Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Kapler

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Asystent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.kapler@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7296; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 202; Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Kapler
  Koszykowa 75/Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 12:00 - 13:00, Gmach Mechaniki pokój 202
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Piątek, w godzinach: 17:00 - 17:30, Gmach Mechaniki pokój 202
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 Tylko w terminach zjazdów, na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR2, zaj. parz., GM 02
Lab. 1DA1510:A - Introduction to Electrical Power Engineering lab GR2, GM 6
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DA1510:A - Introduction to Electrical Power Engineering lab GR1, GM 6
Proj. 2DE2334:A - Sieci komputerowe w elektroenergetyce GR2, II połowa sem., GM 12
11:15-12:00
Konsultacje 12:00-13:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GM 202
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR2, zaj. parz., GM 02
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR1, zaj. nieparz., GM 02
Konsultacje 17:00-17:30 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) Tylko w terminach zjazdów, w sali GM 202
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
Konsultacje 17:00-17:30 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) Tylko w terminach zjazdów, w sali GM 202
17:50-18:35
Lab. 2ZE1764:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR2, wszystkie zjazdy, GM 02
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25
16:30-17:15
17:20-18:05

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza wykorzystania pakietu Matpower do obliczeń rozpływów mocy praca inżynierska
2. Projekt instalacji elektrycznej w sklepie spożywczym praca inżynierska
3. Analiza strat mocy w sieci rozdzielczej. praca inżynierska
4. Poprawa efektywności energetycznej instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych. praca inżynierska
5. Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. praca inżynierska
6. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania systemu KNX PL w domu jednorodzinnym praca inżynierska
7. Opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym czterorodzinnym praca inżynierska
8. Projekt instalacji elektrycznej w hali garażowej praca inżynierska
9. Koncepcja modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 5 kondygnacyjnym praca inżynierska
10. Projekt instalacji elektrycznej w budynku podlegającym rozbudowie praca inżynierska
11. Projekt instalacji elektrycznej typu KNX TP w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
12. Projekt instalacji elektrycznej oraz systemu monitoringu wizyjnego CCTV w domu o wysokim standardzie wykończenia praca inżynierska
13. Projektowanie instalacji elektrycznych w układzie IT na przykładzie wybranego oddziału szpitalnego praca inżynierska
14. Koncepcja poprawy efektywności energetycznej w domu jednorodzinnym poprzez zastosowanie instalacji w standardzie KNX TP praca inżynierska
15. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania komputerów w budynku biurowym praca inżynierska
16. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej małe osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
17. Koncepcja modernizacji miejskiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia praca inżynierska
18. Projekt instalacji elektrycznej dla małego hotelu praca inżynierska
19. Projekt i analiza zastosowania instalacji typu KNX TP w celu modernizacji instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym praca inżynierska
20. Analiza i ocena możliwości pokrycia części zapotrzebowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym za pomocą systemu fotowoltaicznego praca inżynierska
21. Projekt instalacji elektrycznej typu KNX TP dla sklepu w galerii handlowej praca inżynierska
22. Projekt instalacji typu KNX TP w auli wykładowej praca inżynierska
23. Projekt zasilania awaryjnego domu jednorodzinnego za pomocą agregatu prądotwórczego w warunkach wystąpienia uszkodzeń w sieci niskiego napięcia praca inżynierska
24. Projekt energooszczędnej instalacji elektrycznej dla wybranego budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
25. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z projektem oświetlenia przyległego do niego terenu praca inżynierska
26. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym praca inżynierska
27. Projekt instalacji KNX TP wspierającej sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem w wybranym obiekcie budowlanym praca inżynierska
28. Analiza i ocena wybranych metod ustalania mocy zapotrzebowanej w zakładach przemysłowych praca inżynierska
29. Opracowanie projektu zasilania dla grupy rodzinnych ogródków działkowych praca inżynierska
30. Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zasilającej małe osiedle mieszkaniowe wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS praca inżynierska
31. Analiza i ocena możliwych miejsc lokalizacji urządzeń kompensujących moc bierną w zakładzie przemysłowym praca inżynierska
32. Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zakładu przemysłowego wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS praca inżynierska
Powrót