Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:alasica@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, pomiary wysokonapięciowe. Elektrofiltracja i elektryczność statyczna.


Konsultacje w 2018L:

 • Środa, w godzinach: 09:15 - 10:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1417:B - Technika wysokich napięć GR5, GR6, GR7, GR8, GE-b AE
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR9, Cykl inny, GE-b 104
Konsultacje 9:15-10:00 w okresie 19.02.2018 - 15.06.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
10:15-11:00
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR9, organizacja zajęć - do ustalenia, GE-b 104
1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR9, GE-b 105
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2191:A - Filtracja i separacja GR9, II połowa sem., GE-b 104
1DE2191:A - Filtracja i separacja GR9, I połowa sem., GE-b 113
1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR9, GE-b 105
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1678:A - Prace pod napięciem GR9, II połowa sem., GE-b 104
1DE1678:A - Prace pod napięciem GR9, I połowa sem., GE-b 105
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1862:A - Prace pod napięciem GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
1ZE1862:A - Prace pod napięciem GR6, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 113
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 105
12:20-13:05
13:10-13:55
Sem. 1ZE2401:C - Seminarium dyplomowe magisterskie GR8, wszystkie zjazdy, GE-b 105
14:00-14:45
14:50-15:35

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Projekt i wykonanie prostownika na 100 kV praca inżynierska
2. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
3. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
4. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
5. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
6. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
7. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
8. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
9. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
10. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
11. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
12. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
13. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
14. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
15. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
16. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
17. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
18. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
19. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
20. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
21. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
22. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
23. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
24. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
25. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
26. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
27. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
28. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
29. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
30. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
31. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
32. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
33. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
34. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
35. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
36. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
37. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
38. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
39. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
40. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
41. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
42. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
43. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
44. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
45. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
46. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
47. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
48. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
49. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
50. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
51. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
52. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
53. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
54. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
55. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
56. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
57. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
58. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
59. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
60. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
61. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
62. Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN praca magisterska
63. Porównanie awaryjności elektroenergetycznych linii SN wykonanych w różnych technologiach praca magisterska
64. Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych praca inżynierska
Powrót