Informacje o pracowniku:

dr inż. Marcin Januszewski

 • Jednostka macierzysta: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Informacje kontaktowe:

 • E-mail:marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl
 • Telefon: +84 22 234 56 18; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Pokój Gmach Mechaniki pok. 209;Sekretariat Instytutu: Gmach Mechaniki pok. 5 
 • Strona www:  
 • Adres korespondencyjny:
  IE - Marcin Januszewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Konsultacje w 2019L:

 • Czwartek, w godzinach: 11:15 - 12:00, Gmach Mechaniki pokój 209
        w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 , na studiach stacjonarnych (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 12 godzin przed terminem )

Przedmioty prowadzone w semestrze 2019L:

Plan na studiach stacjonarnych w semestrze 2019L:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
Konsultacje 11:15-12:00 w okresie 18.02.2019 - 12.06.2019 (wymagane zapisy) , w sali GM 209
12:15-13:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR1, GM 107
1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR1, GR2, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR2, GM 107
15:15-16:00
16:15-17:00

Plan na studiach niestacjonarnych w semestrze 2019L:

Piątek
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Sobota Niedziela
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
10:40-11:25
11:30-12:15
12:20-13:05
13:10-13:55

Dostępne propozycje tematów prac dyplomowych i projektów:

Obronione prace dyplomowe i projekty:

1. Metody oraz aplikacje do analizy stanu systemu elektroenergetycznego praca magisterska
2. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z uwzględnieniem zaleceń normy PN-EN 60255-121:2014-10 praca magisterska
3. Badanie cyfrowego urządzenia SPAC 536C1 do zabezpieczeń linii SN praca inżynierska
4. Obwody sygnalizacyjne i sterownicze w nowoczesnych stacjach nn wykorzystujących standard IEC 61850 praca magisterska
5. Analiza porównawcza wybranych automatyk lokalnej rezerwy wyłącznikowej w stacjach wysokich i najwyższych napięć praca magisterska
6. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych serii UR w automatyce zabezpieczeniowej praca magisterska
7. Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi praca magisterska
8. Analiza porównawcza funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych stosowanych do ochrony linii WN praca magisterska
9. Rozdzielnie w izolacji gazowej w stacjach elektroenergetycznych praca magisterska
10. Wykorzystanie nowoczesnych rejestratorów zakłóceń do analizy działania automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
11. Sposoby ochrony urządzeń FACIS przed zakłóceniami występującymi w systemie elektronergetycznym praca magisterska
12. Wykorzystanie sieci LAN do tworzenia układów logiki programowalnej do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
13. Określenie wymagań stawianych zabezpieczeniom stosowanym w sieciach SN praca inżynierska
14. Wykorzystanie cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych do ochrony wybranych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
15. Wykorzystanie cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych praca magisterska
16. Systemy sterowania i nadzoru stosowane w stacjach SN. praca inżynierska
17. Obwody pierwotne i wtórne w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia. praca inżynierska
18. Analiza porównawcza zabezpieczeń stosowanych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych. praca inżynierska
19. Wykorzystanie technologii PMU w impedancyjnych lokalizatorach miejsca zwarcia praca magisterska
20. Dobór przekładników napięciowych do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
21. Analiza porównawcza układów SZR stosowanych w stacjach SN praca inżynierska
22. Zabezpieczenia szyn zbiorczych stosowane w stacjach elektroenergetycznych praca magisterska
23. Systemy ochrony technicznej w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. praca inżynierska
24. Koordynacja działania zabezpieczeń podimpedancyjnych i ziemnozwarciowych stosowana w liniach WN i NN praca magisterska
25. Nastawienia funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w sieciach WN praca inżynierska
26. Zdalny dostęp do urządzeń automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem protokołu WWW praca inżynierska
27. Dobór przekładników prądowych do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
28. Analiza porównawcza lokalizatorów miejsca zwarcia stosowanych w SEE praca inżynierska
29. Automatyka SPZ stosowana w sieciach SN i WN praca magisterska
30. Rejestratory zakłóceń w urządzeniach zabezpieczeniowych praca inżynierska
31. Aplikacje do nastawiania i konfiguracji urządzeń zabezpieczeniowych. praca inżynierska
32. Aplikacje do analizy zakłóceń elektroenergetycznych. praca inżynierska
33. Kompensacja mocy biernej na stacjach wysokiego napięcia praca magisterska
34. Zabezpieczenia elektryczne i technologiczne stosowane do ochrony transformatorów elektroenergetycznych praca magisterska
35. Budowa oraz sposoby ochrony sieci SN przed skutkami zakłóceń praca magisterska
36. Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
37. Wpływ generacji rozproszonej na stosowane układy automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
38. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w stacjach WN praca inżynierska
39. Układy lokalnej rezerwy wyłącznikowej stosowane w stacjach elektroenergetycznych praca inżynierska
40. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w stacjach SN praca inżynierska
41. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane do ochrony silników indukcyjnych praca inżynierska
42. Układy logiki programowalnej w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych praca inżynierska
43. Zastosowanie zabezpieczeń odległościowych wykorzystujących komparatory fazy w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego. praca magisterska
44. Zastosowanie zabezpieczeń odległościowych wykorzystujących komparatory fazy w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego. praca magisterska
45. Zaawansowane metody analizy zakłóceń występujących w systemie elektroenergetycznym. praca magisterska
46. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników 7SD532 firmy Siemens praca inżynierska
47. Badania funkcji odległościowej zawartej w przekaźniku 7SD523 praca inżynierska
48. Testy funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika e2Tango dedykowanego dla linii SN praca inżynierska
49. Logika programowalna w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika 7SD532 praca inżynierska
50. Badania funkcji odległościowej zawartej w przekaźniku D90+ praca inżynierska
51. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy ABB do ochrony linii WN praca magisterska
52. Wykorzystanie standardu IEC 61850 do tworzenia układów realizujących funkcję automatyki SPZ praca magisterska
53. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Siemens oraz urządzeń firmy ABB. praca magisterska
54. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Siemens oraz urządzeń firmy GE praca magisterska
55. Nowoczesne metody ochrony linii SN praca magisterska
56. Układy synchronizacji czasu oraz standardy wykorzystywane w elektroenergetyce praca magisterska
57. Zasada działania przekaźników podimpedancyjnych wykorzystujących komparatory amplitudy i charakterystyki poligonalne. praca magisterska
58. Wewnętrzne rejestratory zakłóceń stosowane w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych. praca magisterska
59. Analiza porównawcza cyfrowych terminali zabezpieczeniowych stosowanych w sieciach SN praca magisterska
60. Układy Automatyki Zabezpieczeniowej stosowanej do ochrony transformatorów w stacjach WN i NN praca magisterska
61. Lokalizatory miejsca zwarcia stosowane w SEE praca magisterska
62. Funkcje oprogramowania Test Universe 3.01 praca inżynierska
63. Symulator wyłącznika wykorzystujący funkcje logiki wewnętrznej w przekaźnikach firmy ABB praca inżynierska
64. Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych zawartych w przekaźniku REL650 praca inżynierska
65. Wykorzystanie symulacji komputerowych do testowania działania wybranych funkcji zabezpieczeniowych praca inżynierska
66. Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych zawartych w przekaźniku P443 praca inżynierska
67. Automatyka SPZ stosowana w liniach SN praca inżynierska
68. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem układu kilku różnych urządzeń zabezpieczeniowych praca magisterska
69. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy C&C praca magisterska
70. Testy funkcji odległościowej zabezpieczenia REL 670 wersja 2.1 praca inżynierska
71. Wykorzystanie symulacji komputerowych do testowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej praca inżynierska
72. Testy funkcji różnicowej zawartej w zabezpieczeniu UTX3 praca inżynierska
73. Testy funkcji odległościowej oraz układu koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych zawartych w urządzeniu UTX3 praca inżynierska
74. Układy automatyki zabezpieczeniowej stosowane do ochrony linii NN na przykładzie rozwiązań stosowanych przez firmę ABB praca magisterska
75. Praktyczne sposoby realizacji układów automatyki zabezpieczeniowej w stacjach SN praca magisterska
76. Układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych wykorzystujące standard IEC61850 praca magisterska
77. Synchronizacja czasu w elektroenergetyce praca inżynierska
78. Funkcje blokad kołysaniowych stosowane w zabezpieczeniach odległościowych praca inżynierska
79. Układy logiki programowalnej na przykładzie przekaźnika TZO-11 praca inżynierska
Powrót