Informacje o pracowniku:

dr inż. Karol Pawlak

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:karol.pawlak@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 56 99 
 • Pokój Gmach Elektryczny kl. C pok. 205 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Karol Pawlak
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019Z:

 • Wtorek, w godzinach: 10:15 - 11:50, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        w okresie 15.10.2019 - 15.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )
 • Niedziela, w godzinach: 09:00 - 09:45, Gmach Elektrotechniki klatka C pokój 205
        w okresie 20.10.2019 - 19.01.2020 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 1 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 48 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr XXXI/2016-2020 w dniu 23.10.2019 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
2DE2229:A - Układy elektryczne elektrowni GR3, GM 011
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-11:50 w okresie 15.10.2019 - 15.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 205
1DE2230:A - Wytwórcy na rynku energii elektrycznej GR3, I połowa sem., GE-c 404
11:15-12:00
12:15-13:00
1DE2226:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR3, I połowa sem., GE-c 404
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1750:A - Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce GR1, GR2, GR3, I połowa sem., SK 108
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Konsultacje 9:00-9:45 w okresie 20.10.2019 - 19.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-c 205
09:50-10:35
2ZE2326:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR3, pierwsza połowa zjazdów, GE-c 404
Lab. 2ZE2326:A - Eksploatacja źródeł energii elektrycznej GR3, druga połowa zjazdów, GE-c 403
10:40-11:25
11:30-12:15
2ZE2339:A - Planowanie rozwoju i eksploatacji źródeł energii elektrycznej GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
12:20-13:05
13:10-13:55
1ZE1624:A - Elektrownie GR2, GR3, wszystkie zjazdy, GM 011
14:00-14:45

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Wybrane zagadnienia lokalizacji elektrowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. praca magisterska
2. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej o mocy 3 GW w Polsce praca magisterska
3. Wpływ rynku bilansującego na koszty funkcjonowania wytwórcy na rynku energii elektrycznej praca magisterska
4. Ocena ryzyka realizacji inwestycji w źródła energii elektrycznej przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych praca magisterska
5. Wpływ doboru zastosowanych turbozespołów wiatrowych na efektywność pracy elektrowni wiatrowej praca inżynierska
6. Wpływ farm wiatrowych na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
7. Proces inwestycyjny budowy źródeł energii elektrycznej na przykładzie farmy wiatrowej o mocy 50 MW praca inżynierska
8. Określenie warunków brzegowych opłacalności inwestycji w energetykę jądrową w Polsce praca magisterska
9. Wykorzystanie dronów w diagnostyce obiektów budowlanych, przemysłowych i energetycznych praca magisterska
10. Studium wykonalności małej elektrociepłowni na biomasę praca magisterska
11. Wykorzystanie dronów do diagnostyki oraz budowy sieci elektroenergetycznych praca magisterska
12. Poprawa efektywności energetycznej na przykładzie gospodarki energią bierną Zakładów Azotowych Puławy Grupy Azoty S.A. praca magisterska
13. Rynek mocy jako mechanizm wsparcia konwencjonalnych źródeł wytwórczych z uwzględnieniem obecnej i planowanej struktury Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca magisterska
14. Wpływ regulacji europejskich na politykę energetyczną Polski i kształt polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
15. Analiza rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
16. Integracja prosumenckich odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną praca inżynierska
17. Praktyczne zrozumienie i wdrożenie ISO 50001: 2011 - Systemu Zarządzania Energią (SZE) praca magisterska
18. Rozwój technologii magazynowania energii i ich wpływ na inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej praca magisterska
19. Zastosowanie biomasy i odpadów w procesach wytwarzania energii elektrycznej" praca magisterska
20. Photovoltaic Systems configurations and rules of designing process praca inżynierska
21. Układy elektryczne wyprowadzenia mocy i zasilania potrzeb własnych współczesnych bloków energetycznych na biomasę praca magisterska
22. Możliwości świadczenia przez farmy fotowoltaiczne regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
23. Wpływ uczestnictwa w rynku bilansującym na koszty sprzedaży energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej praca inżynierska
24. Ocena stopnia realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej w Polsce na tle innych krajów praca magisterska
25. Projekt koncepcyjny prosumenckiego hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
26. Ocena rynku energii w Polsce w aspekcie rozwoju podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
27. Usage of Manned and Unmanned aerial vehicles for construction processes of High Voltage transmission lines praca magisterska
28. Możliwości świadczenia przez farmy wiatrowe regulacyjnych usług systemowych praca magisterska
29. Studium rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce opartej na uciepłownianiu bloków kondensacyjnych praca magisterska
30. Projekt koncepcyjny zasobnika energii dla instalacji prosumenckiej praca inżynierska
31. Analiza ekonomiczno-techniczna regulacji obrotów pomp wody chłodzącej za pomocą przemienników częstotliwości praca inżynierska
32. Koncepcja współpracy farmy wiatrowej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
33. Wpływ katastrofy w Fukushimie na systemy bezpieczeństwa w nowych elektrowniach jądrowych praca inżynierska
34. Effect of shadow impact on the efficiency of photovoltaic modules at Iraq climate conditions praca magisterska
35. Koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z zasobnikami energii elektrycznej praca inżynierska
36. The study of efficiency improving of the photovoltaic systems performance by using cooling systems praca magisterska
37. Mechanizmy wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i innych krajach UE praca inżynierska
38. Ryzyko inwestycyjne w energetyce na przykładzie biogazowni praca magisterska
39. Analiza skuteczności działania rynku bilansującego praca magisterska
40. Studium wykonalności wraz z projektem budowlano-wykonawczym elektrowni fotowoltaicznej praca magisterska
41. Wyzwania dla Polski niskoemisyjnej transformacji energetycznej praca magisterska
42. Efficiency improvement of Photovoltaic Modules at Iraq climate conditions praca magisterska
43. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania zasobników energii w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
44. Projekt koncepcyjny stacji ładowania samochodów elektrycznych praca inżynierska
45. Analiza zasadności wdrażania rozwiązań V2G w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce praca inżynierska
46. Projekt koncepcyjny mikrosieci prądu przemiennego praca inżynierska
47. Mała elektrownia wodna wykorzystująca przemiennik częstotliwości praca magisterska
48. Analiza perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
49. Analiza zmian kształtu rynku energii w Polsce w aspekcie wprowadzenia mechanizmów opłat za moc praca magisterska
50. Wykorzystanie elektrolizera w hybrydowych systemach wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
51. Plan rozwoju kogeneracyjnych źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich praca magisterska
52. Wpływ polityki energetycznej Polski na kształt krajowego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
53. Modernizacja elektrociepłowni z wykorzystaniem układu kogeneracyjnego z silnikiem tłokowym praca magisterska
54. Metody i technologie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w konwencjonalnych źródłach energii krajowego podsektora wytwarzania praca magisterska
55. Analiza metodyki i zasad ustalania taryf dla dystrybucji energii elektrycznej praca magisterska
56. Poprawa bezpieczeństwa elektroenergetycznego wybranej gminy poprzez stworzenie klastra energii z wykorzystaniem biogazowni praca magisterska
57. Analiza wpływu wprowadzenia rynku mocy na rozwój polskiego podsektora wytwarzania energii elektrycznej praca magisterska
58. Lokalizacja źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu generacji rozproszonej i klastrów energetycznych praca magisterska
59. Construction process and efficiency improving of solar power farms according to Indian weather conditions praca magisterska
60. Analiza rozwoju polskiego sytemu elektroenergetycznego, przy uwzględnieniu uwarunkowań technicznych oraz ograniczeń ekonomicznych i ekologicznych praca magisterska
61. Optymalizacja punktu pracy struktury mikrosieci przy współpracy z siecią elektroenergetyczną w aktualnych warunkach rynkowych praca magisterska
62. Ocena kosztów wytwarzania energii elektrycznej przy uwzględnieniu klastrów energetycznych praca magisterska
63. Projekt koncepcyjny hybrydowego układu produkcji energii elektrycznej praca magisterska
64. Design of a hybrid system with a storage for single-house complex in Turkey praca magisterska
65. Energy management by using wireless technologies praca magisterska
66. Analiza mechanizmów wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce i wybranych krajach UE praca inżynierska
67. Green building technologies and its power saving solutions for a sustainable future praca magisterska
68. Analysis Of PV Power Availability To Support The Solar Powered Yacht According To Indian Coastal Weather Conditions praca magisterska
69. Projekt koncepcyjny zeroenergetycznego budynku praca magisterska
70. Analiza techniczno-ekonomiczna wpływu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku na Krajowy System Elektroenergetyczny praca magisterska
71. Ocena możliwości rozwoju elektromobilności w Polsce praca magisterska
72. Analiza ekonomiczno-techniczna budowy elektrowni jądrowej w Polsce praca magisterska
73. Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji w odnawialne źródła energii praca magisterska
74. Analiza ekonomiczno-techniczna możliwości wykorzystania idei domów zeroenergetycznych w Polsce praca magisterska
75. Analiza rynku mocy oraz ocena jego wpływu na realizację nowych planów inwestycyjnych polskiej energetyki praca magisterska
76. Projekt koncepcyjny i analiza zasadności integracji technologii V2H z mikrosiecią elektroenergetyczną praca magisterska
77. Lokalizacja konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej przy uwzględnieniu rosnącej generacji odnawialnych źródeł energii praca magisterska
78. Wpływ rozwoju technologii magazynowania energii na odnawialne źródła energii praca magisterska
79. Koncepcja budowy klastra energetycznego na przykładzie gminy wiejskiej praca magisterska
80. Projekt koncepcyjny hybrydowej instalacji OZE dla prosumentów praca magisterska
81. Analiza efektywności ekonomicznej budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych w wybranej gminie praca magisterska
82. Off Grid and On Grid Connected Hybrid Power Systems praca magisterska
Powrót