Employee information:

dr inż. Karol Pawlak

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:karol.pawlak@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 56 99 
 • Room Gmach Elektryczny kl. C pok. 205 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Karol Pawlak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2021Z:

 • Thursday, at: 14:15 - 15:00, MS Teams pokój 205
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies stacjonarnych i niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
2DE2229:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, MS-Tms MS Teams
09:15-10:00
10:15-11:00
1DE2227:A - Inżynieria zasilania odbiorców energią elektryczną GR3, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Sem. 1DW1701:U - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR4, dla bloku WUE, MS-Tms MS Teams
1DE2230:A - Wytwórcy na rynku energii elektrycznej GR3, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
Proj. 1DE2230:A - Wytwórcy na rynku energii elektrycznej GR3, 2nd half of sem., GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2226:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR3, 2nd half of sem., GE-c 403
1DE2226:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR3, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
13:15-14:00
14:15-15:00
Office hours 14:15-15:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room MS-Tms 205
1DE1750:A - Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce GR1, GR2, GR3, GR4, 1st half of sem., MS-Tms MS Teams
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
2ZE2326:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR4, first half of meetings, MS-Tms MS Teams
Lab. 2ZE2326:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR4, 2nd half of meetings, MS-Tms MS Teams
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
1ZE1624:A - Elektrownie GR2, all meetings, MS-Tms MS Teams
14:50-15:35

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Wybrane zagadnienia lokalizacji elektrowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. praca magisterska
2. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej o mocy 3 GW w Polsce praca magisterska
3. Wpływ rynku bilansującego na koszty funkcjonowania wytwórcy na rynku energii elektrycznej praca magisterska
4. Ocena ryzyka realizacji inwestycji w źródła energii elektrycznej przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych praca magisterska
5. Wpływ doboru zastosowanych turbozespołów wiatrowych na efektywność pracy elektrowni wiatrowej praca inżynierska
6. Wpływ farm wiatrowych na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
7. Proces inwestycyjny budowy źródeł energii elektrycznej na przykładzie farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca inżynierska
8. Określenie warunków brzegowych opłacalności inwestycji w energetykę jądrową w Polsce praca magisterska
9. Wykorzystanie dronów w diagnostyce obiektów budowlanych, przemysłowych i energetycznych praca magisterska
10. Wykorzystanie dronów do diagnostyki oraz budowy sieci elektroenergetycznych praca magisterska
11. Studium wykonalności małej elektrociepłowni na biomasę praca magisterska
12. Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie gospodarki energią bierną Zakładów Azotowych Puławy Grupy Azoty S.A. praca magisterska
13. Wpływ regulacji europejskich na politykę energetyczną Polski i kształt polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
14. Rynek mocy jako mechanizm wsparcia konwencjonalnych źródeł wytwórczych z uwzględnieniem obecnej i planowanej struktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
15. Analiza rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
16. Integracja prosumenckich odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną praca inżynierska
17. Praktyczne zrozumienie i wdrożenie ISO 50001: 2011 - Systemu Zarządzania Energią (SZE) praca magisterska
18. Rozwój technologii magazynowania energii i ich wpływ na inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej praca magisterska
19. Zastosowanie biomasy i odpadów w procesach wytwarzania energii elektrycznej" praca magisterska
20. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych współczesnych bloków energetycznych na biomasę praca magisterska
21. Photovoltaic Systems configurations and rules of designing process praca inżynierska
22. Wpływ uczestnictwa w rynku bilansującym na koszty sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej praca inżynierska
23. Ocena rynku energii w Polsce w aspekcie rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
24. Projekt koncepcyjny prosumenckiego hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
25. Ocena stopnia realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce na tle innych krajów praca magisterska
26. Możliwości świadczenia przez farmy fotowoltaiczne regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
27. Usage of Manned and Unmanned aerial vehicles for construction processes of High Voltage transmission lines praca magisterska
28. Możliwości świadczenia przez farmy wiatrowe regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
29. Studium rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce opartej na uciepłownianiu bloków kondensacyjnych praca magisterska
30. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla instalacji prosumenckiej praca inżynierska
31. Analiza ekonomiczno-techniczna regulacji obrotów pomp wody chłodzącej za pomocą przemienników częstotliwości praca inżynierska
32. Koncepcja współpracy farmy wiatrowej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
33. Wpływ katastrofy w Fukushimie na systemy bezpieczeństwa w nowych elektrowniach jądrowych praca inżynierska
34. Effect of shadow impact on the efficiency of photovoltaic modules at Iraq climate conditions praca magisterska
35. Koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
36. The study of efficiency improving of the photovoltaic systems performance by using cooling systems praca magisterska
37. Mechanizmy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE praca inżynierska
38. Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni praca magisterska
39. Studium wykonalności wraz z projektem budowlano-wykonawczym elektrowni fotowoltaicznej praca magisterska
40. Analiza skuteczności działania rynku bilansującego praca magisterska
41. Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej praca magisterska
42. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania zasobników energii w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
43. Efficiency improvement of Photovoltaic Modules at Iraq climate conditions praca magisterska
44. Projekt koncepcyjny mikrosieci prądu przemiennego praca inżynierska
45. Projekt koncepcyjny stacji ładowania samochodów elektrycznych praca inżynierska
46. Analiza zasadności wdrażania rozwiązań V2G w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce praca inżynierska
47. Analiza zmian kształtu rynku energii w Polsce w aspekcie wprowadzenia mechanizmów opłat za moc praca magisterska
48. Mała elektrownia wodna wykorzystująca przemiennik częstotliwości praca magisterska
49. Analiza perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
50. Plan rozwoju kogeneracyjnych źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich praca magisterska
51. Wpływ polityki energetycznej Polski na kształt krajowego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
52. Wykorzystanie elektrolizera w hybrydowych systemach wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
53. Modernizacja elektrociepłowni z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym praca magisterska
54. Analiza metodyki i zasad ustalania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej praca magisterska
55. Poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego wybranej gminy poprzez stworzenie klastra energii z wykorzystaniem biogazowni praca magisterska
56. Analiza wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
57. Metody i technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w konwencjonalnych źródłach energii krajowego podsektora wytwarzania praca magisterska
58. Lokalizacja źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu generacji rozproszonej i klastrów energetycznych praca magisterska
59. Construction process and efficiency improving of solar power farms according to Indian weather conditions praca magisterska
60. Analiza rozwoju polskiego sytemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
61. Optymalizacja punktu pracy struktury mikrosieci przy współpracy z siecią elektroenergetyczną w aktualnych warunkach rynkowych praca magisterska
62. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej przy uwzględnieniu klastrów energetycznych praca magisterska
63. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
64. Design of a hybrid system with a storage for single-house complex in Turkey praca magisterska
65. Green building technologies and its power saving solutions for a sustainable future praca magisterska
66. Energy management by using wireless technologies praca magisterska
67. Analiza mechanizmów wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach UE praca inżynierska
68. Analysis Of PV Power Availability To Support The Solar Powered Yacht According To Indian Coastal Weather Conditions praca magisterska
69. Projekt koncepcyjny i analiza zasadności integracji technologii V2H z mikrosiecią elektroenergetyczną praca magisterska
70. Analiza rynku mocy oraz ocena jego wpływu na realizację nowych planów inwestycyjnych polskiej energetyki praca magisterska
71. Analiza ekonomiczno-techniczna możliwości wykorzystania idei domów zeroenergetycznych w Polsce praca magisterska
72. Projekt koncepcyjny zeroenergetycznego budynku praca magisterska
73. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji w odnawialne źródła energii praca magisterska
74. Ocena możliwości rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
75. Analiza ekonomiczno-techniczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca magisterska
76. Analiza techniczno-ekonomiczna wpływu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku na Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
77. Wpływ rozwoju technologii magazynowania energii na odnawialne źródła energii praca magisterska
78. Lokalizacja konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii praca magisterska
79. Koncepcja budowy klastra energetycznego na przykładzie gminy wiejskiej praca magisterska
80. Projekt koncepcyjny hybrydowej instalacji OZE dla prosumentów praca magisterska
81. Analiza efektywności ekonomicznej budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w wybranej gminie praca magisterska
82. Off Grid and On Grid Connected Hybrid Power Systems praca magisterska
83. Elektrownie wiatrowe i magazyny CAES jako układy współpracujące z elektrociepłownią biogazową praca magisterska
84. Uwarunkowania realizacji farm fotowoltaicznych o mocy 100 MW w warunkach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
85. Studium wykonalności morskiej farmy wiatrowej o mocy 1 GW w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej praca magisterska
86. Analiza techniczna przyłączenia morskich farm wiatrowych (MFW) do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
87. Ocena efektywności ekonomicznej budowy elektrowni gazowej w warunkach polskich praca magisterska
88. Ocena pracy prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej w warunkach rzeczywistych praca magisterska
89. Analiza techniczno-ekonomiczna zmniejszenia emisji CO2 na terenie osiedla mieszkalnego przy wykorzystaniu układu kogeneracyjnego praca magisterska
90. Analiza wpływu elektromobilności na Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
91. Analiza możliwości realizacji elektrowni współpracującej z polskim i białoruskim systemem elektroenergetycznym praca magisterska
92. Analiza możliwości realizacji prosumenckich instalacji fotowoltaicznych zasilających gospodarstwa domowe w Polsce praca magisterska
93. Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji elektrowni jądrowej w Polsce praca magisterska
94. Analiza ekonomiczna wykorzystania przemysłowego magazynu energii do celów przesunięcia czasowego dla farmy fotowoltaicznej praca magisterska
95. Zwiększenie efektywności systemu elektroenergetycznego poprzez wdrażanie stacji transformatorowych dostosowanych do standardu smart grid praca magisterska
96. Analiza techniczno-ekonomiczna podwodnego układu CAES przy farmie wiatrowej offshore praca magisterska
97. Wpływ przyłączenia elektrowni PV na zmiany parametrów pracy sieci dystrybucyjnej w horyzoncie rocznym na podstawie symulacji quasi-dynamicznych praca magisterska
98. Analiza pracy elektrowni wiatrowych z zastosowaniem magazynu energii elektrycznej praca magisterska
99. Koncepcja zasilania miejskiej szklarni hydroponicznej za pomocą przezroczystych paneli fotowoltaicznych praca magisterska
100. Analiza wpływu lokalizacji obiektu na pracę instalacji fotowoltaicznej w Polsce praca magisterska
101. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii do zasilania wielorodzinnego zeroenergetycznego budynku mieszkalnego praca magisterska
102. Green building technologies and its power-saving solutions for a sustainable future praca magisterska
103. Analiza techniczno - ekonomiczna funkcjonowania hybrydowej instalacji OZE w obszarze klastra energii w wybranej lokalizacji praca magisterska
104. Analiza techniczno-ekonomiczna możliwych punktów instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Ukrainy praca magisterska
105. Koncepcja techniczno-ekonomiczna wykorzystania wodoru w klastrze energii praca magisterska
106. Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania magazynów energii w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
107. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań z zakresu jakości zasilania oraz gospodarki mocą bierną w sieciach z instalacjami OZE praca magisterska
108. Lokalizacja zasobników energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii praca magisterska
Back