Employee information:

dr hab. inż. Marek Jasiński

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Profesor uczelni
 • Function: Head of Departament

Contact:

 • E-mail:marek.jasinski@pw.edu.pl
 • Phone: +48 22 234 7675 
 • Room GE 304, kl. B 
 • WWW: http://zep.isep.pw.edu.pl/?page_id=486 
 • Corresponding address:
  ISEP - Marek Jasiński
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Friday, at: 10:15 - 12:00, Do ustalenia pokój 304/TEAMS
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 10:15-12:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room DOU 304/TEAMS
11:15-12:00
12:15-13:00
1DA1306:A - Electronics 1 GR1, MS-Tms MS Teams
Sem. 1DM1502:A - Energoelektroniczne systemy ładowania GR1, MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Układ dopasowania impedancyjnego dla wzmacniaczy napięcia o częstotliwości pracy 400kHz praca magisterska
2. Wykorzystanie procesora DSP TMS320F283X w sterowaniu przekształtnika AC-DC-AC z generatorem indukcyjnym praca magisterska
3. Przekształtnik AC/DC/AC współpracujący z nieidealną siecią elektroenergetyczną - implementacja na stanowisku z mikrokontrolerem DSP praca inżynierska
4. Algorytmy śledzenia punktu mocy szczytowej elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem sterowania wektorowego DTC-SVM. praca magisterska
5. Badania funkcjonalności zasilacza prądu stałego o mocy 40 kW chłodzonego wodą do zastosowań w technologii napylania plazmowego praca inżynierska
6. Projekt i rozbudowa stanowiska laboratoryjnego do badań wielopoziomowych przekształtników energoelektrycznych typu NPC praca inżynierska
7. Badania wybranych przekształtników energoelektronicznych pod kątem zgodności z normą SEMI F47-0707 praca magisterska
8. Logika rozmyta w sterowaniu przekształtnikiem sieciowym - integracja odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. praca inżynierska
9. Sterowanie predykcyjne przekształtnikiem sieciowym w zastosowaniach do rozproszonych źródeł energii. praca inżynierska
10. Beztransformatorowy system zasilania gwarantowanego z przekształtnikiem sieciowym o wysokim współczynniku mocy praca magisterska
11. Uruchomienie i badania algorytmu sterowania z modułami kompensacji harmonicznych i zapadów napięcia na stałoprzecinkowej platformie z procesorem sygnałowym praca inżynierska
12. Projekt, budowa i badania podwójnego trójfazowego mostka aktywnego DAB z superkondensatorowym magazynem energii praca magisterska
13. Opracowanie i badania bezczujnikowego sterowania tranzystorowym przekształtnikiem sieciowym w czasie zaników, zapadów oraz zakłóceń napięcia sieci na potrzeby rozproszonych źródeł energii praca magisterska
14. Opracowanie i badania modułu logiki rozmytej w sterowaniu równoległym filtrem aktywnym. praca magisterska
15. Analysis and simulation of a single phase photovoltaic system praca inżynierska
16. Projekt, budowa i badania trójfazowego hybrydowego prostownika o niskim współczynniku harmonicznych prądu wejściowego praca magisterska
17. Power electronics bank of energy in an intelligent building using IoT praca inżynierska
18. Projekt, budowa, uruchomienie i badania napędu pojazdu elektrycznego praca inżynierska
19. Simple power electronics converter for e-mobility in AC/DC and DC/DC conversion praca magisterska
20. Grid forming and grid following converter in series from 5 kW praca magisterska
Back