Informacje o pracowniku:

dr inż. Krzysztof Hryniów

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:hryniowk@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5605 
 • Pokój SK pok. 204 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Krzysztof Hryniów
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Profil działalności: eksploracja danych, przetwarzanie wstępne, wyszukiwanie anomalii, bazy dane (zwłaszcza nowoczesne rozwiązania typu NoSQL oraz IMDB), przetwarzanie równoległe (w tym GPGPU z wykorzystaniem CUDA C), silniki i bazy grafowe, realizacja systemów dynamicznych z wykorzystaniem algorytmów grafowych, narzędzia "Big Data", optymalizacja algorytmów komputerowych pod działanie na GPU.


Konsultacje w 2019L:

 • Środa, w godzinach: 09:00 - 10:00, Stara Kotłownia pokój 204B
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 Możliwe konsultacje w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym., na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 15 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Konsultacje 9:00-10:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) Możliwe konsultacje w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym., w sali SK 204B
Proj. 1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR1, GR2, I połowa sem., Zajęcia rozpoczynają się w trzecim tygodniu semestru., SK 204
09:15-10:00
10:15-11:00
1DR2130:A - Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES) GR1, GR2, SK 107a
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DI2122:A - Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania GR1, GR2, GR3, GG 443
Proj. 1DI2122:A - Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania GR1, GR2, GR3, GG 443
13:15-14:00
14:15-15:00
1DI1639:A - Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych GR1, GR2, I połowa sem., SK 107a
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Sem. PI-BD-109:A - Nierelacyjne bazy danych GR1, Cykl inny, GG 443
Sem. PI-BD-111:A - Seminarium problemowe GR1, Cykl inny, GG 443
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Wykorzystanie narzędzi grafowych do przetwarzania łańcucha blokowego (blockchain) magisterski
2. Blockchain - porównanie rozwiązań projekt indywidualny
3. Metodyki dla projektów wysokiego ryzyka inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
4. Bazy danych typu NewSQL inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
5. Wykorzystanie GPU do przetwarzania grafów inżynierski projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Analiza i ocena systemu rekomendacyjnego MovieRate magisterski
7. Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych elementów inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych sekwencji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Bezpieczeństwo ekosystemu Apache Hadoop projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
10. Przegląd wydajności rozwiązań bazodanowych i silników wyszukujących do składowania i operowania na danych grafowych inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
11. Optymalizacja składowania elementów w grafowej bazie danych inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
12. CUDA vs FPGA inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
13. Obliczenia równoległe na GPU - nVidia CUDA projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK
Powrót