Employee information:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:andrzej.lasica@pw.edu.pl
 • Phone: 22 234 78 56 
 • Room GE 116 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Biography, professional profile:

High voltage technology, high voltage measurements. Electrostatic precipitation and static electrification.


Office hours in 2021Z:

 • Monday, at: 12:15 - 13:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        between 1.10.2021 - 22.02.2022 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 5, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2021Z:

Plan on full-time studies in semester 2021Z:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GE-b 104
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR2, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Office hours 12:15-13:00 between 1.10.2021 - 22.02.2022 (booking in ISOD required) , in room GE-b 116
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR3, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR4, GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan on extramural studies in semester 2021Z:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
20:20-21:05
1DE1013:A - Technika Wysokich Napięć - przedmiot wyrównawczy GR1, GR2, GR3, cycle other, termin zajec do ustalenia z kierownikiem kursu na pierwszych zajęciach, MS-Tms MS Teams
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

1. Pomiar impulsowego pola elektromagnetycznego inżynierski magisterski
2. Wykonanie sieci sprzęgająco-odsprzęgającej na 30 kV inżynierski magisterski
3. Budowa regulowanej przetwornicy DC/DC 12 V/20 kV inżynierski magisterski
4. Budowa regulowanej przetwornicy DC/DC 12 V/10 kV inżynierski magisterski
5. Aplikacja do rzutowania wyników pomiarów pola EM na plan pomieszczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Projekt prostownika na napięcie 100 kV, 1 A projekt indywidualny
8. Projekt suchego prostownika SMD 25 kV, 2 A projekt indywidualny
9. Projekt generatora przebiegów złożonych projekt indywidualny

Defended dissertations and projects:

1. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
2. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
3. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
4. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
5. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
6. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
7. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
8. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
9. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
10. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
11. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
12. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
13. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
14. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
15. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
16. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
17. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
18. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
19. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
20. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
21. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
22. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
23. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
24. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
25. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
26. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
27. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
28. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
29. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
30. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
31. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
32. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
33. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
34. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
35. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
36. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
37. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
38. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
39. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
40. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
41. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
42. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
43. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
44. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
45. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
46. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
47. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
48. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
49. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
50. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
51. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
52. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
53. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
54. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
55. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
56. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
57. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
58. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
59. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
60. Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN praca magisterska
61. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
62. Porównanie awaryjności elektroenergetycznych linii SN wykonanych w różnych technologiach praca magisterska
63. Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych praca inżynierska
64. Projekt i wykonanie prostownika na 100 kV praca inżynierska
65. Projekt automatyki w stanowisku do badania rękawic elektroizolacyjnych praca inżynierska
66. Przyłączenie układu kogeneracyjnego do krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
67. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynów energii dla systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
68. Metody lokalizacji uszkodzeń linii kablowych praca inżynierska
69. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
70. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
71. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
72. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
73. Pomiar napięć rażenia na terenie obiektów elektroenergetycznych praca magisterska
74. Pomiary kontrolne elektronarzędzi praca magisterska
75. Wymagane środki ochrony przed elektrycznością statyczną przy transporcie mieszanin sypkich praca inżynierska
76. Badanie termowizyjne na stacji NN 400/220/110 kV praca magisterska
77. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
78. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
79. Projekt skablowania odcinka linii napowietrznej 110 kV praca magisterska
80. Projekt stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym SN praca magisterska
81. Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną praca inżynierska
82. System zasilania gwarantowanego 3x400/230 V AC oraz 220 V DC dla zakładu przemysłowego o mocy 160 kVA praca magisterska
83. Badania eksploatacyjne instalacji niskiego napięcia w budynkach praca inżynierska
84. Wpływ wielkogabarytowych magazynów energii na stabilizację źródeł OZE praca magisterska
85. Projekt elektrofiltru do domu jednorodzinnego praca magisterska
86. Analiza czynników wpływających na parametry jakościowe sieci SN i nn na podstawie danych statystycznych wybranej spółki dystrybucyjnej praca inżynierska
87. Badanie pracy generatorów udarowych w układzie bipolarnym praca magisterska
88. Próby typu kompozytowych izolatorów WN według normy PN-EN 61109 praca inżynierska
89. Wpływ układu pomiarowego na wyniki pomiarów dzielnikami wysokich napięć praca inżynierska
90. Budowa stanowiska do kontroli okresowej wskaźników napięcia typu pojemnościowego praca inżynierska
91. Modernizacja regulatora napięcia do wykonywania zautomatyzowanych pomiarów laboratoryjnych praca inżynierska
92. Modernizacja linii SN nieizolowanej na niepełnoizolowaną praca magisterska
93. Koncepcja oraz projekt elektryczny inteligentnej rozdzielnicy w oparciu o technologię SIMATIC oraz SENTRON praca inżynierska
94. Badanie wpływu oporników ładujących na sprawność szybkich generatorów Marksa praca inżynierska
95. Projekt przebudowy linii napowietrznej 110 kV wraz z wprowadzeniem do stacji elektroenergetycznej 110 kV/15 kV praca magisterska
96. Przystosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego obciążenia na skutek przyłączenia zakładu produkcyjnego do sieci elektroenergetycznej praca magisterska
97. Analiza porównawcza układów do prób wyłączników średnich i wysokich napięć praca inżynierska
98. Projekt i realizacja przetwornicy rezonansowej do niestandardowego, regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego praca magisterska
99. Problematyka zapewnienia mocy wytwórczych w polskiej elektroenergetyce w I połowie XXI wieku praca inżynierska
100. Budowa generatora udarowego SN praca inżynierska
101. Problematyka nieplanowanych przepływów transgranicznych praca inżynierska
102. Projekt i realizacja niestandardowego układu powielającego z transformatorami kaskadowymi dla regulowanego zasilacza wysokiego napięcia stałego praca magisterska
103. Wykonanie oprogramowania wspomagającego wzorcowanie układów pomiarowych praca magisterska
104. Analiza techniczno-ekonomiczna wraz z projektem budowlanym wnętrzowej stacji transformatorowej SN w budynku mieszkalnym praca magisterska
105. Badanie nagrzewania połączeń linii napowietrznych praca magisterska
106. Uniwersalne kable elektroenergetyczne jako alternatywa dla tradycyjnych linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia praca inżynierska
107. Analiza wymagań stawianych podczas projektowania elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia praca magisterska
108. Pomiar i analiza parametrów jakościowych w układach zasilania gwarantowanego praca magisterska
109. Analiza techniczna i optymalizacyjna modernizacji miejskich sieci dystrybucyjnych praca magisterska
110. Projekt i wykonanie układu do pomiaru ilości przetransportowanej mieszaniny sypkiej praca inżynierska
111. Projket oraz wykonanie wiązki elektrycznej do bolidu WUT-2 Formuły Student koła naukowego WUT Racing praca inżynierska
112. Problematyka kompensacji mocy biernej na przykładzie wybranego obiektu praca inżynierska
113. Modernizacja modelu do badania kompensacji prądów ziemnozwarciowych praca magisterska
114. Projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w ciągu remontowanej ulicy praca magisterska
115. Niepewność pomiaru współczynnika skali dzielnika napięcia praca magisterska
116. Okresowe pomiary elektryczne w obiektach przemysłowych praca magisterska
117. Korzyści wynikające ze stosowania cross-bondingu w liniach kablowych WN i SN praca magisterska
118. Metody lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych praca inżynierska
Back