Informacje o pracowniku:

dr inż. Sławomir Skoneczny

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
  Zakład Sterowania
 • Stanowisko: Starszy wykładowca

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:slawomir.skoneczny@ee.pw.edu.pl
 • Telefon: +48 22 234 5129 
 • Pokój GE 317, kl. B 
 • Strona www: http://www.isep.pw.edu.pl/ZS/ 
 • Adres korespondencyjny:
  ISEP - Sławomir Skoneczny
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2020L:

 • Wtorek, w godzinach: 14:15 - 16:00, Gmach Elektrotechniki pokój 317
        w okresie 24.02.2020 - 30.04.2020 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 4, zgłoszenia minimum 24 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2020L:

 • 1. 1ZE1403 - Podstawy automatyki Wykład, Piątek 17:50-19:25, Sala: GE-b AE
 • 2. 1DR2136 - Systemy wizyjne Laboratoria, Wtorek 18:15-20:00, Sala: GE-b 328
 • 3. 1DE1411 - Teoria sterowania lab Laboratoria, Piątek 12:15-16:00, Sala: SK 201
 • Laboratoria, Piątek 12:15-16:00, Sala: SK 201
 • Laboratoria, Wtorek 08:15-12:00, Sala: SK 201
 • Laboratoria, Wtorek 08:15-12:00, Sala: SK 201

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2020L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
Lab. 1DE1411:A - Teoria sterowania lab GR1, GR2, zaj. parz., SK 201
Lab. 1DE1411:A - Teoria sterowania lab GR1, GR2, zaj. nieparz., SK 201
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
Lab. 1DE1411:A - Teoria sterowania lab GR3, GR4, zaj. parz., SK 201
Lab. 1DE1411:A - Teoria sterowania lab GR3, GR4, zaj. nieparz., SK 201
13:15-14:00
14:15-15:00
Konsultacje 14:15-16:00 w okresie 24.02.2020 - 30.04.2020 (wymagane zapisy) , w sali GE-b 317
15:15-16:00
16:15-17:00
17:15-18:00
18:15-19:00
Lab. 1DR2136:A - Systemy wizyjne GR2, Cykl inny, GE-b 328
19:15-20:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2020L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
1ZE1403:A - Podstawy automatyki GR1, GR2, wszystkie zjazdy, GE-b AE
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55
14:00-14:45
14:50-15:35
15:40-16:25

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Kompresja danych obrazowych w sekwencjach z uwzględnieniem estymacji ruchu praca magisterska
2. Wybrane aspekty analizy widma propagacji fali ultradźwiękowej w drewnie w dziedzinie transformaty Fouriera praca inżynierska
3. Analiza porównawcza przenośnych baz danych praca magisterska
4. Przetwarzanie obrazów 3D z zastosowaniem morfologii matematycznej praca inżynierska
5. Wykorzystanie filtrów nieliniowych do przetwarzania obrazów i ich sekwencji praca magisterska
6. Przetwarzanie obrazu w pakiecie GIMP praca magisterska
7. Wybrane metody liniowej, nieliniowej i artystycznej filtracji obrazów - opis oraz implementacja. praca magisterska
8. Projektowanie niezawodnego oprogramowania na przykładzie systemu billingowego praca magisterska
9. Wybrane alhorytmy super-resolution praca magisterska
10. Wybrane algorytmy analizy ruchu obiektów praca magisterska
11. Zastosowanie platformy JXTA do implementacji modułu rozszerzającego platformę programistyczną Eclipse o możliwości wymiany danych poprzez sieć P2P praca magisterska
12. Wybrane aspekty automatycznego sterowania pojazdem praca magisterska
13. Wybrane aspekty automatycznego sterowania pojazdem praca magisterska
14. Wybrane algorytmy półtonowania praca magisterska
15. Opracowanie i konfiguracja wybranego serwera poczty elektronicznej zapewniającego antywirusową i antyspamową ochronę poczty praca magisterska
16. Badanie czynników wpływających na wynik algorytmu pozycjonowania stron wyszukiwarki Google praca magisterska
17. Wykorzystanie analizy falkowej w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
18. Metody usuwania przebarwień klatek kolorowych w sekwencjach archiwalnych praca magisterska
19. Zastosowania piramidy niefalkowej w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
20. Logika rozmyta w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
21. Wybrane zagadnienia z dziedziny permutacyjnych filtrów obrazowych praca magisterska
22. Zastosowanie wybranych typów równań różniczkowych cząstkowych w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
23. System wspomagający zarządzanie infrastrukturą kolejową praca magisterska
24. Predykcja notowań giełdowych za pomocą sieci neuronowych na przykładzie WIG 20 praca magisterska
25. Predykcja notowań giełdowych za pomocą sieci neuronowych na przykładzie WIG 20 praca magisterska
26. Regularyzacja Tichonowa w filtracji obrazów praca magisterska
27. Filtry adaptacyjne w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
28. Porównanie standardów kompresji sekwencji obrazowych H.264 oraz MPEG-4 z wykorzystaniem zaprojektowanego konwertera praca magisterska
29. Automatyzacja stacji uzdatniania wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. praca magisterska
30. Aplikacja rozpoznająca zestaw wybranych pomników warszawskich wykorzystująca telefon komórkowy praca magisterska
31. System biometryczny wykorzystujący techniki rozpoznawania tęczówki oka praca magisterska
32. System wspomagający zwiedzanie miasta z telefonem komórkowym opartym na platformie Android. praca magisterska
33. system wspomagający zwiedzanie miasta z telefonem komórkowym opartym na platformie ANDROID praca magisterska
34. Wybrane algorytmy detekcji tablic rejestracyjnych praca magisterska
35. Wybrane operacje przetwarzania obrazów i ich implementacja w języku Java praca inżynierska
36. Opracowanie układu sterowania punktami zasilania w oparciu o mikrokontroler ATMEGA praca inżynierska
37. Realizacja aplikacji do przechowywania dokumentów kosztowych w technologii Javaserver faces. praca inżynierska
38. Zastosowanie wybranych algorytmów porządkowania pikseli do przetwarzania obrazów kolorowych praca inżynierska
39. Zastosowanie algebry geometrycznej do przetwarzania obrazów praca magisterska
40. Wybrane elementy rozpoznawania twarzy w oparciu o metodę aktywnych modeli wyglądu. praca magisterska
41. Wybrane zagadnienia automatyzacji procesów biznesowych w systemach informatycznych zgodnych z paradygmatem SOA praca magisterska
42. Projekt biblioteki filmów z wykorzystaniem technologii JavaFx praca inżynierska
43. Projekt biblioteki filmów z wykorzystaniem technologii JavaFx praca inżynierska
44. Generator klas w języku Java zaimplementowanych z użyciem wzorców projektowych wraz z symulacją ich działania praca magisterska
45. Rekonstrukcja obrazów cyfrowych techniką wmalowywania (inpainting) przy pomocy wybranych algorytmów praca magisterska
46. Realizacja aplikacji do zarządzania przychodnią medyczną w technologii jQuery Mobile praca inżynierska
47. Metody komunikacji poprzez przesyłanie treści multimedialnych z wykorzystaniem telefonu z systemem operacyjnym Android praca inżynierska
48. Projekt i implementacja systemu do obsługi zleceń dla małej firmy IT w technologii Java EE praca inżynierska
49. Wybrane metody wykrywania krawędzi w obrazach kolorowych praca magisterska
50. Rozpoznawanie wybranych zwierząt przy wykorzystaniu telefonu komórkowego z systemem Android praca magisterska
51. Wybrane algorytmy wmalowywania cyfrowego w przetwarzaniu obrazów praca magisterska
52. Zastosowanie przetwarzania obrazów do estymacji niektórych parametrów wybranych roślin uprawnych praca inżynierska
53. Wybrane algorytmy segmentacji obrazów narzędzi medycznych praca magisterska
54. Analiza porównawcza wybranych systemów wspomagania kierowcy praca magisterska
55. Rozpozawanie emocji na podstawie zdjęć twarzy praca magisterska
Powrót