Employee information:

dr inż. Krzysztof Hryniów

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:krzysztof.hryniow@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 5605 
 • Room SK pok. 204 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  ISEP - Krzysztof Hryniów
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 11:00 - 12:00, MS Teams pokój -
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 Możliwe konsultacje w innym terminie - proszę o kontakt przez MS Teams (lub maila)., on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 6, zgłoszenia minimum 16 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1DI2223 - Zaawansowane systemy baz danych Lecture, Poniedziałek 16:15-18:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 08:15-10:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 10:15-12:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 14:15-16:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 08:15-10:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Project, Środa 10:15-12:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 2. 1DI1118 - Zarządzanie projektami IT Project, Poniedziałek 12:15-14:00, Room: MS-Tms MS Teams

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR1, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR1, organizacja zajęć - termin spotkań do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 11:00-12:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) Możliwe konsultacje w innym terminie - proszę o kontakt przez MS Teams (lub maila)., in room MS-Tms -
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR2, GR4, organizacja zajęć - termin spotkań do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR2, GR4, MS-Tms MS Teams
11:15-12:00
12:15-13:00
Proj. 1DI1118:A - Zarządzanie projektami IT GR1, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
Proj. 1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR3, organizacja zajęć - termin spotkań do ustalenia na pierwszym spotkaniu, MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00
1DI2223:A - Zaawansowane systemy baz danych GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Generacja realistycznego miasta inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
2. Bot Bowl inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Problemy balansu w grach wieloosobowych o sumie nieujemnej inżynierski projekt indywidualny
4. Równoległy algorytm do wyszukiwania częstych sekwencji inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Gra komputerowa typu 4X wykorzystująca silnik grafowy inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. MineRL / MarLo - uczenie wieloagentowe i wspomagane w Minecrafcie inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Rozpoznawanie fałszywych zdjęć inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt przejściowy
8. Proceduralna generacja lochów inżynierski projekt indywidualny projekt przejściowy
9. Gra roguelike wykorzystująca proceduralną generację lochu inżynierski projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Systemy rekomendacyjne - analiza porównawcza praca magisterska
2. System zarządzania bazą danych o elastycznej strukturze oparty o rozwiązania typu NoSQL praca magisterska
3. The web scraper for extracting data from websites about electronic components praca inżynierska
4. Budowanie grafów skierowanych przy wykorzystaniu Graficznych Jednostek Obliczeniowych praca inżynierska
5. Wyszukiwanie anomalii w dużych zbiorach danych praca magisterska
6. Analiza współpracy naukowej na podstawie Bazy Wiedzy PW z wykorzystaniem narzędzi grafowych praca inżynierska
7. Analysis of terrorist threats using GIS and Big Data methods praca inżynierska
8. Optymalizacja zapytań w bazie relacyjnej dla rozległego zbioru danych praca magisterska
9. Metody predykcyjne dla analizy danych pogodowych praca magisterska
10. Porównanie rozwiązań bazodanowych typu NoSQL praca inżynierska
11. Analiza możliwości zastosowania technik BigData do badania trendów epidemiologicznych na przykładzie Google Flu Trends praca inżynierska
12. Bezpieczeństwo danych użytkowników w sieci Internet praca magisterska
13. Przewidywanie kursów giełdowych z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego na bazie różnorodnych źródeł informacji praca magisterska
14. Generowanie nieskończonego trójwymiarowego świata za pomocą algorytmów generowania proceduralnego praca inżynierska
15. Porównania technologii do predykcji w czasie rzeczywistym na przykładzie wykrywania oszustw dokonywanych na transakcjach płatniczych praca magisterska
16. Wsparcie mechanizmów balansu w grze typu 4X przy pomocy narzędzi grafowych praca magisterska
17. Rozproszona baza danych na urządzeniach mobilnych praca magisterska
18. An application of time series analysis for ECG signal classification praca inżynierska
19. Przewidywanie zachorowań na COVID-19 z wykorzystaniem technologii Big Data praca inżynierska
20. Generator lochów dla konkursu One Page Dungeon praca inżynierska
21. Generacja zbalansowanej mapy dla asymetrycznej gry RTS praca inżynierska
22. Gra roguelike wykorzystująca proceduralną generację lochu praca inżynierska
23. Balans w grach wieloosobowych o sumie nieujemnej praca inżynierska
24. Ekstrakcja informacji istotnej z dokumentów na potrzeby systemów ERP praca magisterska
25. Analiza porównawcza rozwiązań stosowanych do generacji przestrzeni mieszkalnej praca inżynierska
26. Porównanie generacji schematu bazy danych na podstawie OpenApi z rozwiązaniami tradycyjnymi praca magisterska
27. Wykorzystanie sieci typu GAN do generacji fałszywych zdjęć praca magisterska
28. Wirtualne środowisko symulacyjne do testowania robotów mobilnych praca magisterska
29. Wirtualne środowisko symulacyjne do testowania robotów mobilnych praca magisterska
30. Analiza rozproszonych baz danych opartych na łańcuchu blokowym praca magisterska
31. Proceduralne generowanie rzek na potrzeby komputerowego modelowania świata rzeczywistego praca magisterska
Back