Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:alasica@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, pomiary wysokonapięciowe. Elektrofiltracja i elektryczność statyczna.


Konsultacje w 2017Z:

 • Poniedziałek, w godzinach: 10:15 - 12:00, Gmach Elektrotechniki pokój 116
        w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 10, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2017Z:

 • 1. 1DE1504 - Technika wysokich napięć lab Laboratoria, Poniedziałek 12:15-14:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Piątek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Poniedziałek 08:15-10:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Czwartek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Poniedziałek 14:15-16:00, Sala: GE-b 104
 • 2. 1DE1716 - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji Laboratoria, Wtorek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104
 • Laboratoria, Wtorek 10:15-12:00, Sala: GE-b 104

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2017Z:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, GR2, dodatkowy termin zajęć, GE-b 104
RW Posiedzenie Rady Wydziału nr X/2016-2020 w dniu 27.09.2017 w godzinach 09:00 - 12:00, w sali konferencyjnej nr 4 w Gmachu Starej Kotłowni
09:15-10:00
10:15-11:00
Konsultacje 10:15-12:00 w okresie 1.10.2017 - 28.01.2018 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 116
Lab. 1DE1716:A - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji GR13, zaj. parz., (ostateczna organizacja zajęć - do ustalenia), GE-b 104
Lab. 1DE1716:A - Układy izolacyjne i koordynacja izolacji GR12, zaj. nieparz., (ostateczna organizacja zajęć - do ustalenia), GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR8, część grupy, GE-b 104
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR1, część grupy, GE-b 104
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR6, część grupy, GE-b 104
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1504:A - Technika wysokich napięć lab GR5, GR6, dodatkowy termin zajęć, GE-b 104
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2017Z:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
2. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
3. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
4. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
5. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
6. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
7. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
8. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
9. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
10. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
11. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
12. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
13. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
14. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
15. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
16. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
17. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
18. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
19. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
20. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
21. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
22. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
23. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
24. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
25. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
26. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
27. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
28. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
29. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
30. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
31. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
32. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
33. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
34. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
35. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
36. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
37. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
38. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
39. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
40. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
41. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
42. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
43. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
44. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
45. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
46. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
47. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
48. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
49. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
50. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
51. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
52. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
53. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
54. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
55. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
56. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
57. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
58. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
59. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
60. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
Powrót