Informacje o pracowniku:

dr inż. Andrzej Łasica

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
  Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:alasica@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: 22 234 78 56 
 • Pokój GE 116 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IETiSIP - Andrzej Łasica
  ul. Koszykowa 75 / GE 216
  00-662 Warszawa

Nota biograficzna, profil działalności:

Technika wysokich napięć, pomiary wysokonapięciowe. Elektrofiltracja i elektryczność statyczna.


Konsultacje w 2018L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2018L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2018L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
1DE1417:B - Technika wysokich napięć GR5, GR6, GR7, GR8, GE-b AE
09:15-10:00
Lab. 1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR9, Cykl inny, GE-b 104
10:15-11:00
Lab. 1DE1675:A - Laboratorium przemysłowe GR9, organizacja zajęć - do ustalenia, GE-b 104
1DE1621:A - Technika probierczo pomiarowa GR9, GE-b 105
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE2191:A - Filtracja i separacja GR9, II połowa sem., GE-b 104
1DE2191:A - Filtracja i separacja GR9, I połowa sem., GE-b 113
1DE1622:A - Aparaty i urządzenia wysokonapięciowe GR9, GE-b 105
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE1678:A - Prace pod napięciem GR9, II połowa sem., GE-b 104
1DE1678:A - Prace pod napięciem GR9, I połowa sem., GE-b 105
Lab. 1DW2307:A - Pracownia dyplomowa GR5, GR6, Cykl inny, (termin organizacyjny), GE-b 300
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2018L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE1862:A - Prace pod napięciem GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
1ZE1862:A - Prace pod napięciem GR6, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 113
10:40-11:25
11:30-12:15
1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, pierwsza połowa zjazdów, GE-b 105
Lab. 1ZE2248:A - Filtracja i separacja GR6, druga połowa zjazdów, GE-b 104
12:20-13:05
13:10-13:55
Sem. 1ZE2401:C - Seminarium dyplomowe magisterskie GR8, wszystkie zjazdy, GE-b 105
14:00-14:45
14:50-15:35

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Analiza techniczno-ekonomiczna magazynów energii dla systemów zasilania gwarantowanego praca magisterska
2. Metody lokalizacji uszkodzeń linii kablowych praca inżynierska
3. Straty mocy w liniach elektroenergetycznych spowodowane ulotem. praca inżynierska
4. Wytrzymałość układów gazowych przy obniżonym ciśnieniu. praca magisterska
5. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem cewki PETERSENA na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
6. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych z wykorzystaniem rezystorów, na przykładzie układu stosowanego w wybranym zakładzie przemysłowym. praca inżynierska
7. Stanowisko laboratoryjne do badania źródeł napięcia stałego. praca magisterska
8. Wyznaczanie parametrów charakteryzujących przebiegi praca inżynierska
9. Analiza porównawcza konstrukcji ograniczników przepięć stosowanych w sieciach wysokiego napięcia praca inżynierska
10. Współczesne metody odsiarczania spalin praca inżynierska
11. Badania elektryczne izolatorów liniowych o napięciu znamionowym praca magisterska
12. Projekt modernizacji studenckiego pulpitu laboratoryjnego praca inżynierska
13. Współczesne metody usuwania ze spalin tlenków azotu praca inżynierska
14. Problematyka strącania cząstek submikronowych praca inżynierska
15. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania przebiegów falowych praca magisterska
16. Kompaktowe linie przesyłowe wysokich napięć praca magisterska
17. Silne pole elektromagnetyczne o częstototliwości 50 Hz - źródła i dopuszczalne wartości praca inżynierska
18. Układy sterowania pracą elektrowni wiatrowych praca inżynierska
19. Badanie wytrzymałości napięciowej rozłącznika SN praca magisterska
20. Modernizacja linii kablowej zasilającej transformator 750 kVA praca magisterska
21. Budowa stanowiska do badania parametrów instalacji niskiego napięcia praca inżynierska
22. Linie elektroenergetyczne prądu stałego praca magisterska
23. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
24. Badanie wybranych elementów zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej praca magisterska
25. Stworzenie okna odczytu sond klimatycznych w programie PM Designer praca inżynierska
26. Technologia produkcji wiązek kablowych praca inżynierska
27. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
28. Próby udarowe wnętrzowej rozdzielnicy SN praca inżynierska
29. Analiza prac pod napięciem na terenie wybranego OSD praca inżynierska
30. Metody gaszenia łuku elektrycznego w wybranych łącznikach średniego napięcia praca magisterska
31. Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych praca inżynierska
32. Modernizacja stanowiska do badania generatora udarowego praca inżynierska
33. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
34. Sterowanie autotransformatorowego regulatora napięcia sterownikiem PLC praca magisterska
35. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolatorów przepustowych praca magisterska
36. Metody pomiaru hałasu urządzeń elektroenergetycznych praca magisterska
37. Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej budynku szpitala praca inżynierska
38. Budowa generatora impulsów nanosekundowych w układzie Marxa praca inżynierska
39. Badania dzielników napięcia pod kątem rejestracji nanosekundowych przebiegów udarowych praca inżynierska
40. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania uziomów na modelach praca magisterska
41. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko do badania rękawic elektroizolacyjnych praca magisterska
42. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do nauki programowania sterowników PLC - stanowisko generatora udarowego praca magisterska
43. Metody pomiaru ładunków w elektrostatyce praca magisterska
44. Metody optymalizacji zdolności przesyłowych linii kablowych praca magisterska
45. Budowa przetwornicy DC/DC wysokiego napięcia zasilanej bateryjnie praca magisterska
46. Przyłączanie bloku elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego praca inżynierska
47. Linie przesyłowe wysokich napięć w izolacji gazowej (GIL) praca inżynierska
48. Pomiar parametrów elektrycznych materiałów podłogowych praca inżynierska
49. Budowa generatora udarów napięciowych 175 kV, 1,8 kJ praca inżynierska
50. Modernizacja stanowiska laboratoryjnego do badania zrywania prądów indukcyjnych praca inżynierska
51. Linie elektroenergetyczne napięć stałych praca inżynierska
52. Próby wytrzymałości elektrycznej odłącznika napowietrznego 550 kV praca magisterska
53. Budowa i eksploatacja stacji transformatorowo-rozdzielczych typu RPZ praca magisterska
54. Prace pod napięciem w liniach wysokich napięć praca magisterska
55. Sterowanie pracą iskiernika pomiarowego z barierą za pomocą układu PLC praca magisterska
56. Wytwarzanie energii z biomasy w świetle nowej ustawy o OZE praca magisterska
57. Analiza wpływu europejskiej polityki regulacyjnej na kształt technologiczno-rynkowy stacjonarnych sieci komunikacji elektronicznej praca magisterska
58. Modernizacja sterowania układu sprężonego powietrza w generatorze udarowym GU2400 praca inżynierska
59. Pomiary wyładowań niezupełnych i tg(delta) w eksploatowanych liniach kablowych praca magisterska
60. Wpływ zastosowania magnetowodów nanokrystalicznych w przekładnikach prądowych niskiego napięcia na ich parametry metrologiczne praca magisterska
61. Eksploatacja i badanie okresowe transformatora SN (15,75/0,4) kV praca magisterska
62. Elektrostatyczna separacja mieszanin sypkich. praca magisterska
63. Pomiary uziemień słupów elektroenergetycznych SN i WN praca magisterska
64. Porównanie awaryjności elektroenergetycznych linii SN wykonanych w różnych technologiach praca magisterska
65. Budowa układu laboratoryjnego do badania charakterystyki czasowo-prądowej wyłączników nadmiarowoprądowych praca inżynierska
66. Projekt i wykonanie prostownika na 100 kV praca inżynierska
67. Projekt automatyki w stanowisku do badania rękawic elektroizolacyjnych praca inżynierska
68. Przyłączenie układu kogeneracyjnego do krajowego systemu elektroenergetycznego praca magisterska
Powrót