Informacje o pracowniku:

dr inż. Karol Pawlak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:karol.pawlak@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 99 
 • Pokój Gmach Elektryczny kl. C pok. 205 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Karol Pawlak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:15 - 14:00, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Niedziela, w godzinach: 10:40 - 11:25, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 2DE2340:A - Zarządzanie użytkowaniem energii GR3, II połowa sem., GE-c 404
2DE2340:A - Zarządzanie użytkowaniem energii GR3, I połowa sem., GE-c 404
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXVI/2016-2020 w dniu 24.04.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Proj. 1DE2339:A - Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej GR3, II połowa sem., GE-c 404
1DE2339:A - Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej GR3, I połowa sem., GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-14:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 205
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
Konsultacje 10:40-11:25 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 205
11:30-12:15
Sem. 1ZE2401:D - Seminarium dyplomowe magisterskie GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GE-c 404
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Lokalizacja konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii praca magisterska
2. Energy management by using wireless technologies praca magisterska
3. Analiza mechanizmów wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach UE praca inżynierska
4. Wybrane zagadnienia lokalizacji elektrowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. praca magisterska
5. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej o mocy 3 GW w Polsce praca magisterska
6. Wpływ rynku bilansującego na koszty funkcjonowania wytwórcy na rynku energii elektrycznej praca magisterska
7. Ocena ryzyka realizacji inwestycji w źródła energii elektrycznej przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych praca magisterska
8. Wpływ doboru zastosowanych turbozespołów wiatrowych na efektywność pracy elektrowni wiatrowej praca inżynierska
9. Wpływ farm wiatrowych na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
10. Proces inwestycyjny budowy źródeł energii elektrycznej na przykładzie farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca inżynierska
11. Określenie warunków brzegowych opłacalności inwestycji w energetykę jądrową w Polsce praca magisterska
12. Wykorzystanie dronów w diagnostyce obiektów budowlanych, przemysłowych i energetycznych praca magisterska
13. Studium wykonalności małej elektrociepłowni na biomasę praca magisterska
14. Wykorzystanie dronów do diagnostyki oraz budowy sieci elektroenergetycznych praca magisterska
15. Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie gospodarki energią bierną Zakładów Azotowych Puławy Grupy Azoty S.A. praca magisterska
16. Rynek mocy jako mechanizm wsparcia konwencjonalnych źródeł wytwórczych z uwzględnieniem obecnej i planowanej struktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
17. Wpływ regulacji europejskich na politykę energetyczną Polski i kształt polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
18. Analiza rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
19. Integracja prosumenckich odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną praca inżynierska
20. Praktyczne zrozumienie i wdrożenie ISO 50001: 2011 - Systemu Zarządzania Energią (SZE) praca magisterska
21. Rozwój technologii magazynowania energii i ich wpływ na inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej praca magisterska
22. Zastosowanie biomasy i odpadów w procesach wytwarzania energii elektrycznej" praca magisterska
23. Photovoltaic Systems configurations and rules of designing process praca inżynierska
24. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych współczesnych bloków energetycznych na biomasę praca magisterska
25. Możliwości świadczenia przez farmy fotowoltaiczne regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
26. Wpływ uczestnictwa w rynku bilansującym na koszty sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej praca inżynierska
27. Ocena stopnia realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce na tle innych krajów praca magisterska
28. Projekt koncepcyjny prosumenckiego hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
29. Ocena rynku energii w Polsce w aspekcie rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
30. Usage of Manned and Unmanned aerial vehicles for construction processes of High Voltage transmission lines praca magisterska
31. Możliwości świadczenia przez farmy wiatrowe regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
32. Studium rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce opartej na uciepłownianiu bloków kondensacyjnych praca magisterska
33. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla instalacji prosumenckiej praca inżynierska
34. Analiza ekonomiczno-techniczna regulacji obrotów pomp wody chłodzącej za pomocą przemienników częstotliwości praca inżynierska
35. Koncepcja współpracy farmy wiatrowej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
36. Wpływ katastrofy w Fukushimie na systemy bezpieczeństwa w nowych elektrowniach jądrowych praca inżynierska
37. Effect of shadow impact on the efficiency of photovoltaic modules at Iraq climate conditions praca magisterska
38. Koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
39. The study of efficiency improving of the photovoltaic systems performance by using cooling systems praca magisterska
40. Mechanizmy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE praca inżynierska
41. Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni praca magisterska
42. Analiza skuteczności działania rynku bilansującego praca magisterska
43. Studium wykonalności wraz z projektem budowlano-wykonawczym elektrowni fotowoltaicznej praca magisterska
44. Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej praca magisterska
45. Efficiency improvement of Photovoltaic Modules at Iraq climate conditions praca magisterska
46. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania zasobników energii w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
47. Projekt koncepcyjny stacji ładowania samochodów elektrycznych praca inżynierska
48. Analiza zasadności wdrażania rozwiązań V2G w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce praca inżynierska
49. Projekt koncepcyjny mikrosieci prądu przemiennego praca inżynierska
50. Mała elektrownia wodna wykorzystująca przemiennik częstotliwości praca magisterska
51. Analiza perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
52. Analiza zmian kształtu rynku energii w Polsce w aspekcie wprowadzenia mechanizmów opłat za moc praca magisterska
53. Wykorzystanie elektrolizera w hybrydowych systemach wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
54. Plan rozwoju kogeneracyjnych źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich praca magisterska
55. Wpływ polityki energetycznej Polski na kształt krajowego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
56. Modernizacja elektrociepłowni z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym praca magisterska
57. Metody i technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w konwencjonalnych źródłach energii krajowego podsektora wytwarzania praca magisterska
58. Analiza metodyki i zasad ustalania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej praca magisterska
59. Poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego wybranej gminy poprzez stworzenie klastra energii z wykorzystaniem biogazowni praca magisterska
60. Analiza wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
61. Lokalizacja źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu generacji rozproszonej i klastrów energetycznych praca magisterska
62. Construction process and efficiency improving of solar power farms according to Indian weather conditions praca magisterska
63. Analiza rozwoju polskiego sytemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
64. Optymalizacja punktu pracy struktury mikrosieci przy współpracy z siecią elektroenergetyczną w aktualnych warunkach rynkowych praca magisterska
65. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej przy uwzględnieniu klastrów energetycznych praca magisterska
66. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
Powrót