Informacje o pracowniku:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Napędu Elektrycznego
 • Stanowisko: Profesor

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:grzegorz.kaminski@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 73 35 
 • Pokój BPK pok. 4/5 
 • Strona www: http://www.ime.pw.edu.pl/zme/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Grzegorz Kamiński
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Proj. 1DE2152:A - Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych GR3, II połowa sem., PK 11
1DE1414:A - Maszyny elektryczne GR1, GR2, GR3, GR4, GG 219
1DE1625:A - Maszyny w robotyce i informatyce GR3, PK 11
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE1625:A - Maszyny w robotyce i informatyce GR3, PK LAB-HALA
11:15-12:00
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
Proj. 1ZE2289:A - Uzwojenia i parametry maszyn i urządzeń elektrycznych GR4, druga połowa zjazdów, PK 11
09:00-09:45
09:50-10:35
Sem. 1ZE1801:E - Seminarium dyplomowe inżynierskie GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, wszystkie zjazdy, (opcja sala PK11), SK 1A
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Konstrukcja prądnicy reluktancyjnej wysokiej częstotliwości praca magisterska
2. Projekt generatora do elektrowni wiatrowej małej mocy praca magisterska
3. Model matematyczny silnika hybrydowego z obracającym się wirnikiem praca magisterska
4. Opracowanie konstrukcji modelu silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi do napędu bezwładnika praca magisterska
5. Analiza obwodu elektromagnetycznego nowej konstrukcji silnika reluktancyjnego praca magisterska
6. Stanowisko do badania ruchu złożonego silnika z wirnikiem kulistym praca magisterska
7. Model laboratoryjny liniowego silnika synchronicznego praca magisterska
8. Układ sterowania silnika skokowego o ruchu złożonym praca magisterska
9. Silnik z toczącym się wirnikiem dyskowym praca magisterska
10. Opracowanie konstrukcji lewitującego obiektu pionowego startu napędzanego silnikami prądu stałego o sterowaniu falami radiowymi praca magisterska
11. Model kompleksowy silnika reluktancyjnego przełączalnego praca magisterska
12. Analiza parametrów eksploatacyjnych silnika liniowego. praca inżynierska
13. Silnik planarny o ruchu złożonym praca magisterska
14. System sterowania pojazdów PRT praca magisterska
15. Porównanie wyników obliczeń projektowych silników liniowych płaskich praca inżynierska
16. Model lewitacji magnetycznej praca inżynierska
17. Badanie silnika liniowego tubowego oraz silnika liniowo-obrotowego zasilanych z falowników praca inżynierska
18. Stanowisko do badania silnika tarczowego praca inżynierska
19. Stanowisko do badania silnika tarczowego praca inżynierska
20. Silnik liniowy cylindryczny do napędu zamka praca inżynierska
21. Model obliczeniowy transformatora jednofazowego z prostownikiem dwupołówkowym praca inżynierska
22. BADANIE PRĄDNICY INDUKCYJNEJ. praca inżynierska
23. BADANIE PRĄDNICY INDUKCYJNEJ. praca inżynierska
24. Identyfikacja parametrów jednofazowego generatora synchronicznego praca inżynierska
25. Analiza polowa silnika synchronicznego reluktancyjnego z wirnikiem o biegunach jawnych i utajonych praca inżynierska
26. Analiza polowa silnika synchronicznego reluktancyjnego z wirnikiem o biegunach jawnych i utajonych praca inżynierska
27. Projekt modelu elektrowni wiatrowej o pionowej osi obrotu, badania zasad funkcjonowania elektrowni wiatrowych praca magisterska
28. Konstrukcja silnika o ruchu złożonym typu" śruba rzymska" praca inżynierska
29. Konstrukcja trójczłonowego silnika przełączalnego o ruchu złożonym praca inżynierska
30. Konstrukcja silnika liniowego do napędu bramy praca inżynierska
31. Konstrukcja silnika liniowego do napędu bramy praca inżynierska
32. Symulator z weryfikacją błędów dla manipulatora 6D. praca inżynierska
33. Analiza porównawcza dwóch rozwiązań, silnika liniowego indukcyjnego oraz silnika liniowego synchronicznego z magnesami trwałymi do napędu kolei magnetycznej poruszającej się w środowisku próżniowym. praca magisterska
34. Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego praca magisterska
35. Porównanie struktury geometrycznej silników liniowych typu transformatorowego i cylindrycznego praca magisterska
36. Badanie silnika indukcyjnego przy zmiennych momentach bezwładności praca inżynierska
37. Metodyka projektowania silników synchronicznych o wzbudzeniuelektromagnetycznym praca magisterska
Powrót