - 10:00, Stara Kotłownia pokój 204B
        w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 Konsultacje w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 15 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Konsultacje 9:00-10:00 w okresie 22.02.2020 - 30.09.2020 (wymagane zapisy) Konsultacje w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową, w sali SK 204B
Proj. 1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR3, Cykl inny, zajęcia blokowe w ustalonych terminach, SK 204
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR2130:A - Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES) GR1, GR2, SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR3, I połowa sem., SK 107a
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BD-109:A - Nierelacyjne bazy danych GR1, Cykl inny, GG 443
Sem. PI-BD-111:A - Seminarium problemowe GR1, Cykl inny, GG 443
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Generator lochów inżynierski projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Generacja realistycznych map inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
3. Predykcja niepokojów społecznych z wykorzystaniem zbioru GDELT inżynierski projekt przejściowy
4. Gra komputerowa typu 4X wykorzystująca silnik grafowy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Wykorzystanie narzędzi grafowych do przetwarzania łańcucha blokowego (blockchain) magisterski
6. Blockchain - porównanie rozwiązań projekt indywidualny
7. Metodyki dla projektów wysokiego ryzyka inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Bazy danych typu NewSQL inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Wykorzystanie GPU do przetwarzania grafów inżynierski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Analiza i ocena systemu rekomendacyjnego MovieRate magisterski
11. Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych elementów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych sekwencji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
13. Bezpieczeństwo ekosystemu Apache Hadoop projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
14. Przegląd wydajności rozwiązań bazodanowych i silników wyszukujących do składowania i operowania na danych grafowych inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
15. Optymalizacja składowania elementów w grafowej bazie danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
16. CUDA vs FPGA inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
17. Obliczenia równoległe na GPU - nVidia CUDA projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK

Obronione prace dyplomowe i projekty:

Powrót