Informacje o pracowniku:

dr inż. Piotr Kapler

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych
 • Stanowisko: Asystent

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:piotr.kapler@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 7296; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 202 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Piotr Kapler
  Koszykowa 75/Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 2DE2334:A - Sieci komputerowe w elektroenergetyce GR2, II połowa sem., GM 12
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DA1510:A - Introduction to Electrical Power Engineering lab GR1, GM 6
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR2, II połowa sem., część grupy, GM 02
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1640:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR1, I połowa sem., część grupy, GM 02
17:15-18:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Lab. 2ZE1764:A - Inteligentne instalacje elektryczne GR3, wszystkie zjazdy, GM 02
20:20-21:05
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Porównanie i ocena zmiennoprądowych i stałoprądowych metod wyznaczania rozpływów mocy w elektroenergetycznych sieciach przesyłowych praca inżynierska
2. Analiza wykorzystania pakietu Matpower do obliczeń rozpływów mocy praca inżynierska
3. Projekt instalacji elektrycznej w sklepie spożywczym praca inżynierska
4. Analiza strat mocy w sieci rozdzielczej. praca inżynierska
5. Poprawa efektywności energetycznej instalacji elektrycznych w gospodarstwach domowych. praca inżynierska
6. Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. praca inżynierska
7. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania systemu KNX PL w domu jednorodzinnym praca inżynierska
8. Opracowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym czterorodzinnym praca inżynierska
9. Projekt instalacji elektrycznej w hali garażowej praca inżynierska
10. Koncepcja modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 5 kondygnacyjnym praca inżynierska
11. Projekt instalacji elektrycznej w budynku podlegającym rozbudowie praca inżynierska
12. Projekt instalacji elektrycznej typu KNX TP w budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
13. Projekt instalacji elektrycznej oraz systemu monitoringu wizyjnego CCTV w domu o wysokim standardzie wykończenia praca inżynierska
14. Projektowanie instalacji elektrycznych w układzie IT na przykładzie wybranego oddziału szpitalnego praca inżynierska
15. Koncepcja poprawy efektywności energetycznej w domu jednorodzinnym poprzez zastosowanie instalacji w standardzie KNX TP praca inżynierska
16. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej dedykowanej do zasilania komputerów w budynku biurowym praca inżynierska
17. Projekt sieci elektroenergetycznej zasilającej małe osiedle mieszkaniowe praca inżynierska
18. Koncepcja modernizacji miejskiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia praca inżynierska
19. Projekt instalacji elektrycznej dla małego hotelu praca inżynierska
20. Projekt i analiza zastosowania instalacji typu KNX TP w celu modernizacji instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym praca inżynierska
21. Analiza i ocena możliwości pokrycia części zapotrzebowania na energię elektryczną w domu jednorodzinnym za pomocą systemu fotowoltaicznego praca inżynierska
22. Projekt instalacji elektrycznej typu KNX TP dla sklepu w galerii handlowej praca inżynierska
23. Projekt instalacji typu KNX TP w auli wykładowej praca inżynierska
24. Projekt zasilania awaryjnego domu jednorodzinnego za pomocą agregatu prądotwórczego w warunkach wystąpienia uszkodzeń w sieci niskiego napięcia praca inżynierska
25. Projekt energooszczędnej instalacji elektrycznej dla wybranego budynku użyteczności publicznej praca inżynierska
26. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z projektem oświetlenia przyległego do niego terenu praca inżynierska
27. Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym praca inżynierska
28. Projekt instalacji KNX TP wspierającej sterowanie ogrzewaniem i oświetleniem w wybranym obiekcie budowlanym praca inżynierska
29. Analiza i ocena wybranych metod ustalania mocy zapotrzebowanej w zakładach przemysłowych praca inżynierska
30. Opracowanie projektu zasilania dla grupy rodzinnych ogródków działkowych praca inżynierska
31. Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zasilającej małe osiedle mieszkaniowe wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS praca inżynierska
32. Analiza i ocena możliwych miejsc lokalizacji urządzeń kompensujących moc bierną w zakładzie przemysłowym praca inżynierska
33. Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zakładu przemysłowego wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS praca inżynierska
34. Projekt instalacji elektrycznej w ośrodku wypoczynkowym praca inżynierska
35. Koncepcja zasilania awaryjnego budynku użyteczności publicznej za pomocą agregatu prądotwórczego w warunkach uszkodzeń sieci niskiego napięcia praca inżynierska
36. Analiza możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla wybranego odbiorcy zasilanego z sieci niskiego napięcia praca magisterska
37. Projekt instalacji elektrycznej dla grupy budynków wielorodzinnych typu segment praca inżynierska
38. Analiza możliwości wykorzystania przydomowych elektrowni wiatrowych w warunkach krajowych w celu zmniejszenia negatywnego wpływu elektrowni konwencjonalnych na środowisko praca magisterska
39. Design of electrical installation in a multi-family residential building praca inżynierska
40. Projekt instalacji elektrycznej w pawilonie usługowo-handlowym praca inżynierska
41. Analiza możliwości modernizacji stacji 110 kV/SN w celu poprawy jej funkcjonowania na przykładzie podstacji trakcyjnej praca magisterska
Powrót