Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:alasica@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, pomiary wysokonapięciowe. Elektrofiltracja i elektryczność statyczna.


Konsultacje w 2019Z:

 • Czwartek, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019Z:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GE-b 104
Lab. 1DE1716:A - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji GR9, II połowa sem., GE-b 104
11:15-12:00
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 1.10.2019 - 31.01.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR3, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR4, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR2, GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

1. Projekt i wykonanie układu do pomiaru ilości przetransportowanej mieszaniny sypkiej inżynierski magisterski
2. Stworzenie modelu do nauki wykonywania pomiarów uziemień oraz napięć rażenia w liniach napowietrznych WN inżynierski magisterski
3. Problematyka nieplanowanych przepływów transgranicznych inżynierski
4. Rozszerzenie możliwości kształtowania udarów napięciowych w generatorze GU2400 inżynierski
5. Aplikacja do rzutowania wyników pomiarów pola EM na plan pomieszczenia inżynierski magisterski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
6. Aplikacja LabView analizująca parametry przebiegów udarowych inżynierski projekt indywidualny projekt zespołowy projekt przejściowy projekt zespołowy - IK projekt zespołowy - IO
7. Projekt prostownika na napięcie 100 kV, 1 A projekt indywidualny
8. Projekt suchego prostownika SMD 25 kV, 2 A projekt indywidualny
9. Projekt generatora przebiegów złożonych projekt indywidualny

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Badanie wpływu oporników ładujących na sprawność szybkich generatorów Marksa praca inżynierska
2. Modernizacja linii SN nieizolowanej na niepełnoizolowaną praca magisterska
3. Modernizacja regulatora napięcia do wykonywania zautomatyzowanych pomiarów laboratoryjnych praca inżynierska
4. Koncepcja oraz projekt elektryczny inteligentnej rozdzielnicy w oparciu o technologię SIMATIC oraz SENTRON praca inżynierska
5. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
6. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
7. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
8. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
9. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
10. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
11. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
12. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
13. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
14. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
15. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
16. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
17. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
18. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
19. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
20. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
21. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
22. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
23. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
24. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
25. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
26. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
27. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
28. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
29. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
30. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
31. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
32. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
33. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
34. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
35. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
36. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
37. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
38. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
39. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
40. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
41. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
42. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
43. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
44. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
45. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
46. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
47. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
48. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
49. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
50. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
51. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
52. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
53. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
54. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
55. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
56. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
57. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
58. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
59. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
60. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
61. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
62. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
63. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
64. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
65. Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN praca magisterska
66. Porównanie awaryjności elektroenergetycznych linii SN wykonanych w różnych technologiach praca magisterska
67. Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych praca inżynierska
68. Projekt i wykonanie prostownika na 100 kV praca inżynierska
69. Projekt automatyki w stanowisku do badania rękawic elektroizolacyjnych praca inżynierska
70. Przyłączenie układu kogeneracyjnego do krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
71. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynów energii dla systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
72. Metody lokalizacji uszkodzeń linii kablowych praca inżynierska
73. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
74. Monitorowanie parametrów kondensatorów rozładowywanych udarowo praca magisterska
75. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
76. Wykonanie modelu do badania charakterystyk udarowych w oparciu o transformator 15/0,4 kV praca magisterska
77. Wymagane środki ochrony przed elektrycznością statyczną przy transporcie mieszanin sypkich praca inżynierska
78. Pomiary kontrolne elektronarzędzi praca magisterska
79. Pomiar napięć rażenia na terenie obiektów elektroenergetycznych praca magisterska
80. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
81. Badanie termowizyjne na stacji NN 400/220/110 kV praca magisterska
82. Wpływ błędów montażu osprzętu kablowego SN na badania odbiorcze linii elektroenergetycznych praca magisterska
83. Projekt skablowania odcinka linii napowietrznej 110 kV praca magisterska
84. Projekt stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym SN praca magisterska
85. Wykonanie zabezpieczenia stanowiska laboratoryjnego w oparciu o barierę świetlną praca inżynierska
86. System zasilania gwarantowanego 3x400/230 V AC oraz 220 V DC dla zakładu przemysłowego o mocy 160 kVA praca magisterska
87. Wpływ wielkogabarytowych magazynów energii na stabilizację źródeł OZE praca magisterska
88. Projekt elektrofiltru do domu jednorodzinnego praca magisterska
89. Badania eksploatacyjne instalacji niskiego napięcia w budynkach praca inżynierska
90. Analiza czynników wpływających na parametry jakościowe sieci SN i nn na podstawie danych statystycznych wybranej spółki dystrybucyjnej praca inżynierska
91. Badanie pracy generatorów udarowych w układzie bipolarnym praca magisterska
92. Próby typu kompozytowych izolatorów WN według normy PN-EN 61109 praca inżynierska
93. Wpływ układu pomiarowego na wyniki pomiarów dzielnikami wysokich napięć praca inżynierska
94. Budowa stanowiska do kontroli okresowej wskaźników napięcia typu pojemnościowego praca inżynierska
Powrót