Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:alasica@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, pomiary wysokonapięciowe. Elektrofiltracja i elektryczność statyczna.


Konsultacje w 2019L:

 • Poniedziałek, w godzinach: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )
 • Sobota, w godzinach: 13:10 - 13:55, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach niestacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR7, Cykl inny, GE-b 104
10:15-11:00
1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR7, Cykl inny, GE-b 105
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR7, Cykl inny, GE-b 104
Lab. 1DE2191:A - Filtracja i separacja GR7, II połowa sem., GE-b 104
1DE2191:A - Filtracja i separacja GR7, I połowa sem., GE-b 113
11:15-12:00
12:15-13:00
Konsultacje 12:15-13:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
Lab. 1DE1678:A - Prace pod napięciem GR7, II połowa sem., GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
1DE1678:A - Prace pod napięciem GR7, I połowa sem., GE-b 105
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
Lab. 1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR7, druga połowa zjazdów, GE-b 104
09:50-10:35
10:40-11:25
Lab. 1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
11:30-12:15
1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, GR7, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 105
Lab. 1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
12:20-13:05
13:10-13:55
Konsultacje 13:10-13:55 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Rozszerzenie możliwości kształtowania udarów napięciowych w generatorze GU2400 inżynierski
2. Aplikacja do rzutowania wyników pomiarów pola EM na plan pomieszczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
3. Oprogramowanie do generowania zestawów pytań na sprawdzian inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
4. Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
5. Badanie wpływu kształtu iskiernika w generatorze udarowym na czas narastania impulsu inżynierski magisterski
6. Budowa stanowiska do kontroli okresowej przenośnych uziemiaczy inżynierski
7. Projekt prostownika na napięcie 100 kV, 1 A projekt indywidualny
8. Projekt suchego prostownika SMD 25 kV, 2 A projekt indywidualny
9. Projekt generatora przebiegów złożonych projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
2. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
3. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
4. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
5. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
6. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
7. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
8. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
9. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
10. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
11. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
12. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
13. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
14. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
15. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
16. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
17. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
18. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
19. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
20. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
21. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
22. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
23. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
24. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
25. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
26. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
27. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
28. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
29. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
30. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
31. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
32. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
33. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
34. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
35. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
36. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
37. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
38. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
39. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
40. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
41. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
42. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
43. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
44. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
45. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
46. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
47. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
48. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
49. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
50. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
51. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
52. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
53. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
54. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
55. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
56. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
57. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
58. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
59. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
60. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
61. Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN praca magisterska
62. Porównanie awaryjności elektroenergetycznych linii SN wykonanych w różnych technologiach praca magisterska
63. Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych praca inżynierska
64. Projekt i wykonanie prostownika na 100 kV praca inżynierska
65. Projekt automatyki w stanowisku do badania rękawic elektroizolacyjnych praca inżynierska
66. Przyłączenie układu kogeneracyjnego do krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
67. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynów energii dla systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
68. Metody lokalizacji uszkodzeń linii kablowych praca inżynierska
69. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
70. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
71. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
72. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
73. Wymagane środki ochrony przed elektrycznością statyczną przy transporcie mieszanin sypkich praca inżynierska
74. Pomiary kontrolne elektronarzędzi praca magisterska
75. Pomiar napięć rażenia na terenie obiektów elektroenergetycznych praca magisterska
76. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
77. Badanie termowizyjne na stacji NN 400/220/110 kV praca magisterska
78. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
79. Projekt skablowania odcinka linii napowietrznej 110 kV praca magisterska
80. Projekt stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym SN praca magisterska
Powrót