Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Łukasz Nogal

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:Lukasz.Nogal@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 58 43; sekretariat +48 22 234 7255 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 9B 
 • Strona www: http://www.ien.pw.edu.pl/EAZ/ 
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Łukasz Nogal
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 9B
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 13:15 - 14:00, Gmach Mechaniki pokój 9b
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach stacjonarnych (zapisy niewymagane )
 • Sobota, w godzinach: 17:15 - 18:00, Gmach Mechaniki pokój 9b
        w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Konsultacje 13:15-14:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (zapisy niewymagane) , w sali GM 9b
14:15-15:00
2DE2222:A - Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej GR1, GM 104
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 2DE2222:A - Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej GR1, GM 105
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
Lab. 1ZE1817:A - Zwarcia w systemach elektroenergetycznych GR2, GR3, Cykl inny, GM 105
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2106:A - Zakłócenia w układach elektroenergetycznych GR1, wszystkie zjazdy, GM 105
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2106:A - Zakłócenia w układach elektroenergetycznych GR2, wszystkie zjazdy, GM 105
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE1817:A - Zwarcia w systemach elektroenergetycznych GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
14:50-15:35
15:40-16:25
1ZE2106:A - Zakłócenia w układach elektroenergetycznych GR1, GR2, GR3, GR4, wszystkie zjazdy, GE-b AE
16:30-17:15
17:20-18:05
Konsultacje 17:15-18:00 w okresie 1.10.2019 - 21.02.2020 (wymagane zapisy) , w sali GM 9b

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Sposoby ochrony układów przesyłowych prądu stałego przed zakłóceniami występującymi w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
2. Mikroprocesorowy sterownik GSM praca inżynierska
3. Zastosowanie przekaźników prądowych w elektroenergetyce. praca inżynierska
4. Automatyka zabezpieczeniowa linii elektroenergetycznych praca inżynierska
5. Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym praca inżynierska
6. Modelowanie linii prądu stałego praca magisterska
7. Wykorzystanie urządzeń mikroprocesorowych do ochrony urządzeń pracujących w sieciach SN praca magisterska
8. Standardy transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce praca inżynierska
9. Zabezpieczenia silników dużych mocy. praca inżynierska
10. Sieci WAN, Dial-up i modemy w elektroenergetyce. praca inżynierska
11. Automatyka zabezpieczeniowa w stacjach elektroenergetycznych SN. praca inżynierska
12. Współpraca urządzeń zabezpieczeniowych z wyłącznikami praca magisterska
13. Analiza rozpływu prądów wyższych harmonicznych w transformatorach praca magisterska
14. Wykorzystanie technologii Web do obliczeń nastaw zabezpieczeń w sieciach SN praca inżynierska
15. Zabezpieczenia różnicowe transformatorów praca inżynierska
16. Automatyka zabezpieczeniowa kompensowanych linii SN praca inżynierska
17. Obliczenia zwarciowe w elektroenergetyce praca inżynierska
18. Sterowniki polowe w elektroenergetyce praca inżynierska
19. Wykorzystanie graficzne programowanych mikrokontrolerów w elektroenergetyce praca magisterska
20. Automatyka zabezpieczeniowa linii wysokiego napięcia praca magisterska
21. Zabezpieczenia linii elektroenergetycznych WN praca inżynierska
22. Rozpływy prądów wyższych harmonicznych w transformatorach energetycznych. praca magisterska
23. Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach SN praca magisterska
24. Automatyki w zabezpieczeniach linii SN praca magisterska
25. Systemy sterowania o inteligencji rozproszonej praca magisterska
26. Budowa stanowiska laboratoryjnego z zabezpieczeniem REF615 praca inżynierska
27. Automatyka zabezpieczeniowa w sieciach SN praca inżynierska
28. Zastosowanie IEC61850 w elektroenergetyce praca inżynierska
29. Funkcje dodatkowe przekaźników stosowanych w liniach WN i NN praca inżynierska
30. Modelowanie systemu elektroenergetycznego praca inżynierska
31. Zabezpieczenia sieci SN praca inżynierska
32. Symulacja stanów pracy generatora synchronicznego małej mocy przyłączonego do sieci nn praca magisterska
33. Wykonanie własnego rozwiązania zabezpieczenia odległościowego praca magisterska
34. Wykonanie własnego rozwiązania zabezpieczenia odległościowego praca magisterska
35. Rejestratory zakłóceń w elektroenergetyce zawodowej praca inżynierska
36. Synchronizacja czasu w układach rejestracji zakłóceń praca inżynierska
37. Niekonwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe praca inżynierska
38. Rola połączeń prądu stałego we współczesnej elektroenergetyce praca inżynierska
39. Przemysłowy sterownik GSM praca inżynierska
40. Modelowanie układów zabezpieczeń dla wybranych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
41. Technologie oparte na układach prądu stałego wykorzystywane w elektroenergetyce praca magisterska
42. Urządzenia DRUPS jako elementy systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
43. Zabezpieczenia transformatorów elektroenergetycznych praca inżynierska
44. Analiza pracy transformatorów mocy przy obciążeniu nieliniowym praca magisterska
45. Teletechnika w elektroenergetyce praca inżynierska
46. Ewolucja systemów sterowania i wizualizacji stosowanych w jednostkach elektroenergetycznych praca magisterska
47. Ewolucja systemów sterowania i wizualizacji stosowanych w jednostkach elektroenergetycznych praca magisterska
48. Rozproszone źródła energii praca inżynierska
49. Nowoczesne układy automatyki w sieciach SN praca magisterska
50. Badanie urządzenia zabezpieczeniowego stosowanego w sieciach SN praca magisterska
51. Badania na modelu zwarć w sieciach wysokich i najwyższych napięć praca magisterska
52. Rozdzielnice średniego napięcia praca magisterska
53. Testy wybranych funkcji zabezpieczenia P145 firmy Schneider praca inżynierska
54. Zabezpieczenie szyn zbiorczych stacji SN wykorzystujące przesyłanie sygnałów GOOSE praca inżynierska
55. Lokalizacja miejsca zwarcia w sieciach SN praca inżynierska
56. Zwarcia w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
57. Obliczenia zwarciowe w elektroenergetyce praca magisterska
58. Modelowanie funkcji zabezpieczeniowych praca magisterska
59. Analiza rozpływu mocy w transformatorach praca magisterska
60. Układy kontroli synchronizmu stosowane w sieciach WN/NN na przykładzie urządzeń firmy ABB praca inżynierska
61. Zabezpieczenia dla sieci SN praca inżynierska
62. Układy kontroli synchronizmu stosowane w sieciach WN/NN na przykładzie urządzeń firmy Schneider praca inżynierska
63. Badania porównawcze zabezpieczeń sieci SN praca inżynierska
64. Symulator wyłącznika wykorzystujący funkcje logiki wewnętrznej w wybranym zabezpieczeniu praca inżynierska
65. Układy logiki programowalnej zabezpieczeniach mikroprocesorowych praca inżynierska
66. Bezprzewodowy przesył energii praca magisterska
67. Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID praca magisterska
68. Opracowanie platformy pomiarowo - sterującej praca magisterska
69. Zabezpieczenia sieci SN na przykładzie urządzenia REF615 praca inżynierska
70. Rozdzielnie wysokiego napięcia praca magisterska
71. Układy logiki programowalnej w zabezpieczeniach firmy Schneider praca inżynierska
72. Modeling of power transformers praca magisterska
73. Przetwarzanie sygnałów w Elektroenergetycznej Automatyce Zabezpieczeniowej praca magisterska
74. Analiza multioperacyjności nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych praca magisterska
Powrót