Employee information:

dr inż. Andrzej Olszewski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Elektroniki Przemysłowej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:


Office hours in 2021Z:

 • Wednesday, at: 10:15 - 11:00, MS Teams pokój 511
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

 • 1. 1DI1317 - Technika cyfrowa Lecture, Środa 08:15-10:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • 2. 1DE1305 - Układy techniki cyfrowej Laboratory, Czwartek 16:15-19:00, Room: GE-b 511
 • Laboratory, Czwartek 16:15-19:00, Room: GE-b 511
 • Laboratory, Czwartek 13:15-16:00, Room: GE-b 511
 • Lecture, Poniedziałek 08:15-10:00, Room: MS-Tms MS Teams
 • Laboratory, Piątek 14:15-17:00, Room: GE-b 511
 • Laboratory, Środa 16:15-19:00, Room: GE-b 511
 • Laboratory, Środa 16:15-19:00, Room: GE-b 511
 • Laboratory, Czwartek 13:15-16:00, Room: GE-b 511

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR1, GR2, GR3, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
1DI1317:A - Technika cyfrowa GR1, GR2, GR3, GR4, MS-Tms MS Teams
09:15-10:00
10:15-11:00
Office hours 10:15-11:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 511
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR1, odd classes meetings, GE-b 511
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR1, even classes meetings, GE-b 511
14:15-15:00
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR1, GR2, GR3, cycle other, GE-b 511
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR3, even classes meetings, GE-b 511
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR3, odd classes meetings, GE-b 511
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR2, odd classes meetings, GE-b 511
Lab. 1DE1305:A - Układy techniki cyfrowej GR2, even classes meetings, GE-b 511
17:15-18:00
18:15-19:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Opracowanie układu sterowania pracą aktywnego filtru szeregowego w oparciu o technikę logiki programowalnej praca magisterska
2. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu projektowanie systemów cyfrowych praca magisterska
3. Opracowanie energoelektronicznych systemów kształtowania prądu z modulatorami cyfrowymi realizowanymi w oparciu o technikę logiki programowalnej praca magisterska
4. Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracą równoległego filtru aktywnego praca magisterska
5. Opracowanie mikroprocesorowego systemu sterowania pracą szeregowego filtru aktywnego praca magisterska
6. Opracowanie bezprzewodowego systemu do monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych. praca magisterska
7. Opracowanie systemu pomiarowego w oparciu o układ programowalny EPM1270 praca inżynierska
8. Opracowanie mobilnego systemu do monitorowania i diagnostyki urządzeń energoelektronicznych praca magisterska
9. Opracowanie platformy mobilnej do pomiaru parametrów środowiskowych. praca inżynierska
10. Opracowanie bezprzewodowego modułu czujnika do pomiaru zanieczyszczeń powietrza praca inżynierska
11. Opracowanie modułu transmisji bezprzewodowej w oparciu o układ scalony nRF24L01 i układ programowalny z rodziny Cyclone IV. praca inżynierska
12. Opracowanie modelu platformy lewitującej magnetycznie praca inżynierska
13. Opracowanie kompaktowego modułu do pomiaru parametrów środowiskowych i jakości powietrza praca inżynierska
Back