Informacje o pracowniku:

dr hab. inż. Marek Jasiński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Profesor uczelni

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:mja@isep.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7675 
 • Pokój GE 304, kl. B 
 • Strona www: http://zep.isep.pw.edu.pl/?page_id=486 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Marek Jasiński
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
1DA1613:A - Control in Power Electronics GR1, GR2, GE-b 300
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wykorzystanie procesora DSP TMS320F283X w sterowaniu przekształtnika AC-DC-AC z generatorem indukcyjnym praca magisterska
2. Przekształtnik AC/DC/AC współpracujący z nieidealną siecią elektroenergetyczną - implementacja na stanowisku z mikrokontrolerem DSP praca inżynierska
3. Algorytmy śledzenia punktu mocy szczytowej elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem sterowania wektorowego DTC-SVM. praca magisterska
4. Badania funkcjonalności zasilacza prądu stałego o mocy 40 kW chłodzonego wodą do zastosowań w technologii napylania plazmowego praca inżynierska
5. Projekt i rozbudowa stanowiska laboratoryjnego do badań wielopoziomowych przekształtników energoelektrycznych typu NPC praca inżynierska
6. Badania wybranych przekształtników energoelektronicznych pod kątem zgodności z normą SEMI F47-0707 praca magisterska
7. Logika rozmyta w sterowaniu przekształtnikiem sieciowym - integracja odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. praca inżynierska
8. Sterowanie predykcyjne przekształtnikiem sieciowym w zastosowaniach do rozproszonych źródeł energii. praca inżynierska
9. Beztransformatorowy system zasilania gwarantowanego z przekształtnikiem sieciowym o wysokim współczynniku mocy praca magisterska
10. Uruchomienie i badania algorytmu sterowania z modułami kompensacji harmonicznych i zapadów napięcia na stałoprzecinkowej platformie z procesorem sygnałowym praca inżynierska
11. Projekt, budowa i badania podwójnego trójfazowego mostka aktywnego DAB z superkondensatorowym magazynem energii praca magisterska
12. Opracowanie i badania bezczujnikowego sterowania tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym w czasie zaników, zapadów oraz zakłóceń napięcia sieci na potrzeby rozproszonych źródeł energii praca magisterska
13. Opracowanie i badania modułu logiki rozmytej w sterowaniu równoległym filtrem aktywnym. praca magisterska
14. Analysis and simulation of a single phase photovoltaic system praca inżynierska
15. Projekt, budowa i badania trójfazowego hybrydowego prostownika o niskim współczynniku harmonicznych prądu wejściowego praca magisterska
16. Projekt, budowa, uruchomienie i badania napędu pojazdu elektrycznego praca inżynierska
17. Power electronics bank of energy in an intelligent building using IoT praca inżynierska
Powrót