Employee information:

dr inż. Marcin Januszewski

 • Organizational unit: Wydział Elektryczny
  Instytut Elektroenergetyki
  Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej
 • Stanowisko: Adiunkt

Contact:

 • E-mail:marcin.januszewski@ien.pw.edu.pl
 • Phone: +84 22 234 56 18; sekretariat +48 22 234 72 55 
 • Room Gmach Mechaniki pok. 210 
 • WWW:  
 • Corresponding address:
  IE - Marcin Januszewski
  ul. Koszykowa 75 / Gmach Mechaniki pok. 5
  00-662 Warszawa

Office hours in 2020L:

 • Monday, at: 11:15 - 12:00, Gmach Mechaniki pokój 210
        between 22.02.2020 - 30.09.2020 , on studies full-time (wymagane zapisy - na najbliższy termin zajęte 0 zgłoszenia z dostępnych 3, zgłoszenia minimum 20 godzin przed terminem )

Courses taught in semester 2020L:

Plan on full-time studies in semester 2020L:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Lab. 1DE2128:A - Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych GR2, 2nd half of sem., zajęcia również w salach GM106, GM211, GM 105
Lab. 1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR1, GM 112
11:15-12:00
Office hours 11:15-12:00 between 22.02.2020 - 30.09.2020 (booking in ISOD required) , in room GM 210
12:15-13:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR1, GM 107
1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR1, GR2, SK 108
13:15-14:00
14:15-15:00
Lab. 1DE2122:A - Podstawy teletechniki GR2, GM 107
Lab. 1DE2128:A - Systemy teleinformatyczne sieci inteligentnych GR1, 2nd half of sem., zajęcia również w salach GM106, GM211, GM 105
15:15-16:00
16:15-17:00
Lab. 1DE1643:A - Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa GR2, zajęcia również w sali GM01, GM 112
17:15-18:00

Plan on extramural studies in semester 2020L:

Friday
15:20-16:05
16:10-16:55
17:00-17:45
17:50-18:35
18:40-19:25
19:30-20:15
Saturday Sunday
08:10-08:55
09:00-09:45
09:50-10:35
Lab. 1ZE2278:A - Podstawy teletechniki - laboratorium GR3, all meetings, GM 107
10:40-11:25
11:30-12:15
Lab. 1ZE2278:A - Podstawy teletechniki - laboratorium GR2, all meetings, zajęcia również w salach GM01, GM106, GM107, GM 107
12:20-13:05
13:10-13:55

Available proposals of dissertation subjects and projects:

Defended dissertations and projects:

1. Badanie cyfrowego urządzenia SPAC 536C1 do zabezpieczeń linii SN praca inżynierska
2. Obwody sygnalizacyjne i sterownicze w nowoczesnych stacjach nn wykorzystujących standard IEC 61850 praca magisterska
3. Analiza porównawcza wybranych automatyk lokalnej rezerwy wyłącznikowej w stacjach wysokich i najwyższych napięć praca magisterska
4. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń cyfrowych serii UR w automatyce zabezpieczeniowej praca magisterska
5. Wymiana informacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi praca magisterska
6. Analiza porównawcza funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych stosowanych do ochrony linii WN praca magisterska
7. Rozdzielnie w izolacji gazowej w stacjach elektroenergetycznych praca magisterska
8. Wykorzystanie nowoczesnych rejestratorów zakłóceń do analizy działania automatyki elektroenergetycznej praca magisterska
9. Sposoby ochrony urządzeń FACIS przed zakłóceniami występującymi w systemie elektronergetycznym praca magisterska
10. Wykorzystanie sieci LAN do tworzenia układów logiki programowalnej do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
11. Określenie wymagań stawianych zabezpieczeniom stosowanym w sieciach SN praca inżynierska
12. Wykorzystanie cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych do ochrony wybranych elementów systemu elektroenergetycznego praca magisterska
13. Wykorzystanie cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych praca magisterska
14. Systemy sterowania i nadzoru stosowane w stacjach SN. praca inżynierska
15. Obwody pierwotne i wtórne w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia. praca inżynierska
16. Analiza porównawcza zabezpieczeń stosowanych do ochrony transformatorów elektroenergetycznych. praca inżynierska
17. Wykorzystanie technologii PMU w impedancyjnych lokalizatorach miejsca zwarcia praca magisterska
18. Dobór przekładników napięciowych do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
19. Analiza porównawcza układów SZR stosowanych w stacjach SN praca inżynierska
20. Zabezpieczenia szyn zbiorczych stosowane w stacjach elektroenergetycznych praca magisterska
21. Systemy ochrony technicznej w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. praca inżynierska
22. Koordynacja działania zabezpieczeń podimpedancyjnych i ziemnozwarciowych stosowana w liniach WN i NN praca magisterska
23. Nastawienia funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w sieciach WN praca inżynierska
24. Zdalny dostęp do urządzeń automatyki elektroenergetycznej z wykorzystaniem protokołu WWW praca inżynierska
25. Dobór przekładników prądowych do zastosowań w automatyce zabezpieczeniowej praca inżynierska
26. Analiza porównawcza lokalizatorów miejsca zwarcia stosowanych w SEE praca inżynierska
27. Automatyka SPZ stosowana w sieciach SN i WN praca magisterska
28. Rejestratory zakłóceń w urządzeniach zabezpieczeniowych praca inżynierska
29. Aplikacje do nastawiania i konfiguracji urządzeń zabezpieczeniowych. praca inżynierska
30. Aplikacje do analizy zakłóceń elektroenergetycznych. praca inżynierska
31. Kompensacja mocy biernej na stacjach wysokiego napięcia praca magisterska
32. Zabezpieczenia elektryczne i technologiczne stosowane do ochrony transformatorów elektroenergetycznych praca magisterska
33. Budowa oraz sposoby ochrony sieci SN przed skutkami zakłóceń praca magisterska
34. Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym praca magisterska
35. Wpływ generacji rozproszonej na stosowane układy automatyki zabezpieczeniowej praca magisterska
36. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w stacjach WN praca inżynierska
37. Układy lokalnej rezerwy wyłącznikowej stosowane w stacjach elektroenergetycznych praca inżynierska
38. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w stacjach SN praca inżynierska
39. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane do ochrony silników indukcyjnych praca inżynierska
40. Układy logiki programowalnej w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych praca inżynierska
41. Zastosowanie zabezpieczeń odległościowych wykorzystujących komparatory fazy w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego. praca magisterska
42. Zastosowanie zabezpieczeń odległościowych wykorzystujących komparatory fazy w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego. praca magisterska
43. Zaawansowane metody analizy zakłóceń występujących w systemie elektroenergetycznym. praca magisterska
44. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem przekaźników 7SD532 firmy Siemens praca inżynierska
45. Badania funkcji odległościowej zawartej w przekaźniku 7SD523 praca inżynierska
46. Testy funkcji zabezpieczeniowych przekaźnika e2Tango dedykowanego dla linii SN praca inżynierska
47. Logika programowalna w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych na przykładzie przekaźnika 7SD532 praca inżynierska
48. Badania funkcji odległościowej zawartej w przekaźniku D90+ praca inżynierska
49. Testy wybranych funkcji zabezpieczeniowych stosowanych w przekaźnikach firmy ABB do ochrony linii WN praca magisterska
50. Wykorzystanie standardu IEC 61850 do tworzenia układów realizujących funkcję automatyki SPZ praca magisterska
51. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Siemens oraz urządzeń firmy ABB. praca magisterska
52. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Siemens oraz urządzeń firmy GE praca magisterska
53. Nowoczesne metody ochrony linii SN praca magisterska
54. Układy synchronizacji czasu oraz standardy wykorzystywane w elektroenergetyce praca magisterska
55. Zasada działania przekaźników podimpedancyjnych wykorzystujących komparatory amplitudy i charakterystyki poligonalne. praca magisterska
56. Wewnętrzne rejestratory zakłóceń stosowane w nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych. praca magisterska
57. Analiza porównawcza cyfrowych terminali zabezpieczeniowych stosowanych w sieciach SN praca magisterska
58. Układy Automatyki Zabezpieczeniowej stosowanej do ochrony transformatorów w stacjach WN i NN praca magisterska
59. Lokalizatory miejsca zwarcia stosowane w SEE praca magisterska
60. Funkcje oprogramowania Test Universe 3.01 praca inżynierska
61. Symulator wyłącznika wykorzystujący funkcje logiki wewnętrznej w przekaźnikach firmy ABB praca inżynierska
62. Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych zawartych w przekaźniku REL650 praca inżynierska
63. Wykorzystanie symulacji komputerowych do testowania działania wybranych funkcji zabezpieczeniowych praca inżynierska
64. Badania wybranych funkcji zabezpieczeniowych zawartych w przekaźniku P443 praca inżynierska
65. Automatyka SPZ stosowana w liniach SN praca inżynierska
66. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem układu kilku różnych urządzeń zabezpieczeniowych praca magisterska
67. Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy C&C praca magisterska
68. Testy funkcji odległościowej zabezpieczenia REL 670 wersja 2.1 praca inżynierska
69. Wykorzystanie symulacji komputerowych do testowania urządzeń automatyki zabezpieczeniowej praca inżynierska
70. Testy funkcji różnicowej zawartej w zabezpieczeniu UTX3 praca inżynierska
71. Testy funkcji odległościowej oraz układu koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych zawartych w urządzeniu UTX3 praca inżynierska
72. Układy automatyki zabezpieczeniowej stosowane do ochrony linii NN na przykładzie rozwiązań stosowanych przez firmę ABB praca magisterska
73. Praktyczne sposoby realizacji układów automatyki zabezpieczeniowej w stacjach SN praca magisterska
74. Układy koordynacji działania zabezpieczeń odległościowych wykorzystujące standard IEC61850 praca magisterska
75. Synchronizacja czasu w elektroenergetyce praca inżynierska
76. Funkcje blokad kołysaniowych stosowane w zabezpieczeniach odległościowych praca inżynierska
77. Układy logiki programowalnej na przykładzie przekaźnika TZO-11 praca inżynierska
78. Metody oraz aplikacje do analizy stanu systemu elektroenergetycznego praca magisterska
79. Testowanie zabezpieczeń odległościowych z uwzględnieniem zaleceń normy PN-EN 60255-121:2014-10 praca magisterska
80. Budowa modułu zasilania autonomicznego zabezpieczenia SN e2Tango 200 praca magisterska
81. Wykorzystanie symulacji komputerowych do testowania działania układów automatyki stosowanych w sieciach SN praca magisterska
82. Układy automatyki SCO stosowane w stacjach SN praca magisterska
83. Metody zapewnienia interoperacyjności urządzeń zabezpieczeniowych wymieniających cyfrowe komunikaty GOOSE praca magisterska
84. Metody zapewnienia interoperacyjności urządzeń zabezpieczeniowych wymieniających cyfrowe komunikaty GOOSE praca magisterska
85. Cyfrowe rozwiązania stacji elektroenergetycznych praca magisterska
Back