Employee information:

dr hab. inż. Łukasz Nogal

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Contact:

 • E-mail:Lukasz.Nogal@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 58 43; sekretariat +48 22 234 7255 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 9B 
 • WWW: http://www.ien.pw.edu.pl/EAZ/ 
 • Corresponding address:
  IE - Łukasz Nogal
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 9B
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR1, GM 112
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR1, GM 107
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR2, GM 107
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2278:A - Podstawy teletechniki - laboratorium GR3, all meetings, GM 107
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2278:A - Podstawy teletechniki - laboratorium GR2, all meetings, zajęcia również w salach GM01, GM106, GM107, GM 107
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
Lab. 1ZE2281:A - Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych GR2, GR3, 2nd half of meetings, zajęcia również w salach GM106, GM211, GM 105
14:50-15:35

Defended dissertations and projects:

1. Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
2. Sposoby ochrony układów przesyłowych prądu stałego przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
3. Mikroprocesorowy sterownik GSM praca inżynierska
4. Zastosowanie przekaźników prądowych w elektroenergetyce. praca inżynierska
5. Automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych praca inżynierska
6. Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
7. Modelowanie linii prądu stałego praca magisterska
8. Wykorzystanie urządzeń mikroprocesorowych do ochrony urządzeń pracujących w sieciach SN praca magisterska
9. Standardy transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce praca inżynierska
10. Zabezpieczenia silników dużych mocy. praca inżynierska
11. Sieci WAN, Dial-up i modemy w elektroenergetyce. praca inżynierska
12. Automatyka zabezpieczeniowa w stacjach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
13. Współpraca urządzeń zabezpieczeniowych z wyłącznikami praca magisterska
14. Analiza rozpływu prądów wyższych harmonicznych w transformatorach praca magisterska
15. Wykorzystanie technologii Web do obliczeń nastaw zabezpieczeń w sieciach SN praca inżynierska
16. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów praca inżynierska
17. Automatyka zabezpieczeniowa kompensowanych linii SN praca inżynierska
18. Obliczenia zwarciowe w elektroenergetyce praca inżynierska
19. Sterowniki polowe w elektroenergetyce praca inżynierska
20. Wykorzystanie graficzne programowanych mikrokontrolerów w elektroenergetyce praca magisterska
21. Automatyka zabezpieczeniowa linii wysokiego napięcia praca magisterska
22. Zabezpieczenia linii elektroenergetycznych WN praca inżynierska
23. Rozpływy prądów wyższych harmonicznych w transformatorach energetycznych. praca magisterska
24. Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach SN praca magisterska
25. Automatyki w zabezpieczeniach linii SN praca magisterska
26. Systemy sterowania o inteligencji rozproszonej praca magisterska
27. Budowa stanowiska laboratoryjnego z zabezpieczeniem REF615 praca inżynierska
28. Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach SN praca inżynierska
29. Zastosowanie IEC61850 w elektroenergetyce praca inżynierska
30. Funkcje dodatkowe przekaźników stosowanych w liniach WN i NN praca inżynierska
31. Modelowanie systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
32. Zabezpieczenia sieci SN praca inżynierska
33. Symulacja stanów pracy generatora synchronicznego małej mocy przyłączonego do sieci nn praca magisterska
34. Wykonanie własnego rozwiązania zabezpieczenia odległościowego praca magisterska
35. Wykonanie własnego rozwiązania zabezpieczenia odległościowego praca magisterska
36. Rejestratory zakłóceń w elektroenergetyce zawodowej praca inżynierska
37. Synchronizacja czasu w układach rejestracji zakłóceń praca inżynierska
38. Niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe praca inżynierska
39. Rola połączeń prądu stałego we współczesnej elektroenergetyce praca inżynierska
40. Przemysłowy sterownik GSM praca inżynierska
41. Modelowanie układów zabezpieczeń dla wybranych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
42. Technologie oparte na układach prądu stałego wykorzystywane w elektroenergetyce praca magisterska
43. Urządzenia DRUPS jako elementy systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
44. Zabezpieczenia transformatorów elektroenergetycznych praca inżynierska
45. Analiza pracy transformatorów mocy przy obciążeniu nieliniowym praca magisterska
46. Teletechnika w elektroenergetyce praca inżynierska
47. Ewolucja systemów sterowania i wizualizacji stosowanych w jednostkach elektroenergetycznych praca magisterska
48. Ewolucja systemów sterowania i wizualizacji stosowanych w jednostkach elektroenergetycznych praca magisterska
49. Rozproszone źródła energii praca inżynierska
50. Nowoczesne układy automatyki w sieciach SN praca magisterska
51. Badanie urządzenia zabezpieczeniowego stosowanego w sieciach SN praca magisterska
52. Badania na modelu zwarć w sieciach wysokich i najwyższych napięć praca magisterska
53. Rozdzielnice średniego napięcia praca magisterska
54. Testy wybranych funkcji zabezpieczenia P145 firmy Schneider praca inżynierska
55. Zabezpieczenie szyn zbiorczych stacji SN wykorzystujące przesyłanie sygnałów GOOSE praca inżynierska
56. Lokalizacja miejsca zwarcia w sieciach SN praca inżynierska
57. Zwarcia w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
58. Obliczenia zwarciowe w elektroenergetyce praca magisterska
59. Modelowanie funkcji zabezpieczeniowych praca magisterska
60. Analiza rozpływu mocy w transformatorach praca magisterska
61. Układy kontroli synchronizmu stosowane w sieciach WN/NN na przykładzie urządzeń firmy ABB praca inżynierska
62. Zabezpieczenia dla sieci SN praca inżynierska
63. Układy kontroli synchronizmu stosowane w sieciach WN/NN na przykładzie urządzeń firmy Schneider praca inżynierska
64. Badania porównawcze zabezpieczeń sieci SN praca inżynierska
65. Symulator wyłącznika wykorzystujący funkcje logiki wewnętrznej w wybranym zabezpieczeniu praca inżynierska
66. Układy logiki programowalnej zabezpieczeniach mikroprocesorowych praca inżynierska
67. Bezprzewodowy przesył energii praca magisterska
68. Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID praca magisterska
69. Opracowanie platformy pomiarowo - sterującej praca magisterska
70. Zabezpieczenia sieci SN na przykładzie urządzenia REF615 praca inżynierska
71. Rozdzielnie wysokiego napięcia praca magisterska
72. Układy logiki programowalnej w zabezpieczeniach firmy Schneider praca inżynierska
73. Modeling of power transformers praca magisterska
74. Przetwarzanie sygnałów w Elektroenergetycznej Automatyce Zabezpieczeniowej praca magisterska
75. Analiza multioperacyjności nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych praca magisterska
76. Układy bezstykowego zasilania urządzeń elektrycznych praca inżynierska
Back